Jeg opplever stadig oftere å se saker i media om at folk har fått invasjon av skjeggkre i huset sitt og jeg sitter igjen med et inntrykk av at dette er nærmest umulig å bli kvitt og er det verste man kan få i huset sitt. Jeg trodde veggedyr var det nye store problemet men nå leser jeg stadig oftere om skjeggkre. Hva er skjeggkre og hvorfor har det tydeligvis vært en så kraftig oppblomstring de siste årene?

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er et vingeløst innsekt i Lepismatidae familien som ikke finnes naturlig i den Norske Fauna. Skjeggkre er ikke helseskadelig for mennesker men er altetende og kan blant annet spise på tapet og bøker i huset. Skjeggkre trives best i typisk norsk innetemperatur og vil ikke overleve over vinteren utenfor husets fire vegger.

Hvordan ser et skjeggkre ut?

Her ser du et bilde av skjeggkre som er gråbrune i farge. De blir i voksen tilstand 15-19 mm lange i kroppen. Halepartiet kommer i tillegg. Sølvkre som er mer harmløs skiller seg fra skjeggkre ved at det er mer sølvaktig i fargen, mindre og ikke har det lange halepartiet. Både skjeggkre og sølvkre kjennes igjen ved at det beveger seg fort og er et nattdyr.

Du kan gjerne oppdage skjeggkre dersom du slår lyset på i et rom når det er helt mørkt. De vil da fort bevege seg mot sine hjemmesteder, noe som ikke bare er en fin måte å oppdage skjeggkre på men også for å finne ut hvor de gjemmer seg.

Skjeggkre ble oppdaget i Norge så sent som i 2013 men man har ut ifra å studere stedene hvor det er oppdaget anslått at det har vært i Norge i 10 år før dette. Skjeggkre antas å ha kommet til Norge ved at det har fulgt med sammen med importerte varer og feriebagasje.

Nå som skjeggkre er relativt godt etablert i Norge så er det mange potensielle kilder til å få det inn i huset. Det kan følge med i klær, vesker og andre gjenstander man bringer inn i huset fra et sted som er befestet med skjeggkre.

Dersom skjeggkre først har slått seg ned i huset er det svært vanskelig å bli kvitt det. Det finnes imidlertid en rekke tiltak som er svært effektive for å beholde bestanden nede og på grunn av at problemet er såpass nytt i Norge oppdages det stadig nye effektive virkemidler mot skjeggkre. Det er faktisk helt nylig oppdaget at en bestemt type gift er veldig effektivt og denne giften ble godkjent av miljødirektoratet i februar 2019. Giften er imidlertid kun godkjent til bruk av profesjonelle skadedyrsfirma og skal ikke selges til private.

Hva er forskjellen på skjeggkre og sølvkre?

Skjeggkre og Sølvkre er begge vingeløse innsekter i Lepismatidae familien. I motsetning til Skjeggkre er Sølvkre en naturlig del av den Norske faunaen. Således skulle man tro at Sølvkre skulle utgjøre et større problem enn skjeggkre.

Fordelen sett fra boligeiers ståsted er at sølvkre er mer avhengig av fuktighet enn det skjeggkre er. Dermed så er det ofte tilstrekkelig å fjerne et fuktig miljø i huset ved å utarbeide fukt og råteskader. Dette kan også hjelpe for å begrense antall skjeggkre og formeringen av disse men det har vist seg at det ikke er tilstrekkelig da de klarer seg relativt bra også i et forholdsvis tørt klima i huset.

Er det helsefarlig å ha skjeggkre i huset?

Det er ikke helsefarlig å ha huset invadert av skjeggkre. Den biter ikke og legger ikke fra seg helseskadelig avføring. Det er med andre ord først og fremst ekkelt.

Risikoen for at skjeggkre slår seg ned i huset øker betraktelig dersom du har et fuktproblem selv om dette ikke er en absolutt forutsetning for at det skal etablere en stamme hos deg. Det er således heller et eventuelt fuktproblem enn skjeggkreet i seg selv som kan utgjøre en helsefare.

Det største problemet med skjeggkre er at du jevnlig må gjøre litt tiltak for å holde bestanden nede samt at det har en tydelig verdiforringende effekt på boligens verdi ved et eventuelt salg.

