Back to Top

Spørsmål og svar på det aller meste!

Hvordan.org

Diverse

Hvordan finne eier av telefonnummer som ikke er registrert?

Jeg har et telefonnummer som jeg ønsker å finne ut hvem dette tilhører, men jeg finner ikke noe på nettbaserte telefonkataloger som gulesider.no eller 1881.no. Hvor kan jeg da finne ut hvem telefonnummeret tilhører?

Det enkleste svaret er også det mest opplagte, nemlig ring opp telefonnummeret og spør. Sannsynligheten er imidlertid stor for at dette er noe du ikke ønsker å gjøre, siden du spør om dette. Heldigvis finnes det en del alternativer som er verdt å prøve.

Sjekk telefonnummeret på google.

Dette er et triks som ofte kan fungere. Dersom et telefonnummer er nevnt en eller annen gang på en nettside eller et dokument som er tilgjengelig online, så er det godt mulig at du kan finne eieren av et hemmelig telefonnummer, rett og slett ved å foreta et google søk på nummeret.

Det kan også være verdt å sette +47 foran nummeret når du forsøker å søke på dette på google. Det kan gi resultater som ellers blir utelatt, dersom du får treff på en utenlandsk nettside som personen som eier nummeret en eller annen gang har lagt igjen telefonnummeret til, og disse har publisert dette på sin nettside.

Mange useriøse utenlandske aktører tar nemlig ikke det samme personvernhensynet som norske aktører gjør, og du kan dermed ofte få treff ved hjelp av denne metoden.

Hvordan flytte til Filippinene?

For mange nordmenn som lever på pensjon eller trygd fra NAV er det attraktivt å flytte til et land med varmt klima, lavt prisnivå og romslige visum regler, for å få en bedre personlig hverdag.

I denne sammenhengen er Filippinene en destinasjon som stadig oftere kommer på banen, og i stadig større grad tar over tilsvarende rolle fra Thailand, et land som har vært den mest populære destinasjonen i Sørøst- Asia for nordmenn i mange år, med sitt lave prisnivå og en behagelig kultur.

Mens Thailand strammer inn sine visum regler, samt at den Thailandske valutaen Baht stadig blir sterkere og dermed dyrere for nordmenn å veksle til seg, så har Filippinene i mindre grad opplevd styrking av sin valuta, samtidig som de beholder sine gunstige visumregler.

Men hvordan går man frem for å flytte til Filippinene? Det første og beste rådet vi kan gi er å faktiske reise dit som turist flere ganger før du tar en slik drastisk avgjørelse. Alt for mange leser litt på internett og ser noen videoer på Youtube før de kaster seg inn i det og bestiller en enveisbillett, noe som forøvrig i selg selv kan føre til at man blir nektet adgang til landet dersom man ikke kan vise en returbillett.

De andre spørsmålene som dukker opp, er typiske spørsmål om hvordan man kan få med seg flyttelasset og hvilke visumregler som gjelder. Det beste rådet vi kan gi i denne sammenheng er å la flyttelasset være hjemme i Norge. Det er gjerne billigere å kjøpe nye møbler der nede enn å frakte dette fra Norge. Personlige eiendeler av stor betydning tar du med i en eller flere kofferter, mens personlige eiendeler av mindre betydning kan sendes i såkalte Balikbayan bokser.

Hvordan starte firma?

Jeg har en forretningside som jeg har stor tro på, men vet veldig lite om hvordan jeg skal gå frem for å starte firma. Hva kreves og hvor kan jeg få hjelp til å starte eget firma? Er det noe spesielt jeg må passe på?

For å starte firma så må du sende inn en samordnet registreringsmelding til Brønnøysundregistrene. Før du gjør dette må du avklare hvilken foretaksform du skal benytte deg av, skaffe nødvendig kapital. Du må også avklare om det er spesielle krav eller begrensninger som regulerer din bransje.

Må jeg ha en forretningsplan for å starte firma?

Det er ingen formelle krav som tilsier at du må ha en forretningsplan. Du kan med andre ord fint starte eget firma uten dette. Vi vil imidlertid absolutt anbefale deg å ha dette, både for egen del samt for andre i forhold som nevn under. Du finner en fin beskrivelse av hvordan du lager en forretningsplan hos nyttfirma.com.

Dersom du skal tilknytte deg en revisor, regnskapsfører, bankforbindelse, investorer og lignende, så vil du ofte bli bedt om å fremlegge en forretningsplan. Dette betyr ikke at alle vil be deg om dette, men de mest seriøse aktørene vil foreta litt forundersøkelser for å forsikre deg om at du og ditt prosjekt er seriøst.

Det er ikke noe problem å få registrert en bankkonto uten en forretningsplan, men dersom du ønsker ytterligere tjenester så er det sannsynlig at banken vil be om at en forretningsplan fremlegges.

