Back to Top

Spørsmål og svar på det aller meste!

Hvordan.org

Arbeidsliv og arbeidsrett

Hvordan skrive oppsigelse?

Jeg har funnet meg en ny jobb og skal si opp min nåværende stilling. Jeg gruer meg til å skrive oppsigelse og levere denne, da jeg ikke har gitt arbeidsgiver noe forhåndsvarsel om at jeg har vært på utkikk etter ny jobb. Hvordan skriver man egentlig en oppsigelse, og hvordan bør man gå frem nå man leverer denne til arbeidsgiver?

Det er tilstrekkelig å skrive en enkel oppsigelse hvor du opplyser du sier opp din stilling fra dagens dato. Det er også ryddig å poengtere at du vil jobbe ut den avtalte oppsigelsestiden og spesifisere når du mener siste arbeidsdag blir, dermed unngås misforståelser senere.

Du trenger ikke å levere oppsigelsen personlig, du kan sende den i posten om du vil. Dette blir imidlertid gjerne litt for dumt dersom du ikke er sykemeldt eller lignende. Det er normalt å levere oppsigelsen til nærmeste overordnede eller daglig leder, avhengig av størrelsen på bedriften.

Selv om du ikke trenger å begrunne din oppsigelse så blir dette sett på som normal høflighet, og du blir fort sett på som rar dersom du ikke vil si hvorfor du slutter. Det er forøvrig mange fordeler med å forlate arbeidsplassen med et godt siste inntrykk samt en god tone med tidligere arbeidsgiver.

Du kan gi en begrunnelse i oppsigelsen om hvorfor du velger å si opp jobben, men som nevnt er det ikke noe krav til dette. Når du leverer oppsigelsen er det ofte naturlig å legge frem en enkel forklaring på hvorfor du slutter.

Hvordan skrive CV?

Vi får stadig spørsmål om hvordan man skal skrive en CV. Det bes nesten alltid om CV i stillingsannonser og det er derfor viktig å gjøre en god jobb med denne. En CV er også en fin måte å markedsføre seg hos potensielle arbeidsgivere, som du ønsker å jobbe hos. Dette gjelder selv om disse ikke har søkt etter nye ansatte.

En CV bør inneholde et bilde av deg og beskrivelse av deg som person. Navn, adresse, alder, kontaktinformasjon og sivilstand må være med. Ellers så er det normalt å liste opp utdanning, arbeidserfaring og annen relevant informasjon som sertifikater, hobbyer og om du driver med idrett. Avslutningsvis bør du skrive en liten beskrivelse om hvordan du ser på deg selv som person og som medarbeider.

Hva er en CV?

CV står for Curriculum vitae som er et latinsk utrykk for «livets løp». En CV er i praksis et sammendrag av utdanning, arbeidserfaring og andre forhold som har betydning for en potensiell arbeidsgiver. CV foretrekkes ofte fremfor en skriftlig søknad, eller som et vedlegg til en skriftlig søknad, fordi det gjør det lettere for en arbeidsgiver å danne seg et raskt overblikk over søkerens kompetanse.

Benytt omvendt kronologisk rekkefølge når du skriver CV!

Et vanlig spørsmål når man skal skrive en CV, er om erfaring og utdanning skal skrives i kronologisk rekkefølge eller omvendt kronologisk rekkefølge. Svaret er enkelt og greit at i de aller fleste tilfeller er omvendt kronologisk rekkefølge det beste.

Hvor mye ferie har jeg krav på?

Arbeidsgiveren min nekter å gi meg 5 ukers ferie, noe jeg mener jeg har krav på. Hvor mye ferie har jeg egentlig krav på, og kan jeg selv velge når jeg vil ta ferien?

Alle norske arbeidstakere har krav på 21 dagers ferie i henhold til ferieloven. Av dette kan du kreve å få 3 uker sammenhengende hovedferie mellom 1. juni og 30 september. Dersom du er omfattet av en tariffavtale, har du sannsynligvis krav på 5 uker eller 25 dagers ferie.

Dersom du fyller 60 år i ferieåret eller er eldre, så har du krav på en ekstra ferieuke.

I ferieloven er retten til ferie uttalt med et utgangspunkt at det er 6 virkedager i uken og arbeidstaker gis med dette utgangspunkt rett til 25 virkedagers ferie. Når dette omregnes til 5 virkedager som i dag er normalen i norsk arbeidsliv, så får arbeidstaker rett til 4 uker pluss en dags ferie. Retten til ferie kommer i tillegg til helligdager, lørdag og søndager som er normale fridager i henhold til arbeidskontrakten.

Har jeg krav på sammenhengende ferie?

Du kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden mellom 1. juni og 30 september, dette kalles hovedferien. Det betyr at ferien må begynnes eller være ferdig innen dette tidspunktet. Arbeidsgiver kan for eksempel ikke kreve at du påbegynner din hovedferie 30 september, da dette vil medføre at du ikke får fullført ferien innen fristen.