Jeg ønsker å surfe anonymt på internett, men har hørt at dette ikke er mulig. Jeg er blitt fortalt av andre at jeg kan bruke VPN eller TOR- nettverket, men forstår ikke hva dette er og om det er helt anonymt. Mitt spørsmål er rett og slett, hvordan kan jeg surfe mest mulig anonymt på internett?

Den aller beste måten å surfe anonymt på internett er å bruke TOR- nettverket. Dette nettverket bruker en egen nettleser som sender din informasjon kryptert gjennom tre forskjellige servere. Disse tre serverne velges ut tilfeldig blant tusenvis av servere i TOR- nettverket og er tilnærmet 100% anonymt, forutsatt at du ikke gjør dumme brukerfeil.

Det er overraskende lett å laste ned en TOR- nettleser som du kan surfe helt anonymt via. Dette regnes som helt anonymt, så sant at du ikke gjør dumme brukerfeil, slik som å oppgi din personlige e-post når du bruker TOR- nettverket, eller på andre måter avslører deg selv når du bruker denne løsningen.

Så sant du ikke er under tung etterforskning av FBI og samtidig følger enkle sikkerhetsrutiner, så kan du regne med å være helt anonym på TOR- nettverket.

Det andre alternativet for å surfe anonymt på internett er via en VPN- tjeneste. Dette er et sikkert alternativ dersom du benytter en leverandør som ikke lagrer din internettrafikk.

Det store usikkerhetsmomentet med dette er at du er prisgitt en seriøs aktør som faktisk gjør det de lover og har gode sikkerhetsrutiner. Dersom leverandøren ikke er seriøs eller lagrer din søkehistorikk, så kan dette faktisk medføre større risiko enn å surfe direkte på internett via ditt hjemmenettverk.

Kan min IP- adresse spores?

Hvis du surfer via eget hjemmenettverk så oppgis din IP- adresse til alle servere som du kommuniserer med. Det er slik denne serveren vet hvor informasjonen du ber om skal returneres.

Når er det imidlertid sjeldent at IP- adressen kan spores direkte til ditt navn og din hjemmeadresse. Normalt kan denne kun spores til din internettleverandør og hvilken landsdel IP- adressen benyttes i.

For at noen skal få mer informasjon om hvilken bruker som har benyttet IP- adressen på et bestemt tidspunkt så må dette utleveres fra internettleverandøren. Dette gjøres normalt kun ved forespørsel fra Politiet eller etter rettslig kjennelse.

Hvordan unngå sporing utover sporing via IP- adressen?

Hvis du skal surfe anonymt på internett uten å kunne spores via IP adresse så må du benytte VPN, TOR eller tilsvarende tjeneste, hvor du surfer via en eller flere eksterne servere.

Dersom du skal surfe anonymt uten å gjøre noe ulovlig, så har du normalt lite å frykte ved å surfe via din egen IP- adresse, da dette kun er informasjon som utleveres ved politietterforskning eller rettslig kjennelse.

Det er mye du kan gjøre med dine egne surfe rutiner, og innstillinger på egen PC eller mobile enhet, for å ivareta din anonymitet i størst mulig grad. Den viktigste enkelt tiltaket er å sperre for bruk av cookies, enten ved å deaktivere cookies eller bruke muligheten for privat surfing i din nettleser.

Nå er det imidlertid mange nettsider som ikke fungerer tilstrekkelig dersom du deaktiverer cookies. For mange vil dette derfor ødelegge brukeropplevelsen for mye, og vil være et dårlig alternativ. Det du kan gjøre i stedet for er å slette cookies jevnlig. Dette kan du gjøre ved at du for eksempel sletter cookies etter hver nettjeneste du har benyttet, eller til faste tidspunkt. Jo oftere du gjør dette, jo mer anonym er du.

Bruk kun nettsider med https i nettadressen!

