Dersom du er opptatt av trening, spesielt treningsformer hvor muskeloppbygging er et vesentlig mål med treningen, så vil du før eller siden komme bort i et prestasjonsfremmende tilskudd som kalles SARMS. Men hva er SARMS egentlig og er det lovlig å importere og bruke?

SARMS er en forkortelse for «Selective Androgen Receptor Modulators» og er et dopingmiddel som er ulovlig i Norge. Dette gjelder både bruk, innehav og import.

Det er imidlertid mye forvirring rundt lovligheten av SARMS da det er lovlig i mange andre land, siden dette ikke fanges opp av landenes lovverk og dermed «faller mellom to stoler». Dette skjer fordi det er ikke godkjente legemidler som er under utprøving, hovedsakelig på dyr.

Det er en rekke forskjellige typer SARMS og alle har sine fordeler og ulemper. Fordelene er gjerne en positiv innvirkning på muskelvekst eller fettforbrenningen i forbindelse med trening. Ulempene er i form av uønskede bivirkninger, noe som varierer mellom de forskjellige typene med SARMS.

SARMS har de siste årene blitt et særdeles populært dopingmiddel av flere årsaker. Det er forholdsvis lett å anskaffe via internett, og det påstås at forholdet mellom positive ønskede effekter kontra negative bivirkninger er bedre enn i forhold til tradisjonelle anabole steroider.

Terskelen for å ta SARMS er også mindre for mange, da det kommer i tablett eller flytende form og man trenger ikke injeksjoner med sprøyter. Produktene kommer også i innpakning som minner mer om helsekost enn medisiner. Alt dette gjør at terskelen for mange er mindre i forhold til det å ta i bruk anabole steroider.

Oppdages SARMS på en dopingtest?

Ja, SARMS kan oppdages på en dopingtest, dersom det letes etter dette på testen. Det blir mer og mer vanlig at en dopingtest også undersøkes for spor etter SARMS.

Den såkalte halveringstiden som avgjør hvor lang tid det tar for kroppen å bryte ned et medikament varierer mellom de forskjellige SARMS’ ene, men en halveringstid på opptil et døgn er vanlig. Det betyr at SARMS kan oppdages opptil flere uker etter inntak på en dopingtest.

Hvordan fungerer SARMS?

SARMS fungerer ved at de påvirker reseptorene i de androgene muskeloppbyggende hormonene i kroppen. Det kan på en måte sammenlignes med antidepressiva, såkalte SSRI som påvirker reseptorer relatert til serotonin nivået i kroppen i stedet for.

Hvorfor er SARMS utviklet?

SARMS er utviklet med tanke på medisinsk bruk, men har ikke status som legemiddel, noe som gjør at de havner i en gråsone og derfor ofte er lovlige i mange land. De er foreløpig kun ment for testing på dyr. Testing på mennesker er nesten helt fraværende, med noen få unntak.

Formålet med utvikling av de fleste typer SARMS har vært å hjelpe kroppen med å bygge muskler, eller reduserer nedbryting av muskler, gjerne for å hjelpe pasienter med forskjellige muskelsykdommer til å bevare muskelmasse.

Formålet med SARMS har vært å finne medikamenter som gir tilsvarende positive virkninger for muskeloppbyggingen som steroider gjør, men med vesentlig mindre bivirkninger.

Hvilke tester er utført med SARMS?

Det varierer hvor mye tester om er utført med de forskjellige typer SARMS, spesielt tester på mennesker. Felles for alle er at de ikke er testet tilstrekkelig til at de er godkjent for menneskelig bruk. Alle har dermed status som eksperimentelle medikamenter.

RAD 140 (også kalt Testolone) er et populært SARMS som det er utført små tester på mennesker på i store doser på opptil 150 mg pr dag. Dette er doser som er langt større enn det som anbefales i doping sammenheng hvor «anbefalt» maks dose er 30 mg pr dag.

Et annet populært SARMS er GW 501516 (også kalt Cardarine). Dette er dog strengt tatt ikke et SARMS, da det ikke virker direkte på de androgene reseptorene med påvirker mer måten kroppen benytter energi på.

GW 501516 ble i realiteten «forlatt» av medisinske miljøer i 2007 da forsøk på dyr viste stor risiko for utvikling av kreft i enkelte organer. Dermed er det svært begrenset med forskningsresultater og ingen nyere forsking på dette SARMS’et. Dette er av dette grunnen alene noe du bør holde deg langt unna.

