VPN (virtual privat network) anbefales av mange til å surfe anonymt på internett, men hvorfor er dette egentlig så viktig og hvilke fordeler og ulemper følger med? Med dette utgangspunktet har vi valgt å dykke videre ned i denne problemstillingen og dette er det vi kom frem til.

Den største fordelen med å bruke VPN, er dersom du reiser mye og benytter åpne gratis internettnettverk på flyplasser, hoteller, cafeer og lignende. Dersom du i slike tilfeller ikke krypterer din internettrafikk, så kan utenforstående enkelt «sniffe» din internettrafikk, og dermed få tilgang til passord, brukernavn og andre sensitive data.

VPN er også glimrende i tilfeller hvor du ikke ønsker at din internettrafikk kan spores tilbake til deg. Dette kan gjelde dersom du driver med ulovlig fildeling eller annen lyssky virksomhet. Den ulovlige nettsiden Popcorntime er ikke lenger tilgjengelig, men det dukker stadig opp tilsvarende alternativer hvor brukeren kan gjemme seg via en VPN tilbyder.

Dersom du ønsker tilgang til amerikansk Netflix, eller andre tjenester med regionsperre, så er VPN også i slike tilfeller en glimrende måte å lure systemet på. Du velger da at din internettrafikk skal gå gjennom en IP-adresse med lokasjon i den aktuelle regionen.

Hvordan fungerer VPN?

VPN fungerer slik at du inngår en avtale med en VPN tilbyder. En VPN-tilbyder har gjerne flere tusen servere rundt om i verden som du kan velge mellom, i forhold til hvilken av disse din internettrafikk skal gå gjennom.

For det nettstedet du besøker så vil det dermed se ut som om du kobler deg opp fra den aktuelle serveren i det aktuelle landet. Din reelle IP adresse vil dermed ikke komme frem, og hverken nettstedet eller tjenesten du besøker vil ikke kunne spore trafikken tilbake til deg.

Hvordan tjenesten faktisk fungerer varier fra tilbyder til tilbyder. De aller fleste seriøse tilbydere har en kryptert forbindelse mellom brukeren (deg) og sine servere. Dette skjer gjerne ved at brukeren installerer en slags programvare på sin maskin. Dermed er all trafikk mellom deg og VPN tilbyderen kryptert, selv om du benytter tjenester som ellers ikke er kryptert slik som http i stedet for https, eller ukryptert e-post.

Dette gjør at du kan surfe mye tryggere på åpne nettverk, på steder som flyplasser, kafeer, hoteller og lignende, da all trafikk ut av din datamaskin blir kryptert. Dermed kan ingen innen wifi- rekkevidden din sniffe trafikken din, og dermed fange opp din internettrafikk inkludert brukernavn og passord på tjenester du benytter.

Når den krypterte internettrafikken din kommer frem til VPN tilbyderens server, så pakkes din internettrafikk ut, før den videreformidles til nettstedet eller tilbyderen som er din endelige destinasjon.

Trafikk som ikke er sikret med et ekstra lag sikkerhet, slik som https kryptering, vil dermed gå ukryptert imellom VPN tilbyderen endelig destinasjon. Dette vil imidlertid normalt foregå via kablet internett mellom seriøse aktører, og risikoen for sniffing er minimal i forhold til risikoen på åpne wifi nettverk.

Når trafikk sendes tilbake til deg så foregår den samme prosessen bare i motsatt rekkefølge.

Siden VPN gir nettstedet eller tjenesten du besøker inntrykk av at du befinner deg bak en annen IP- adresse enn din faktiske IP adresse, samt at det gis inntrykk av annet fysisk brukersted, så er VPN blitt veldig populært ved ulovlig fildeling, samt for å gå rundt såkalte regionsperrer på tjenester som Netflix og andre medietilbydere.

Slik bruk trenger ikke å være mer uskyldig enn at du ønsker fortsatt tilgang til norske TV- kanaler og strømmetjenester, mens du er på ferie i utlandet. Det er også svært populært å benytte slike løsninger for å få tilgang til amerikansk Netflix fra Norge, for å gi Netflix inntrykk av at du befinner deg i USA, ved å velge en VPN- server med lokasjon i USA.

Det er helt avgjørende med en seriøs VPN tilbyder.

For at du og din datatrafikk skal være trygg, så er det helt avgjørende at VPN tilbyderen er seriøs. Dersom VPN tilbyderen lagrer eller snoker i din internettrafikk, så kan det medføre stor fare for skade for din del, avhengig av hva du bruker VPN til.

