Jeg blir aldri klok på hvor ofte det er fornuftig å skifte olje på bilen. Jeg har lest anbefalinger på at olje skal skiftes på alt fra hver 3000 km og opptil hver 50000 km. Hvor ofte er det egentlig fornuftig å skifte olje og har det mye å si hvilken olje jeg benytter? Vi har derfor undersøkt temaet selv på internett og i samtaler med flere bilmekanikere samt erfarne hjemme mekkere. Her er resultatene vi kom frem til.

Dersom du har en bil som du ønsker å ha så lenge som mulig så bør du bytte olje hver 10000 km eller hver sjette måned avhengig av hva som kommer først. Dersom du kjøper en helt ny bil som du planlegger å bytte inn før garantien løper ut så er det tilstrekkelig å følge bilens serviceintervaller.

Produsentens serviceintervaller følger et "godt nok" prinsipp!

De fleste bilprodusenter anbefaler i dag oljeskift så sjeldent som hver 30000 km. Det er i denne sammenhengen viktig å huske på to ting.

Det første er at bilprodusentene følger en "godt nok" filosofi på hvor hyppige oljeskiftene skal foretas. De tenker at etter en hvis tid så begynner bilen å bli såpass utslitt og gammel at den etter hvert vil bli vraket og at dette ofte skjer av andre årsaker enn av motorhavari. Dersom motoren havarer så ville bilen sannsynligvis blitt vraket av andre årsaker kort tid senere uansett. Ut ifra denne tankegangen så mener bilprodusenten at deres serviceintervaller er gode nok.

Den andre årsaken er at hyppigheten og kostnadene for service er et viktig salgsargument for nye biler. Jo hyppigere en bil må på service og jo dyrere servicene er jo vanskeligere er det å få solgt bilen. Da er det for bilprodusentens ståsted viktig å legge opp så få serviceintervaller og oljeskift som mulig for å holde behovet for service nede.

Nye biler får sjeldent motorhavari de første 5-7 årene hvor det er garanti og reklamasjonsrett. Det er først når bilene blir over 10 år gamle og passerer 200000 kjørte kilometer at faren for motorhavari virkelig øker.

For bilprodusentene er det ikke så farlig om det skjer på dette tidspunktet så lenge bilholdet har vært forholdsvis problemfritt frem til da. De har ikke lenger noe reklamasjon eller garantiansvar og et motorhavari er jo en fin anledning for kundene til å skaffe seg ny bil. Dersom bilholdet har vært relativt problemfritt frem til motorhavariet så ses gjerne motorhavariet på som en enkelthendelse som ikke skremmer dem til å bytte merke.

Miljøhensyn har også et stort fokus hos bilprodusentene, kunder og media. Mange ser på hyppige oljeskift som miljøfiendtlig, noe som isolert sett er riktig. Det er imidlertid mye mer miljøfiendtlig at en bil må skrapes mange år før tiden på grunn av et motorhavari. Dessverre er det førstnevnte media og kunder ser mest på og da er det dette «behovet» bilprodusentene prøver i tilfredsstille med færre intervaller på oljeskift.

På tidspunktet motorhavari skjer er det jo normalt ikke samme eier på bilen som kjøpte den ny. Kunden som kjøpte den ny hadde gjerne et problemfritt bilhold og forholder seg lojalt til merket.

Godt nok prinsippet er derfor fornuftig ut ifra produsentens ståsted hvor serviceintervaller og kostander skal holdes nede samtidig som nybilkundene forblir fornøyde.
Dersom du vil at motoren skal ha så lang levetid som overhodet mulig så er bilprodusentens rutiner for skiftintervaller ikke gode.

Selv om det store flertallet av nybilkunder ikke har planer om å beholde bilen så lenge som overhodet mulig så er det fortsatt mange som følger denne filosofien. Dersom du er blant dem som ønsker å hente så mange kilometer som mulig ut av din nye bil så bør du ikke slå deg til ro med produsentens serviceintervaller.

