Dersom du skal kjøpe bruktbil, så kan det være mye penger å spare på å kjøpe bruktbil privat, i stedet for å kjøpe bruktbil hos forhandler. Ulempen med dette er at det også er større risiko for å bli lurt, selv om denne muligheten selvsagt også er til stede ved kjøp fra forhandler.

Det er imidlertid en del tiltak du selv kan gjøre for å minimere risikoen ved kjøp av bruktbil. Mange av disse rådene gjelder også ved kjøp fra forhandler, men du bør gjøre ekstra grundige undersøkelser når du kjøper bruktbil privat.

Så hva bør man være oppmerksom på og undersøke ved kjøp av bruktbil? Man kan gjerne dele dette i tre deler, hvor du kan sjekke den første delen hjemme foran pc ’en. Dette er en jobb du bør ta, før du reiser ut for å se på en bruktbil.

Du sjekker da via din pc om det er heftelser på bilen, samt at du undersøker de registrerte kjøretøyopplysningene hos Statens vegvesen, som beskrevet lenger nede i artikkelen. Du bør også orientere deg på et nettsted som Finn.no, for å få et inntrykk av hva tilsvarende biler selges for.

Dersom bilen er annonsert, så sjekk hvor lenge bilen har ligget ute for salg, jo lengre jo bedre prutningsmonn. Samtidig er det større mulighet for at bilen er overpriset, eller at det er vesentlige mangler eller andre negative forhold rundt bilen.

Du også ut i felten og se på bilen. Dette innebærer å undersøke bilen innvendig, utvendig, i motorrommet og gjerne under dersom du får muligheten til dette. Videre må du sjekke serviceheftet, samt andre kvitteringer på arbeid som er utført av verksted.

Det tredje steget er å prøvekjøre bilen. Da er det blant annet viktig at du kommer opp i høy nok fart, slik at du kan finne ut om den rister i høyere hastigheter. Det er også viktig å sjekke alle funksjoner med bilen, spesielt styring, bremser og gir for å høre etter ulyder. Du bør også sjekke alle brytere og funksjoner.

Dersom selger ikke er villig til å opplyse registreringsnummer før besiktigelse, eller ikke vil opplyse bilnummeret dersom skiltene er levert inn til Biltilsynet, så er dette et stort rødt flagg. Det samme gjelder dersom selger vil at du skal kjøpe bilen usett eller nekter deg å prøvekjøre den.

Det er naturlig at selger er skeptisk til å la deg ta en prøvetur alene, da selger tross alt ikke kjenner deg og vet hvordan du vil behandle bilen, samt om du i det hele tatt vil komme tilbake. Da bør dere møtes på midten og prøvekjøre bilen sammen, du som fører og eieren som passasjer. Dersom selger ikke godtar dette så bør du rett og slett ikke kjøpe bilen.

Hvordan sjekke heftelser på bilen?

Det er vanlig at bilnummeret går frem av teksten i salgsannonsen eller på bildene som er publisert i salgsannonsen. Hvis ikke bør du be selger om å få opplyst dette. Dette gjelder også dersom bilen er avskiltet, uansett om selger selv har levert inn skiltene, eller om bilen er avskiltet som resultat av begjæring om avskilting.

Når du har fått opplyst bilnummeret, så er neste steg å sjekke om det er registrert heftelser på bilen. Dette gjør du enkelt ved å gå inn på hjemmesiden til Brønnøysundregistrene på brreg.no. På forsiden der taster du inn bilnummeret og trykker «søk». Du vil da få opplyst om eventuelle heftelser.

Dersom du får opp en beskjed om at pr. den aktuelle datoen, så er det ikke registrert noen heftelser, så har du fått dette spørsmålet avklart.

Vær oppmerksom på at i sjeldne tilfeller så kan det bli registrert en kryssende heftelse som du ikke fanger opp. Det kan for eksempel være at det avholdes en utleggsforretning mot bilens eier i dagene rundt salget, og at det tas utleggspant i bilen.