Hvilken skade kan skjeggkre gjøre på bolig og innbo?

Dersom du klarer å holde bestanden av skjeggkre på et lavt nivå (se lenger nede i artikkelen) så vil det normalt ikke medføre nevneverdige skader på bolig og innbo.

Skjeggkreer  altetende og er veldig glad i cellulose og kan spise av tapet, papp og papir i boligen. Spesielt bøker og andre papirer som er viktige for deg bør passes ekstra godt på og gjerne oppbevares i tette plastbokser for å unngå at de tar skade av skjeggkre.

Hvilke tiltak kan man gjøre for å unngå å få skjeggkre i eget hus?

Det er vanskelig å gardere seg helt mot å få skjeggkre inn i huset. Det er imidlertid en rekke tiltak du kan gjøre både for å hindre at du får dem inn i huset i første omgang samt å minimere muligheten for at de får etablert seg i huset dersom du er uheldig og får ett eller flere skjeggkre inn i huset.

Dersom du kjøper varer som nettopp er kommet inn fra utlandet eller importerer selv så bør du pakke opp pakken utenfor huset for å forsikre deg om at det ikke befinner seg skjeggkre i emballasjen. En av favorittene til skjeggkre er cellulose og de kan derfor overleve svært lenge i pappemballasje, spesielt dersom det er litt fuktighet i denne.

Det samme gjelder bagasje når du kommer hjem fra ferie, spesielt i sydlige strøk. Pakk ut utenfor huset og forsøk å legge klær direkte i vaskemaskinen uten å la det ligge å slenge lenge. Et råd er å gå løs på koffert eller bagger med hårføner eller legge dette i frysen eller utenfor i noen dager dersom du kommer hjem fra reise om vinteren.

Dersom du får besøk eller har vært på besøk hos noen eller vært i et offentlig bygg hvor du vet eller mistenker at det er skjeggkre så bør du være ekstra påpasselig. Kle av deg yttertøy før du går inn i huset og la gjerne sko stå utendørs en stund. Pass spesielt godt på å sjekke vesker og liggende. Det beste du kan gjøre er å legge klær rett til vask for å bli kvitt eventuelle skjeggkre eller egg.

Ett mer ekstremt tiltak er å ha et bestemt område hjemme hvor du har innegjerdet et lite område på gulvet med limteip som skjeggkre vil feste seg til dersom de forsøker å passere. Når du kommer hjem så legger du fra deg alt du mistenker at kan inneholde skjeggkre i denne sonen slik at dette vil bli fanget opp av limteipen når det forlater klær og gjenstander i denne inngjerdingen. Dette er som nevnt et ekstremt tiltak som folk flest ikke vil gidde å forholde seg til men kan være en god ide dersom du eller andre i husstanden jevnlig besøker personer som dere vet at har fått skjeggkre i huset sitt.

Bølgepapp er som en skjeggkre magnet å regne.

Et generelt råd er å være oppmerksom på bølgepapp da skjeggkre elsker å spise og gjemme seg i dette. Det kan være skjeggkre i bølgepapp selv om den tilsynelatende ser tom ut da de kan hjemme seg inne i bølgene i selve bølgepappen. Du bør derfor være ekstra påpasselig med å ta bølgepapp inn i huset, spesielt dersom denne har litt tvilsom historie. Det samme gjelder bølgepapp som du har i huset dersom du allerede har fått skjeggkre.

Hvordan få avklart at du har skjeggkre?

Dersom du ser små raske dyr som ser mistenkelig ut som skjeggkre så er det normalt ingen grunn til panikk. I de aller fleste er det snakk om det mye mer harmløse Sølvkreet. Dette spesielt dersom du har et fuktig bad og det kun er der su ser dem eller dersom du har et fuktproblem ellers i huset.

Skjeggkreet skiller seg ut ifra Sølvkreet ved at det er mer skjeggete (derav navnet) enn det mer glatte Sølvkreet. Skjeggkreet har en mye lenger haletråd og er mer brunt eller sølvkreet som navnet sier er mer sølvaktig. Skjeggkreet er også lenger og kan bli opptil 2 cm langt i selve kroppen, halen kommer i tillegg.

