Fra tid til annen kan man ønske å finne ut hvem som eier et domene. Det kan være så enkelt at man ønsker å kjøpe et domene som er opptatt, men ikke tatt i bruk av innehaveren. Andre årsaker er at man ønsker å få fjernet noe som injurierende som står skrevet på en nettside, eller at man av andre årsaker ønsker å finne ut hvem som står bak en nettside.

For å finne ut hvem som er registrert som eier av en nettside, så kan man normalt finne ut av dette ved å foreta et såkalt "whois" søk. Dersom det gjelder et norsk .no domene, så kan man søke etter eier hos Norid.no.

De siste årene har det imidlertid blitt mer og mer populært med såkalt «whois privacy» tilknyttet en internasjonal domeneregistrering. Det er også åpnet opp for at privatpersoner kan inneha et .no domene, og da er disse beskyttet av personvernlovgivningen, slik at opplysninger om innehaveren ikke kan gjøres søkbart på internett.

En "whois privacy" beskyttelse betyr at innehaveren av domenet beskytter seg bak en slags fiktiv innehaver av domenet, som domeneregistraren setter opp som et ekstra beskyttelseslag for å beskytte den egentlige innehaveren av domenet. I slike tilfeller blir det med en gang betydelig vanskeligere å finne eieren, men det er nødvendigvis ikke helt håpløst.

Hvordan foreta et "whois" søk?

For å foreta et "Whois" søk så kan du benytte flere nettsider på internett som er satt opp for at nettbrukere kan foreta et slikt søk. For mange av disse tjenestene må man betale for tilgang, eventuelt får man kun begrenset tilgang uten å betale. Andre tilbydere gjør det helt gratis.

En enkel og oversiktlig gratis tjeneste finner du på denne lenken.

Veldig ofte, så vil du imidlertid ikke få opp opplysninger om hvem som står som innehaver av domenet, og i stedet for får du kun opplysninger om hvilken registrar som domenet er registrert via, samt at det står slikt som «priacyguard», «domain privacy» eller lignende. I slike tilfeller har innehaveren av domenet benyttet seg av et tilbud om anonym registrering via sin registrar.

Hvordan finne eier bak et domene med "whois privacy"?

Det er flere mulige fremgangsmåter for å finne eieren av et domene med "whois privacy" beskyttelse. Hvilken fremgangsmåte du velger, avhenger av hva grunnen er til at du ønsker å finne eieren av domenet.

Selv om innehaveren av domenet benytter "whois privacy", så er det mulig å sende en e-post til innehaveren. I "whois" informasjonen vil det fremgå en anonymifisert e-post adresse, som tilhører registraren. Når du sender en e-post adresse til denne, så vil denne e-posten bli automatisk videresendt av registraren til innehaverens egentlige e-post adresse.

Dersom du ønsker å kjøpe domenet, så er det godt mulig at du kan lykkes med å komme i kontakt med innehaveren på denne måten.

 Mange innehavere av domener benytter seg av "whois privacy" selv om de ikke har så mye å skjule. De gjør det gjerne kun for å beskytte sin personlige e-post adresse fra å bli fanget opp av såkalte "crawlere", noe som er automatiserte datamaskiner som bare crawler gjennom internett for å samle opp e-post adresser, for så å benytte disse til utsendelse av spam.

Du kan dermed i mange tilfeller lykkes med å komme i kontakt med innehaveren av domenet, kun ved å sende en henvendelse til denne anonymiserte e-post adressen.

Andre ganger så er det mer alvorlige forhold som er årsaken til at du ønsker å spore opp eieren av domenet. Nettsiden kan inneholde sjikanerende informasjon eller bilder av deg, som du ønsker fjernet. Dersom du driver næringsvirksomhet, så kan du ha opplevd at noen bryter dine immaterielle rettigheter og har kopiert innhold som du har rettighetene til. I slike tilfeller vil ofte innehaveren gjør det den kan for å forbli anonym.

Det neste steget da er å gå på registraren og kreve å få opplyst slik informasjon, sammen med dokumentasjon på eventuelle lovbrudd du er utsatt for. De forskjellige registrarene har forskjellige rutiner i forhold til hvor sterkt de beskytter "whois privacy" informasjonen. Mange velger å gi etter for press ganske fort, mens andre registrarer står på barrierene for å beskytte sine kunder.

Hvis registraren fortsatt ikke er villig til å utlevere informasjon, så kan det på dette tidspunktet være fornuftig å kontakte en advokat til å hjelpe deg, dersom det er grove overtramp mot deg eller dine immaterielle rettigheter.

