Død og begravelse er noe som vi ikke liker tanken på og liker ikke å se dette for oss før vi må. Denne fortrengingen av problemet fører til at mange får en lei overraskelse rett etter at deres kjære har gått bort, nemlig regningen for begravelsen og alt som følger med. Noen er så heldige at dette kan dekkes av midler som gjenstår på avdødes konto mens i andre tilfeller sitter de pårørende igjen med både sterk sorg og en stor regning for begravelsen som de ikke vet hvordan de skal klare å betale.

En fin begravelse med påfølgende minnestund med enkel servering og 40-50 gjester, kommer fort på mellom kr 50000,- og kr 100000,-. Dersom minnestunden droppes eller holdes kun for den aller nærmeste familie privat så kan man fint klare å få regningen under kr 50000,- dersom man tar til takke med «godt nok» når det kommer til ting til type kiste, ekstratjenester og gravstein.

Det er dyrt å dø!

Det er med andre ord dyrt å dø og pårørende bør spørre seg selv om den avdøde hadde ønsket at etterlatte brukte mye penger på begravelsen eller var sparsommelige. I flertallet av tilfellene er det barn som begraver foreldre som har dødd på grunn alderdom eller mer eller mindre aldersrelatert sykdom. Dette er en generasjon som er vant til nøkternhet og ville nok dersom de kunne sagt sin mening bedt om en mer nøktern begravelse til fordel til de etterlatte sin lommebok.

Spørsmålet etterlatte bør stille seg når de står i valget mellom dyr og billig begravelse er; Dersom jeg velger en dyr kiste, gjør jeg det for den avdøde eller for at gjestene i begravelsen ikke skal synes jeg er gjerrig?

Har du noen gang vært i en begravelse hvor du har reagert på at de etterlatte ikke har brukt nok penger på ting som kiste og fancy programmer? Vi har i hvert fall ikke det og tror det er tilfellet for de aller fleste. Harde fakta er at avdøde ikke merker forskjell på om kisten koster kr 5000,- eller kr 50000,-, det gjør de pårørende.

Hvorfor ikke heller bruke tid og ressurser på å lage et flott personlig farvel tale i kirke og en flott ramme rundt minnestunden hvor avdøde står i fokus? Ingenting av dette trenger å koste penger og krever kun tid og personlig innsats. Når det er sagt så er det klart at i en sorgperiode er det ikke like lett å finne mot og overskudd til dette.

Hvorfor haste så med å få gjennomført begravelsen?

De aller fleste ønsker at begravelsen skal finne sted få fort som mulig etter dødsfallet. Man føler gjerne at man ikke kan forsøke å gå videre før den symbolsk viktige gravferden. Dette er helt normal og menneskelig tankegang. Dessverre fører det også til hastverksavgjørelser og dyrere og mindre personlig begravelsen.

 Jo lenger man venter med begravelsen jo større sjanse er det for øvrig at familie og venner som bor langt vekke eller har problemer med å komme på kort varsel faktisk kan komme. Det er alltid trist når det er få som har anledning til å komme både for dem selv og de nærmeste pårørende som gjerne skulle sett at disse var i begravelsen.

Når du tar deg litt god tid med å planlegge begravelsen så kan du lage et personlig program og du har tid til å forhøre deg med andre du regner med at kommer om de kan bidra med historier, musikk eller lignende, avhengig av deres talenter og historie med avdøde.

Vær imidlertid oppmerksom på at hovedregelen er at begravelse skal finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Dette kan fravikes ved behov for obduksjon eller andre tungtveiende grunner.

Hvor stor er gravferdsstønaden?

Gravferdsstønaden fra NAV er på maksimalt kr 26011,- i 2022 og er behovsprøvd. Dersom avdøde er under 18 år så er det ingen behovsprøving eller avkortning slik at det da alltid vil bli gitt stønad på kr 26011,- til direkte omkostninger til gravferden.

Dersom avdøde var over 18 år så er det en rekke forhold som vil gi avkortning av gravferdsstønaden. Eventuell nettoformue avregnes krone mot krone. Det betyr at dersom avdøde hadde mer enn kr 26011,- i nettoformue så vil det uansett ikke bli utbetalt gravferdsstønad. Ved nettoformue på kr 10000,- vil det bli utbetalt inntil kr 16011,-. Husk at nettoformue ikke er det samme som det som står på avdødes konto.

Det er egne regler i forhold til ektefeller, registrerte partnere eller samboere med felles barn dersom denne har formue. Eventuell forsikringsutbetaling som utbetales som følge av dødsfallet eller tjenestepensjon som er utbetalt måneden etter skal også motregnes krone for krone.

Dersom avdøde må transporteres mer enn 20 km til et gravsted som har naturlig tilknytning til avdødes bosted så kan dette også søkes dekket i tillegg til selve gravferdsstønaden.

Kostnadene som kreves dekket i gravferdsstønad må alltid dokumenteres og må stå i direkte tilknytning til gravferden. Begravelsesbyrået hjelper med informasjon og søknad om dette så det er ikke noe de pårørende trenger å tenke så mye på. Utgifter til minnestund kan ikke dekkes av gravferdsstønad.

I alle tilfeller er det en forutsetning at avdøde var medlem av folketrygden på tidspunktet for dødsfallet. For mange som har litt penger på bok og eier eiendom så blir det derfor ofte ikke innvilget gravferdsstønad. Det er tallene på siste ligning som er avgjørende for beregningen av avdødes eventuelle formue.

Hvem har rett til å gjennomføre begravelsen?

Personer over 18 år kan ved skriftlig erklæring som er datert og underskrevet bestemme hvem de ønsker at skal ha rett til å sørge over gravferden.