Frem til de siste årene, så har internettrafikk blitt sendt ukryptert mellom bruker og nettside. Dette har aldri vært sikkert, men siden internett opprinnelig kun bestod av kablet internettforbindelser, så ble det regnet som en akseptabel risiko. I dag er den gamle http protokollen i stor grad i ferd med å erstattes med https, og nesten alle seriøse nettsteder benytter nå kryptert trafikk via https.

Ved å benytte kryptert trafikk, så sikrer du deg mot at en tredjepart kan «sniffe» din internettrafikk mellom din pc og nettsiden du besøker. Mer korrekt sagt så kan trafikken fortsatt «sniffes», men siden trafikken er kryptert, så er det nærmest umulig å få noe fornuftig ut av informasjonen. Dette gjelder også din internettleverandør, som heller ikke vil få noe fornuftig ut av kryptert trafikk.

Ved å benytte https kan du være sikkert på at ingen tredjepart snapper opp din trafikk imellom deg og nettsiden. Https er imidlertid ingen garanti for nettsidens sikkerhet ellers, og du kan fortsatt risikere å bli utsatt for virus, skadevare eller rett og slett en useriøs aktør som ikke tar tilstrekkelig godt nok vare på dine brukerdata.

Det er enkelt å bruke https. Når du kommer inn på en nettside så sjekker du nettadressen og ser at den begynner med https og ikke http. De fleste nettlesere bekrefter at du er på en side med https ved å vise en grønn hengelås foran nettadressen eller lignende varsel.

Dersom siden ikke har https så kan du fortsatt surfe relativt trygt, dersom du ikke er redd for at noen skal kunne fange opp hva du surfer på. Du bør imidlertid aldri registrere en brukerkonto eller oppgi betalingskort detaljer på slike sider.

Hva er TOR nettverket?

TOR er forkortelse for «The Onion Routing” og omtales normal som Tor project. Anonyme nettsider lagres således på .onion nettadresser, hvor domenet ellers er en samling av tegn uten noen mening. Referansen til onion, som betyr løk på norsk, er at trafikken går kryptert gjennom flere servere og krypteres i flere lag, derav sammenligningen med løk hvor du kan skrelle av lag for lag.

TOR var opprinnelig et offentlig amerikansk prosjekt, som ble gjort allment tilgjengelig og videre utvikling ble tatt over av The Tor Project, Inc.

Den opprinnelige tanken med TOR var å hjelpe personer i land og områder hvor de levde i en eller annen form for kontroll og undertrykkelse, til å kommunisere med verden utenifra. Samtidig var journalister og offentlige personer som tjenestegjorde i utsatte områder målgruppen.

Etter hvert som The Tor Project, Inc tok over utviklingen så ble det et mer generelt søkelys på retten til å være anonym på internett, noe som forble motivasjonsfaktoren fremover.

TOR nettverket har blitt kjent for spesielt to ting, nemlig Silkroad, som var et slags EBay for ulovlige varer, og WikiLeaks som stod for avsløringene av en rekke overtramp fra amerikanske myndigheter. Begge var nettsider som ikke bare kunne opprettholde nettsidene sine på grunn av TOR, men på grunn av dette nettverket også kunne kommunisere med sine brukere anonymt.

Dagens TOR nettverket består av flere tusen servere rundt om i verden som driftes av frivillige. Når du benytter TOR nettverket så går din trafikk alltid gjennom tre av disse serverne og systemet er designet slik at første server ikke vet hvilken server som er siste server og omvendt. Således så vil nettsiden som besøkes kun se IP- adressen til den siste serveren i TOR- nettverket. Du kan når som helst under din nettsurfing, i løpet av få sekunder, be om en ny kjede av tre servere som din trafikk skal gå gjennom.

Hvordan bruke TOR- nettverket?

For å surfe via TOR nettverket må du laste ned en egen nettleser. Denne kan du laste ned fra TOR- prosjektets egen hjemmeside torproject.org. Du laster da først ned en egen exe-fil med et installasjonsprogram som installerer TOR for deg i en svært enkel installasjonsprosess.

