Vi får stadig spørsmål om hvordan man skal skrive en CV. Det bes nesten alltid om CV i stillingsannonser og det er derfor viktig å gjøre en god jobb med denne. En CV er også en fin måte å markedsføre seg hos potensielle arbeidsgivere, som du ønsker å jobbe hos. Dette gjelder selv om disse ikke har søkt etter nye ansatte.

En CV bør inneholde et bilde av deg og beskrivelse av deg som person. Navn, adresse, alder, kontaktinformasjon og sivilstand må være med. Ellers så er det normalt å liste opp utdanning, arbeidserfaring og annen relevant informasjon som sertifikater, hobbyer og om du driver med idrett. Avslutningsvis bør du skrive en liten beskrivelse om hvordan du ser på deg selv som person og som medarbeider.

Hva er en CV?

CV står for Curriculum vitae som er et latinsk utrykk for «livets løp». En CV er i praksis et sammendrag av utdanning, arbeidserfaring og andre forhold som har betydning for en potensiell arbeidsgiver. CV foretrekkes ofte fremfor en skriftlig søknad, eller som et vedlegg til en skriftlig søknad, fordi det gjør det lettere for en arbeidsgiver å danne seg et raskt overblikk over søkerens kompetanse.

Benytt omvendt kronologisk rekkefølge når du skriver CV!

Et vanlig spørsmål når man skal skrive en CV, er om erfaring og utdanning skal skrives i kronologisk rekkefølge eller omvendt kronologisk rekkefølge. Svaret er enkelt og greit at i de aller fleste tilfeller er omvendt kronologisk rekkefølge det beste.

Dette fordi det normalt vil være mye mer interessant for en potensiell arbeidsgiver å vite hvor du arbeider nå eller arbeidet sist, fremfor hvor du hadde sommerjobb når du var 16 år gammel. Det samme gjelder utdanning. Dersom du har universitetsutdannelse, så er det dette som bør fremheves fremfor hvor du gikk på ungdomsskole.

I noen tilfeller kan det imidlertid være hensiktsmessig å velge kronologisk rekkefølge eller annen rekkefølge. Det kan for eksempel være dersom du i din siste jobb forsøkte deg i en ny bransje, som ikke samsvarte med utdannelsen din og tidligere erfaring, men du vil nå tilbake til bransjen du har utdannelse til og mest erfaring i.

I slike tilfeller ønsker du naturligvis å fokusere på egenskapene som er relevant i jobben du søker på. Din siste jobb tar du bare med for å vise at du har vært yrkesaktiv i denne perioden, gjerne med en liten forklaring på at du av ulike årsaker ville prøve deg i en annen bransje.

Utdannelse eller erfaring øverst på din CV?

Begynn med det som fremhever deg best. Dersom du har lang og god utdannelse men liten erfaring så begynner du med utdannelsen. Dersom du har liten utdannelse og mye god erfaring så begynner du med erfaringen.

Du må ha bilde selv om du mener at du er stygg!

Det høres brutalt ut, men vi lever i en tid hvor det er normalt å ha bilde av seg selv på en CV. All erfaring tilsier at det er en klar fordel å ha dette med. Da er det lettere å bite seg tak i din CV og du er lettere å huske.

Dette gjelder ikke minst dersom du har oppsøkt arbeidsgiver og spurt om du kan legge igjen CV ‘en din hos dem dersom de trenger nye ansatte i fremtiden. I slike tilfeller er det mye mer sannsynlig at du blir husket som en hyggelig person, vel og merke dersom du gjorde et anstendig inntrykk, enn andre «anonyme» CV ‘er.

Hvilken CV villevekket din interesse? Dem med bilde eller dem uten bilde?

Husk kontaktinformasjon!

Da mener vi all kontaktinformasjon! Telefonnummer, e-post, adresse, Messengers, Linkedin osv. Jo flere alternativer, jo bedre. Det gjør det ikke bare lett for en potensiell arbeidsgiver å få tak i deg, men samtidig viser du at du er oppdatert i forhold til den teknologiske tiden vi lever i.

Hva slags mal bør jeg benytte når jeg skriver CV?

Ikke heng deg for mye opp i hvordan en mal ser ut. Det er uendelig med maler å velge mellom og disse finner du ved å foreta et enkelt søk på Google. En mal bør være ryddig og oversiktlig, samt at den bør være en mal du selv føler representerer hvordan du ønsker å fremstå som person.

Dersom du er en fargerik og kunstnerisk sjel, så bør du innenfor rimelighetens grenser velge en mal som speiler denne personligheten. Det er viktig å ikke bli for frisinnet i forhold til dette, dersom en slik CV ikke passer til stillingstypen.

Dersom du er en litt kjedelig og pertentlig person, som skal søke på en jobb som regnskapsfører eller en annen «kjedelig» kontorjobb, så bør du fokusere på en ryddig, enkel og oversiktlig mal på en CV.

Hvor lang bør en CV være?

