Dersom du vurderer å flytte til utlandet, eller bare oppholde deg i et bestemt land i en periode som er vesentlig lenger enn en normal ferietur, så har du sikkert kommet over begrepet "visa run". Spørsmålet som da er naturlig å stille seg er; hva er et "visa run" og hvorfor dette er nødvendig ved lengre utenlandsopphold?

"Visa run" er et utrykk som brukes ved lengre opphold på turistvisum i et bestemt land. Ved å foreta en kort reise til et naboland, for å returnere tilbake i løpet av kort tid, kan man dermed fornye et turistvisum gjentatte ganger.

I mange land får du automatisk turistvisum ved ankomst av immigrasjonsmyndighetene som gjelder for et begrenset tidsrom, typisk 14, 30 eller 60 dager. Før denne fristen løper ut må du ut av landet igjen, men dette er ikke til hinder for å returnere i løpet av kort tid for å få nytt turistvisum.

Dette har personer som ønsker å oppholde seg lenge i et bestemt land, og som ikke har fått innvilget annen type visum eller fått innvilget opphold på annen måte, funnet en vei rundt på ved å foreta såkalte "visa run".

I hvilke land er "visa run" mest vanlig?

"Visa run" er et velkjent internasjonalt fenomen. Med tanke på hvilke land dette er mest vanlig for, så kommer det an på hvor den aktuelle turisten opprinnelig kommer fra. Blant nordmenn er utrykket mest kjent for nordmenn som er på langtidsopphold i Thailand, eller som mer uformelt har bosatt seg i landet.

I Thailand får nordmenn automatisk 30 dagers turistvisum ved ankomst. I løpet av disse 30 dagene må man ut av landet, før man kan returnere og få nytt turistvisum. Denne ordningen har utlendinger funnet ut at kan utnyttes ved å foreta "visa run", noe som utlendinger i Thailand har utnyttet i mange år. Dette er noe myndighetene i Thailand absolutt ikke setter pris på.

Likevel har mange vestlige turister oppholdt seg i Thailand, kun med korte turer ut av landet i form av "visa runs" i flere år, ved å benytte denne løsningen.

I Asia har man lavprisselskaper innen luftfart, på samme måte som vi har Ryanair og lignende i Europa. Man finner således relativt enkelt tilfeldige rimelige flybilletter, ut og inn av landet, til en symbolsk sum helt ned til noen hundrelapper.

På populære destinasjoner for slike langtidsopphold, slik som Pattaya, er det ellers en rekke firmaer som har spesialisert seg "visa runs", ved å arrangere dagsturer til Kambodsja med bil, minibuss eller buss. Dette kun med formålet å foreta "visa run". Dette er også noe myndighetene har forsøkt å stoppe ved ulike forsøksprosjekter, slik som å redusere visumtiden fra 30 til 14 dager ved ankomst i landet utenom internasjonale flyplasser.

 

Pattaya er en populær destinasjon for nordmenn. spesielt for enslige menn.

Pattaya er et populært reisemål for nordmenn som ønsker å bosette seg i Thailand for en lengre periode. Det er kanskje best kjent for sitt utstrakte prostitusjonsmiljø og eldre enslige menn på jakt etter sex og kjærlighet. Byen har imidlertid mye mer å by på, samt kort avstand til Kambodsja noe som er fordelaktig med tanke på "visa runs".

"Visa run" kan være risikabelt.

Spesielt de siste årene har myndighetene i land som Thailand gjort mye i sine forsøk på å stoppe spekuleringen ved at turister foretar "visa runs", for å omgå de vanlige visumreglene for langtidsopphold.

Immigrasjonsmyndighetene har i økende grad begynt å undersøke reisehistorikken til turister som ankommer landet på turistvisum.

Det er mange måter å kontrollere om muligheten misbrukes. Den enkleste er å se gjennom historikken på stemplene i passet. Dersom man til stadighet har foretatt åpenbare "visa runs", så er det alltid en risiko for at man risikerer å ikke slippe inn i landet igjen, dersom man er uheldig og møter vanskelig betjent.

Mange land forsøker å hindre turister i å foreta "visa run".

Enkelte turister forsøker å bytte pass ofte for å dekke over at de foretar hyppige "visa runs". Dette er nok en teknikk som ikke vil fungere like godt i fremtiden. Thailandske myndigheter har i likhet med de fleste andre land begynt å registrere alle turister elektronisk i sine systemer, blant annet for å fange opp slikt misbruk av ordningen med turistvisum.

Ved ankomst på internasjonale flyplasser blir det tatt bilde av alle som foretar innreise og personlige data i passet blir registrert.

Til tross for dette hører det fortsatt med til sjeldenhetene at vi hører at personer blir nektet inngang til landet på dette grunnlaget, men mange får en klar hentydning til at nå er det nok. Dermed tar de hintet og tar en pause fra Thailand når det siste turistvisumet løper ut.

I fremtiden må man regne med at det blir foretatt ytterligere innstramminger for å hindre misbruk av turistvisum. For å minimere muligheten for å bli nektet adgang til Thailand og andre land hvor "visa run" er vanlig, så bør man fremover i økt grad oppholde seg over flere dager i utlandet. Da er det ikke like opplagt at man misbruker ordningen.