Mange VPN tilbydere reklamerer med at de ikke sporer eller lagrer din nett trafikk. Dermed så er du fortsatt beskyttet, dersom det kommer en rettslig kjennelse som gir en tredjepart innsyn i din trafikk historikk. Dersom ingen trafikk er lagret så er det heller ingen data å utlevere.

Problemet er at selv om VPN tilbyderen garanterer at de ikke lagrer trafikk, hverken helt eller delvis, samt at de heller ikke snoker i dine data, så er du prisgitt deres troverdighet. Du har i praksis ingen mulighet til å kontrollere at de faktisk ikke gjør dette og dermed er din tillitt helt avgjørende.

Det finnes tilbydere som tilbyr gratis VPN eller tilnærmet gratis. Dette er noe alle som har greie på VPN advarer sterkt imot å bruke. Alle foretak må tjene penger på en måte og dette gjelder selvsagt også de som tilbyr gratis VPN.

Når de ikke mottar betaling fra sine brukere, så er det nærliggende at den eneste måten å tjene penger på er å selge opplysninger om datatrafikken. Dette kan være alt i fra mer uskyldig deling av statistiske data, til ren uthenting av brukernavn og passord, eller rett og slett salg av hele din datatrafikk til useriøse aktører og kriminelle elementer.

Når vi snakker om gratis VPN, så må dette ikke forveksles med mer seriøse tilbydere som tilbyr en kort gratis prøveperiode, i håp om at du skal inngå en avtale om betalt abonnement. I slike tilfeller er det ikke samme risiko for utnyttelse av din datatrafikk, selv om risikoen alltid er tilstede.

Det store ankepunktet mot å bruke VPN er at du aldri er helt garantert mot at din datatrafikk ikke utnyttes til uærlige formål, eller at trafikken blir lagret selv om du er garantert det motsatte. Risikoen med dette er mindre jo større aktører med flere ansatte, samt at de tar en pris som er høy nok til at denne alene er tilstrekkelig til å finansiere driften tjenesten sammen med andre brukere.

Ved flere ansatte i en bedrift, jo større er risikoen for at opplysninger om uærlig forretningsdrift lekkes. Likevel har historien vist en rekke eksempler i andre bransjer, hvor store konsern i lang tid har drevet både lovstridig og uærlig i stor skala, i lang tid før dette er blitt avslørt. Dette til tross for at det har vært mange medarbeidere som helt eller delvis har vært klar over den tvilsomme forretningspraksisen.

Fordeler med VPN:

 • Flott ekstra sikkerhet når du er ute på reise. Risikoen for lokal sniffing via trådløse nett blir nærmest eliminert. Dog kan både god og dårlig kryptering i teorien knekkes, hvis det legges nok ressurser i det.
 • Tjenesten eller nettstedet du besøker, kan ikke spore trafikken direkte tilbake til din IP- adresse. Dog er det viktig å være klar over at ting som brukernavn, e-post adresse og andre personlige opplysninger du legger igjen, likevel er avslørende om deg.
 • Mye raskere enn Tor-nettverket, men ikke like anonymt og trygt.
 • Glimrende til å skjule din identitet ved ulovlig fildeling eler annen virksomhet i gråsonen.
 • Et veldig godt alternativ for å gå forbi regionsperrer på strømmetjenester, samt regionsperrer på andre nettbaserte tjenester.
 • Generelt økt sikkerhet ved bruk av internett.
 • Enkelte nettbutikker og tjenestetilbydere operer med ulike priser avhengig av hvor i verden brukeren befinner seg. Dersom brukeren befinner seg i et land med et høyt lønns og prisnivå, så er disse gjerne villige til å betale mer enn brukere i land med lavt lønns og prisnivå. Dermed kan du spare penger ved å bestille via IP adresse i et annet land.

Ulemper med VPN:

 • Siden din internettrafikk går gjennom et ekstra ledd, så kan dette gå ut over hastigheten.
 • Du er prisgitt en seriøs tilbyder.
 • Det koster penger dersom du skal ha en seriøs tilbyder.
 • Du er prisgitt at tilbyderen har server i det landet du ønsker å gi inntrykk av at du surfer fra.
 • Selv om du benytter en server med IP adresse i et bestemt land for å omgå regionsperre, så kan du risikere at tilbyderen har laget en liste over IP-adresser til VPN tjenester og har sperret disse for bruk. Du er i så fall like langt.
 • Enkelte tilbydere går langt i å hindre bruk av VPN og kan også forby bruk via slike tjenester. I så fall kan du i ytterste konsekvens risikere å bli svartelistet og kastet ut fra tjenesten.
 • Du må installere egen programvare på din brukerenhet. Dette medfører både plunder, samt risiko ved at du må stole på programvaretilbyderen. Normalt er dette imidlertid relativt enkelt og du kan føle deg rimelig trygg på programvaren fra de større tilbyderne.

