Daglig får stadig flere personer sprøytet inn Botox eller Restylane i ansiktet og lepper i håp om å forbedre utseendet sitt og se yngre ut. Dessverre så kan resultatene bli av varierende kvalitet mye som et resultat av ordtaket «mye vil ha mer». Dette gir seg selv utslag i at det går rundt mange kvinner og noen menn som ser ut som menneskelige utgaver av Dolly Duck.

Spørsmålet mange stiller seg er som følger: Hva består egentlig Botox og Restylane av og brytes det naturlig ned av kroppen eller må det foretas inngrep for å fjerne dette igjen.

Den store hovedforskjellen på Restylane og Botox er at Botox i praksis er en nervegift som lammer ansiktsmusklene den blir sprøytet inn imens Restylane er en såkalt «fillers» som tilfører en masse der man ønsker det. På bakgrunn av dette har Botox fått rykte på seg til å være en rynke fjerner mens Restylane forbindes med fyllers i leppene, noe som gir det karikaturiske «duckface».

I nyere tid så har Restylane og Botox blitt mer brukt i kombinasjoner og brukes begge i flere deler av ansiktet etter behov. Hovedprinsippene er likevel det samme, Botox bedøver og Restylane fyller opp.

Restylane

Restylane er egentlig et varemerke og ikke et konkret produkt. Restylane forbindes imidlertid med en «fillers» produkt som i all hovedsak består av en ikke animalsk hyaluronsyre. Hyaluronsyre finnes naturlig i kroppen og er en viktig bestanddel i kroppens bindevev. Restylane forbindes i hovedsak med behandling for å forstørre leppene men brukes ellers til annen ansiktsbehandling for å fjerne rynker og andre tiltak for å se friskere og yngre ut.

Botox

Botox er egentlig en nervegift som er fremstilt av en livsfarlig bakterie som kan forårsake tilstanden botulisme. Denne giften er faktisk så farlig at den har blitt brukt i fremstillingen av biologiske våpen.

På 80 tallet ble det oppdaget at denne nervegiften i svært begrensede mengder kunne brukes i medisinsk behandling ved å sprøyte den inn i små muskler i kroppen for å behandle sykdommer og tilstander som skjeling med øyene, spasmer og migrene for å nevne noen.

Det tok ikke lange tiden før kosmetiske kirurger og kosmetikkbransjen fant ut at denne giften også var perfekt til å behandle rynker med ved at den kunne lamme bestemte ansiktsmuskler og dermed redusere eller fjerne rynker.


Er Botox og Restylane farlige for kroppen?

Det sier seg selv at det ikke er bra å sprøyte nervegift inn i kroppen. Til tross for dette regnes både Botox og Restylane som relativt trygge alternativer i kosmetisk behandling i ansiktet.  Vår oppfatning er at det er større og flere farer tilknyttet bruk av Botox i forhold til Restylane selv om begge medfører en risiko.


Kan man reversere behandlingene?

Hverken Botox eller Restylane kan fjernes etter injisering og dermed kan uønskede effekter eller bivirkninger ta lang tid å bli kvitt. Både Botox og Restylane reduseres imidlertid av seg selv over tid dog kan tidsperioden variere mye fra person til person etter tid.

Det meste skal ha blitt naturlig brutt ned eller skilt ut av kroppen i løpet av 18 måneder selv om effekten kan ha blitt redusert vesentlig på et mye tidligere tidspunkt. Denne reduksjonen eller nedbrytningen medfører at mange føler et behov for nye behandlinger og mange har nærmest fått et avhengighetslignende forhold til disse produktene.

Det skal imidlertid sies at det finnes midler som kan sprøytes inn for å fremskynde oppløsningen av Restylane, dog skal dette medføre en del smerter og bivirkninger, blant annet kan normalt vev og brytes noe ned.