For å være sikker på at det er snakk om Sølvkre og ikke skjeggkre så bør du legge ut en limfelle og fange flere av disse slik at du kan studere dem nærmere. Dersom du i det hele tatt er i tvil bør du vise dette til et skadedyrfirma som kan hjelpe deg med å få avklart hvilket dyr det er snakk om. Limfeller får du kjøpt av skadedyrsfirma.

Hvordan bli kvitt skjeggkre?

Dersom du har fått skjeggkre er det egentlig bare å kondolere. Du har fått et skadedyr som det med dagens godkjente metoder er tilnærmet umulig å bli kvitt. Verdien på din bolig er dermed betydelig redusert da dette er noe du må opplyse en potensiell kjøper om.

Skjeggkre har en levetid på hele 7 år og blir ikke fullvoksen får etter 3 år. I voksen alder kan den legge 150 egg. Det kan faktisk ta flere år fra du får skjeggkre i huset til du oppdager problemet. Når du først oppdager det så er det gjerne etablert en bestand i din bolig, noe som gjør det svært vanskelig å bli kvitt alle på samme tid.

Heldigvis er det mye forskning og utvikling på området og det vil forhåpentligvis komme mer effektive tiltak i tiden fremover. Det er ikke bare i Norge skjeggkre har blitt et problem nærmest over natten.

Det er imidlertid en rekke tiltak du kan gjøre for å redusere bestanden og i beste fall lykkes med å bli kvitt skjeggkre for godt. Siste nevnte er som allerede nevnt svært vanskelig.

Tiltak for å bli kvitt skjeggkre:

Bli kvitt all fukt og råteskader i boligen.

Der det er fukt og råte trives skjeggkre ekstra godt. Første bud er å utbedre slike problem for at du i det hele tatt skal ha en mulighet i din kamp mot skjeggkreene. På bad og vaskerom bør du også gjøre fuktreduserende tiltak og unngå at det ligger fukt og vannansamlinger over tid.

Dersom du har varmekabler så kan det være effektivt å fyre disse på fullt over flere dager slik at det nærmest koker på badet.

Dette driver ut fukt og dersom du klarer å få opp varmen til 40-50 grader over litt tid så vil dette være tilstrekkelig til å drepe skjeggkreet. Dessverre finner de fort veien inn bak lister og inn i vegger og isolasjon så det er liten sjanse for at dette vil løse problemet.

Ha minst mulig krimskrams liggende på gulvet og unngå pappesker som står direkte på gulvet.

Pakk mest mulig spiselige gjenstander inn i tette plastbokser. Siden skjeggkre spiser det meste av det du har i huset bortsett fra metall og plast så er dette en omfattende oppgave. Du vil aldri få fjernet alt men ta så mye som mulig.

Støvsug godt og ofte.

Skjeggkre er glad i det meste som støvsugeren fanger opp. Dette gjør det litt mindre attraktivt å være skjeggkre. Den største fordelen med å støvsuge er at du faktisk vil fange en del skjeggkre på denne måten. Støvsug mest mulig i sprekker, krinker og kroker.

Husk at dersom du bare setter støvsugeren fra deg i huset så er det stor sannsynlighet for at skjeggkreet vil finne veien ut av støvsugeren. Du må derfor enten sette støvsugeren ut når du er ferdig, bytte støvsugerpose hver gang eller legge støvsugerposen i frysen i en plastpose etter hver støvsuging. Skjeggkre dør fort i minusgrader.

Unngå i størst mulig grad å vaske gulv med vann da dette etterlater noe fukt.

Fukt er noe skjeggkre elsker. Spesielt inntil lister og i kroker er det viktig at det ikke blir fukt da dette er favorittstedene il skjeggkre. Innimellom er det imidlertid helt nødvendig å vaske med vann. Hold da vannmengden til et minimum og tørk opp mest mulig med en gang du er ferdig med å vaske.

Senk eller hev innetemperaturen.

Skjeggkre trives best i temperaturer mellom 16 og 30 grader. Dersom du senker eller hever temperaturen vesentlig i forhold til dette så vil skjeggkre mistrives og dø etter hvert. Dette er imidlertid ikke et så veldig praktisk tiltak da det bør gjøres i hele huset på en gang og man skal gjerne bo der samtidig.