Dersom du ønsker å beholde nybilen virkelig lenge og denne har serviceintervall på 30000 km når det kommer til oljeskift så bør du legge inn ett ekstra oljeskift imellom dette, gjerne to slik at du kommer ned på hver 10000 km. Her bør du også ta en avveining av kjøremønster og hvor mye du kjører i løpet av et år.

Dersom du kjører mye langturer så sliter det mindre på oljen enn mange korte turer med mye kaldstarter. Da kan du kjører noe lenger på oljen før du bytter. Det samme gjelder dersom du kjører mye på kort tid. Oljen blir gammel når den først er i motoren og bør byttes selv om du ikke har kjørt mange kilometere på den. Så selv om du kjører svært få kilometer i løpet av året så bør oljen skiftes minst en gang i året og helst 2 ganger i løpet av året.

Hver 10000 kilometer eller hvert halvår (det som kommer først) er vårt klare råd på alle biler, også helt nye biler selv om produsenten påstår at dette er unødvendig. Husk at disse følger godt nok filosofien.

Vi forutsetter da at du bruker en god syntetisk olje som følger produsentens spesifikasjoner. Dersom du bruker en billigere mineralsk olje så bør intervallene kuttes ned til 5000km eller hver tredje måned men dette er en olje du ikke bør bruke på nye biler, kun eldre biler som er produsert for denne type olje.

Bruk bilprodusentens anbefalinger på olje.

Selv om vi anbefaler at du ikke følger bilprodusentens råd i forhold til hyppigheten på oljeskift så vil vi absolutt anbefale deg å følge rådene når det kommer til type olje. Dette gjelder spesielt når det gjelder oljens viskositet men du bør også forsøke å møte andre krav til oljen fra produsenten. Det at vi anbefaler deg å følge bilprodusentens anbefalinger på oljens spesifikasjoner betyr ikke at du trenger å følge anbefalingen til en spesifikk leverandør.

Det er produsenten som vet hvordan motoren er bygd og hva slags olje som passer motoren best for lengst mulig levetid og driftsøkonomi. Det er relativt lite penger å spare på billig olje kontra riktig olje. Samtidig er kostanden ved oljeskift i stor grad knyttet til selve arbeidet med oljeskift.

Når produsentene først skal spare inn på sjeldne oljeskift så vil de i hvert fall sørge for at det kommer en best mulig olje på bilen når det først skiftes olje. Det er således alltid fornuftig å følge bilprodusentens anbefalinger til viskositet og andre kravspesifikasjoner på oljen.

Bør jeg alltid bytte oljefilter sammen med oljen?

Svaret på dette spørsmålet er et klart og tydelig JA. Oljeskift og bytte av oljefilter hører naturlig sammen. Oljefilter bør alltid byttes når du bytter olje.

 Når det er sagt så er det naturligvis bedre å bare bytte oljen i forhold til å verken bytte olje eller filter. Det betyr ikke at det er noe som anbefales men på noen biler er det svært vanskelig å bytte oljefilter da det er vanskelig tilgjengelig mens bunnpluggen nesten alltid er legg tilgjengelig. Da er et rent oljeskift bedre enn ingenting.
Hva bør jeg prioritere, hyppige oljeskift med billig olje eller dyr olje og noe sjeldnere oljeskift?

Så lenge du bruker en olje som følger produsentens spesifikasjoner så trenger du ikke å lete etter den dyreste oljen. Så lenge du følger åre anbefalinger i forhold til hyppigheten av oljeskift så er det svært lite å hente ut av en ekstra dyr olje i forhold til motorens levetid og drivstofføkonomi.

Dersom du imidlertid ikke følger våre anbefalinger og har tenkt å kjøre så langt som overhodet mulig mellom hvert oljeskift så bør du i det minste sørge for en så god olje som overhodet mulig de få gangene du bytter olje. Dette er imidlertid en strategi vi ikke vil anbefale noen.

Er Biltema sin olje god nok for din bil?

Det er mange meninger om typiske billigmerker på olje og andre bildeler. I Norge har Biltema sin olje vært et gjentagende tema for diskusjon i forhold til om den er god nok. Mange er kritiske til denne oljen, ofte kun av prinsipp, og de lukker øynene til tester og spesifikasjoner som sier det motsatte.