Det kan være verdt bryet å søke om et mer langvarig visum.

Mange land har mulighet for å søke visum for vesentlig lengre opphold enn det man får ved turistvisum ("visum on arrival"). Dette kan være enten være et utvidet turistvisum, eller du kan søke om utdanningsvisum eller arbeidsvisum dersom du skal studere eller utføre arbeid i landet.

I Thailand har det i mange år vært populært å melde seg på en språkskole for å lære seg Thai. På denne måten har man kunnet gå på skole noen timer i uken og samtidig bli værende på et utdanningsvisum. Mange har dermed betalt seg ut av visumproblematikken ved å betale et studiegebyr til undervisningsstedet.

Igjen er dette en mulighet som myndighetene etter hvert har fått opp øynene for at utlendinger misbruker, for å få visum for lengre perioder i landet. Myndighetene har derfor sette strengere krav til ukentlig studietid, samt foretatt kontroller av at utlendinger på utdanningsvisum faktisk møter opp til undervisningen.

Thailand er et land med generelt dårlige engelskkunnskaper i befolkningen utenfor typiske turistdestinasjoner. Det har således vært stort behov for personer som underviser i engelsk og mange har benyttet muligheten til å skaffe seg en karriere som engelsklærer, selv om kunnskapene i engelsk for mange av disse er så som så. Dermed kan man slå to fluer i en smekk, man sikrer seg en liten ekstrainntekt mens man oppholder seg i Thailand, og man kan oppholde seg på et arbeidsvisum.

Vi må i denne sammenhengen påpekte at det er svært viktig at du ikke tar deg arbeid hverken i Thailand eller andre land, uten at du har et visum som tillater dette. Straffene for å jobbe ulovlig i et land kan være strenge og vil i beste fall føre til at du kun blir kastet ut av landet.

Over 50 år? Sjekk mulighetene for pensjonistvisum.

En del lavkostland som det er populære å bosette seg i, har opprettet muligheten til å søke om et såkalt "retirement visa", eller pensjonistvisum på norsk. Dette er en ordning som er rettet mot eldre som har en fast inntekt i form av pensjon eller eventuell formue, og som kan forsørge seg selv under oppholdet samtidig som de stimulerer økonomien i landet.

I land som Thailand og Filippinene kan du søke om et slikt pensjonistvisum. I begge landene er det et krav til at du er minst 50 år gammel og har en dokumenterbar fast inntekt (typisk pensjon eller uføretrygd), eventuelt et større beløp innestående på konto i landet. Dermed sikrer landet at du er selvforsørgende mens du oppholder deg i landet.

Beløpsgrensene for et slikt visum varierer fra land til land. I Thailand kan du søke om et slikt pensjonistvisum dersom du kan dokumentere at du enten har 800000 Thai Baht (den lokale valutaen) innestående på en konto i Thailand, eller at du kan dokumentere en inntekt på minimum 65000 Thai Baht i måneden.

Dersom du oppfyller dette kravet så kan du søke om ett års pensjonistvisum i Thailand, et visum som også kan fornyes gjentatte ganger dersom du fortsatt oppfyller kravene. Dette er absolutt den beste løsningen for dem som har muligheten til å oppfylle disse kriteriene og ønsker å bli boende i landet i lang tid.

Dersom du er spesielt interessert i å reise til Thailand, så vil vi anbefale deg denne artikkelen som vi tidligere har skrevet om hvordan du unngår høye vekslingsgebyr i Thailand.

På Filippinene kan du oppholde deg i 3 år på turistvisum.

I et land som Filippinene finnes det også en rekke muligheter for å søke om forskjellige typer visum, avhengig av oppholdes art. Når man ankommer Filippinene så får man automatisk 30 dagers turistvisum, slik som er vanlig i mange andre land i Sørøst- Asia.

Forskjellen er at på Filippinene kan man relativt enkelt oppsøke et immigrasjonskontor i en av de større byene, og fornye et turistvisum gjentatte ganger mot et gebyr. Dette kan man gjøre i inntil 3 år uten å måtte forlate landet.

Vær oppmerksom på at selv om du kan fornye et turistvisum i inntil 3 år, så krever myndighetene uansett at du har en returbillett ut av landet ved ankomst. Denne returbilletten må vise en retur innen de 30 dagene det opprinnelige turistvisumet gjelder for. Dersom man ikke har en billett ut av landet innen denne tidsrammen, så risikerer du å ikke slippe inn i landet.

Det er flere måter å løse dette kravet til en slik billett ut av landet på. Den vanligste måten er å kjøpe en "kastebilett" til noen hundrelapper, på den billigste flyreisen man finner ut av landet. Dette er typisk en reise med et lavprisselskap til et av nabolandene. Hensikten med denne billetten er ikke å bruke den, men ha den å vise ved ankomst for deretter å kaste den.

