Jeg blir innimellom invitert på det jeg oppfatter som tvilsomme møter hvor jeg skal bli presentert for en unik forretningside. For meg så fremstår det som et pyramidespill, men dette blir avfeid med at det ikke er det men et stort, seriøst og lovlig MLM selskap. Hva er egentlig MLM?

MLM står for «multi level marketing» og er i praksis et pyramidespill, som pakkes inn i rammer hvor det selges overprisede varer eller tjenester for å holde det innenfor lovens rammer. For at et MLM selskap ikke skal rammes av lotterilovens bestemmelser om pyramidespill, så må mer en 50 % av omsetningen stamme var salg av varer og tjenester fremfor provisjoner ved å verve medlemmer.

Er MLM en seriøs bransje?

MLM er stort sett en useriøs bransje nesten helt uten unntak. Noen vil påstå at MLM selskap som er medlem av direktesalgsforbundet er seriøse, noe vi er helt uenige i. Selv om disse selskapene nok holder seg innenfor lovens rammer om at minst 50 % av omsetningen i systemet stammer fra salg av varer og tjenester, så trenger det ikke å være noe seriøst over dette.

Bortsett fra selve pyramidestrukturen, så er et fellestrekk for de aller fleste at de påstår å selge unike produkter med overlegen kvalitet i forhold til konkurrenter. Dette er ofte dårlig dokumenterte påstander i motsetning til det som er lett å dokumentere, nemlig at de er sterkt overpriset i forhold til konkurrentene. Prisene er normalt det mangedoblete.

Siden kun 50 % av omsetningen kan stamme omsetning knyttet til verving og opprettholdelse av medlemskap i systemet, så fungerer bransjen normalt slik at medlemmene gjerne er tvunget til å kjøpe pakker med månedlige forbruk av aktuelle varer eller tjenester. Siden dette er sterkt overprisede produkter, så kan det ikke ses på enn noe annet enn en omgåelse av lovverket som omfatter pyramidespill, hvor det er pyramidestrukturen med løfte om lettjente penger og ikke varene som lokker til seg medlemmer.

Hvem kjenner vel ikke til minst en i sin familie eller omgangskrets, som har garasjen eller kjelleren full av produkter de ikke bruker men likevel har måttet kjøpe, for å unngå å gå glipp av provisjoner eller posisjoner i selskapet?

Hvordan avsløre et useriøst MLM selskap?

Det er mange tegn på et useriøst MLM selskap. Her er våre faresignaler:

 • Det er et mlm selskap. Du trenger egentlig ikke å vite mer. Nettverksselskap, nettverksbygging og nettverkssalg er alternative navn på virksomheten for å pynte på fasaden siden MLM allerede har fått et frynsete rykte.
 • Det er nærmest umulig å tilegne seg informasjon fra selskapet og dersom det er mulig er dette så innfløkt og bevisst overkomplisert at det er nærmest umulig å hente noe nyttig ut av det.
 • Du må bli betalende medlem før du får tilgang til relevant informasjon fra selskapet.
 • Den som verver deg insisterer at du kommer på møte for å få informasjon.
 • På informasjonsmøtet tegnes det opp en pyramidelignende struktur. Noen prøver å snu pyramiden på hodet og kaller det en trakt i håp om at du ikke forstår at det er et pyramidespill. Ikke la deg lure, må du verve medlemmer som igjen må verve medlemmer så snakker vi om et pyramidespill.
 • Du presenteres for helsekostprodukter eller lignende som selvfølgelig er helt unike i bransjen, derav den tidoble prisen. Ikke la deg overraske dersom samme produktet kan løse dine hjerteproblemer, fjerne psoriasisen og ta knekken på kreft i samme slengen. Ja, det er faktisk så useriøst i mange tilfeller og metodene som brukes for å overtale deg er særdeles spekulative.
 • Du må betale en inngangssum, samt forplikte deg til å kjøpe månedlige pakker med produkter. Disse pakkene inneholder gjerne mer enn du trenger. Du skal jo bli en eksklusiv autorisert distributør og må ha noe å selge videre.
 • Du blir lovet surrealistiske inntjeningsmuligheter. Dersom du kjøper diverse ekstrapakker, så vil du garantert få hundregangen tilbake i løpet av to år.
 • Du skal ikke se bort i fra at selskapet har en egen kryptovaluta. Dersom du investerer i denne, som for øvrig ikke kan brukes eller innløses før om mange år, så er det ikke hundregangen som gjelder lenger, det er tusengangen. Du blir sannsynligvis forelagt noen grafer som viser Bitcoin sin eventyrlige vekst og det dermed er en selvfølge at det samme vil skje her.
 • Det er ifølge betingelsene ulovlig å snakke eller skrive noe kritisk eller negativt om selskapet. Da blir du ekskludert og alle posisjoner du har kjøpt eller jobbet opp tilfaller selskapet.
 • Du må skrive under på at du blir medlem i egenskap av å være selvstendig næringsdrivende. Dette er gjerne skjult langt inne i betingelsene og underkommuniseres i verveprosessen. Dette gjøres i et forsøk på å frata deg en rekke rettigheter du normalt har som forbruker i Norge.
 • Ved et enkelt søk på google på selskapet så får du opp en rekke artikler som advarer mot selskapet. Det er vanlig at alle store bedrifter har noen misfornøyde kunder. Når slike advarsler dominerer google sin førsteside på søk på selskapet, så er det et tydelig tegn på at du har med et useriøst MLM selskap å gjøre.
 • Du må bare verve to, som igjen verver to osv. En klassisk forenkling av hvor vanskelig det faktisk er å lykkes med MLM. Se utdyping lenger nede i artikkelen om dette.
 • Det er rene vekkelsestilstander på presentasjonsmøtet. Dette er også utdypet lenger nede i artikkelen.
 • Dersom du drister deg til å stille kritiske spørsmål og utrykker skepsis, så blir du latterliggjort av møteleder til hånlig latter blant resten av deltakerne. Mobbekulturen er til å ta og føle for dersom noen utrykker seg kritisk.
 • Du blir bedt om å skrive en liste på x antall personer som du kjenner. Disse personene skal du deretter oppsøke for å få dem med i systemet.
 • Luksusliv og luksusgjenstander brukes aktivt i overtalelsespsykologien. Alle drømmer om et liv i sus og dus hvor du har mye fritid, godt med penger, eiendommer, flyr i privatjet m.m. Dette er velkjente lokkemidler for å få deg til å tenne på ideen.

Typiske tegn på et seriøst MLM selskap

Etter vår mening så finnes ikke slike tegn. Dersom et firma har gode nok produkter, så trenger de ikke å begrense markedet til å gjelde et lukket MLM system. Da vil de få produktet ut i det vanlige markedet til massene. Dersom produktet er bra nok, så vil disse ta imot produktet med åpne armer.

Typisk tegn på at noen forsøker å verve deg til et MLM selskap

Dette eksempelet er tatt ut av læreboken til MLM selskapene og er en strategi som alle slike selskap benytter:

Det begynner med at du får en telefon fra en person som du gjerne ikke har hatt kontakt med på lang tid. Etter noen korte høflighetsfraser så begynner smigeren. "Du er jo en person som kjenner igjen en god forretningside når du ser den og som liker å tjene penger". Dette svarer man jo som oftest automatisk positivt på, man lar seg smigre og tenker jo godt om sin egen vurderingsevne.

"Det har nemlig dukket opp en unik mulighet for å tjene gode penger og jeg har valgt å invitere deg med på denne unike muligheten". Dette er jo spennende og du spør og graver om mer informasjon. Det er personen imidlertid ikke villig til å gi deg, det er nemlig mye bedre at du blir med på et møte hvor du får en grundig presentasjon av dette fantastiske konseptet. Du lar deg overtale til å bli med på et uforpliktende møte, til tross for at du fortsatt er skeptisk.

Når du kommer på møtet, så er stemningen i høyt oppe i taket og alle er overbegeistret over konseptet. Det ingen forteller deg er at 95 % av alle møtedeltakerne allerede er inne i systemet og er avhengige av å få inn nye medlemmer som deg for å opprettholde veksten i pyramidestrukturen.