Dette kan du aldri garantere deg mot, men så lenge du kan dokumentere at bilen var fri for heftelser når du kjøpte den, så har du en god sak. Dette kan du gjøre med å ta en skjermutskrift, eller aller helst bestille en panteattest så tett opp mot kjøpstidspunktet som mulig. Dersom dette bestilles til din e-post adresse, så er dette gratis.

Dersom det er registrert heftelser på bilen, så trenger dette ikke å være grunn til å la være å kjøpe bilen, vel og merke så lenge du holder tungen rett i munnen i den videre prosessen. Det er helt vanlig at nyere bruktbiler er registrert med ett salgspant, ett salgspant som gjelder billånet selger tok opp når denne kjøpte bilen.

Det som er viktig å passe på er at dette salgspantet blir slettet når du kjøper bilen. En forutsetning for at en kreditor vil slette ett pant, er at kravet som heftelsen gjelder blir innfridd. Dette kan løses på to måter. Det ene alternativet er at selger rett og slett betaler ut dette kravet før salget. Veldig ofte vil imidlertid ikke selger ha nødvendig kapital til å gjøre dette.

Da gjenstår det andre alternativet. Det er å få en bekreftelse fra eieren av pantet, normalt banken som selger i sin tid tok opp billånet sitt hos. Av denne bekreftelsen må det fremgå hva restkravet er og hvor mye som må betales for at pantet skal slettes.

Det bør også komme frem hvilken dato oppgjør skal finne sted, samt at det er beregnet renter frem til denne dato. Dermed slipper man problemer med at pantet ikke blir slettet på grunn av et bagatellmessig restkrav på renter.

Det er helt vanlig at summen i denne bekreftelsen er betydelig lavere enn det som fremgår av heftelsen ved søk i Brønnøysundregistrene. Dette fordi den tinglyste summen var heftelsens størrelse når bilen ble kjøpt og lånet ble tatt opp.

Når kjøpet så skal gjennomføres, så avtales det i kjøpekontrakten hvordan betaling skal skje. Da er det viktig at den delen av kjøpesummen som skal gå til dekning av heftelsen betales direkte til panthaver og ikke til selger. Dette avtales skriftlig i kjøpekontrakten.

La oss si at det er avtalt en kjøpesum på kr 100000,- og det er en heftelse med restsaldo på kr 70000,-. Da bør det avtales i kjøpekontrakten at oppgjør finner sted ved at kjøper betaler inn kr 70000,- til eier av panteheftelsen, samt at resterende kr 30000,- betales direkte til selgers bankkonto. Når begge disse summene er betalt så er kjøper rettmessig eier av bilen.

Dog er det viktig å påse at det blir sendt inn salgsmelding på eierskiftet til Statens Vegvesen. Dette kan nå gjøres elektronisk på stedet, ved hjelp av innlogging via BankID på stedet mellom partene. Dette bør kjøper insistere på slik at dette blir gjort omgående og uten forsinkelser.

Vær skeptisk til å kjøpe biler med utleggspant.

Det kan også være registrert en eller flere heftelser som gjelder utleggspant i bilen. Da vil dette komme opp i Brønnøysundregistrene som en heftelse, og det vil fremgå at det er et resultat av en utleggsforretning, samt beløp og navn på kreditor og eventuell prosessfullmektig (normalt et inkassobyrå).

Dette er et stort rødt lys av flere årsaker. For det første så tyder dette på økonomiske problemer. Når man har økonomiske problemer, så er vedlikehold av bil gjerne ikke en prioritet. Veldig ofte (men langt i fra en regel), så ser man at personer med en uryddig økonomi også er mer uforsiktig med tingene rundt seg, inkludert biler.

Videre så har personer med økonomiske problemer gjerne ikke bare en fordringshaver de sliter med. Du har dermed betydelig økt risiko for å få problemer med en annen kreditor til selger, som kan få ett kryssende utleggspant akkurat i kjøpsprosessen. Selv om dette normalt vil løse seg, så vil det medføre mye bekymringer og hodebry som du vil unngå.