På ekstremt kalde vinterdager kan man sjokkbehandle boligen ved å åpne alt av dører og vinduer i lengre tid for å fryse ned hele boligen. Dersom du vurderer dette er det svært viktig at du passer på at rørene ikke fryser. Dette kan løses ved at vannet renner hele tiden i alle kraner slik at det er bevegelse i alle rør. Det er fortsatt lite trolig at du vil klare å knekke skjeggkre fullstendig med dette tiltaket da de fort vil finne veien inn i vegger og isolasjon og det vil ta lang tid for at boligen skal bli så kald at dette tiltaket vil ta knekken på alt.

Da er det kanskje mer praksis å varmebehandle hele leiligheten. Dette er det mest hensiktsmessig å gjøre på varme sommerdager da det er minst kulde som påvirker utenfra og strømprisene er lave. Det bør settes inn ekstraovner slik at strømnettet ikke blir overbelastet. I likhet med kuldebehandling så må det være svært varmt over en lengst mulig periode for å ta knekken på skjeggkre. Slik varmebehandling vil også ha en hensikt med at det tørker ut boligen noe skjeggkre ikke liker.
Skadedyrsfirma kan for øvrig tilby spesielle former for punktvarme for å ta knekken på skjeggkre.

Legg ut limfeller.

Du får kjøpt limteip og limfeller i skadedyrsbutikker. Legg dette ut på flere strategiske steder i boligen for å fange flest mulig skjeggkre.
Tett aller sprekker og hulrom i boligen for å hindre mest mulig forflytning av skjeggkre mellom rom og eventuelt tilstøtende leiligheter.

Få hjelp av et skadedyrsfirma.

Skadedyrsfirma har tilgang på en del tiltak og kunnskap som ikke er tilgjengelig for private. Dette betyr ikke at du bør drive med egne tiltak på egen hånd. Dette kan være ozonbehandling, sprøytemidler, spesielt utstyr for punktvis varme eller kuldebehandling m.m. Det mest spennende tiltaket et skadedyrsfirma imidlertid kan igangsette er bruk av den nye giften som nyleig er godkjent for bruk av profesjonelle.

Ingen av tiltakene over kommer til å drepe alt av skjeggkre alene.

Selv om du lykkes med å drepe alt av skjeggkre så ligger det sannsynligvis mye egg igjen i boligen din. Tiltakene bør derfor gjentas og flere tiltak bør benyttes samtidig. Selv om du ikke lykkes med å bli kvitt skjeggkre i huset så vil du bare med en relativt liten innsats klare å holde bestanden så lav at det ikke oppleves plagsomt i hverdagen.


Hvorfor har det vært en oppblomstring av skjeggkre?

Det er naturlig å stille seg spørsmål om hvorfor skjeggkre først har kommet til Norge nå på 2000 tallet. Vi reiste jo på ferie til varme strøk og importerte varer derfra lenge før det.

Det er nok ikke et enkelt svar på dette og forklaringen er nok sammensetningen av flere forhold. Selv om import og reising har pågått langt tilbake i tid så har mengden økt betraktelig etter årtusenskiftet. Økt økonomisk velstand i kombinasjon med økt import og feriereiser til eksotiske reisemål er de opplagte årsakene til utbredelsen av skjeggkre.

Det er blitt mye mer vanlig med mer eksotiske reisemål for nordmenn. Vi har fått flere innvandrere fra land i Afrika, Asia og Midtøsten og disse har begynt å foreta jevne reiser til sine hjemland, land nordmenn normalt ikke har besøkt mye. Samtidig har reisens lengde generelt både for mennesker og varer blitt en del kortere.
Det er også rimelig å anta at det i perioder kan ha skjedd oppblomstringer av skjeggkre i opprinnelseslandene.

Kan jeg få dekning på forsikringen dersom jeg oppdager skjeggkre?

Det finnes fortsatt forsikringer som gir forsikring mot skjeggkre men stadig flere forsikringsselskaper fjerner dette tilbudet da de ser ett potensielt fremtidig rush av forsikringssaker i forbindelse med skjeggkre. Dette har ført til at de har valgt å fjerne dette forsikringsproduktet fordi tapsrisikoen rett og slett er for stor.