Du blir overøst med en presentasjon full av grafer og beskrivelse av systemer som lover deg en enorm økonomisk gevinst, mot at du kun verver et vist antall medlemmer selv. I tillegg må bare betale en innmeldingsavgift på noen tusenlapper og forplikte deg til å kjøpe en månedlig forsendelse med ubrukelige produkter. Disse produktene lovprises gjerne som «den nye oljen» på møtet. Ikke la deg overraske dersom det gjelder produkter innen helsekost.

I et av dine livs svake øyeblikk lar du deg rive med av stemningen og lovnadene om store penger. Systemene som beskriver hvordan penger skal rulle inn på konto er så innfløkte og vanskelig å forstå at du aldri finner en rød tråd i dette, men du vil jo ikke si dette rett ut og fremstå som dum. Alle andre har tydeligvis forstått det og lovpriser dette virker det som.

De harde fakta er at sannsynligvis så har heller ingen andre i salen, inkludert møteholder, klart å fange opp helheten i systemet. Alt er vanskelig og informasjon fra selskapet holdes "naturligvis" mest mulig hemmelig av konkurransemessige årsaker, alle møtedeltakerne har selvfølgelig stor forståelse for dette. Du må bare stole på selskapet, for det har mange andre gjort før deg og dermed tjent store penger.

Det finnes for øvrig minst en lokal helt i lokalet, som med hånden på hjerte kan betro hvor mye penger denne har tjent. Denne legger ut om hvordan pengene renner inn på konto i et slikt tempo at det hele føles som monopol penger.

Du kan trygt regne med at alle tall som oppgis er solid rundet oppover, hvis de i det hele tatt er sanne. Alle utgifter med å kjøpe seg opp i systemet på forskjellige vis, for å omgå lotteriloven, utelates også i det totale regnestykket. Det er penger inn på konto som gjelder må du forstå.

Dessverre har det seg slik at dersom denne lokale helten faktisk forteller sannheten, så betyr det at denne har vært heldig og har kommet seg inn helt på toppen av pyramiden. Siden det allerede er hentet ut mye penger i provisjoner og pyramidestrukturen er bygget ut, så betyr det at mye av markedet allerede er mettet og du kommer inn helt på bunnen av denne pyramidestrukturen.

Du lufter denne tanken og spør om det ikke er for sent å komme inn i pyramiden på dette tidspunktet. Vi kan garantere deg med at svaret begynne med en tirade om at dette ikke er et pyramidespill og at du aldri må bruke ordet pyramide om systemet. Det er nemlig så negativt ladet og skremmer vekk folk.

Deretter så starter overbevisningen om at det aldri er for sent å komme inn i dette konseptet. Alle starter nemlig på toppen i sitt eget nettverk (les pyramide, men det er forbudt ord) og danner selv sin egen struktur. Dessuten så har personene over deg i din "upline" (du var visst ikke på topp likevel) egeninteresse av å hjelpe deg hele veien og kommer sikkert også til å plassere nye medlemmer de verver under deg.

Dessverre så viser erfaringer det helt motsatte. De færreste over deg i pyramiden hjelper deg med noe som helst. Det eneste de bidrar med er å mase på at du må komme på møter for å bli motivert, maser på at du kjøper produktpakker og oppgraderingspakker samt at de maser på at du må ut og verve nye medlemmer.
Dette skjer i påskudd av at de vil hjelpe deg. I praksis er de kun opptatt av å tjene mest mulig penger på å beholde deg som aktivt betalende medlem og i håp om at du skal verve nye medlemmer som de vil tjene penger på.

Pengene flyttes alltid oppover i systemet

Et annet klassisk kjennetegn på et pyramidespill og et MLM selskap er at pengene flyttes oppover i systemet. Først dersom du klarer å bygge et enormt aktivt nettverk under deg, så kan du begynne å tjene nevneverdig med penger.

Dessverre er dette ikke mulig for alle medlemmene. Det er dette som er så selvdestruktivt med et pyramidespill, det er kun noen svært få topper i systemet som vil tjene penger, resten taper hele innsatsen og noen få vil få til såpass mye at de går i null.