I motsetning til ett salgspant som betales ned, så er det ikke unormalt at ett utleggspant er knyttet til gjeld som ikke blir betjent og dermed stiger.

Det er selvsagt ikke sagt at det å kjøpe en bil med et eller flere registrerte utleggspant, alltid er dumt. Selger er ofte i en presset økonomisk situasjon og er mest opptatt av å selge bilen fremfor å få presset de siste tusenlappene ut av deg. Salgssummen går gjerne i sin helhet til dekning av gjelden, og dersom selger har veldig mye gjeld så ser han ikke noe til pengene uansett. Dette er forhold som kan føre til et godt kjøp.

Det er i slike tilfeller særdeles viktig at du får en oppgave, fra alle kreditorene som har utleggspant, på hvor mye kravet er og hvor mye som må betales for at kravet skal slettes. Det er også veldig viktig at dersom panteheftelsene overstiger kjøpesummen, så må du få en bekreftelse fra disse kreditorene på at overskytende panteheftelser vil bli slettet ved et salg.

Det er alltid det eldste pantet som skal dekkes først. Dersom en kreditor lenger bak i rekkefølgen ikke får dekning, så er det ikke alltid disse er like medgjørlige for å slette pantet. Da er det ikke mye annet du kan gjøre enn å la være å kjøpe bilen. Selger på sin side har ikke annet alternativ enn å fortsette å kjøre bilen frem til den eventuelt blir begjært tvangssolgt.

Hva skjer hvis heftelser i bilen ikke blir slettet?

Dersom ett pant i bilen ikke blir slettet på grunn av manglende innfrielse av gjelden, så vil det normalt bare være et tidsspørsmål føre kreditor begjærer bilen tvangssolgt. Dette gjelder spesielt ved utleggspant. Dersom det er ett salgspant som gjelder et lån som selger fortsetter å betjene, så kan du være heldig å få beholde bilen. Dette er imidlertid noe du aldri må basere deg på.

Du må derfor aldri kjøpe en bil uten at alle heftelser blir slettet. Du må heller aldri stole på selger slik at du betaler kjøpesummen til denne mot løfte om at pantet skal bli innfridd.

Hvordan sjekke kjøretøyopplysninger hos Statens Vegvesen?

Det neste steget er å foreta et søk i registrerte kjøretøyopplysninger hos Statens Vegvesen. Dette gjør du på denne linken. Du vil da få opp en rekke opplysninger om kjøretøyet, opplysninger som du kan kontrollere opp mot selgers opplysninger, for å avsløre usannheter eller ting som forsøkes holdt skjult.

Det er først og frem to ting som er viktig å sjekke her, før du reiser ut for å besiktige bilen. Det er når fristen for neste EU- kontroll er, samt å kontrollere kilometerstanden som er registrert ved forrige EU kontroller.

Dersom en bruktbil nylig har gått gjennom en EU- kontroll og er godkjent for to nye år, så er dette et stort pluss, men samtidig noe som presser prisen opp litt.

Dersom EU-kontroll er nært forestående eller fristen allerede har gått ut, så tyder dette på at selger ved at det er mye feil på bilen. Hvis ikke ville jo selger brukt en tusenlapp på å få den godkjent før salg, noe som ville gjort bilen mye mer lettsolgt og til en høyere pris.

Siden dette er noe som er relativt allment kjent, så er det vanskelig å få solgt biler som må på EU-kontroll. Dette gjenspeiles i bruktbilprisen og kan være en mulighet for et godt kjøp for bilkyndige mennesker. Siden du leser denne artikkelen, så hører du sannsynlig ikke til i den gruppen og bør dermed avstå fra slike biler.

Den andre viktige detaljen, dersom du kjøper en eldre bruktbil som tidligere har vært på en eller flere Eu- kontroller, er å sjekke kilometerstanden. Ved hver Eu- kontroll blir kilometerstanden registrert og blir tilgjengelig i de registrerte kjøretøyopplysningene hos Statens Vegvesen.