Det kan også forsøkes å kontakte dem registraren kjøper domenene sine av, den såkalte tld (top level domain) leverandøren. For de fleste kjente internasjonale domener som .com, .org, .net og lignende, så er det Icann.org som er overordnet administrator av domenene, og som registrarene må forholde seg til. Dersom du får Icann til å legge press på registraren, så er det godt mulig at disse gir etter og leverer ut informasjonen.

Sjekk historisk "whois" informasjon.

Selv om domenet i dag benytter "whois privacy", så betyr det ikke at de alltid har gjort det. Det finnes egne registre på internett som har spesialisert seg på å bygge opp et enormt historisk register over historisk "whois" informasjon.

I disse registrene kan du gå tilbake til tid for å se hvem som tidligere har stått som eier av domenet, samt annen historisk informasjon om hvilke navnetjenere, webhotell og lignende, som domenet har vært tilknyttet. Alt dette kan brukes til å nøste opp informasjon om nåværende eier.

Domainnametools.com er en slik tjeneste som lagrer mye historiske data om et domene. De har informasjon om det meste av historikk om domenet, opplysninger som samlet sett, kan gi gode pekepinner om hvem som er dagens egentlige innehaver av domenet.

Dette er imidlertid opplysninger som det koster penger å få utlevert, pr. d.d. tar de 49 amerikanske dollar for en full rapport om ett enkelt domene. Dyrt, men for mange er det verdt pengene.

Veldig mange har derfor kjøpt et domene uten å benytte seg av «whois privacy» til å begynne med. I dag er det mange registrarer som tilbyr gratis "whois privacy", men slik har det ikke alltid vært. For få år siden var dette ganske dyrt, og man begynte ikke å benytte seg av dette før behovet ble påtrengende.

Derfor kan man ofte finne nåværende eier av et domene, som nå har "whois privacy", ved å søke i historiske «whois» data. Da kan man også finne ut om det har vært foretatt åpenbare eierbytter eller om ting tyder på at det har vært samme eier hele tiden.

Smarte triks for å finne eieren av en nettside.

Det er en rekke smarte tips og muligheter som kan hjelpe deg under din egen private etterforskning, for å finne frem til innehaveren av et domene. De fleste av disse tipsene gir deg ikke et klart og entydig svar, men kan sett i en sammenheng gi klare indikasjoner på hvem som eier domenet.

Yougetsignal.com er en tjeneste som kan være nyttig å bruke i denne etterforskningen. Der kan du for eksempel sjekke hvilke andre nettsider som ligger på samme serveren. Dersom det er en privat server og ikke et webhotell, så vil normalt alle nettsidene på serveren tilhøre samme eier.

Dersom bare en av disse nettsidene ikke har "whois privacy" eller fremstår som en legitim side, og dermed offentliggjør informasjon om innehaver eller nettredaktør, så har du en indikasjon på hvem som står bak.

Et annet tips er å sjekke annonsekoder på nettsiden for å få ytterligere indikasjoner på at innehaveren er den samme for flere nettsider. De fleste nettlesere har en funksjon hvor du kan vise kildekoden på nettsiden du er inne på. Når du får frem kildekoden så leter du etter annonsekoder.

Dersom det for eksempel er google annonser på begge nettsidene, og disse annonsekodene har samme "publisher id (pub-id)", så er dette et veldig tydelig signal om på at det er samme innehaver bak begge nettsidene.

Et annet tips er å late som om du er interessert i å kjøpe nettsiden. Gjør litt grunnarbeid på forhånd i forhold til hva en slik nettside er verdt. Send så en henvendelse via den beskyttede "whois" kontaktinformasjonen, hvor du utrykker at du er interessert i å kjøpe nettsiden, samt hva du kunne tenke deg å betale for den.

Det er noe som heter at alt er til salgs bare prisen er god nok. Veldig ofte så vil da oppleve å få svar fra innehaveren. Selv om denne fortsatt ikke oppgir navnet sitt, så får du nå en e-post adresse. Enten så går navnet frem av denne e-post adressen, eller så kan du google denne e-post adressen, og se hva du får opp av informasjon. Dersom du er heldig så får du opp informasjon som knytter e-post adressen til innehaveren.

Hvordan finne eier av et .no domene med privatperson som eier?

Dersom du opplever overtramp på en nettside som benytter et .no domene, men eieren er en privatperson. Så vil du ikke finne informasjon om dette ved et online søk.

Dersom du imidlertid har en legitim begrunnelse for å få utlevert slik opplysninger fra norske Norid.no, så bør dette imidlertid være en forholdsvis enkel affære. I verste fall må du bare få en rettslig kjennelse fra norsk domstol, noe som ikke bør være vanskelig så lenge du har en legitim begrunnelse for å kreve dette.