Hva er håndballklister?

Jeg har barn som spiller håndball og det er nå snakk om at de skal begynne med håndballklister. Jeg forstår ikke helt hva dette er og hvilken nytteverdi håndballklister skal ha. Hva er håndballklister og hva er det laget av?

Håndballklister er en særdeles seig og klistrende masse som håndballspillere bruker på hender og fingre for å få bedre grep på ballen. Håndballklister brukes i Norge fra 15 år alderen og oppover, noe som medfører at kvaliteten på spillet ofte får et kvantesprang etter overgang til klister.

Når spillerne begynner med klister så går de gjerne opp en ball størrelse samtidig. Dette fordi det ikke lenger er like viktig å få et godt grep rundt ballen. Tradisjonelt er håndballklister laget av harpiks, men i nyere tid er det kommet en rekke syntetiske varianter.

Moderne håndball, slik folk flest kjenner det fra landslagsspill på TV, ville hatt en langt lavere underholdningsverdi dersom det skulle spilles uten klister, da alt ville gått senere og sett mer klumsete ut. Mange mener at klister også reduserer faren for skader, spesielt forstuede eller brukne fingre da man kan møte ballen på en annen måte ved mottak.

Ulemper med håndballklister.

Håndballklister er noe forferdelig griseri og mange haller har forbud mot bruk av håndballklister. Det er normalt at enkelte haller benyttes til trening og kamper i lavere årsklasser, som ikke benytter håndballklister, mens håndballklister er tillatt i andre haller som eldre spillere benytter.

Hva er disrupsjon?

Jeg hører stadig oftere om disrupsjon i det daglige og i artikler på internett. Jeg har et inntrykk at det gjelder næringsliv og teknologi men klarer ikke helt å fange opp hva det betyr. Hva betyr disrupsjon?

Dette spørsmålet har vi tatt som et utgangspunkt for videre undersøkelser og her er vårt svar.

Disrupsjon er et utrykk som benyttes når nye forretningsmetoder eller teknologi fortrenger en tidligere etablert bransje. Bransje, tjeneste eller produkttype blir rett og slett irrelevant, da det dukker opp bedre alternativer.

Videoutleie brukes ofte som et skoleeksempel på en bransje som ble offer for disrupsjon, da bransjen blant annet ble erstattet av digitale nedlastning fra ulovlige og lovlige tjenester som henholdsvis Popcorntime og Netflix. I dag er videoutleie en bransje som bokstavelig talt er forsvunnet. Det samme gjelder lagringsmedier som LP- plate, VHS, kassetter og lignende. I dag er det skylagring som gjelder. Alt dette er et resultat av disrupsjon, ved at ny teknologi har fortrengt den gamle.

Er disrupsjon et nytt fenomen?

Ordet disrupsjon er et relativt nytt ord i det Norske språket. Disrupsjon er imidlertid ikke noe nytt fenomen, imidlertid tiltar det i hyppighet og intensitet i forhold til tidligere.

Vi kan for eksempel gå nesten hundre år tilbake i tid når biler begynte å bli masseprodusert. Sakte men sikkert ble det et mindre marked for personer som solgte utstyr til hester og tjenester i forbindelse med dette. Dette var imidlertid prosesser som gikk over flere tiår og i dag benyttes det ikke arbeidshester i I-land og også i svært liten grad i U-land.

Hva betyr det at en bolig har "ingen gjenboere"?

Jeg er på boligjakt og ser innimellom at det står i salgsannonsen at boligen har «ingen gjenboere». Ei venninne mente at det betyr at ingen har dødd i leiligheten, og at man dermed ikke trenger å være redd for spøkelser. En annen mente at det betyr at gamle beboere ikke ønskes tilbake. Jeg synes disse forklaringen er vel spesielle og slår meg ikke til ro med at dette kan være riktig. Hva betyr egentlig utrykket "ingen gjenboere", når dette står i boligannonsen?

I områder med tett boligbebyggelse, gjerne i form av boligblokker, så kan det skje at to naboer kan se inn i boligen til hverandre fra vinduene eller balkongen. Når det står i salgsoppgaven at boligen ikke har gjenboere, så betyr dette at det ikke er noen som har direkte innsyn til deg fra sin bolig. Utrykket gjenboer brukes også ofte, dog noe feilaktig, dersom det er innsyn fra sykkelsti, fortau eller vei som går forbi boligen.

Andre betydninger av "gjenboere".

Selv om det er ganske uomtvistelig at bruk av utrykket "ingen gjenboere" i boligannonsen eller salgsoppgaven betyr at det ikke er noen som har direkte innsyn i boligen, så har utrykket egentlig en annen betydning.

