Jeg har hørt en rekke skrekkhistorier om personer som har blitt alvorlig syke av flåttbitt. Jeg tar mye forhåndsregler om sommeren for å unngå flått og har derfor unngått dette til nå. Vinteren har jeg følt som en trygg periode men nå hører jeg stadig oftere at det er mulig å få flått om vinteren. Stemmer dette?

Det er fullt mulig å få flått om vinteren dersom det er noen plussgrader og bakken og busker ikke er godt tildekket av snø. Risikoen for å få flott er imidlertid desidert størst om sommeren og flått sesongen regnes fra april til november og litt kortere i Nord Norge.

Stemmer det at flått er Norges farligste dyr?

Betegnelsen Norges farligste dyr blir ofte benyttet om flåtten og det kan nok for så vidt være riktig. Det skal nevnes at vi har svært få farlige dyr i Norge og det skjer særdeles sjeldent at personer dør, blir skadet eller blir alvorlig syke av angrep eller smitte fra dyr sammenlignet med andre mer eksotiske land.

Årsaken til at mange betegner flåtten som Norges farligste dyr er at det er relativt stor mulighet for at de fører smitte med seg når de biter og setter seg fast på mennesker og dyr. Det skal likevel nevnes at risikoen fortsatt er relativt liten for å bli smittet, spesielt dersom du fjerner flåtten så fort som mulig og spesielt innen løpet av det første døgnet etter at du har fått flåtten på kroppen.

Ifølge NHI så medfører kun 2 prosent av alle flåttbitt som medfører smitte. De aller fleste av disse smittetilfellene fører til et beskjedent sykdomsforløp som enkelt lar seg behandle med en antibiotika kur. Flått bør med andre ord ikke hindre deg ifrå gå ut i naturen men det kan være fornuftig å ta noen forhåndsregler som vi kommer tilbake til lenger ned i artikkelen.

Hvordan unngå å få flott?

Det er en rekke tiltak du kan gjøre for å unngå å få flått. Dette er i forhold til hvordan du kler deg, hvor du ferdes samt tiltak du kan gjøre på egen eiendom. Noen 100 % garanti for å ikke få flått har du imidlertid ikke.

Når du går ute i skog og mark så vil det ha stor betydning at du er godt dekket til på kroppen, spesielt på kroppens nedre del. Bruk lange bukser, sokker og godt fottøy. Støvler er absolutt en fordel men det viktigste er å unngå åpne og bare områder på kroppen. Ta gjerne buksene nedi sokkene slik at det ikke blir en naturlig åpning inn til huden der.

Ute i skog og mark bør du i størst mulig grad unngå å gå gjennom tett kratt og buskas. Det samme gjelder høyt gress og andre buskvekster. Dersom du skal sette eller legge deg ned så bør du finne et område som er dekket av fjell. Unngå for enhver pris å legge deg ned i gress, spesielt dersom dette ikke er nyslått.

På egen eiendom eller andre områder som du kan påvirke så bør det fjernes mest mulig kratt og buskas. Jorder og gressplener bør slås ofte. Dersom du brenner av gress og buskas tidlig på våren så vil dette naturligvis drepe mye flått som allerede er der. Pass på å holde deg innenfor gjeldende lovverk angående bruk av ild i naturen.

Fungerer myggmiddel og andre midler mot insekter mot flått?

Myggmiddel og flåttmiddel reduserer muligheten for flått betydelig. Spesielt midler som inneholder mye DEET skal være effektive. Dessverre så er dette samtidig stoffer som ikke er bra for kroppen så det er snakk om en avveining i forhold til risiko for å få flått.

Sjekk deg selv om barna etter at dere har vært ute i naturen.

Flåtten bruker en del tid på å bite seg fast på et bestemt punkt på kroppen. Etter at den har bestemt seg for et punkt den vil bite seg fast på så går det ca. et døgn før den begynner å suge blod og sirkulere eget spytt gjennom bittet. Så lenge du får fjernet flåtten i løpet av denne perioden er det veldig liten sjanse for å bli smittet.