Dersom en slik erklæring ikke foreligger så har følgende etterlatte rett til å sørge for gravferden i følgende rekkefølgen: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Dersom ektefelle ikke ønsker å besørge gravferden går retten videre til barn osv.

Dersom ektefeller var separert ved dødsfallet faller ektefelles rett bort. Samboere som levde i et ekteskapslignende forhold sidestilles med ektefeller i forhold til rett til å gjennomføre begravelsen.

Hva skjer hvis ingen er villige til å betale for en begravelse?

Dersom ingen kan eller ønsker å gjennomføre gravferden så skal dette besørges av kommunen hvor avdødde bodde ved dødsfallet. Kommunen har krav på å få dekket omkostninger ved gravferden av dødsboet dersom det finnes midler der.

Hvor mye koster en kiste?

De billigste kistene koster rundt kr 5000,-. De fleste velger en kiste som ligger rundt kr 10000,-. Det finnes en rekke alternativer og det finnes kister som koster langt over kr 50000,-.

Hva kan man spare penger på å gjøre selv?

Det er ikke alt det er lite lett å spare penger på ved en begravelse. Mange av oppgavene i forbindelse med behandlingen av liket til den avdøde må man ha et begravelsesbyrå.

Kiste og gravstein er de to enkeltgjenstandene som koster mye. Hvor mye som skal brukes på dette er en personlig vurdering fra tilfelle til tilfelle. Selv er vi av den oppfatning av at i ettertid setter de etterlatte størst pris på en ekstra fin gravstein som et minne om den avdøde.

Kirkeprogrammet er en annen ting mange enkelt kan utarbeide selv ved hjelp av en pc og en god printer. Det samme gjelder hvor mye hjelp du ønsker å få av begravelsesbyrået. Du kan fint be en slektning om å stå i inngangen i kirken og dele ut kirkeprogrammet fremfor å betale begravelsesbyrået for dette.

En eventuell minnestund er en ting du kan spare mye penger på ved egeninnsats og ved å holde denne privat. Her er det mye å spare på i forhold til å være kreativ i arbeidet med å finne et egnet og billig lokale samt å lage hele eller deler av maten selv. Husk at du ikke trenger å overdrive serveringen ved en minnestund. Hjemme smurte smørbrød, kaffe og brus er mer en godt nok.

Et generelt råd er å prioritere fine taler og gi begravelsen en fin personlig ramme fremfor å kjøpe seg selv god samvittighet. For mange er tiden mellom dødsfallet og begravelsen en så tung stund at de ikke orker å være så kreative. Dette er selvsagt helt ok, man vil møte stor forståelse for at dette er en særdeles tung tid.

Er jeg smålig som forsøker å spare penger på begravelsen til mine kjære?

Dette er alltid et ubehagelig spørsmål for de etterlatte, man ønsker jo å gi den avdøde en verdig begravelse. Men hva er en verdig begravelse? De fleste avdøde ville nok heller hatt en fin begravelse med fine minner og personlige hilsener fremfor å ligge i en unødvendig dyr kiste.

Hva koster en gravstein?

Gravstein er dyrt og det er vanskelig å finne en modell man synes er god nok til under kr 10000,- ferdig inngravert. De fleste havner nok på en pris på rundt kr15000,- men det er fint mulig å finne billigere og dyrere alternativer.

Det har relativt nylig kommet aktører på internett hvor du kan bestille gravstein online og spare mye penger fremfor å kjøpe dette via begravelsesbyrået. Husk at gravsteinen ikke trenger å være klar på begravelsesdagen.

En ting mange ikke tenker på er å få en fin gravplass. Dette er noe mange synes det er verdt å bruke litt penger på dersom det er mulighet for å betale ekstra for dette. Kanskje har man en familiegrav eller ønsker at ektefeller skal dele grav eller ligge ved siden av hverandre. Familiegrav er også noe å vurdere dersom familien ikke har dette allerede.

En flott gravplass er noe man i ettertid synes at var vel anvendte penger.

Må vi arrangere minnestund etter begravelsen?

Det er helt innenfor å droppe minnestund dersom man ikke klarer å gjennomføre dette. De fleste vil nok i ettertid synes det var verdt belastingen selv om det var tungt.
Et godt alternativ er å holde en minnestund kun for den aller nærmeste familie da det krever mindre mentalt og arbeidsmessig.

Hvem må og bør inviteres til minnestund etter begravelsen?

Dette er individuelt. Som allerede nevnt så er det helt innenfor å holde dette innenfor den aller nærmeste familien. Man kan da gjerne opplyse i dødsannonsen eller ved graven at minnestunden avsluttes ved graven. Dette er ikke til hinder for at de nærmeste samles etter begravelsen.

Det andre alternativet er å varsle minnestund ved graven. Da kan man enten opplyse at den kun er for nærmeste familie og venner. Man kan risikere at enkelte personer anser seg selv som nærmere enn det du gjør og dermed kommer på minnestunden, det får man i så fall akseptere. Det vanligste problemet er nok at personer er usikker på om de er blant de inviterte og ikke tør komme.

Det andre alternativet er å be alle om møter opp i begravelsen. Det vil alltid være mange som ikke har satt av tid til minnestund så det vil alltid være et naturlig frafall.

Hvor mange kan jeg regne med at møter opp i begravelsen?

Det er mange ting som spiller inn her. Størrelsen på avdødes kontaktnett, reiseavstand for familie og venner, avdødes alder og mye mer.

Alder på avdøde viser seg ofte å være en vesentlig faktor. Yngre mennesker har normalt et mye større kontaktnett enn eldre mennesker. For eldre mennesker så har mange av disse sine nærmeste allerede avgått med døden.