Her spiller din utdannelse og erfaring inn, samt type stilling. Dersom det er en «lettere» stilling med relativt små krav til erfaring og utdannelse, så bør du holde deg til en side.

Dersom det er en «tung» stilling og du har mye relevant utdannelse og erfaring, så kan en CV gjerne være på flere sider. Vær i så fall nøye med å fremheve forhold ved din bakgrunn, som er veldig relevant for stillingen, på øvre del av første side.

Når du har utenlandsk navn og utseende.

Det er velkjent at mange med utenlandsk navn og/ eller utenlandsk utseende, mener at de blir diskriminert i søknadsprosessen. Spørsmålet som da dukker opp er om man bør utelate bilde på CV ’en og i ytterste konsekvens endre navn til et mer norsk navn.

Begge disse strategiene mener vi er feil fokus og gjør bare at en arbeidsgiver kan føle seg lurt til å kalle deg inn til intervju, selv om slike holdninger vil være ulovlige. De færreste med slike holdninger vil uansett ikke innrømme dette, og vil bare utelukke deg videre i prosessen.

Vår oppfatning er at i de aller fleste tilfeller, så er det ikke rasisme eller fremmedfrykt som hindre personer med utenlandske navn og utseende å få jobb. Det er arbeidsgivers frykt for at du ikke skal beherske det norske språket og kulturen som avgjør dette. Frykten for å bli kalt rasister dersom de gir jobben til en person med dårligere formell bakgrunn, men som behersker norsk språk og kultur, har nok også en innvirkning. Da er det lettere å bare hoppe over disse personene helt i fra begynnelsen av.

Dersom du er i denne gruppen så er vårt råd å oppsøke arbeidsgiver personlig, når du leverer søknaden, eller i det minste ta en telefon til arbeidsgiver før du søker eller rett etter du har søkt på stillingen. Dermed får du ufarliggjort de antagelsene en potensiell arbeidsgiver kan ha, i forhold til dine språkkunnskaper og forståelse av den norske arbeidskulturen.

Hvis du vil ta det hele et steg lenger så tar du på deg typiske norske klesplagg eller tar på deg symboler som symboliserer norske verdier (vel og merke dersom du identifiserer deg med disse verdiene). Du bør ikke overdrive dette da det fort blir avslørt som et patetisk forsøk på å lure dem.

Vi er veldig klar over at dette rådet er langt ifra politisk korrekt og nok vil møte mange reaksjoner. Dersom du virkelig ønsker å få en jobb, så tror vi denne taktikken er mye mer hensiktsmessig enn å rope ut rasisme, bare fordi du ikke får jobben etter at du har strødd rundt deg med CV ’er.

Det er bedre å gjøre en grundig jobb på noen få jobbsøknader.

Avsluttingen på ovenstående leder oss inn på et nytt tema, nemlig å velge ut stillinger som du virkelig har lyst på og som du mener at du passer til. Disse jobbene gjør du deretter en grundig jobb når du søker på. Dette er mye bedre enn å søke på alle stillingsannonser du kommer over, ved å sende den samme og upersonlige søknaden og CV ’en.

Tilpass din CV til hver enkel stilling du søker på!

Mange skriver gjerne en egen søknad til jobben de søker på men bruker den samme CV ‘en til alt. Allerede her gjør mange dermed en vesentlig feil. For hver eneste stilling bør du gjøre tilpasninger på CV ’en din, og legge ekstra fokus på det som du tror er vesentlig for jobben du søker på.

For de fleste stillinger er det lite relevant hva du gjorde i din første jobb som 20- åring dersom du nå er 50 år. Det betyr ikke at det ikke kan være tilfelle i enkelte tilfeller. La oss si at du jobbet i en stilling som 20-åring, som medført mye kundekontakt både personlig og via telefon. Etter dette har du hatt jobber som innebar lite kundekontakt.

Nå er du 50 år og vil søke på en ny stilling i samme bransje. Forskjellen er bare at jobben du nå søker på, også medfører mye kundekontakt. Da er det absolutt på tide å fokusere og utdype mer i forhold til de erfaringer du gjorde deg i din første jobb, da dette er forhold som plutselig blir aktuelt at du behersker i jobben du nå søker på. Du bør derfor utforme en egen CV med tanke på denne stillingen, med økt fokus på din første jobb enn det du ellers ville gjort.

Husk at en arbeidsgiver leser din CV helt til den eventuelt konkluderer med at du ikke er aktuell for stillingen. Det er gjerne titalls eller hundretalls søknader å gå gjennom så i første fase går dette fort. Dersom vesentlig informasjon for den aktuelle stillingen kommer på slutten, etter mye uvesentlige opplysninger i forhold til stillingen, så er det godt mulig at relevante opplysninger aldri blir lest.

CV er et fint verktøy til å bruke i forbindelse med oppsøk av mulige arbeidsgivere.