Du velger da en mappe hvor hele programmet skal ligge, for eksempel på skrivebordet. Hver gang du åpner programmet så starter du en helt ny programvare økt uten at noen tidligere data er lagret eller at data blir lagret underveis.

Er det lov å bruke TOR til anonym surfing?

TOR nettverket og nettsider som er spesialtilpasset TOR, benytter .onion domener. Dette er domener hvor nettsider kan være anonyme via en kryptert nettadresse som skjules via TOR nettverket.

Nettsteder som benytter slike nettadresser omtales ofte som darkweb, eller det mørke internett, som knyttes til mye lovstridig virksomhet. På darkweb kan du finne nettsider som tilbyr alt fra kjøp og salg av narkotika, våpen, leiemorder og andre produkter og tjenester som ellers regnes som strengt ulovlig.

 Det var på darkweb det ulovlige Silkroad nettstedet, som var et slags Ebay for ulovlige varer, befant seg. Darkweb er også beryktet for stor utbredelse av barnepornografi og annet ulovlig innhold. Annet innhold som finnes på darkweb er diskusjonsforum for ekstremistiske grupper og ulovlig innhold slik som beskrivelser på hvordan man lager bomber og lignende.

På grunn av at det foregår så mye ulovlig på darkweb, så tror mange at det er ulovlig å benytte TOR nettverket til lovlig anonym surfing. Det er ikke tilfellet. Det er fullt lovlig å benytte TOR nettverket til anonym surfing, både på vanlige domener og på .onion domener. Dog er det selvsagt ulovlig å kjøpe ulovlige varer og tjenester samt laste ned ulovlig innhold.

Forholdsregler når du surfer via TOR.

Selv om det er tilnærmet 100 % anonymt på TOR nettverket, så betyr dette ikke at brukerne kan gjøre en rekke brukerfeil som avslører deres identitet helt eller delvis. Dersom du ikke driver med noen tvilsom aktivitet på internett, utover at du vil gjøre litt ekstra for å ivareta ditt personvern, så er dette ikke noe å bekymre seg for.

Dersom du imidlertid driver med ting hvor det er veldig viktig at det ikke avsløres hvem du er, så bør du ta en del forholdsregler, selv om du benytter en TOR- klient.

  • Dersom du besøker nettsider som ikke benytter https så vil fortsatt din trafikk kunne «sniffes» mellom den tredje serveren i TOR nettverket og nettsiden du besøker. Det samme gjelder dersom den tredje serveren driftes av noen med uærlige hensikter. Du bør således kun besøke nettsider som benytter https dersom du ikke vil risikere dette.
  • Du bør ikke forstørre opp nettleservinduet til full skjermstørrelse. Dette gjelder kun dersom du er veldig paranoid når det gjelder å bli sporet eller avslørt. Ved å bruke full skjermstørrelse, så kan det ved tvilsom ulovlig aktivitet som medfører etterforskning, medføre en sterk indikasjon på at det er din pc som er benyttet når dette ses i sammenheng med andre bevis.
  • Nettsiden du besøker vil nemlig ofte lagre hvilken skjermstørrelse du benytter og dersom du i tillegg har en uvanlig størrelse på din skjerm, så har de nesten avslørt deg selv i et slikt scenario.
  • Dersom du logger inn på tjenester og benytter din egen personlige e-post adresse, så sier det seg selv at du avslører deg selv. Da hjelper det lite at du ellers er anonym.
  • Du bør også være forsiktig med å benytte tjenester som benytter JavaScript, og sørg for at du deaktiverer muligheten for å benytte JavaScript i TOR. JavaScript er et miniprogram i begge ender som kan avsløre personlige data slik som din IP- adresse selv om du benytter TOR nettverket og en TOR- klient. For å deaktivere bruk av JavaScript så setter du sikkerhetsinnstillingene i TOR Nettleseren til «safest».

