Jeg vet at det er ulovlig å kjøpe alkohol til mindreårige og at det uansett alder er en del forbud og regler for hvor og hvem som har lov til å drikke alkohol. Men dersom en person under 18 år har fått tak i alkohol. Bryter denne da loven ved å drikke alkoholen?

Det er ingen lov som direkte forbyr en person under 18 år å drikke alkohol. En person under 18 år som drikker alkohol kan derfor ikke straffes for dette. Måten som alkoholen er fremskaffet på er imidlertid mest sannsynlig et lovbrudd, enten fra den som har gitt personen alkohol eller fra personen selv som har tilegnet seg alkohol på ulovlig vis.

Det er forbudt å gi alkohol til en person som ikke er gammel nok

 Det er ifølge alkoholloven ulovlig å kjøpe alkoholholdig drikk til noen som ikke oppfyller aldersgrensene på 20 år for sprit (over 22% alkoholprosent) og 18 år for annen alkoholholdig drikke.

Det er heller ikke lov å selge, skjenke eller levere alkohol til personer som ikke oppfyller de nevnte aldersgrensene. Dette medfører at foreldre faktisk ikke har lov til å servere egne tenåringer mindre alkohol hjemme i kontrollerte former.

Det er ikke sårskilte krav til forsvarlig oppbevaring av alkohol i hjemmet slik der er til oppbevaring av våpen. Det er også sedvane at alkohol oppbevares relativt åpent og ubevoktet i hjemmet selv om det er ungdom i huset. Dersom ungdom dom ikke er gamle nok forsyner seg av slik alkohol uten tillatelse fra foresatte så vil hverken foresatte eller ungdommen kunne bli straffet for dette i utgangspunktet.

Dersom slike «tyverier» har skjedd gjentatte ganger og dette burde vært oppdaget av foreldrene, så kan dette bli sett på som ulovlig langing dersom det er åpenbart at foresatte stilltiende har samtykket til «tyveriet». Så lenge foreldre ikke innrømmer dette og nekter for at slik tillatelse er gitt direkte eller indirekte så risikerer de nok lite.

Hva er straffen for å lange alkohol?

Strafferammen for å lange alkohol er 6 måneders fengsel og 2 års fengsel i særlig grove saker. I særdeles overtramp som gjelder store mengder alkohol er strafferammen 6 år. Dette er nok begrenset til å gjelde profesjonell spritsmugling i størrelsen av fulle vogntog og lignende.

I realiteten er det nok kun snakk om et lite forelegg på noen tusenlapper for dem som blir tatt første gang for å overlevere alkohol til personer som ikke er gamle nok. Med gjentagende overtramp vil straffen skjerpes fra gang til gang og etter hvert resultere i en kortere fengselsstraff. Vi tenker i denne sammenheng på små menger alkohol som overleveres til en enkeltperson.

Du risikerer anmerkning på rullebladet

Dersom du blir bøtelagt for å overlevere alkohol til en person som ikke er gammel nok vil dette bli stående i politiregisteret.

En slik anmerkning i politiregisteret vil imidlertid ikke komme med på en ordinær politiattest så lenge det er enkel langing det er snakk om. Det er ordinær politiattest som kreves i de fleste tilfeller.

Dersom du har behov for uttømmende eller utvidet politiattest derimot så vil dette komme med. Uttømmende politiattest kreves blant annet ved opptak til politiskolen, arbeid i politiet, arbeid i fengsel og dersom du vil bli vekter.

Du kan se en oversikt over forskjellige godkjente formål for å få utstedt en politiattest og hva slags type politiattest som i så fall skal utleveres i aktuelle saker på denne nettsiden.

Det som kanskje er den verste konsekvensen for mange er at det kan kreves uttømmende politiattest ved visum til USA. Her er det dessverre mye skremselspropaganda fra politi og andre for å holde ungdom på den rette sti.

Norge er omfattet av EFTA registreringssystemet som innebærer at man fyller ut et online skjema og dersom du ikke huker av for noen lovbrudd så vil du normalt komme inn i landet uten problemer. Hvorvidt slike små forelegg i det hele tatt skal oppgis er vi usikre på. Det skal imidlertid påpekes at USA har strenge aldersgrenser for alkohol som er vesentlig høyere enn i Norge, så overtredelser av dette blir nok ikke oversett helt.

Dersom du huker av for noen lovbrudd så vil du sannsynligvis ikke få tillatelse til å benytte ordningen og må søke om visum på gamle måten. Flere opplyser at det kalles inn til intervju på den Amerikanske ambassaden og at det normalt går i orden dersom det ikke er helt ferske eller alvorlige saker.

Mange tar nok uansett sjansen og lyver om slike småting på den online EFTA registreringen som i utgangspunktet er tilstrekkelig for å få visum. Dersom dette imidlertid oppdages av Amerikanske myndigheter så kan du være sikker på at du aldri får visum dit igjen samt at du vil bli sendt på første flyet hjem. Dette vil vi derfor absolutt fraråde.

Selv om ting kommer på en uttømmende politiattest er det dermed ikke sagt at dette vil ødelegge for deg i forhold til det du trenger den til. Hva du har gjort og hvor langt tilbake i tid dette ligger vil normalt vurderes individuelt.

Politiet og andre kan varsle barnevernet

En annen skremselstaktikk for å hindre mindreårige i å drikke alkohol er at barnevernet vil bli varslet i form av en bekymringsmelding dersom politiet oppdager dette.

Dette stemmer nok også men barnevernet vil nok aldri bruke tid på å følge opp en sak som gjelder et engangstilfelle av en person på 16 eller 17 år. Dersom personen er vesentlig yngre enn dette og/ eller dette skjer gjentatte ganger så vil nok imidlertid barnevernet se nærmere på saken og i det minste ta noen telefoner til skole og lignende for å undersøke om det er flere forhold som gir grunnlag for bekymring.

Dersom en 17 åring en enkeltgang blir tatt med alkohol av politiet så vil en bekymringsmelding til barnevernet nok ikke ha noen som helst konsekvenser hverken for foreldre eller ungdommen selv. Men som nevnt dersom det er flere faktorer og gjentatte tilfeller så kan det likevel bli foretatt nærmere undersøkelser.

Selv om det ikke får konsekvenser for personen selv så kan det rette uønsket søkelys mot foreldre og yngre søsken. Dette er grunn alene til at tenåringer bør unngå å bli tatt i å drikke alkohol og utøve spesiell forsiktighet dersom de allerede er tatt en gang.