Dette er en ordning som er opprettet nettopp for å avsløre juks med kilometerstanden, noe som var et stort problem for en del år tilbake. Høy kilometerstand trekker prisen ned da bilen er mye brukt, mens lav kilometerstand trekker prisen opp da det tyder på lite bruk.

Du sjekker derfor de forskjellige registrerte kilometerstandene opp mot hverandre, i forhold til de forskjellige Eu- kontrollene. Dette for å se at det har vært en naturlig økning fra gang til gang. I tillegg sjekker du dette opp mot dagens kilometerstand på bilen. Dersom du synes det er noe muffens, så ber du selger om en god forklaring med eventuell dokumentasjon. Hvis ikke dropper du hele bilen og leter videre.

Hva bør jeg sjekke når jeg ser på en bil?

Når du har utført ovenstående og hatt en prat med selger på telefon, så er neste steg å reise ut for å se på bilen. Dette må du gjøre, aldri kjøp en bil usett eller uprøvd.

Når du møter selger, så er det viktig å ta seg god tid. Ikke la deg stresse av selger som virker utålmodig, dette kan være en teknikk for at du ikke skal oppdage viktige mangler med bilen.

Dersom selger ikke viser respekt for at dette er en viktig avgjørelse for deg, ved å forsøke å stresse deg, så reiser du bare hjem igjen. Det er du som har pengene og mange andre seriøse selgere finnes der ute.

Foreta en full inspeksjon av bruktbilen.

Gå rundt bilen utvendig og undersøk lakken detaljert. Se etter store og små bulker, riper og rust. Påpek det du finner ovenfor selger på en fin måte. Husk å holde en god tone. Dersom selger ikke liker deg, er det mindre sannsynlig at den vil gi deg en grei pris til slutt.

Her må du selvsagt bruke sunn fornuft og se bilens alder og verdi i en sammenheng. Dersom det er en gammel bil som annonseres for kr 5000,-, så blir det for dumt å påpeke bittesmå riper. En slik bil vil gjerne ha en del småbulker og riper, og ikke minst rust. Det som da er vesentlig, er at det ikke er for mye rust.

Husk at selv småbulker og riper kan være dyre å fikse, noe som kan være aktuelt dersom det er en dyrere bil som du vil at skal være perfekt.

Neste steg er å inspisere interiøret. Sett deg inn i førersetet og se deg godt rundt og let etter ting som ikke er som det skal. Gjør det samme i både passasjersetet og baksetet. Her bør du ta deg god tid. Sjekk av deksler ikke mangler, let etter skader eller merker i setene og interiøret ellers.

Spør eieren direkte om det er røyket i bilen og kontroller om det er rester etter dette i bilens askebegre. Sjekk også etter gulfarge i taket ved vinduene da det er et tegn på røyking i bilen.

Bruk luktesansen. Er det lukter i bilen som tyder på fukt eller dyr. Dersom bilen er overdynket med lukt fra Wunderbaum eller lignede, så kan det ha blitt gjort for å skjule andre sjenerende lukter.

Sjekk samtidig at ting fungerer, slike ting som du ikke trenger å kjøre bilen for å undersøke virker. Dette medfører å sjekke at alle dørhåndtak virker, både fra innsiden og utsiden. Alle vindusheiser kontrolleres, lys, vindusviskere, setebelter, stereoanlegg og andre tekniske duppedingser som er fastmontert i bilen.

Når dette er utført er det på tide å inspisere motorrommet. Det er helt i orden dersom dette ikke er helt rent. Mange selgere spyler motorrommet med høytrykkspyler før de skal selge bilen, og det kan føre til at det trenger vann inn i vitale elektriske deler i motorrommet, noe som kan gi senere feil. Et litt skittent motorrom bør derfor ikke trekke ned.

