Bitcoin har tatt verden med storm siden Satoshi Nakamoto lanserte sitt såkalte «whitepaper» i 2008 og den første blokken med de 50 første Bitcoinene ble utvunnet 3 januar 2009.

Siden har Bitcoin vært et eventyr, dog ikke uten skjær i sjøen fra personer og grupperinger som ønsker å ta Bitcoin utviklingen i andre retninger, samt fra myndigheter som ikke liker et pengesystem som de ikke har kontroll over. Bitcoin har hatt en eventyrlig reise med en verdi på noen få Amerikanske cent r. Bitcoin til nærmere 30000 Amerikanske dollar i skrivende stund.

Til tross for denne eventyrlige reisen til Bitcoin, så mener de fleste at vi fortsatt er helt i startfasen av dette eventyret. Til tross for titusenvis av utfordrende kryptovalutaer er det ingen som kan måle seg med Bitcoin når det gjelder kombinasjonen av desentralisering, sikkerhet, transparens, tillit og popularitet. Bitcoin nettverket har aldri blitt hacket. Fortsatt er det imidlertid under 3 % av verdens befolkning som eier Bitcoin, og du er sannsynligvis en av dem.

Så hvordan kommer du i gang med Bitcoin?

Den enkleste måten å skaffe seg Bitcoin på er å registrere seg hos en kryptobørs. Dette kan være i Norge eller utlandet. Du kan også velge å kjøpe dette hos en aktør som Revolut som er en online bank registrert i EU som uavhengig av kryptovaluta er noe bi mener alle nordmenn kan ha glede av med sine gode priser og produkter.

Revolut er også et nyttig mellomledd dersom du skal sette inn penger på utenlandske kryptobørser, da norske banker ofte sperrer direkte overføringer til utenlandske kryptobørser.

Fordelen med å benytte seg av en norsk kryptobørs, hvor Firi må egnes som markedsleder, er at det gjør rapporteringen til norske skattemyndigheter mye lettere, samt at de gjør en grundig KYC som norske banker virker å akseptere uten å gjøre egne undersøkelser. Ulempen med norske børser er at de gjerne har litt høyere gebyrer og gir deg et begrenset utvalg av kryptovalutaer å velge mellom. Det siste bør imidlertid ikke være et problem siden vi mener at man må holde seg unna alt annet enn Bitcoin.

Fordelen med utenlandske kryptovalutabørser er lavere gebyrsatser og bedre utvalg av kryptovaluta, samt at det normalt er lettere å få kjøpt større mengder på en gang uten å påvirke prisen hos børsen da disse aktørene ofte er mye større enn de norske.  Coinbase og Binance er populære utenlandske børser, men vi opplever Kraken.com som mest stabil og seriøs.

Når det kommer til spørsmålet om hva som er tryggest av norske eller utenlandske kryptobørser, så er vårt svar at ingen av dem er trygge nok. Noe som leder oss inn på neste tema, nemlig oppbevaring av Bitcoin.

Hvordan oppbevare Bitcoin så trygt som mulig?

Når du kjøper Bitcoin får du aldri noe fysisk produkt. Du blir bare eiere av «nøkler» til Bitcoins på Bitcoin sin blokkjede. Dette er uvant for nybegynnere, men også noe av det som gjør Bitcoin så unikt.

Det er hovedsakelig to måter å oppbevare Bitcoin på. Det er enten å la andre oppbevare nøklene for deg (typisk en kryptobørs), eller ha full kontroll over dine egne nøkler og oppbevare dem selv. Ved å oppbevare dem selv kan ingen ta dem fra deg så lenge du gjør dette riktig, men du er samtidig mer utsatt for brukerfeil.

Hvis du bare har litt småpenger i Bitcoin er det neppe verdt bryet for nybegynnere å oppbevare dem selv, men heller stole på en kryptobørs. Hvis du gjør dette bør du imidlertid følge litt med hvordan det går med kryptobørsen, slik at du kan flytte midlene fort hvis det kommer tegn på at ting ikke er som det skal der.

