Elektriske sparkesykler blir stadig mer populært i området vi bor og mitt barn maser til stadighet om å få lov til å ha en egen elektrisk sparkesykkel. Jeg har avvist dette med at det er forbudt, men barnet protesterer høylytt på dette og påstår at det er helt lovlig og uten aldersgrense. Stemmer dette? Har barn lov til å kjøre elektrisk sparkesykkel?

En elektrisk sparkesykkel som har en maksimal hastighet på 20 km/t regnes som sykkel og er lovlig å bruke for alle på fortau, sykkelsti og vei, på lik linje med en sykkel.Det er heller ingen aldersgrense på bruk av slike elektriske sparkesykler.

Vær oppmerksom på at mange sparkesykler i salg har høyere maksimalhastighet enn dette. Det er også verdt å merke at formelle krav til en slik sparkesykkel i forhold til lys, bremser, reflekser og lydsignal (bjelle).

De to mest anerkjente modellene, «Ninebot by Segway ES2» og «Xiaomi mi 365», har imidlertid en høyere maksimalfart og vil således være ulovlig etter det samme regelverket men vi tviler på at det vil være politiets hovedoppgave å stoppe personer som kjører bare litt for fort på elektrisk sparkesykkel.

Dersom du eller barnet kommer opp i en ulykke derimot, så kan du ha betydelig større problemer dersom sparkesykkelen ikke er innenfor gjeldende lovverk. Siden flere modeller må sparkes i gang for å fungere kan man diskutere om disse går under regelverket for vanlige el- sykler, hvor regelverket tilsier en maksimalfart på 25 km/t.

Hvilke krav stilles til en lovlig sparkesykkel?

For at en elektrisk sparkesykkel skal være lovlig å kjøre, både for voksne og barn, så er det en del formelle krav som må være på plass. Dette er regulert i egen forskrift, nemlig «forskrift om krav til sykkel».

Disse reglene gjelder også for andre elektriske kjøretøy med en maksimalfart på 20 km/t slik som sleballanserende kjøretøy som Hooverboard og Segway.

Gjeldende regler for elektriske sparkesykler og andre elektriske kjøretøy som regnes som sykkel:

 • Kjøretøyet må ikke ha en maksimalfart på mer enn 20 km/t.
 • Bredde skal ikke overstige 85 cm og lengde skal ikke overstige 120 cm.
 • Kjøretøyet skal kun være bygd for og brukes av en person.
 • Dersom kjøretøyet ikke har selvbalanserende teknologi så er det ikke tillatt med sitteinnretning (sete) på kjøretøyet. En elektrisk sparkesykkel med sete er således ikke lovlig.
 • El- kjøretøyet skal være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer.
 • El- kjøretøyet skal være bygd, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at den tåler de påkjenninger som den vanligvis utsettes for og kan nyttes uten å volde unødig fare eller ulempe.
 • Det skal være installert bremser eller annen anordning som gjør det mulig å stoppe på en sikker, effektiv og hurtig måte.
 •  Det skal være rød refleks bak.
 • Dersom kjøretøyet skal brukes i mørket eller dårlig sikt skal ha installert lys foran og bak etter tilsvarende regelverk som det er på en tradisjonell sykkel. Hodelykt er ikke lovlig belysning.
 • Det skal være installert bjelle dersom dette er praktisk gjennomførbart i forhold til montering og bruk. Dette betyr at det ikke er pålagt å ha dette på et hooverboard, da det er vanskelig å praktisk gjennomføre på grunn av produktets art.
 • Husk at ovenstående gjelder elektriske kjøretøy med en maksimalhastighet på 20 km/t. For elsykler er det eget regelverk hvor maksimalfarten er 25 km/t for at det skal regnes som sykkel. Det er også egne regler for nødvendige hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.

Sjekk om du er forsikret ved uhell og ansvar.

Så lenge du eller ditt barn holder seg innenfor ovenstående så har du samme ansvar ved uhell som ved et uhell på sykkel. Selv om loven sidestiller dette med sykkel så er det ikke sikkert at ditt forsikringsselskap gjør det.

Vi anbefaler derfor å sjekke med ditt forsikringsselskap om du og dine er dekket i gjeldende innboforsikring eller reiseforsikring og i så fall hva som dekkes. Hvis ikke bør du forhøre deg om mulighetene til å kjøpe ekstra dekning for å unngå erstatningsansvar.

Når det er sagt så finnes det begrensninger i skadeerstatningsloven for skade forårsaket av barn, noe som medfører at foresatte normalt ikke kan avkreves mer enn kr 5000,- i erstatningskrav.

En forsikring er imidlertid ikke bare fornuftig med tanke på skader man påfører andre personer, dyr eller gjenstander. Det er også fornuftig med tanke på dersom man skader seg selv eller egne eiendeler. Således er det aldri en dum ide å forsikre seg ved bruk av slike elektriske kjøretøy.

Er det uansvarlig av meg å la barnet mitt få lov til å kjøre elektrisk sparkesykkel?

Selv om det er lov å kjøre elektrisk sparkesykkel og andre elektriske kjøretøy så er det dermed ikke sagt at det alltid er fornuftig å la barna kjøre dette. Her er det opp til foreldrene å avgjøre om barna er modne for dette eller ikke og ikke gi etter for press som at «alle andre har det» og lignende.

Vår anbefaling er at barn under 10 år ikke bør kjøre elektriske kjøretøy uten tilsyn, i hvert fall ikke dersom disse går mer enn 6 km/t som er skillet mellom leker og et kjøretøy.

I aldersgruppen 10- og 2 år bør foreldrene vurdere barnets egnethet i forhold til hva de bør få kjøre. Et kompromiss, ved å tillate et kjøretøy med en maksimalhastighet på 10-15 km/t, slik som et hooverbord, kan være en god løsning.

I aldersgruppen over 12 år mener vi at det ikke bør være problemer å tillate barnet å kjøre elektriske kjøretøy, så lenge disse er innenfor forskriftens krav som nevnt lenger opp i artikkelen.

Elektrisk sparkesykkel er dyrt, bør jeg vente med å kjøpe?

Prisen på elektriske sparkesykler er nærmest halvert det siste året. Prisen vil nok fortsette å gå nedover men vi tror den største prisnedgangen allerede har funnet sted. Vi tror derfor ikke det er hensiktsmessig å vente videre på at prisene går ned, men det er som alltid fornuftig å foreta undersøkelser for å få den beste prisen.

Det handler jo også litt om å få dette mens nyhetsverdien er på topp. Det vil nok være mye mer stas for barnet å få dette nå, enn å måtte vente til alle andre har fått det.

Når det er sagt så har utleie av slike sparkesykler blitt svært populært i storbyer så i slike tilfeller kan dette ho ære et alternativ, spesielt dersom det er til ditt eget sporadiske bruk.

Slike elektriske sparkesykler blir et stadig mer vanlig syn i bybildet i storbyer, både i inn og utland. Kanskje det er et alternativ å leie en slik for en kortere periode, dersom du bare skal komme deg fra A til B og ikke har barn som skal bruke den i daglig lek og moro?