Jeg har forstått at det er regler for når man skal og når man kan flagge i Norge, men er usikker på hvordan disse reglene er og hvordan man finner dem. Spørsmålet mitt er derfor hvilke flaggregler har vi i Norge og hvor finner jeg dem?

Det er forskjellige regler om flagging for staten, kommunene og private. Private har lov til å flagge alle dager dog skal flagget ikke henge ute om natten. Hovedregelen for private er at flagget skal heises kl. 09.00 om morgenene i sommerhalvåret og kl. 09.00. om vinteren. Flagget skal senkes kl. 21.00. eller ved solnedgang dersom dette kommer tidligere. Du risikerer ikke straff som privatperson dersom du ikke holder deg til dette. Feil flagging på privat eiendom har således ikke annen konsekvens enn tap av sosial anseelse.

Hvordan flagget skal se ut og hvilke flaggregler vi har er regulert i Lov om Norges flagg, Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger og forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget. Av disse lovene og forskriften så er det kun Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger som har en klausul om straff ved overtredelse.

Flaggtider

Som allerede nevnt, så skal det ikke flagges om natten eller når det er mørkt. Det er fastsatt egne klokkeslett for når flagget skal heises og senkes, men det viktigste er at flagget ikke henger ute om natten.

I perioden mars til og med oktober så skal flagget heises kl. 08.00. og tas ned ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00.

I perioden november til og med februar så skal flagget heises kl. 09.00. og tas ned ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00.

I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 1000 og hales kl. 1500. Det samme gjelder Svalbard og Jan Mayen.

Vi har to typer offisielle flagg i Norge

I Norge har vi to typer offisielle flagg. Dette er handelsflagget som er det Norske flagget slik de fleste av oss kjenner det. Det andre flagget er statsflagget. Statsflagget har splitt og tunge i enden, noe som gir det et fysisk sikksakk mønster i enden.

Vimpler er ikke et offisielt flagg og bruk av dette er ikke regulert. Vimpler kan således henge ute hele døgnet og hele året uten å tas inn.

Hvilke offisielle flaggdager har vi?

Det er fastsatt offisielle flaggdager i forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget. På disse offisielle flaggdagene skal det flagges på statlige virksomheter. Disse skal flagge med statsflagget som har splitt og tunge i enden.

Kommunale virksomheter og private kan også med fordel flagge på offisielle flaggdager med handelsflagget.

Dette er de offisielle flaggdagene i Norge:

 

1. januar

1. nyttårsdag

21. januar

H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

6. februar

Samefolkets dag

21. februar

H.M. Kong Harald Vs fødselsdag

1. mai

Offentlig høytidsdag

8. mai

Frigjøringsdagen 1945

17. mai

Grunnlovsdagen

7. juni

Unionsoppløsningen 1905

4. juli

H.M. Dronning Sonjas fødselsdag

20. juli

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag

29. juli

Olsokdagen

19. august

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag

25. desember

1. juledag

Bevegelig 

1. påskedag

Bevegelig 

1. pinsedag

Bevegelig 

Dagen for Stortingsvalg 

 

I tillegg til ovenstående flaggdager kan staten flagge med statsflagget ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset og av utenlandske statsoverhoder og fyrstelige personer, samt når det av hensyn til vedkommende statsinstitusjon utøvende virksomhet anses særlig viktig eller ønskelig.

Utover dette så skal det ikke flagges med statsflagget hos statlig virksomhet. Kommunale virksomheter og private kan dog flagge på andre dager hvis ønskelig med det vanlige handelsflagget.

Hvordan skal et korrekt flagg være utformet?

Det fremgår av flaggloven (lov om Norges flagg) hvordan et korrekt norsk flagg skal være utformet. Fargene ifølge denne loven skal være «høirødt», hvitt og mørkeblått.

Forholdet mellom lengde og bredde skal være 22 til 16. Flagget skal ha et blått kors i midten med en tykkelse på 2/16 av flaggets bredde eller 2/22 flaggets lengde (resultatet blir det samme). Det blå korset skal ha en hvit kan hvor denne hvite kanten skal ha et størrelsesforhold på 1/16 av flaggets bredde eller 2/22 av flaggets lengde. De røde firkantene nærmest flaggstangen skal være kvadratiske med en størrelse på 6/16 av flaggets bredde eller 6/22 av flaggets lengde.