Dersom du går over egen kropp rett etter en tur så kan du gjerne oppleve at det er bittesmå flått som kryper rundt på kroppen din og leter etter et egnet sted å bite seg fast på. I denne fasen er det ingen fare for smitte dersom du fjerner flåtten. Vær oppmerksom på at flåtten er veldig liten på dette tidspunktet så du må sjekke med argusøyne for å oppdage dem.

Flåtten er veldig glad i steder med tynn hud eller litt kroppshår som beskytter. Sjekk ekstra godt på baksiden av knærne og i skrittet. Dersom du barberer bort kroppshår så gjør du det enklere å oppdage flått samt gjør det litt vanskeligere for den å finne et egnet sted å bite seg fat på.

Det kan hjelpe å dusje rett etter at du har vært ute i skog og mark. Dette kan bidra til å fjerne flått som enda ikke har bitt seg fast men er langt i fra noen garanti. Dersom flåtten allerede har festet seg så vil en dusj ikke hjelpe.

Kan jeg fjerne flåtten selv?

Det er ingen hensikt i å løpe til legen for å fjerne en flått. Du kan helt fint fjerne den selv uten spesielle hjelpemidler. Det viktigste er ikke hvordan du fjerner den men at du fjerner den så raskt som mulig. Når det er sagt så er det en fordel om du får fjernet hele flotten uten at deler sitter igjen.

Hvordan fjerne flått?

Den enkleste og i de fleste tilfeller beste måten å fjerne en flott på er å fjerne den med klypa. Du tar enkelt et godt tak med fingertuppene rundt flåtten og forsøker å få tak med neglene litt under den. Deretter vrir du rundt samtidig som du trekker den ut.

Noen sverger til pinsett eller annet utstyr som fås kjøpt til å fjerne flått med. Det er også en rekke kjerringråd om at det skal smøres forskjellige ting på flåtten i forkant for at den helt eller delvis selv skal slippe taket i huden. Etter egne og profesjonelle sine erfaringer så anbefales dette ikke. Det eneste er at det i hvert fall ikke vil føre til noe negativt dersom bittstedet smøres med desinfiserende veske eller sprit rett etter at flotten er fjernet.

Det er selvsagt en fordel å få fjernet hele flotten men det gjør lite om noe sitter igjen. Det viktigste er å få stoppet bittprosessen og sirkuleringen, noe som skjer effektivt når flåtten dør.

Det er vesentlig å fjerne flåtten i løpet av det første døgnet

Som vi allerede har vært inne på så er det vesentlig å få fjernet flåtten så fort som overhodet mulig. Det viktigste tiltaket du kan gjøre er å sjekke deg og dine rett etter at dere har vært ute i naturen, spesielt dersom det er i et område som er kjent for mye flått.

Når flåtten kommer på kroppen så bruker den først en del tid på å krype rundt og lete etter et egnet sted å bite seg fast for å suge blod. Deretter bruker den en del tid på selve bittprosessen og etablere seg før den begynner å suge blod og sirkulere dette gjennom egen kropp. Dette er en samlet prosess som tar omtrentlig et døgn.

Dersom du får fjernet flotten innen denne tidsfristen så er det relativ liten risiko for å bli smittet av sykdommer fra flåtten. Dersom du får tatt den mens den fortsatt kryper rundt er det naturligvis ingen risiko.

Det er ikke så viktig hvordan du fjerner flåtten eller om noe sitter igjen. Det viktige er å få tatt den så overhodet fort som mulig. Ikke kast bort tid på å gå til lege eller dille med forskjellige kjerringråd om ting som kan smøres på. Du kaster bare bort verdifull tid.