Dersom du gjennomfører ovenstående sikkerhetstiltak, samt setter deg litt inn i hvordan TOR- klienten og dens sikkerhetsinstillinger fungerer, så kan du føle deg veldig trygg på at du forblir anonmy på internett.

Mulige sikkerhetsproblemer med TOR- nettverket.

Selv om TOR nettverket regnes som veldig sikkert, så er det ingenting som aldri blir 100 % trygt. Så lenge du imidlertid ikke bedriver aktivitet som vil sette deg på topplisten til FBI, og du ikke gjør dumme handlinger som gjør at du avslører deg selv, så kan du likevel regne med å være helt anonym når du bruker TOR nettverket.

Et av risikomomentet med TOR er at hvem som helst kan sette opp en TOR- server. Dette medfører også kriminelle elementer og statlige organer som amerikanske FBI og NSA. Det medfører ikke en stor risiko dersom din trafikk går gjennom en slik server, men dersom du er maks uheldig så kan du risikere at alle tre serverne du surfer innom tilhører samme organisasjon.

Det antas at amerikanske FBI og NSA har satt opp en rekke TOR servere nettopp med dette formålet, nemlig å fange opp interessant trafikk i TOR nettverket. Dersom du benytter TOR regelmessig, så er det rimelig å anta at du havner innom en av disse serverne som første server før eller siden. Da må du også regne med at din IP- adresse er lagret hos disse for godt.

Dette alene betyr lite, men er likevel ikke noe enkelte ønsker. Normalt så er det som nevnt kun din internettleverandør som IP- adressen kan spores til, og disse leverer denne ikke ut videre uten videre samt at loggene slettes etter en bestemt tid.

Hvordan finne en seriøs VPN tilbyder?

Det er to ting som er avgjørende når du søker etter en seriøs VPN tilbyder. Det første er at de har en god og velfungerende tjeneste. Det andre er at de ivaretar din anonymitet.

Det er relativt enkelt å søke opp referanser på internett fra andre brukere for å finne ut hvor velfungerende en VPN- tjeneste er. Dog er det ikke like lett å finne ut hvor seriøse de er med tanke på å ivareta dine personlige data.

Selv om en VPN- leverandør reklamerer med at de ikke lagrer din internettrafikk, så har du ingen andre garantier for dette enn lovnadene om dette. Du kan ikke kontrollere at dette ikke blir gjort og du har således ingen garanti for at dette ikke blir gjort.

En VPN- leverandør kan også ha utro tjenere eller svakheter i egne systemer, som kan medføre at utenforstående kan få tilgang til internettrafikken din, selv om eierne har gode intensjoner.

Vi vil ikke gi noen anbefalinger på enkelte leverandører i denne artikkelen, men vil likevel gi et klart råd i forhold til hvem du bør styre unna. Det er aktører som tilbyr gratis VPN (vi ser da bort i fra gratis prøveperiode på betalte tjenester). Disse aktørene må tjene penger en plass og veldig ofte er dette mindre seriøse aktører som selger dine personlige data.

Dobbel sikkerhet ved å kombinere VPN og TOR- nettverket?

Enkelte anbefaler å kombinere TOR og VPN for maksimal anonym surfing. Det kan være mange fordeler med dette for å oppnå best mulig sikkerhet.

Det er flere fremgangsmåter for å kombinere disse to og et naturlig spørsmål er hvilken tjeneste man bør knytte seg opp til først. Normalt vil det nok være mest fornuftig å benytte en TOR- klient på egen PC hvor all internettrafikken deretter automatisk går via en VPN- tjeneste.

Selv om dette vil gi et ekstra lag med sikkerhet, så åpner det også for flere mulige brukerfeil som kan avsløre deg. Et ekstra ledd vil også føre til enda tregere surfing, noe som har vært en av hovedutfordringene til TOR nettverket. Dog blir TOR nettverket stadig raskere.

Hvorfor surfe anonymt?

Det er mange grunner til å ønske å surfe anonymt og det trenger absolutt ikke å skyldes lysskye intensjoner. For mange er det rett og slett et ønske om å være anonym på internett og beskytte personvernet sitt, uten at de har nevneverdig å skjule.