En annen måte er å bestille en dyrere «flex billett», en billett som kan endres eller avbestilles, og som viser en planlagt reise ut av landet innen 30 dagers fristen. Når du har kommet inn i landet så avbestiller eller ombooker du denne billetten.

Mange flyselskap som flyr til Filippinene krever at du fremviser en returbillett for at du i det hele tatt for lov til å gå om bord i flyet. Dette for å holde seg inne med Filippinske immigrasjonsmyndigheter og slippe å bli ansvarlige for en eventuell returreise.

Sjekk muligheten for å utvide turistvisumet uten å reise ut av landet.

Det er ikke bare på Filippinene det er en slik mulighet til å utvide et turistvisum. Dog hører det til sjeldenhetene at du kan utvide et turistvisum flere ganger over en så lang periode som 3 år.

I mange populære land for langtidsturisme finnes det muligheter for å utvide et turistvisum for en begrenset periode. Sjekk derfor om du har denne muligheten i det landet du planlegger å besøke, før du velger å foreta et «visa run».

Konsekvenser ved oversittelse av tidsfristen i visum.

Hvert enkelt land har egne retningslinjer i forhold til hvordan oversittelse av visumsperioden ("overstay") skal håndteres. Det vanligste i populære land i Sørøst Asia er at du kan betale deg ut av problemet ved å betale en daglig bot, tilsvarende antall dager du har gått over fristen i visumet.

Muligheten til å betale seg ut av en oversittelse av visumperioden, er imidlertid ofte begrenset til et visst antall dager etter at visumet løp ut. Dersom du går ut over denne fristen eller ikke klarer å betale boten har du et større problem.

Thailand har løst dette ved å kaste personen ut av landet, samt å nekte ny innreise i en begrenset periode på minimum ett år, avhengig av alvorlighetsgraden.

På Filippinene derimot kan du risikere å bli nektet utreise, før du har betalt for hele oversittelsen av visumet ditt. Først når dette er betalt får du lov til å forlate landet, dog risikerer du å bli svartelistet for nye innreise for en lengre periode.

Selv om et det er mulighet til å betale seg ut av en mindre oversittelse av visumet i et land, så er det en svært dårlig ide å basere seg på dette. Dersom du blir utsatt for tilfeldig kontroll risikerer du å bli kastet ut av landet på dagen, gjerne uten at du får plukket med deg personlige eiendeler.

Oversittelse av visum er også en glimrende måte å rette negativt fokus fra immigrasjonsmyndighetene mot seg, noe som kan få konsekvenser ved senere innreise og større risiko for avvisning ved forsøk på «visa run».

Ikke la deg friste til å gifte deg til et visum!

I land i Sørøst Asia er det mange som finner kjærligheten, spesielt eldre norske menn finner en yngre kone i disse landene. Samtidig står ekteskapet svært sterkt i slike land og kvinnen vil fort føle et press fra familie og omgivelsene ellers, i forhold til å gifte seg.

Parallelt med dette kan et giftemål virke som en enkel utvei ut av visumsproblematikken, da dette ofte gjør det mye enklere å få lov til å bli boende i landet. Dette er dog en dårlig løsning, dersom hovedformålet er lure seg unna det vanlige visumreglementet.

Du bør bruke minst like langt tid på å bestemme deg i forhold til et giftemål i slike land, som du ville gjort hjemme i Norge. Dette kan gjerne være enda lengre på grunn av de betydelige kulturforskjellene. Raske giftemål har en statistisk stor risiko for å mislykkes, spesielt ved så store kulturforskjeller.

Det er ikke få eksempler på velstående nordmenn og andre vestlige menn som har blitt stående ribbet på bar bakke, etter en skilsmisse i disse landene.

Siden utlendinger normalt ikke kan eie eiendom i slike land er det normalt å sette alt på kona for å unngå denne begrensningen. Det er da ganske opplagt hvem som blir sittende igjen med alt du eier ved en skilsmisse, dersom du har plassert hele din formue i det aktuelle landet i konas navn.

I EØS land trenger du ikke å tenke på å foreta "visa run".

Siden Norge er med i EU, samt på grunn av Schengen avtalen, så kan du fritt besøke land i EU og EØS uten visum. Det vil si nesten alle land i Europa, med noen få unntak.

Selv om du fritt kan reise mellom alle landene, så er det ikke helt fritt frem når det gjelder å bosette seg i andre EØS- land. Så lenge du har fast arbeid i landet eller kan forsørge deg selv på annen måte, så byr dette normalt på få problemer.

Vær oppmerksom på at reiseforsikringen løper ut.

De fleste helårs reiseforsikringer samt forsikringer som er kjøpt med tanke på en bestem reise har en maksimaltid på hvor lenge reisen kan vare. Dette betyr at selv om du får fornyet et visum ved å foreta et "visa run", så vil dette ikke påvirke lengden på hvor lenge din reiseforsikring gjelder.

Pass derfor alltid på å tegne egen særskilt reiseforsikring eller tilsvarende ved langtidsopphold i utlandet. Manglende forsikring er en sikker vei inn i økonomisk uføre og i verste fall risikerer du å bli gissel på et lugubert sykehus i et u-land.