Vi har allerede vært inne på det tidligere men nevner det igjen. Det å oppsøke en arbeidsgiver du kunne tenke deg å jobbe hos, selv om de ikke har lyst ut noe stilling, viser seg ofte å være effektivt. Det er dyrt å ressurskrevende å lyse ut en stilling, samt gå gjennom runder med jobbintervju og utvelgelser.

Dersom du oppsøker en arbeidsgiver du kunne tenke deg å jobbe hos, så kan du være heldig å treffe på dem i en fase hvor de har begynt å tenke på å skaffe seg en ny medarbeider. Dersom du og din CV passer godt til arbeidsgiverens ønsker, så er det godt mulig at du får tilbud om en jobb direkte, uten at stillingen lyses ut og du slipper dermed å konkurrere med andre søkere.

Det samme gjelder dersom arbeidsgiveren ikke trenger flere ansatte for øyeblikket. De fleste arbeidsgivere vet at ting endrer seg fort og behovet plutselig kan melde seg. Det er derfor normalt at de tar vare på CV ’en til personer som de liker og som oppsøker dem på denne måten. De kan dermed ta kontakt med deg i lang tid etter at du var hos dem, fordi det plutselig har oppstått et behov for nyansettelse. Igjen kan du være heldig å gå utenom utlysing av stillingen og konkurranse med andre søkere.

Google deg selv før du søker jobb!

Før du igangsetter jobbsøkingen, så må du ta et Google søk på deg selv og undersøke resultatene. Det kommer nemlig en arbeidsgiver til å gjøre. Vanligvis kan du ikke gjøre så mye med søkeresultatet på Google, men av og til kan du be Google slette en uheldig oppføring dersom den ikke er av allmennhetens interesse lenger.

Selv om du normalt ikke får gjort noe med det som fremkommer på et Google-søk, så er det lurt å vite hva som kommer frem om deg. Du kan kanskje legge inn en litt skjult forklaring i søknaden eller CV ’en din, som forklarer hvorfor et resultat er blitt som det er blitt.

Du kan eventuelt rett og slett fortelle arbeidsgiveren, når du du leverer CV eller søknad, at det kommer opp negative opplysninger om deg på Google, men at dette ikke er representativt om deg som person. En liten redegjørelse rundt forholdene er i så fall naturlig. Det er alltid fornuftig å komme arbeidsgiver i forkjøpet i slike tilfeller, når du kan regne med at opplysningene kommer frem uansett.

Kan arbeidsgiver kontakte andre enn de referansene du har oppgitt?

En arbeidsgiver står normalt fritt til å kontakte andre arbeidsgivere enn dem du har oppgitt som referanse. Det er imidlertid ikke forbud mot dette, selv om det sjeldent skjer i forbindelse med stillinger i seriøse bedrifter eller i det offentlige. Seriøse arbeidsgivere vil imidlertid normalt ikke gjøre dette uten å avklare det med deg først. Dersom du ikke ønsker dette, så må du medregne at det er stor mulighet for at du utelukkes videre, da det er et signal på at du vil skjule noe. Svar derfor heller bekreftende på at annen arbeidsgiver kan kontaktes, selv om du vet det vil fremkomme noe negativt og forklar heller hvorfor det ble slik.

En arbeidsgiver har normalt ikke lov til å foreta en kredittsjekk av en potensiell arbeidstaker. Det finnes imidlertid unntak i forbindelse med dette, ved stillinger som medfører stort økonomisk ansvar eller som er særdeles utsatt i forhold til korrupsjon.

En potensiell arbeidsgiver kan normalt heller ikke kreve utskrift fra politiregisteret eller en politiattest, dersom det ikke hjemlet i egen lov eller forskrift i forhold til stillingstypen.

Rydd på profilene dine på sosiale medier.

Dersom du er tagget i bilder eller selv har lagt ut bilder på Facebook eller andre sosiale medier og disse bildene kan bli sett på som upassende, så er det på tide å ta en gjennomgang av dette. Det samme gjelder dersom du har gitt støtte til kontroversielle meninger eller selv har kommet med uttalelser, som en arbeidsgiver kan synes er upassende.

Om en liker det eller ikke, så ønsker en arbeidsgiver normalt ikke å bli assosiert med ytterliggående holdninger eller utsvevende livsstil. Selv om dette egentlig er noe arbeidsgiver ikke har noe med, så hjelper det deg ikke i jobbsøkingen. Deaktiver slik informasjon, så kan du heller aktivere det igjen når du har fått jobben. Arbeidsgiver har som sagt ingenting med dette dersom det ikke er helt spesielle stillinger, men det er uansett greit å få jobben først.

Husk at det er jobb du er på jakt etter. Dette er ikke tiden å stå for dine prinsipper eller fremstå som overdrevet politisk korrekt eller ukorrekt. Det kan du gjøre etter at du har fått jobben, da slike forhold sjeldent vil være oppsigelsesgrunn eller grunn til reaksjon fra arbeidsgiver på annen måte.