Vår klare oppfatning er at du trygt kan bruke Biltema sin olje, også på nye biler, så lenge de følger kravene til oljen fra produsenten. Du får også et stort utvalg av kvalitetsoljer i alle prisklasser hos andre leverandører som Skruvat og Autodoc.

Bruk heller ekstra penger på et godt oljefilter

Mange bruker mye penger på dyre oljer men tar til takke med et hvilket som helst oljefilter. Dette er ikke det du skal spare penger på. Prisforskjellen mellom et billig og et dyrt oljefilter er relativt liten mens kvalitetsforskjellene kan være store. Dette er derfor ikke et punkt hvor det er fornuftig å velge det aller billigste men likevel så vil vi si at du fortsatt trygt kan gå for Biltema sine alternativer.

Bør jeg bruke magneter på oljefilteret?

Dersom du søker på internett og Youtube så vil du garantert komme over dem som sverger til å feste magneter på yttersiden oljefilteret eller bunnpluggen. Teorien er at magnetene vil fange opp og binde til seg små metallpartikler som kanskje ikke vil bli fanget opp av oljefilteret.

Vårt synspunkt på dette er at dersom det hadde noe særlig å si så ville oljefiltre vært levert med dette som standard. Vi ser ingen grunn til at slike partikler ikke skal bli fanget opp i selve oljefilteret.

Når det er sagt så finnes det bunnplugger på markedet som har innebygd magneter så teorien er kanskje ikke helt på jordet, selv om dette kan være en gimmick fra produsentene for å selge mer. Vi kan heller ikke se at slike magneter skal gjøre noe skade så det fører nok uansett ikke til noen negative konsekvenser dersom du vil gi det et forsøk.

Finnes det noen enkle mellomløsninger på oljeskift?

Den trygge og gode måten som alle seriøse bilmekanikere bruker er å tømme oljen via bunnpluggen og la det stå og renne i god tid slik at alle gammel olje renner ut. Videre byttes alltid oljefilter i forbindelse med et oljeskift av seriøse bilmekanikere.

Det finnes imidlertid mellomløsninger for et lettere oljeskift men dette går på bekostning av den positive effekten oljeskiftet har.

Det ene alternativet til et lettere oljeskift er å la være å skifte oljefilteret. Selv om det er bedre en intet oljeskift så er dette absolutt siste utvei og noe som i så fall kun bør gjøres annenhver gang i en syklus hvor oljen uansett skiftes ofte. Husk at det ikke bare er filteret som forblir uskiftet, det blir liggende mye gammel olje igjen i det gamle filteret og dette blandes så med den nye oljen. Dette kan være opp imot en halv liter olje som ikke blir byttet på denne måten.

Et annet og stikk motsatt alternativ som noen gjør som et ekstra tiltak mellom oljeskiftintervaller er at du kun bytter oljefilter. Igjen så er dette ikke noe som skader på noen som helst måte og så lenge det gjøres som et ekstra tillegg imellom allerede hyppige oljeskiftintervaller så gjør det ingenting. Hvorvidt det har noen nevneverdig effekt er imidlertid noe som kan diskuteres.

Mange synes det er tungvint å jekke opp bilen og krype under for å løsne bunnpluggen og tappe ut den gamle oljen. Dersom oljefilteret samtidig kan byttes ut ovenfra så finnes det alternativer hvor du suger den gamle oljen opp igjennom hullet til peilepinnen ved hjelp av vakuum slik at du slipper å komme deg under bilen.
Av alternativene til mellomløsninger er dette absolutt den beste men den er fortsatt ikke like god som et tradisjonelt oljeskift da det alltid vil bli liggende noen rester etter gammel olje. Det er også helt i bunn av bunnpannen fremmedlegemer som det er viktigst å bli kvitt samler seg opp og det er disse det er størst mulighet for å ikke få med seg på denne måten.

Oppsummert er dette et brukbart alternativ for deg som ikke kan eller ikke vil under bilen. Men igjen så bør bunnpluggen ut i hvert fall like ofte som produsentens service intervaller sier og dette alternativet bør i så fall brukes til ekstra oljeskift imellom disse.