Det viktigste du skal se etter i motorrommet er tegn på lekkasjer av vesker. Dette gjelder ikke minst å sjekke etter oljelekkasjer. Igjen er det fint om motoren ikke er nyvasket da det kan føre til at rester etter lekkasjer er fjernet.

Se etter tegn på svetting av olje, noe som er et dårlig tegn, spesielt på nyere bruktbiler. På en gammel billig bruktbil så kan man tillate seg noe svetting av olje så lenge det ikke er mye.

Still selgeren direkte spørsmål om bilen bruker mye olje eller om den lekker noen vesker. Det er mye vanskeligere å lyve mens man ser en person inn i øynene, enn å bare «glemme» å nevne dette.

Ta opp oljepinnen og sjekk om det er nok olje, samt om oljen er veldig sort. Dersom det er lite olje på bilen så er dette neppe første gang. Det samme gjelder dersom oljen er gammel.

Det kan også være en ide å åpne påfyllingslokket for oljen og sjekke forsiktig på innsiden rundt lokket om det er mye oljeslugg der, noe som vil være et tegn på at eieren har slurvet med oljeskift opp igjennom bilens levetid.

Dersom det er ett eller flere tegn på at eieren har slurvet med oljeskift eller oljenivået, så bør du droppe bilen. Spesielt dersom det er en bil du planlegger å ha i en lengre periode.

Det er absolutt å anbefale en inspeksjon av bilen under, spesielt med tanke på rust. Dette er det imidlertid ikke så lett å få gjort på stedet, og det kan dermed være fornuftig å oppsøke et verksted eller NAF, som en siste inspeksjon før kjøp. Du kan gjerne forhandle om pris, men legge inn en forutsetning om at bilen skal besiktiges på et slikt sted først.

Sjekk serviceheftet og hvilke reparasjoner som er utført, før du kjøper bruktbil!

Dette er også veldig viktig. Be om å få se serviceheftet og sjekk at det er utført service regelmessig. Dette er vesentlig spesielt de første 6-7 årene i bilens levetid. Det betyr ikke at dette ikke er like viktig senere, men når bilen blir eldre enn dette, så er det ikke uvanlig at en hendig eier selv står for oljeskift og lignende (mangel på dette har vi beskrevet lenger opp i artikkelen hvordan du kan avsløre).

Sjekk hvor om registerreimen er byttet og eventuelt hvor lenge siden det er. Hvis dette er på overtid, eller et bytte er nært forestående, så har du en regning på rundt kr 10000,- foran deg. Dette bør eventuelt kompenseres for i salgsprisen.

Sjekk også hvor lenge det er siden bremser er byttet. Bremser kan du ofte inspiser relativt lett selv, dersom det ikke er en type felger som dekker bremsene mye til.

Selgeren vil ofte skryte av alle ting som er gjort med bilen og legge frem kvitteringer på dette arbeidet, dersom han ikke har gjort dette selv.

Det er for så vidt positivt at det er mye nye deler på bilen, da disse ikke trengs å byttes igjen med det første. Men dersom bilen til stadighet har måttet være inne på verksted for å utbedre det ene og det andre, så kan dette tyde på at bilen sliter med mye feil, eller at den rett og slett er behandlet veldig røft. Da er det gjerne mer i komminga, selv om mye er byttet.

Dersom det er en bil med manuelt gir og høy kilometer, så bør du være skeptisk til å kjøpe denne dersom kløtsjen ikke er byttet. En kløtsj kan holde hele bilens levetid, men dersom bilen har høy kilometerstand, så bør du være obs på dette. Sjekk i hvert fall grundig at det ikke er tegn til sluring eller ulyder i kløtsjen.

Prøvekjør alltid bilen!

Dette er kanskje det aller viktigste steget i prosessen med bilkjøpet. Jo mer du får prøvekjørt, jo bedre. Dette er ikke bare for å avdekke tekniske problemer, men også for å finne ut om bilen faktisk passer for deg. Sitter du for eksempel behagelig og føler du at du har du god nok oversikt når du kjører?