Med en gang du begynner å opparbeide deg en betydelig mengde Bitcoin, så bør du begynne å tenke på «self custody», noe som betyr at du har full kontroll over nøklene til dine egne Bitcoin.

Det er flere måter å gjøre dette på, men det de fleste anbefaler i dag er at du skaffer deg en «hard wallet», noe som gir deg stor sikkerhet og samtidig reduserer risikoen for brukerfeil. En «hard wallet» er en egen fysisk enhet som gjør at dine nøkler ikke er koblet til internett, men er fysisk adskilt.

Det er imidlertid ikke din «hard wallet» som er den hellige gral i denne sammenheng, men det som kalles en «seed phrase» som du må opprette når du tar den i bruk aller første gang. Dette er 24 ord som du må skrive ned i en bestemt rekkefølge. Dette er din livslinje til dine Bitcoin og så lenge du kan gjenskape disse 24 ordene så er dine Bitcoin trygge. Det er med andre ord ingen krise om du mister din fysiske «hard wallet» eller at denne blir ødelagt så lenge du har kontroll på disse 24 ordene. Du kan alltid gjenskape dine nøkler som ligger på blokkjeden ved hjelp av disse 24 ordene og en ny wallet. Ledger og Trezor er de to mest anerkjente tilbyderne av «hard wallets». Kjøp aldri «hard wallets» brukt eller via tredjepart, da de kan ha blitt tuklet med.

Et annet alternativ er en «soft wallet», f.eks Exodus som du kan laste ned på telefonen eller pc. Dette fungerer i stor grad på samme måte som en «hard wallet» med det unntaket at nøklene ikke oppbevares på en egen fysisk enhet, men på en digital enhet som pc eller mobiltelefon. Dette medfører gjerne at det er større risiko for å bli utsatt for tyveri (utpressing) og hacking. Ellers fungerer det likt med «seed phrases», men mer ofte er det kun 12 ord i stedet for 24, men dette i seg selv regnes fortsatt som sikkert nok.

Så lenge du har kontroll på din «seed phrase» med 24 ord, kan du reise verden rundt og ta med det milliarder i Bitcoin uten at noen kan finne ut av dette eller ta dem fra deg.

Du trenger ikke å kjøpe en hel Bitcoin!

Et hinder for mange nybegynnere er at de tror at det kun er mulig å kjøpe hele Bitcoin, noe som gjør det uaktuelt for folk flest med dagens kurs.

Dette er heldigvis bare en stor misforståelse. En Bitcoin har 8 desimaler og minste valør du kan kjøpe eller eie er 0,00000001 Bitcoin, dette kalles ofte 1 sats (forkortelse for 1 Satoshi). Det er 100 millioner sats i en Bitcoin og det er svært få av dem som eier Bitcoin som eier så mye som en hel Bitcoin. Samtidig er det å eie en hel Bitcoin og bli en såkalt «wholecoiner» et stort og viktig mål for mange entusiaster.

Når lønner det seg å kjøpe Bitcoin?

Selv om Bitcoin er relativt nytt så er det allerede tydelige trender på hvordan verdien i forhold til dollar utvikler seg i 4 års sykluser. Dette har en nær relasjon til det som kalles halvering som skjer hvert fjerde år. Etter hver slik halvering strupes tilførselen av nye Bitcoin noe historisk alltid har ført til voldsom prisoppgang i en periode på 1-2 år etterpå.

4 års syklusen er dermed delt opp i bull og bearmarked, utrykk som er kopiert fra det tradisjonelle børsmiljøet. I begge deler går prisene opp og ned, mens i et bull marked er den lengre trenden oppadgående, mens den i et bear marked er den kengre trenden nedadgående.

I Bitcoin sin verden ser vi ofte en svak oppadgående trend i tiden før og rett etter hver halvering. 3-9 måneder etter siste halvering har Bitcoin kursen i forhold til dollar historisk sett eksplodert før den 1-2 år etter halveringen går inn i et bear marked som varer i 1-2 nye år før neste halvering nærmer seg. Dette har historisk sett vært en veldig gjentagende og tydelig trend.