Jo lengre bilen har gått, jo oftere bør du bytte olje!

En feil mange gjør er at de er nøye med oljeskiftene på nyere biler og jo eldre bilen blir jo mer slurves det med oljeskift. Riktignok er tapet mindre dersom motoren på en gammel bil skjærer seg da tapet aldri vil overstige bilens totale verdi så sant man ikke insisterer på å reparere uansett.

Problemet er at jo eldre og mer brukt en motor er jo mer slark er det mellom bevegelige deler og jo viktigere er det å ha god og nok olje på motoren. I stedet for å øke intervallet mellom oljeskiftene så tilsier dermed all fornuft å heller intensivere intervallene, spesielt dersom det er en bil du ønsker å holde på veien så lenge som overhodet mulig.

Det aller viktigste er å passe på at det faktisk er nok olje på bilen til enhver tid.

Du kan fokusere på hyppige oljeskift og ha den beste oljen på bilen il enhver tid. Det aller viktigste er imidlertid at det alltid er nok olje på bilen uansett om den er ny eller gammel. Sjekk derfor oljenivået regelmessig, også på nye biler. Det er ikke unormalt at helt nye biler bruker litt olje og kan ta stor skade av å kjøre med for lite olje selv over et kort tidsrom.

Det store antallet av befolkningen sjekker aldri oljenivået og stoler på at oljen som fylles på under et oljeskift er nok til at det ikke trengs påfyll før neste oljeskift. En stor del av den norske bilparken kjører rundt med for lite olje og dette er den største enkelt årsaken til motorhavari.

Du kan Merke at du har for lite olje og fyller dermed opp. Selv om du ikke merker noen skader umiddelbart så kan det ha dannet seg småskader i motoren som forkorter motorens levetid betraktelig uten at dette merkes før flere år senere.

Ikke stol på oljelampen. Spesielt på eldre biler lyser denne først når oljetrykket forsvinner. Da er det nesten helt tomt for olje og det er gjerne for sent. Hvis dette likevel skjer så er rådet klart, kjør ikke en eneste metere til med oljelampe som lyser.

Du kan ikke sjekke oljenivået for ofte. Her gjelder ordtaket "bedre en gang for mye enn en gang for lite"  alt det er verdt.

Noe ekstra råd ved bytte av olje og oljefilter

I våre undersøkelser så har vi fanget opp noen udokumenterte tips og råd på veien som vi synes virker så fornuftige at vi tar dem med i denne artikkelen.

Når du bytter oljefilteret så anbefaler mange å fylle opp det nye oljefilteret med ny olje. Dette for at motoren ikke skal gå tørr det første minuttet når du starter opp motoren etter ett oljeskift. Hvis det allerede er olje i filteret så trenger ikke resten av motoren å vente på å få oljen mens oljefilteret fyller seg opp. For å gjøre dette så er det en naturlig forutsetning at oljefilteret har en helning som medfører at inntaket og uttaket går oppover. Dersom oljefilteret står motsatt vei eller sidelengs når det er skrudd på så vil tyngdekraften hindre deg i å kunne følge dette rådet.

Et annet tips de erfarne bilmekanikerne ga oss var å alltid være nøye med å påse at gummipakningen på det gamle oljefilteret følger med når du skrur det av. Av og til kan denne henge igjen på motordelen og dette kan være vanskelig å oppdage på mange motorer hvor oljefilteret henger kronglete til.

Dersom du ikke får fjernet den gamle gummipakningen så får du dobbelt opp med den som følger med det nye filteret og det er også stor sjanse for at noe vil bli skjevt. Dette vil nesten garantert føre til kraftig oljelekkasje som igjen kan føre til motorhavari.

Det anbefales også å smøre et tynt lag med olje på pakningen på det nye filteret før montering så går det letter av neste gang du skal bytte olje og filter.
Når du har tømt ut den gamle oljen via den ordentlige veien som er å fjerne bunnpluggen i bunnpannen og dette har fått rent ferdig så kan du helle på en liten skvett ny oljen mens bunnpluggen fortsatt er ute. Da vil dette forhåpentligvis ta med seg de siste restene av gammel olje i bunnpannen.