For personer i land med et strengt regime, så kan det å være trygg på at de er anonyme på internett være helt avgjørende for at de tør å kommunisere med omverdenen.

Når det er sagt så er det mange mer eller mindre kriminelle formål som er en viktig motivasjonsfaktor til å være anonym på internett. Av den mer uskyldige arten er ulovlig fildeling eller noe så uskyldig som å lure systemet slik at man kan bruke amerikansk Netflix.

Dessverre så benyttes også muligheten til å være anonym på internett til forkastelig adferd, slik som spredning av barnepornografi og lignende. Selv synes vi det er viktig at slikt misbruk skal bekjempes, men samtidig ikke skal ødelegge for retten til å være anonym på internett.

VPN passer ypperlig til fildeling og lokasjonsavhengige nettbaserte tjenester.

Siden din anonymitet ved bruk av VPN er prisgitt leverandørens seriøsitet, så er dette ikke en fullgod måte å sikre seg å være anonym på internett på.

TOR nettverkets svakhet er hastighet og datamengde, noe som gjør det dårlig egnet til annet enn vanlig surfing og annen aktivitet med lite krav til hastighet og datamengde.

VPN på sin side er imidlertid ypperlig til å begrense risiko for å bli tatt for ulovlig fildeling eller annen tvilsom aktivitet, når dette samtidig trenger stor internetthastighet. Dog må vi igjen påpeke at du er prisgitt en VPN- leverandør som holder det de lover i forhold til at de ikke lagrer og sporer din trafikk.

VPN er også ypperlig for dem som ønsker å se amerikansk Netflix, eller som rett og slett ønsker å se norsk Netflix når de er i utlandet. Dette fordi du enkelt kan velge en IP- adresse med en lokasjon i det landet du ønsker å benytte en tjeneste. Dermed unngår du såkalte GEO filtre som begrenser hva du får tilgang til i det aktuelle landet.

På samme måte kan du sikre deg tilgang til andre norske strømmetjenester, når du er på ferie i utlandet. Bare pass på at det tilbys norsk IP- adresse fra den aktuelle VPN leverandøren samt IP- adresse i de fleste land, spesielt for dem som er aktuelle for ditt bruk.

Bruk av VPN er også populært for personer som mottar ytelser fra NAV når ytelsen forutsetter at man befinner seg i Norge. Ved å bruke en VPN med norsk IP- adresse, så kan man lure systemet og for eksempel sende elektronisk meldekort fra utlandet via en norsk IP- adresse og dermed lure NAV til å tro at man er i Norge.

Det må dog påregnes at NAV er klar over denne muligheten og gjør det de kan for å få oversikt over norske IP- adresser som benyttes av VPN tilbyderne, for å avsløre slikt misbruk av trygdeytelser.

Når du surfer anonymt må du også betale anonymt.

Dersom du surfer anonymt på internett og ønsker å kjøpe en vare eller tjeneste anonymt, så er det avgjørende at din betaling også er anonym. Du kan heller ikke tillate deg å oppgi navn, adresse eller personlig e-post adresse, noe som kan bli en utfordring ved bestilling av fysiske varer.

Alle betalinger via kort eller tjenester som Paypal, kan spores tilbake til deg. Den eneste relativt trygge måten å betale anonymt på internett er ved hjelp av kryptovaluta. Her har Bitcoin vært regnet som et trygt alternativ i lang tid, men det er i nyere tid funnet måter å spore slike betalinger på. Det finnes imidlertid en rekke typer kryptovaluta som pr. d.d. regnes som tilnærmet umulig å spore.

Når det er sagt så er det trygt nok å bruke Bitcoin i de aller fleste tilfeller så lenge dine handlinger ikke vil føre deg til topps på FBI sine lister over prioriterte saker.

Bitcoin regnes fortsatt som såpass anonymt at det passer for de aller fleste som vil være anonyme på internett.