Ja, feriepenger er alltid skattepliktig men du trenger ikke å betale forskuddsskatt på feriepenger du har opparbeidet deg året før.

Dersom du velger å ta ut feriepenger i opptjeningsåret, enten fordi du slutter hos arbeidsgiveren eller fordi arbeidsgiver aksepterer å utbetale oppsparte feriepenger før du har krav på utbetaling, så må du også betale forskuddsskatt. Skatten må betales uansett, det er kun et spørsmål om når det skal betales, enten som forskuddstrekk eller som en del av senere skatteoppgjør som for de fleste kommer i slutten av juni hvert år for foregående inntektsår.

Du betaler kun forskuddsskatt 10,5 måneder i året

Ordningen med skattekort og forskuddstrekk er lagt opp til at du skal ha 1,5 måneder i året hvor du ikke trekkes for forskuddsskatt. Dette er i feriemåneden og fører til at feriepenger utbetales uten skattetrekk. Den andre halve måneden er i desember hvor det er halvt skattetrekk fordi folk skal ha litt mer å rutte med i julen.

Denne ordningen er kilde til mange misforståelser. Alt du tjener i løpet av et år er nemlig uansett skattepliktig. Når du kun trekkes forskuddsskatt for 10,5 måneder av årets 12 måneder så trekkes det likevel et totalt beløp som anslås å bli din totale skatt i løpet av året. Du trekkes med andre ord litt mer i 10,5 måneder, slik at du kan få 1,5 romslige måneder når mange gjerne trenger litt ekstra penger, i stedet for å trekkes litt mindre i alle 12 månedene.

Mange tror at de kan lure systemet med å jobbe ekstra mye slik at de får ekstra stor brutto lønning i de 1,5 trekkfrie månedene og dermed slipper å betale skatt av dette. Feriepenger og andre inntekter i disse periodene iberegnes i den totale bruttoinntekten som skal legges til grunn for beregningen av det aktuelle årets skatteoppgjør. Dersom du har tjent ekstra mye uten å betale forskuddsskatt så vil det bare føre til restskatt eller at du får litt mindre penger igjen på skatten.

Når har jeg krav på å få utbetalt feriepengene?

Hovedregelen er at du har krav på å få betalt ut feriepengene når du skal ha hovedferien din. Mange bedrifter driver litt selvjustis på området og har laget sine egne rutiner for utbetaling av feriepengene uten at dette får spesielle følger for dem. Arbeidstilsynet ser nok litt mellom fingrene på dette så lenge det fremstår som om bedriften har en ryddig og klar rutine rundt utbetaling av feriepengene selv om det ikke alltid samsvarer med lovens bestemmelser. Mange store bedrifter og offentlige etater har også egne rutiner nedfelt i tariffavtaler mellom arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon.

Kan jeg kreve feriepenger utbetalt når jeg slutter hos en arbeidsgiver?

Dersom du slutter hos en arbeidsgiver så har du krav på å få utbetalt alle opptjente feriepenger på første lønnsutbetaling etter at du slutter. Dette gjelder både opptjente feriepenger fra forrige år og det du har opparbeidet i inneværende år. Du må imidlertid trekkes i forskuddsskatt for det du får utbetalt som du har opparbeidet i inneværende år.

Mange arbeidsgivere vil tilby deg å vente med utbetaling av opptjente feriepenger når du slutter til du skal ha ferie. Dette er et tilbud det kan være fornuftig å benytte seg av dersom du er blant de mange som har problemer med å legge penger bort til det de er tenkt til.

Dersom du synes arbeidsgiveren du slutter hos er litt useriøs eller at du har mistanke om at de har økonomiske problemer så bør du kreve utbetaling på første lønning etter at du har sluttet. En arbeidsgiver so, sliter økonomisk vil nok gjerne beholde pengene lengst mulig for å ha best mulig likviditet. Husk at det er dine penger som du har rett til å kreve utbetalt.

Selv om du tar sjansen på å vente med utbetaling av feriepengene etter du har sluttet så er det viktig å være klar over at ubetalte feriepenger omfattes av lønnsgarantifondet. Dersom arbeidsgiver går konkurs vil du normalt derfor få pengene utbetalt derfra.

Dersom arbeidsgiver ikke går konkurs så kan det likevel hende at du ikke får utbetalt pengene fra arbeidsgiver. Da må du selv ta den litt tunge veien for å begjære arbeidsgiver konkurs (når det gjelder ubetalt lønn er dette gratis) for å få utbetaling fra lønnsgarantifondet. Av denne grunn er det å foretrekke å få utbetalt feriepengene når du slutter dersom du har mistanke om dårlig økonomi hos arbeidsgiver.