Systemet er hele tiden lagt opp til at du må holde deg aktiv.

På vervingsmøter eller presentasjoner som bransjen liker å kalle det, så bagatelliseres behovet for egeninnsats som må til for å lykkes. Den klassiske er at du bare må verve to stykker, som verver to stykker som verver to stykker. Når du har lykkes med dette, så har du allerede tjent inn oppstartsavgiften. Du har med andre ord ikke tjent ei krone enda.

Du tenker at to personer skal du alltids klare å verve, det er nemlig lett å tenke slik. Dessverre viser dette seg mye vanskeligere enn det du ble forespeilet og trodde. De aller fleste har nemlig gått på en MLM smell en gang i løpet av livet og lukter lusa på gangen lang vei.

Men la oss si at du til tross for dette faktisk finner to personer som er villig til å betale en høy innmeldingssum og forplikte seg til å kjøpe varer de ikke trenger. Etter en stund viser det seg at disse to faktisk ikke verver to nye medlemmer, og det som skulle gå av seg selv bare du klarte å verve to personer går jo ikke av seg selv.

Du står nå ovenfor to valg, eller egentlig tre valg siden du alltid har muligheten til å kaste inn håndkleet og slutte med dette tullet. Du må nå enten ut å verve nye personer for å erstatte disse to inaktive personene. Eventuelt så må du begynne å mase på disse, akkurat slik din «upline» maser på deg.

På dette stadiet så er du allerede inne i en av de mest destruktive konsekvensene av MLM. Du er blitt en pest og ei plage for de av dine nærmeste som fortsatt står imot ditt mas og ikke minst dem du allerede har lurt inn i dette systemet. Du er nemlig blitt det samme utøyet som personen som lokket deg med i dette fordekte pyramidespillet.

Du blir en pest og en plage for familie og venner

MLM er det perfekte opplegget for å falle ut med familie og venner. I beste fall blir de bare drittlei av alt maset ditt og skygger unna deg i flest mulig sosiale sammenhenger. I verste fall så har du i din iver etter raske penger overtalt disse til å «investere» mye penger i systemet, med lovnad om å få det mangedoblete tilbake i løpet av kort tid. Penger de nærmest garantert fort forstår at de må anses som tapt.

Hele konseptet MLM er nemlig basert på at medlemmene skal mase på sin familie og venner for å kjøpe produkter, kjøpe et medlemskap og kjøpe dyre oppgraderingspakker for å kjøpe seg posisjoner i selskapet. Alt er bare humbug fra ende til annen i et konsept hvor det er svært usannsynlig å få noe tilbake.

Selskapet pleier å holde det de lover i betingelsene sine.

Når du har kommet så langt, så blir du kanskje overrasket over at vi skriver at MLM selskapene faktisk pleier å overholde betingelsene sine og de lovede provisjonene. Men tro ikke at det følger med en hake med denne påstanden.

Betingelsene til selskapet samsvarer overhodet ikke med det du ble forespeilet på introduksjonsmøtet. De faktiske skriftlige betingelse som du fikk beskjed om fra "upline" at det bare var å godta, viser seg å være innfløkte og med mange fallgruver. Dette for å hele tiden tvinge deg til å holde deg aktiv og dytte friske penger inn i pyramide systemet.

Dersom du på dette stadiet forsøker å klage til selskapet på at du ble med på bakgrunn av villedende markedsføring av konseptet, så avfeier de deg med at den som vervet deg var selvstendig næringsdrivende og du må eventuelt ta dette med denne personen. De forholder seg kun til de skriftlige betingelsene.

Krav til balanse i "benene" under deg i pyramiden er et typisk eksempel på slikt og er noe alle selskapene opererer med i en eller annen form. Slik garderer de seg, dersom du er heldig og finner en person som faktisk klarer å bygge et solid nettverk under deg. Du har nå ett suksessfullt "ben". Dessverre krever så å si alle selskapene at du har minst to produktive ben under deg, for at du skal ha rett på provisjon. Normalt kreves det enda flere produktive "ben".