Skru om tenningen ett hakk og sjekk at alle varsellamper lyser. Disse skal lyse og deretter slukke igjen når bilen startes. Hvis de ikke lyser er det tegn på at lampen er røket eller frakoplet noe som kan dekke over en alvorlig feil.

Dersom en varsellampe fortsetter å lyse når du kjører, så er det tegn på en feil. Dette må du avklarer hva skyldes før du kjøper bilen. Selv en tilsynelatende liten feil, slik som at varselampen for airbag lyser, kan fort koste flere titusener å fikse på et merkeverksted.

Når du er ute og prøvekjører, så begynner du med bremsene. Brems først forsiktig og dersom det går bra så bremser du hardere. Til slutt prøver du en skikkelig bråbrems. Kjenn etter ulyder og at ABS slår inn dersom du bremser hardt nok til det. Pass også på at bilen ikke trekker mot en side når du bremser, samt at oppbremsingen ellers føles effektiv og normal.

Deretter sjekker du at styringen fungerer. Finn en stor parkeringsplass og kjør i åttetall. Vri på rattet helt ut til begge sider mens du gjør dette og lytt etter ulyder. På eldre biler kan man ofte høre at servopumpen jobber litt, men dette skal ikke forekomme på nyere biler. Alle ulyder er et varselsignal på at bilen bør undersøkes nærmere av fagfolk før du kjøper bilen.

Kjenn etter at bilen håndterer humper og ujevnheter i veien som normalt. Finn gjerne noen fartsdumper som du kjører litt fort over, for å teste at støtdempere, fjærer og hjulopphenget reagerer som forventet.

Til slutt er det viktig at du kjører bilen ut på en motorvei hvor du får prøvd bilen i høye hastigheter. Det er ikke sjeldent at man ikke kan oppleve ubehagelige og potensielt farlig risting og lyder, før man kommer opp i hastigheter på nærmere 100 km/t.

Slike ulyder kan være farlig eller i beste fall være tegn på at noen deler begynner å bli slitt. Slike problem begynner ofte å melde seg i høye hastigheter og blir mer fremtredende også i lavere hastigheter etter hvert som tiden går.

Under hele prøvekjøringen så lytter du etter lyder som føles unaturlige. Dette kan være lyder fra hjuloppheng, girkassen eller motoren. Kjenn også på det generelle støynivået i bilen i forhold til om dette er akseptabelt for deg.

Bør du ta en NAF- test før kjøp av bruktbil?

Dersom du skal kjøpe en litt dyrere bruktbil, så bør du alltid foreta en kontroll av bilen av en sakkyndig tredjepart, før du kjøper den. Dette kan være hos NAF eller et verksted. Dersom du har et fast verksted, så tar disse gjerne en rask titt gratis for deg, og løfter bilen opp på bukk for deg, for å se tilstanden under.

Dersom selger ikke er villig til å la bilen undersøkes en slik plass, så er dette igjen et rødt flagg som tyder på at noe skjules. Du er imidlertid ikke urimelig eller uvanlig at selger sier du må dekke omkostninger med dette selv.

Hvordan prute på bruktbil?

Når du har kommet til det punktet hvor du har bestemt deg for at dette er en bil du vil ha, så kommer du til det kanskje aller vanskeligste og mest ubehagelige, nemlig prutingen. Du må prute, ingen betaler det selger ber om i salgsannonsen på bruktbiler.

Et dilemma som melder seg på dette tidspunktet er om du skal kontrollere bilen hos en utenforstående, slik som NAF eller et verksted, før du pruter, eller om du skal prute med forbehold om at det ikke dukker opp uventede ting i forbindelse med slike undersøkelser. Vi vil anbefale det siste, det er greit å vite at handelen går gjennom, før du bruker penger på en uavhengig sjekk av bilen. Bare husk å være tydelig på at du byr med forbehold om dette.

Husk at du aldri får bilen billigere enn det du tør å legge frem som første bud. Samtidig så må du ikke gå så lavt at selgeren blir fornærmet, da blir det ikke noe handel. Legg inn et lavt bud, men ikke så lavt at det er en åpenbar fornærmelse.

