Dersom du har havnet i økonomisk uføre med gjelds og inkassoproblemer så kan en refinansiering av gjelden være en overkommelig løsning for å komme seg ut av gjeldsproblemer. Mange vet imidlertid ikke hvordan de skal gripe fatt i dette og forholder seg derfor passive i en viktig fase av livet sitt.

Hva er refinansiering?

Refinansiering kan være så mangt og mange har veldig ulike oppfatninger av hva en refinansiering er. For å gi et kort og enkelt svar vil vi si at refinansiering betyr å overføre en eller flere gjeldsposter til ett nytt lån. Dette for å få bedre økonomiske betingelser på gjelden og for gjøre gjeldssituasjonen mer oversiktlig. Man bruker ofte beskrivelsen "bake gjelden inn i et nytt lån".

Videre så kan refinansiering foregå i utallige varianter men hovedformålet vil alltid være å få bedre betingelser og eller en mer oversiktlig gjeldssituasjon. For noen kan en fornuftig refinansiering innebære å ta opp et nytt forbrukslån med 15 % årlig rente for å betale ut to mindre forbrukslån som har 22 % årlig rente.

For andre kan det være å øke boliglånet noe, for å innfri billånet med dette, slik at de kan få mer å rutte for hver måned selv om de ikke har betalingsproblemer. Dette skyldes pantelovgivningen i Norge som setter en makslengde på salgspant i bil til 5 år mens på et boliglån er pantet gyldig i 25 år. Dette gjør at nedbetalingstiden kan forlenges med mindre månedlige avdrag.

Hvem kan hjelpe meg med refinansieringen?

For å kunne svare godt på et slikt spørsmål så må vi si at det kommer an på situasjonen din. Dersom du ikke har pådratt deg betalingsanmerkninger og har friverdi i egen bolig så har du mange muligheter. Dersom du ikke har mulighet til å stille pant i fast eiendom og har pådratt deg betalingsanmerkninger så er alternativene færre.
Dersom du har friverdi i egen bolig og kan stille denne som sikkerhet for et refinansieringslån.

Dersom du har vesentlig friverdi i egen bolig (boligens verdi overstiger lånet og heftelser på boligen) så har du et godt utgangspunkt for å få refinansiert. Dette gjelder selv om du har betalingsanmerkninger men muligheten er selvfølgelig mye bedre uten betalingsanmerkninger.

Det banken vil konsentrere seg mest om i slike tilfeller er om du har betjeningsevne til å dekke et nytt refinansieringslån med pant i boligen. Dette både for å unngå plunder og risiko selv og for å holde seg innenfor Finanstilsynets retningslinjer. Betjeningsevne betyr at du etter å ha betalt renter og avdrag på lånet sitter igjen med tilstrekkelig med midler til andre utgifter og livsopphold. Banken vil nok også bruke den velkjente trynefaktoren i den mindre saklige delen av vurderingen av din søknad, spesielt dersom du har betalingsanmerkninger.

Dersom dette er en aktuell løsning for deg så får du hjelp i din lokale bank, gjerne der du allerede har et eksisterende kundeforhold. Du bør på forhånd ha innhentet en fersk verdivurdering på boligen fra en eiendomsmegler da dette er noe du garantert blir bedt om. Et noe tvilsomt triks er å innhente dette fra flere meglere og benytte verdivurderingen fra dem som setter høyest verdi.

Dersom du ikke har bolig å stille som sikkerhet og ikke har betalingsanmerkninger.

Dersom du har påbegynnende betalingsproblemer og kanskje så smått har begynt å havne hos inkassoselskapene så er det viktig at du handler nå før du pådrar deg betalingsanmerkninger. Når du ikke kan stille sikkerhet i bolig så er alternativet å refinansiere dyr kredittkortgjeld og forbruksgjeld inn i et nytt forbrukslån med bedre betingelser. Selv et forbrukslån på 17 % rente kan gjøre mye i forhold til mange smålån som ligger godt over 20 % årlig rente. Du får dermed samlet gjelden og får bedre betingelser. I en slik situasjon er det viktig at du betaler ned så fort du kan, spesielt i begynnelsen, for dette er en dyr låneform.

Dersom du ikke har egen bolig som du kan stille som sikkerhet, samt at du har betalingsanmerkninger.

Her er det kun to reelle alternativer du kan satse på. Det ene er et refinansieringslån med pant i andres bolig. Det er da gjerne nær familie man ber om hjelp til i stille sikkerhet. Det andre alternativet er et kommunalt startlån via husbanken.

Dersom du ber familie eller nære venner om å stille sin bolig som sikkerhet for ditt refinansieringslån er det viktig at du forstår at dersom du misligholder lånet så risikerer de å måtte betjene lånet eller få boligen tvangssolgt. De kan heller ikke selge boligen uten at lånet innfris først.  Det er med andre ord ikke bagateller du ber om selv om det kan høres enkelt og greit ut.

For bankens del er risikoen ved å innvilge et slikt lån i utgangspunktet lik risikoen med å låne ut penger til noen som stiller egen bolig som sikkerhet. Banken vil nok ofte vise litt ekstra forsiktighet i forbindelse med slike lån av hensyn til den som stiller sikkerheten. Dersom du har betalingsanmerkninger så kommer banken også til å benytte seg av frarådningsplikten for å unngå problemer senere ved mislighold.

Selv om banken er godt sikret med pant i bolig er det alltid en risiko for betydelig boligprisfall som ikke gjør pantet så sikkert likevel. Det er heller aldri god markedsføring at lokalbanken velger å kaste ut noen på gaten på grunn av mislighold, spesielt ikke dersom det gjelder kausjonistansvar som det i praksis er. Media elsker slike saker dersom dem som kastes ut velger å eksponere seg.

Kommunalt startlån er noe alle bør vurdere ved betalingsproblemer

Et alternativ som alt for få gjeldsofre forsøker å søke om et kommunalt startlån. Ordningen er først og fremst ment å hjelpe unge og vanskeligstilte med å komme seg inn på boligmarkedet. I tillegg kan det innvilges kommunalt startlån til refinansiering av dyr forbruksgjeld dersom det kan bidra til at en familie med anstrengt økonomi kan beholde boligen de bor i.

For å søke om kommunalt startlån så må du ta kontakt med kommunen boligen er i. Selv om det er husbanken som låner ut pengene så går hele prosessen via kommunen og lånet administreres fra dem.

Bruke gjeldsrådgivere til refinansiering?

Gjeldsrådgivere lever i stor grad av provisjon på å formidle refinansiering via tradisjonelle banker og forbrukslånsbanker. En gjeldsrådgiver med et godt renommé kan dermed hjelpe deg med refinansiering men de går stort sett gjennom den samme prosessen som over og har de samme mulighetene og begrensningene.
Fordelen med å bruke en dyktig gjeldsrådgiver er at de kan lykkes bedre enn deg med å prute på den gamle gjelden som skal innfris. Ulempen er at de kan velge dyrere finansieringsløsning enn nødvendig fordi det gir dem bedre provisjoner fra banken.

Jo før du handler jo bedre utgangspunkt har du for å få til en løsning.

Når du forstår at du er i ferd med å få gjeldsproblemer så har du definitivt det beste utgangspunktet jo tidligere i prosessen du er. Inkasso er svært fordyrende og fører gjerne til betalingsanmerkninger etter hvert. Begge deler reduserer dine muligheter for refinansiering.