Gjenboere betyr naboer som ligger inntil din eiendom men likevel ikke grenser direkte mot din eiendom. Dette er typisk dersom to naboer som bor ved siden av hverandre, men likevel ikke grenser mot hverandre, fordi eiendommene deles ved at det går en offentlig sykkelsti mellom eiendommene. I stedet for sykkelsti kan det være en sti, gangvei, liten vei eller andre mindre skiller mellom to eiendommer.

Hvordan finne eier av eiendom?

Jeg ønsker å finne ut hvem som faktisk eier en tomt ved boligen min. Hvor kan jeg finne ut hvem som eier tomten uten å måtte betale for dette?

Du kan søke opp eiendommen ved hjelp av adressesøk eller kartsøk på Kartverkets nettside seeindom.kartverket.no. Dersom du ikke har adressen til eiendommen, så søker du deg fremt via kartet. For å få opp hjemmelsinformasjon må du logge deg inn med BankId.

Du får kun opplyst navn, fødselsdato eller organisasjonsnummer.

Dersom eier av eiendommen er en eller flere privatpersoner, så vil navn og fødselsdato gå frem av hjemmelsinformasjonen. Dersom det er stat, kommune eller et foretak, så vil navnet på dette fremgå samt organisasjonsnummer.

Det er enkelt å finne fullstendig adresseinformasjon på et foretak. Dette gjør du ved å gå inn på Brønnøysundregistrene sin nettside brreg.no og bruk søkefeltet «finn foretak» hvor du taster inn organisasjonsnummeret som fremgår av grunnboken.

Dersom eieren er en eller flere privatpersoner, så kan det by på utfordringer å finne fullstendig adresse. Veldig ofte kan du imidlertid enkelt finne dette ved et søk på katalogtjenester på internett.

Dersom du ikke finner eieren eller vil sende et formelt brev og vil være helt sikker på at du benytter riktig adresse, så bør du kontakte Folkeregisteret for å få opplyst full adresse. Så lenge du forklarer behovet for å få opplyst adressen, så skal dette normalt ikke by på problemer.

Hva er prepping?

Prepping er et ord som kan ha flere betydninger. I denne artikkelen har vi fokus på såkalt prepping med fokus på å forberede seg mot en krisesituasjon.

Prepping brukes ellers som en forkortelse for det engelske ordet preparing eller forberedelse, som det betyr på norsk. I Norge brukes betegnelsen prepping ofte om prosessen med å forberede ski til tur eller konkurranse noe som vi i gjerne tidligere bare omtalte som smøring av ski.

I denne artikkelen vil vi fokusere på prepping i forhold til å forberede seg til potensielle kriser. Dette er en stor bevegelse i USA og blir stadig mer populært i Norge. I TV serien Valkyrien, fikk vi et innblikk i en variant av norsk prepper miljø. Det er forøvrig en rekke amerikanske TV- programmer om prepping som du kan søke deg frem til.

Prepping, med tanke på å forberede seg til kriser, innebærer normalt å lagre langtidsholdbare matvarer på en forsvarlig måte og sørge for tilstrekkelig tilfluktsted for både lang og kort tid. Det medfører også å tenke gjennom hva man trenger å lagre med tanke på en mer langvarig krise i forhold til ting som medisiner, drivstoff, ved og mye mer.

Et typisk fellestegn for preppere er at de ikke stoler på at myndighetene har gjort tilstrekkelig med forberedelser mot en mulig krise, slik at de ikke vil være i stand til å ivareta innbyggerne tilstrekkelig. I USA er det for øvrig stort fokus på å anskaffe seg tilstrekkelig med våpen og ellers ha en plan på hvordan man skal forsvare seg selv om sine nærmeste.

Hvor mye koster en begravelse?

Død og begravelse er noe som vi ikke liker tanken på og liker ikke å se dette for oss før vi må. Denne fortrengingen av problemet fører til at mange får en lei overraskelse rett etter at deres kjære har gått bort, nemlig regningen for begravelsen og alt som følger med. Noen er så heldige at dette kan dekkes av midler som gjenstår på avdødes konto mens i andre tilfeller sitter de pårørende igjen med både sterk sorg og en stor regning for begravelsen som de ikke vet hvordan de skal klare å betale.

En fin begravelse med påfølgende minnestund med enkel servering og 40-50 gjester, kommer fort på mellom kr 50000,- og kr 100000,-. Dersom minnestunden droppes eller holdes kun for den aller nærmeste familie privat så kan man fint klare å få regningen under kr 50000,- dersom man tar til takke med «godt nok» når det kommer til ting til type kiste, ekstratjenester og gravstein.

Det er dyrt å dø!