En teknikk er å legge frem ditt bud og vente på selgers reaksjon. Selger vil da typisk dra på det og si at du må høyere opp eller gi et noe lavere motbud enn det han opprinnelig ba om. Det er nå du skal være kynisk. Mennesker hater pinlig stillhet og det bør du utnytte.

Bare bli stående helt stille uten å si noe, eller bare mumle litt for deg selv, og nyt den pinlige stillheten. Du skal da ikke se bort i fra at selger på grunn av dette kaster ut en enda lavere pris uten at du trenger å si noe.

Ellers er det viktig å begynne med å skryte av bilen samtidig som du påpeker de feilen som du har funnet. Si at selv om det er en velholdt bil, så vil dette koste ganske mye å få fikset. Det vet naturligvis selger også, og dermed så dempes håpet denne kanskje hadde om at du ville gi en høy pris der og da.

Hvordan gjennomføre kjøpet av bruktbil?

Dersom dere kommer så langt at dere har blitt enige om en kjøpesum og tatt hverandre i hånden på dette, så gjenstår det bare å gjennomføre handelen.

Først og fremst er det viktig å skrive en ordentlig kjøpekontrakt. NAF har en veldig enkel kontrakt hvor du samtidig får med det vesentlige. Som kjøper er du beskyttet av kjøpsloven og det er først og fremst selger som må forsikre seg om at eventuelle feil og mangler er tydelig opplyst i kontrakten.

Dersom det er heftelser som skal innfris, så er det ekstremt viktig at dette spesifiseres i kontrakten hvordan det skal utføres.

Det anbefales følgende rekkefølge i denne prosessen:

 1. Det skrives kjøpekontrakt.
 2. Kjøper betaler kjøpesummen som avtalt.
 3. Selger og kjøper sørger sammen for å sende salgsmelding digitalt.
 4. Bilen overleveres til kjøper når hele kjøpesummen uomtvistelig er betalt.
 5. Husk å forsikre bilen med en gang og før du henter den.

Noen ting som er lett å glemme når du kjøper bruktbil:

Til slutt vil vi nevne noen ting som er lett å glemme når man kjøper bil, men som er lurt å få med seg.

 • Sjekk at det følger både vinterdekk og sommerdekk med, før du byr på bilen, sjekk tilstanden på begge. Pass på å få begge settene med den dagen du henter bilen. Pass også på å få med muttere/ bolter samt eventuelle deksler til felgene.
 • Sjekk hvor mange nøkler det er til bilen før du byr. Veldig ofte er et sett eller den såkalte verkstedsnøkkelen rotet bort. Pass på at du får alle nøklene med deg.
 • Pass på at du får med serviceheftet.
 • Be om å få alle fakturaer og kvitteringer på ting som er kjøpt til bilen eller utført på verksted. Dette er både praktisk for å ha en egen oversikt over hva som er utført av arbeid på bilen, samt at det gir en liten ekstra verdi ved videresalg.
 • Spør selger spesifikt om han har annet utstyr til bilen liggende som han har glemt. Dette har normalt ingen verdi uansett for selger, det handler bare om å huske å sende det med deg.
 • Ta ut selgers bombrikke.
 • Ta en utskrift av selgers salgsannonse, for eksempel en utskrift fra finn.no. Denne kan bli nyttig ved eventuelle senere tvister. Pass på å gjøre dette så tidlig at selger ikke rekker å slette annonsen. Gjør det gjerne før du reiser for å se på bilen første gang.

Når du kjører hjem med din nye bil, så er du gjerne litt oppskjørtet, det er jo stas med ny bil. Husk at dersom du ikke har flyttet bomabonnementet ditt så kjører du uten dette. Nå er imidlertid det meste av de gammeldags bommene borte, så du vil bare få en regning i posten uansett, uten at dette blir regnet som sniking.

Kjør forsiktig! Det tar alltid tid å venne seg til en ny bil.