Selv etter det magiske døgnet så er det viktig å få fjernet flåtten så fort som mulig. Uansett så bør du ikke få panikk, i det store flertallet av saker fører et flåttbitt ikke til infeksjon og dersom det gjør det så fungerer en antibiotika kur veldig effektivt i de aller fleste tilfeller.

Vær oppmerksom på at ovenstående gjelder først og fremst i forhold til den vanligste smitten via flått, nemlig Borrelia. Det mer sjeldne TBE viruset smitter imidlertid via flåttens spytt og kan dermed skje umiddelbart etter at flåtten har bitt seg fast. Dette er mer sjeldent virus og det finnes vaksine mot det for dem som frykter dette.

Bør jeg oppsøke lege dersom jeg har fått flått?

Nei, det er ingen hensikt i å oppsøke lege dersom du har fått flåttbitt. Legen kan ikke gjøre stort mer enn å fjerne flåtten og smøre på litt desinfeksjonsvæske, mest for syns skyld. Dette er noe du klarer helt fint selv og sparer viktig tid.

Det viktige er å fjerne flåtten så fort som mulig og følge med på allmenntilstanden og spesielt bittstedet i ukene etterpå for å se om du får tegn på infeksjon og smitte.

Hva er symptomene på at jeg har blitt smittet av sykdom etter flåttbitt?

Det klassiske tegnet på at du har blitt smittet av den mest vanlige infeksjonen etter et flåttbitt som er Borreliose er at du får en typisk rød ring rundt bittstedet som vokser seg større i ukene etter bittet. Dersom du opplever dette bør du oppsøke lege for å få antibiotika.

Det er ikke alltid at utslettet synes som den karakteristiske ringen. All unormal reaksjon rundt bittstedet utover en liten kløende hevelse på lik måte som ett knott eller myggstikk bør trigge et legebesøk.

Senere i sykdomsforløpet ved Borrelia smitte kan du oppleve typiske sykdomstegn som senker allmenntilstanden. I sjeldne tilfeller kan det sette seg egne infeksjoner i hjerte, ledd oller øyne. Vær oppmerksom på slike symptomer selv om du ikke har fått det karakteristiske utslettet.

Hvilke sykdommer risikerer jeg å få etter flåttbitt?

I Norge er det først og frem Borreliose som forårsakes av Borrelia bakterien samt TBE viruset som er risikoene i forhold til smitte via flått. Det er TBE viruset som er mest alvorlig av disse men det er mye mer sjeldent enn Borreliose.

Det finnes også en del andre sykdommer som flåtten en bærer av men dette er først og fremst farlig for dyr.

Finnes det vaksiner mot sykdommene et flåttbitt kan medføre?

Det finnes ikke vaksine mot Borreliose men det finnes en effektiv vaksine mot TBE viruset. Denne kan være fornuftig å ta for personer som beveger seg mye ut i naturen i områder hvor man vet det er mye flått.

Enkelte lider også av en overdreven frykt for flått, faktisk så mye at de beveger seg lite utendørs. Disse bør også vaksinere seg, ikke nødvendigvis av rent medisinske årsaker men for å hindre at denne frykten ødelegger livskvaliteten og positiv fysisk aktivitet utendørs.

Fungerer rådyr som smitterenser?

Hjortedyr som elg, hjort og ikke minst rådyr er en viktig bidragsyter til at flåttbestanden er høy. Samtidig viser det seg at i området med høy bestand av slike dyr så er det prosentvis mindre Borrelia i flåtten enn i områder med få slike dyr.

Det kan rett og slett nesten virke som om rådyr og andre hjortedyr fungerer som en slags renselsesprosess for flåtten.

Ikke glem å sjekke kjæledyrene for flått

Kjæledyr som hund og katt er en populær vert for flåtten. Faktisk så kan dyr få så mye flått at det suges så mye blod ut av kroppen at det blir farlig. Flått er også ubehagelig for dyrene så de bør sjekkes daglig i flåttsesongen. Om vinteren er det så sjeldent at det ikke er noen hensikt.