Du er trygg nok, så lenge du surfer på nettsider som er kryptert med https.

Det viktigste du kan gjøre for din egen sikkerhet når du surfer på internett, spesielt på åpne wifi nettverk, er å sørge for at du ikke deler personlig informasjon via nettsteder som ikke er sikret med https kryptering.

Dersom nettsiden du besøker begynner med https i stedet for den gamle ukrypterte teknologien http, så blir din internettrafikk kryptert i hele prosessen fra den forlater din maskin til den ankommer nettsiden du besøker, hvor den blir dekryptert.

Selv om all kryptering i teorien kan dekrypteres av uærlige aktører som fanger opp trafikken, så er det i praksis tilnærmet ingen risiko så lenge du surfer via slike nettsider. De aller fleste seriøse nettbanker, nettbutikker og andre aktører hvor det er nødvendig å opplyse personlige data og betalingsopplysninger benytter i dag slik teknologi.

Du kjenner igjen slike nettsteder enten ved å sjekke at selve nettadressene begynner på https, eller ved at det er en grønn hengelås eller tilsvarende ved nettadressen for å signalisere at nettstedet er kryptert og trygt.

Er VPN verdt pengene?

Det avgjørende spørsmålet er hvorvidt VPN faktisk er verdt pengene. Svaret på dette er ja, dersom du har et konkret problem du kan løse ved bruk av VPN, og verdien av denne løsningen for din del overveier kostanden du får for bruken av VPN tjenesten.

Som en tommelfingerregel vil vi anbefale deg å ikke kjøpe en VPN-tjeneste bare for å ha det. Avvent til du får et konkret bruksbehov for dette. Det tar ikke lange tiden hverken å bestille, betale eller sette opp tjenesten første gangen.

Dersom du kun er bekymret for din vanlige internettsurfing så bør du heller konsentrere deg om å kun benytte nettsider med https, så lenge du benytter åpne wifi nettverk hvor det utveksles sensitive opplysninger.

Hos en antatt seriøs og anerkjent tilbyder som Nord VPN, så ligger prisene i skrivende stund på ca. 90 amerikanske dollar, for et abonnement som gjelder i 3 år. Dette er ca. 300 kroner i året, noe som for norske lommebøker ikke er direkte avskrekkende. På den andre siden er dette fortsatt penger ut av vinduet, dersom du ikke har et bestemt behov for VPN.

Hvordan være ekstra anonym ved bruk av VPN?

De fleste som benytter VPN følger en slags «happy go lucky» tankegang. De kjøper et abonnement og bekymrer seg ikke mer for sikkerheten. Det er imidlertid en del ekstra sikkerhetstiltak du kan foreta deg.

Dersom du ikke ønsker at VPN tilbyderen skal vite hvem du er, så finnes det aktører som tillater anonym registrering, samt betaling med kryptovaluta som bitcoin. Dersom du gjør dette er det imidlertid viktig å passe på at du ikke avslører deg selv på andre måter, f.eks. ved å benytte en personlig e-post adresse.

Det er også en mulighet å kombinere VPN og Tor nettverket for ekstra anonym surfing på internett. Ulempen med dette er at internettrafikken kan oppleves veldig treg, da den skal igjennom svært mange sikkerhetslag.

VPN beskytter ikke mot malware og virus.

Husk at VPN ikke gir noen nevneverdig ekstra beskyttelse mot malware og virus. Nesten uten unntak blir man infisert via e-post, besøk av infiserte nettsteder, ned lasting via fildelingsnettverk, nedlastning og installasjon av infisert programvare eller via et lukket internt nettverk (typisk på arbeidsplassen).

VPN beskytter ikke mot noe av dette bortsett fra interne nettverk i noen tilfeller avhengig av hvordan din brukerenhet er satt opp. Du må dermed fortsatt være like kritisk til hvordan du bruker din enhet samt internett for å unngå slik skadelig programvare.