Det anbefales at et flagg til bruk på flaggstang, skal ha en lengde tilsvarende 1/3 av flaggstangens lengde. Få en flaggstang og et flagg som står i stil til husets størrelse eller andre bygninger.

Har jeg lov til å flagge med andre flagg?

Det er ingen bestemmelser som nekter privatpersoner å flagge med andre flagg enn det norske flagget. Du kan med andre ord trygt heise det regnbuefargede homoflagget, et utenlandsk flagg eller et sjørøverflagg for den saks skyld, dersom anledningen tilsier det.

Selv om det ikke er noen begrensinger i lovverket rundt flagg og flagging vedrørende bruk av andre flagg så kan et flagg bli sett på som en utring. Her kan straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer slå inn. Dermed kan det være ulovlig å flagge med flagg som symboliserer hat slik som et Naziflagg eller IS flagg for å nevne to aktuelle alternativer.

Flagging ved dødsfall

Ved dødsfall er det normalt å flagge på halv stang, hvor flaggreglene ellers følges i forhold til når flagget tas opp og ned. Flagging på halv stang er ikke regulert i lov eller forskrift men er innarbeidet og akseptert sedvane og kutyme, både i det offentlige og privat. Dog er det kun ved helt spesielle dødsfall hos offentlige anerkjente personer, eller ved dødsfall av spesielt offentlig omfang slik som større nasjonale tragedier som gjerne medfører mange dødsfall.

Når det skal flagges på halv stang så heises flagget først til topps før det senkes med 1/3 av flaggstangens lengde, slik at øvre del av flagget er 1/3 fra flaggstangens topp.

Andre flaggregler som følger av normal skikk og bruk.

Selv om det ikke er lovfestet er det en del flaggregler som omfattes av det vi kaller normal skikk og bruk, eller kutyme og sedvane for å bruke andre utrykk. Selv om det ikke er ulovlig eller straffbart å bryte disse reglene så vil vi sterkt anbefale å følge dem så godt som mulig.

Dette handler om å vise flagget nødvendig respekt og er viktige prinsipper å forsøke å ivareta da vi er inne i en trend hvor flagget stadig vises mindre respekt.

En kjent regel for å vise flagget respekt er å unngå at flagget berører bakken. Dette gjelder spesielt ved flaggheising og senkning. Ellers bør man så langt som mulig forsøke å unngå dette med håndholdte 17 mai flagg selv om det ikke alltid er lett å få små barn til å forstå betydningen av dette. Her er nok samfunnet ganske tilgivende så lenge det er små barn det gjelder.

En annen viktig ting er å sørge for at flagget man heiser er i god stand, rent og ellers ser bra ut. Dersom det er unormalt krøllete bør det strykes før heising. Husk at de fleste flagg ikke tåler sterk varme på strykejernet. Flagget bør også oppbevares på en respektabel måte når det ikke er heist, men her er det mer opp til den enkeltes samvittighet, da andre normalt ikke vil finne ut av hvordan oppbevaringen har funnet sted.

Et flagg skal heller ikke kastes som vanlig søppel. Det skal kastes på en respektfull måte. Dette bør skje ved demontering hvor man skiller flaggets farger fra hverandre før kasting.

Borettslaget eller sameiet kan ha egne flaggregler

I en del borettslag, sameier og foreninger kan det være egne flaggregler. Dette er normalt for å holde en viss orden slik at det ikke flagges i tide og utider. Brudd på slike forskrifter har ingen offentlige konsekvenser og vil sjeldent føre til reaksjoner heller fra styret eller ledelse i borettslaget, sameiet eller foreningen. En domstol vil med andre ord neppe akseptere en utkastelse som følge av at en beboer har slurvet med flaggreglene i borettslaget. Igjen er den største straffen å havne i den sosiale skammekroken.

Ta hensyn til den eldre garde når du flagger

Selv om den generasjonen som opplevde krigen i Norge under andre verdenskrig stadig blir færre, så er det fortsatt mange gjenlevende som har opplevd krigens dager. Disse har et helt spesielt forhold til flagget og offentlige flaggdager.

Vi oppfordrer alle til å ta spesielt hensyn til denne gruppen og ikke provosere unødvendig. Dersom du har en gammel krigsveteran som nærmeste nabo, så oppfordrer vi deg til å vise ekstra respekt for denne, og ikke provosere med å heise homoflagget på 17. mai, bare fordi du har lov til det.