Med dette utgangspunktet så er det i skrivende stund, høsten 2023 et ideelt tidspunkt å begynne å kjøpe Bitcoin på, da det er ca. et halvt år til neste halvering. Husk at historiske kurser ikke garanterer for ny suksess. Ekte Bitcoinere som ofte kalles «Bitcoin maxis» spekulerer ikke, men holder Bitcoin for fremtidige generasjoner da de mener dette er den åpenbare fremtiden når det gjelder å skre verdier på.

Bitcoin nettverket vedlikeholdes av noder og minere. Minere gjetter etter løsningen på avanserte regnestykker og den som løser dette først belønnes ved å vinne en blokk som utvinnes i gjennomsnitt hvert 10’nde minutt. De første 4 årene var gevinsten 50 Bitcoin for den mineren som løste en blokk. Denne belønningen halveres imidlertid hvert 4’de år og vil fra April/ Mai 2024 være nede i 3,125 pr. blokk. Slik vil det halveres hvert fjerde år helt frem til å 2140 da belønningen kun vi være en sats. Minerne blir i tillegg belønnet med transaksjonsavgifter, noe som vil ta over for gevinsten for å utvinne en blokk i fremtiden.

Det vil dermed aldri kunne utvinnes mer enn 21 millioner Bitcoin totalt, noe som er en viktig faktor for hvorfor Bitcoin er så unikt. Bitcoin kalles ofte digitalt gull og i likhet med gull en måte å sikre seg mot inflasjon på. Gull derimot har ingen kjent maksimal beholdning og dersom gull stiger veldig i verdi vil det letes frem større mengder gull. Dette kan ikke skje med Bitcoin. Hvis det kommer flere minere til vil Bitcoin nettverket tilpasse seg slik at det blir tilsvarende vanskeligere å utvinne nye Bitcoin og utvinningshastigheten vil over tid fortsette å holde seg på 1 blokk hvert 10’nde minutt.

Styr unna alt annet av kryptovaluta.

Bitcoin er originalen og vil alltid ha det som kalles «first mover advance» i forhold til andre kryptovalutaer som er kopier inspirert av Bitcoin. Det sies at hele 99 % av slike nye kryptovalutaer er helt eller delvis svindelprosjekter, og den siste prosenten har fortsatt liten mulighet for å lykkes.

I hvert bull run, så hører man om nye kryptovalutaer som gjør det bedre enn Bitcoin og som blir omtalt som den nye markedslederen. Historisk sett forsvinner slike kryptovalutaer i neste bear marked og dør ut over tid mens Bitcoin består.

Den eneste kryptovalutaen som er i nærheten av Bitcoin og som har vært det en stund er Ethereum, dog med kun 1/3 av markedsverdien. Ethereum er imidlertid mye mer sentralisert enn Bitcoin, har ingen absolutt maksgrense for utvinning samt at koden og forutsetningene stadig er i endring, noe som gjør hele prosjektet lite forutsigbart og dermed er et dårlig alternativ til Bitcoin etter vår mening.

En jevnlig spareavtale er det beste

Selv om det historisk sett har vært ganske forutsigbart med bull marked og bear marked, så antas det at effektene av Bitcoins fremtidige halveringer blir stadig mindre etter hvert som blokk belønningen blir mindre. Da kan det få større påvirkning av at en eller flere «hvaler» (personer eller grupperinger som eier store mengder Bitcoin) velger å selge. Bitcoin forventes uansett å bli mindre volatil over tid.

Alle med erfaring innen Bitcoin anbefaler en og samme strategi, nemlig en jevnlig spareavtale, også kalt «dollar cost averaging». Dette betyr at du på samme tidspunkt på daglig, ukentlig eller månedlig basis kjøper for en bestemt mengde i Bitcoin. Du jevner da over tid ut de store kortvarige svingningene i markedet og er dermed ikke på samme måte avhengig av å treffe på riktig tidspunkt. Over tid (mer enn 5 år) har Bitcoin alltid vært en veldig lønnsom investering og god sikring mot inflasjon.