Dersom du oppdager skjeggkre så kan det være mulig å få fastsatt skadetidspunktet tilbake i tid. Dersom du hadde en bolig eller innboforsikring den gang som gjaldt mot skjeggkre så er det mulig du kan gjøre krav på utbetaling selv om forsikring mot skjeggkre i mellomtiden er tatt ut av forsikringen. Dette er imidlertid forsikrings jus som vi har begrensede kunnskaper om. Forhør deg med advokat dersom dette kan være aktuelt å forfølge for deg.

Hva om jeg kjøper en bolig og det viser seg at det er skjeggkre i boligen?

Du vil normalt ha krav på erstatning fra selger dersom du har kjøpt bolig og det er skjeggkre i boligen. Det forutsetter normalt at selger viste eller burde ha vist at det var skjeggkre i boligen.

Et problem er at dersom selger ønsker å skjule at det er skjeggkre i boligen så kan denne rett før salg foreta en rekke tiltak for å minimere bestanden så mye som mulig. Dersom selger lykkes godt med dette så kan det ta mange år før kjøper oppdager at det er skjeggkre i boligen. Da oppstår det fort en diskusjon om det var skjeggkre i boligen på salgstidspunktet eller om dette har kommet etter at kjøper overtok.

Eksperter kan imidlertid foreta en del undersøkelser som kan avklare om det har skjeggkre i boligen i lang tid ved å se etter gamle spor etter dette. Dersom det er mye større spor etter dette som ikke samsvarer med den oppdagede mengden så kan det sannsynliggjøres at det var skjeggkre tidligere og at selger burde ha visst om dette.

Når flere boliger holder til i samme bygning med en bolig som har fått skjeggkre.

En stor utfordring med skjeggkre er dersom en bolig i en bygning som inneholder flere boliger får skjeggkre så er det stor spredningsfare til nabo leiligheter. Vær oppmerksom på at enkelte synes det er flaut og er redd for å bli uglesett for slike ting. Mange holder dette for seg selv om de absolutt burde varslet naboer og beøkende om dette slik at disse kunne tatt noen forhåndsregler.

Dersom du blir kjent med at noen i din bygning har skjeggkre bør du aller først passe på at det er helt tett i døråpningen ut mot fellesarealer, spesielt dersom dette er mot felles oppvarmet gang. Hvis problemet er stort så kan du legge en limfelle på tvers foran, på eller etter dørstokken men det er ingen god permanent løsning.

Forhør deg gjerne med et skadedyrfirma i slike tilfeller som kan besiktige leiligheten din og gjøre forebyggende tiltak. Dette kan være en svært fornuftig og relativ liten engangskostnad for å forhindre at skjeggkre etablerer seg i din leilighet. Dersom du har forsikring mot skjeggkre så kan det være at forsikringsselskapet er villig til å ta denne kostnaden for å unngå en mye større utbetaling litt senere dersom du får skjeggkre.

Bør jeg unngå å dra på besøk til personer som har skjeggkre?

Den største faren er dersom du besøker steder med skjeggkre hvor eier av boligen av lokalet ikke vet eller unnlater å fortelle deg om at det er skjeggkre i bygningen. Da kan det være en stor bestand og du kan ikke ta noen forholdsregler under besøket og når du kommer hjem.

Det vil naturligvis alltid medføre en viss risiko for å ta med seg skjeggkre hjem dersom du besøker et sted som har dette. Dette bør imidlertid ikke legge begrensninger på deg men du bør likevel ta litt forhåndtiltak for å minimere risikoen.

Dersom du er på besøk hos noen som har skjeggkre og disse har iverksatt tiltak for å holde bestanden på et minimum så e det liten sjanse for at du tar skjeggkre med deg hjem. Det er likevel fornuftig med enkle tiltak som å unnlate å ta vesker og gjenstander som skjeggkre lett kan gjemme seg med inn i bygningen du skal besøke. Det samme gjelder når du kommer hjem. Ta av deg yttertøy for du får inn og rist dette og se etter skjeggkre i sko.

Dersom du besøker noen jevnlig som sliter med skjeggkre så kan det være hensiktsmessig å lage en sikker sone med teip som nevnt lenger opp i artikkelen.