Det er med andre ord dyrt å dø og pårørende bør spørre seg selv om den avdøde hadde ønsket at etterlatte brukte mye penger på begravelsen eller var sparsommelige. I flertallet av tilfellene er det barn som begraver foreldre som har dødd på grunn alderdom eller mer eller mindre aldersrelatert sykdom. Dette er en generasjon som er vant til nøkternhet og ville nok dersom de kunne sagt sin mening bedt om en mer nøktern begravelse til fordel til de etterlatte sin lommebok.

Spørsmålet etterlatte bør stille seg når de står i valget mellom dyr og billig begravelse er; Dersom jeg velger en dyr kiste, gjør jeg det for den avdøde eller for at gjestene i begravelsen ikke skal synes jeg er gjerrig?

Har du noen gang vært i en begravelse hvor du har reagert på at de etterlatte ikke har brukt nok penger på ting som kiste og fancy programmer? Vi har i hvert fall ikke det og tror det er tilfellet for de aller fleste. Harde fakta er at avdøde ikke merker forskjell på om kisten koster kr 5000,- eller kr 50000,-, det gjør de pårørende.

Hvordan bytte navn?

Jeg vet at det nå er mulig å bytte sitt eget navn i Norge, men hvordan går jeg frem for å gjøre dette? Hvilke restriksjoner finnes i forbindelse med navnebytte?

For å bytte navn så kan du gjøre dette enkelt ved å fylle ut skjema RF-1453 via Altinn.no. Du kan bytte både fornavn og etternavn ved å bruke dette skjemaet. Dersom du ønsker å bruke papirskjema så må du bruke blankett GA-7700. Du kan endre både fornavn og etternavn på denne måten.

Hvor ofte kan man bytte navn?

Hovedregelen er at man kun kan bytte navn en gang hvert tiende år. Det er nok flere grunner til dette, men det blir fort kaotisk dersom personer kan bytte navn når som helst ettersom hvilket stemningsleie de er i. Dette kunne nok resultert i mye anger dagen derpå og unødvendig byråkratiske prosesser.

Denne tiårs regelen gjelder ikke dersom du ønsker å ta tilbake ditt forrige fornavn eller et etternavn du tidligere har hatt. Det er med andre ord en åpning for å angre seg uten å måtte vente ti år.

Det samme gjelder dersom du ønsker å ta etternavnet til ektefelle, samboer man har bodd sammen med i de to siste årene eller har barn sammen med, ta etternavnet til steforeldre eller man tilhører en kultur som ikke skiller på samme måte mellom for og etternavn.

Hvordan finner jeg oversikt over tilfluktsrom?

Vi lever i en tid hvor verdenssituasjonen er i ferd med å bli mer anspent og nye gufs som minner om den kalde krigen kommer oftere og oftere i nyhetsbildet. Frykten for atomkrig har vært nærmest fraværende de siste tiårene og både samfunnet og privatpersoner har ikke ofret mange tanker på å forberede seg på en mulig krise i form av egne tiltak og orientere seg om hvor deres nærmeste tilfluktsrom befinner seg.

Den siste tiden ser vi imidlertid at stadig flere stiller spørsmål om hvor de egentlig kan finne sitt nærmeste tilfluktsrom. Det som tidligere ble innprentet i enhver på barneskolenivå er nå fraværende kunnskap. Hvis vi ser bort i fra enkelte personer som driver med såkalt "prepping", som resten av befolkningen gjerne ser på som sære avvikere som man nesten er redd for, så er dette ellers lite allmenn kunnskap om krisehåndtering.

Heldigvis er dette kunnskap som stadig flere leter etter og myndighetene har endelig kommet på banen igjen og offentliggjort en liste over hva de mener alle bør ha tilgjengelig i hjemmet for å håndtere mindre kriser. Mye på listen har mange allerede i hjemmet sitt men det er viktig å sette fokus på dette. Bare det at alle sikrer seg med en alternativ varmekilde dersom strømmen skulle gå over flere dager gjør mye for samfunnsberedskapen.

Hvor ligger nærmeste tilfluktsrom?

Men over til hovedtemaet Hvor ligger ditt nærmeste tilfluktsrom? Nettstedet tilfluktsrom.com har innhentet offentlige data over offentlige tilfluktsrom og publisert dette på et skalerbart kart hvor alle kan zoome seg inn på sitt nærmiljø. Slik kan du enkelt orientere deg om hvor ditt nærmeste offentlige tilfluktsrom ligger. Dessverre er ikke denne oversikten komplett. Det er en rekke kommunale og private tilfluktsrom som ikke er med på oversikten, rett og slett fordi det ikke finnes offentlige tilgjengelige data over dette. Dette er selvsagt bekymringsfullt men samtidig så vil du sannsynligvis finne et tilfluktsrom i ditt nærmiljø på oversikten.