Du settes nå i en enda mer delikat situasjon, du har jo store penger som ligger og venter på deg du må bare få fart i de andre bena. For at du ikke skal miste den opparbeidete provisjonen i det sterke benet, så må du selvfølgelig hele tiden være aktivt medlem og kjøpe dyre medlemspakker og stadige oppgraderingsalternativer.

Kreativiteten er stor i forhold til hvordan de skal presse medlemmer til å forbli aktive og fortsette å pøse inn penger i systemet. Psykologien her er veldig destruktiv. Jo mere penger et medlem har puttet inn i systemet, jo mer vil denne fortsette å putte penger inn, da det stadig blir et større beløp å tape dersom de gir seg.På denne kommer medlemmene inn i en ond sirkel med å fortsette å forsøke med å verve nye medlemmer og mase på eksisterende medlemmer under seg, slik at de i det minste kan få innsatsen tilbake.

Erkjenn tapet først som sist!

Det pleier ikke å ta mange dager fra du har meldt deg inn i et MLM selskap til at du begynner å tvile på om dette var fornuftig. Svært mange angrer allerede i det de går ut av døren etter det første møtet, og føler seg overkjørt og misbrukt av den «gode vennen» som dro de med på møtet.

Drømmen om å bli rik endrer seg fort til en plan om å gjøre det som skal til for å tjene innsatsen inn igjen, slik at du kan gi deg uten tap. Glem det! Med en slik strategi er det mye større mulighet for at du taper enda mer penger enn at du får pengene tilbake. Du bør rett og slett erkjenne tapet og ta det som en dyrekjøpt lærepenge. Du har forhåpentligvis på dette tidspunktet ikke tapt enorme summer, inkludert familie og venneforhold.

Hvem lykkes med MLM?

Det er jo fakta et det er et lite knippe med mennesker som tjener mye penger på MLM. Hvem er de dette og hva er forskjellen på disse og meg og deg?
Vi mener at det er 4 ting som går igjen hos disse menneskene. Det er:

 

 • De er særdeles skruppelløse. De serverer en rekke småløgner hele tiden og har ingen begrensninger i å anbefale personer å gå tungt inn med penger i systemet, selv om de vet at personene de overtaler åpenbart ikke har mulighet til å lykkes overhodet.
 • De har lang erfaring med MLM og tvilsomme salgsjobber. De kan med andre ord kunsten å selge og ikke minst vet de hvordan de overtaler folk inn i et nytt pyramidespill. Tidligere dørselgere og telefonselgere er overrepresentert.
 • De kommer svært tidlig inn i systemet. På grunn av sin erfaring innen MLM, så blir disse personene gjerne invitert inn i sytemet fra starten av for å etablere en pyramidestruktur. For å velge akkurat dette selskapet får de en rekke pakker og goder som gir de en meget god posisjon helt på topp. De slipper gjerne avgifter til selskapet som medlemmer de senere verver må betale dyrt for. Tidspunktet disse kommer inn i systemet på er lenge før det i det hele tatt er begynt å organiseres typiske medlemsmøter land og strand rundt. På et slikt tidspunkt er man allerede veldig sent ute med tanke på å lykkes.
 • De har flaks. Selv om alle foranstående punkter er tilstede, så er de fortsatt avhengige av litt flaks. Flaks i denne sammenheng betyr at de er heldige med personer som kommer under dem i nettverket og som verver mange medlemmer.

MLM som passiv inntekt?

Passiv inntekt er et begrep som er veldig populært om dagen. MLM bransjen har selvfølgelig trykket dette til sitt bryst og selger inn MLM konseptet som en glimrende måte å skaffe seg en passiv inntekt på.

Tro oss, det finnes ikke noe passivt med eventuelle utbetalinger fra MLM systemer. Du må hele den bruke penger for å holde deg som aktivt medlem og dersom du slutter å jobbe aktivt med medlemsvekst så kan vi garantere at utbetalingen fort stopper opp.

Tro aldri at du bare kan verve to medlemmer så ruller snøballen for resten av livet og sikrer deg ett luksusliv på en tropeøy resten av livet. Dette er så langt fra sannheten om MLM som du kan komme. Det er lite som krever mer konstant fokus enn å holde en god posisjon i et slikt system «varm».