Hvor stor risiko er det med å ta SARMS?

Hensikten med å utvikle SARMS har vært å skaffe medikamenter som gir tilsvarende positive effekter som anabole steroider, men uten de alvorlige bivirkningene steroidene har. I utgangspunktet er det derfor generelt sett tryggere å ta SARMS enn steroider, dog er det likevel stor risiko og mange usikkerhetsmomenter på grunn av minimal testing på mennesker.

En ting er kortsiktige bivirkninger som er relativt godt kjent, både ved studier og ved erfaringer fra brukere som benytter SARMS i doping sammenheng, men en annen ting er langtidsvirkninger som ikke kan måles av den enkelte bruker. For å kartlegge slike langtidsbivirkninger på mennesker så må det langsiktige studier til på større grupper mennesker. Det finnes ikke, kun enkelte og veldig små studier på enkelte typer SARMS.

Det må imidlertid påpekes at det allerede er avdekket en rekke mulig alvorlige bivirkninger med mange typer SARMS, selv om det ikke er kartlagt hvor stor risiko som bruk av de enkelte produktene innebærer. Felles for nesten all bruk av doping er doseringsstørrelse hvor økte doser medfører vesentlig større risiko for alvorlige bivirkninger.

SARMS versus anabole steroider.

Når man skal vurdere hva som er best av anabole steroider kontra SARMS, så er det mange forhold som spiller inn, slik som hvor godt medikamentet virker i forhold til alvorligheten av mulige bivirkninger.

Generelt sett så er det anabole steroider som har størst muskeloppbyggende effekt, både anabol og androgen effekt, men de har også mest bivirkninger.

SARMS på sin side har en ganske stor positiv androgen effekt, dog ikke i like stor grad som steroider. På den andre siden regnes negative bivirkninger å være langt lavere enn ved bruk av anabole steroider, noe som taler for bruk av SARMS.

Det er imidlertid viktig å være klar over at det foreligger langt mer forskning og erfaringer ved bruk av anabole steroider enn ved SARMS. Risiko ved anabole steroider er godt kartlagt, noe som ikke er tilfellet med SARMS. Dermed kan man risikere at det finnes flere og mer alvorlige bivirkninger ved bruk av SARMS enn det som er kjent i dag. Man vet med andre ord bedre hva man risikerer ved bruk av steroider enn ved bruk av SARMS, men likevel regnes risikoen som minst ved SARMS, dog med et vesentlig forbehold.

En annen ting som gjør at mange velger SARMS foran steroider er at det kan tas oralt via piller eller dråper i motsetning til steroider som nesten uten unntak tas ved injeksjoner med sprøyte. Dette gjør at det blir en lavere terskel for mange å bruke dette.

Straff for bruk, innehav eller import av SARMS?

I likhet med ulovlige rusmidler, så straffes mengder som er så små at det antas å være til eget bruk vesentlig lavere enn dersom det er større mengder som er ment for videresalg.

Dersom du blir tatt for bruk, innehav eller import av SARMS, og dette ikke er større mengder enn til en enkelt kur, så kan du i praksis regne med en bot på rundt kr 10000,-. Dette selv om du i teorien risikerer fengselsstraff. Ved mengder ment for videresalg reageres det mye strengere.

Kan du føle deg trygg på at du får det produktbeskrivelsen sier når du kjøper SARMS?

Nei, det er stor risiko når du kjøper SARMS online fra utenlandske nettbutikker. Det vanligste problemet er at de er underdosert i forhold til det som fremgår av etiketten, noe som i seg selv ikke utgjør en risiko, men som kan få mange til å ta litt ekstra for sikkerhets skyld. Da ender man opp med å ikke helt vite hvor mye man får i seg.

I mer alvorlige tilfeller har det blitt oppdaget at det er fylt på med anabole steroider i SARMS, enten som en erstatning eller som et tillegg. Det er også tilfeller hvor du får noe helt annet enn det som fremgår på etiketten.

Vi anbefaler alle våre lesere å holde seg langt unna SARMS, men vi vet at det alltid er noen som vil prøve uansett alle advarsler. Til dem vil vi påpeke viktigheten av å gjøre grundige undersøkelser rundt den nettbutikken du bestiller dette fra. Og husk at du risikerer at det blir stoppet i tollen med påfølgende politianmeldelse og risiko for bot eller straff.