Jeg har hørt at det er veldig enkelt å bytte olje på bilen selv, men er likevel usikker på hvordan dette gjøres. Kan dere skrive en enkel forklaring på hvordan man bytter olje på bil?

Når du skal bytte olje på bilen, så er rutinen ganske lik på alle modeller. Først må du tappe ut den gamle oljen. Det gjør du mest effektivt ved å skru ut bunnpluggen og la den gamle oljen renne ut. Deretter bytter du oljefilter før du skrur på bunnpluggen og fyller motoren med ny olje.

Prosessen kan også forklares ved hjelp av følgende steg for steg beskrivelse:

  1. Jekk bilen opp, dersom det er behov for dette for å komme under bilen.
  2. Åpne oljelokket som du bruker til påfylling. Dette for å unngå vakuum når oljen skal renne ut.
  3. Skru ut bunnpluggen og la den gamle oljen renne ut i et fat eller annen form for oppsamler.
  4. Mens du venter på at all oljen skal renne ut så bytter du oljefilteret.
  5. Etter 10- 15 minutter skrur du bunnpluggen tilbake.
  6. Avslutt med å fylle på ny olje og skru på oljelokket.

Husk å sikre bilen før du kryper under den!

Det beste er dersom du har tilgang til oljegrav, slik de hadde på gamle verksted, eller en profesjonell løftebukk. Dette er noe de fleste av oss ikke har tilgang til og da er alternativet å jekke bilen opp, ved hjelp av jekken som følge med bilen eller en garasjejekk.

Dersom du bruker jekken som følger med bilen, så fester du denne der det er beskrevet i bilens brukerveiledning at denne skal festes. Dersom du bruker en garasjejekk er det viktig at denne festes på et solid punkt i bilens bærende konstruksjon under bilen. Pass på at punktet også er stabilt, da alt beveger seg litt når du jekker bilen opp.

Når bilen er jekket tilstrekkelig opp så kommer vi til det viktigste punktet i hele denne artikkelen, nemlig at du må sikre bilen med støttebukker eller tilsvarende. Bruk minst 2 støttebukker eller tilsvarende, slik at det ikke er noen som helst tvil om at bilen ikke vil falle ned mens du er under denne. Tro oss, det er en ubehagelig måte å dø på å bli klemt under en bil som faller av jekken.

Det er en fordel at bilen ikke står for skrått når bilen er jekket opp, slik at mest mulig av oljen renner ut. Sjekk i hvilken ende av bunnpanna bunnpluggen sitter i og prøv å få denne til å være så lavt som mulig.

Hvordan lokalisere bunnpluggen?

Bunnpluggen sitter i bunnen av bunnpanna. Bunnpanna sitter som navnet sier i bunnen av motoren, og er en slags skål i bunnen av motoren, som oljen som ikke sirkulerer rundt i motoren, samles i.

I bunnen på bunnpannen, gjerne i bunnen på en av sidene i bunnpannen, sitter det en bolt som typisk skrues ut med en 15, 17 eller 19 millimeter fastnøkkel eller pipenøkkel. Denne bolten er bunnpluggen.

Bunnpluggen bør byttes ved hvert oljeskift.

Det er alltid en fordel å bytte bunnpluggen og pakningen ved hvert oljeskift. Mange har en tendens til å trekke bunnpluggen for hardt til, for å være sikker på at bilen ikke lekker olje. Dette fører til at bunnpluggen kan bli strekt og etter noen oljeskift kan du risikere at hodet på bunnpluggen dras av.

Det er således en billig ekstra sikkerhet å alltid bytte bunnpluggen sammen med olje og oljefilter. En ny bunnplugg koster bare noen tikroninger og er en rimelig ekstra kostnad for å vite at denne er i orden.

Dersom du ikke bytter bunnpluggen hver gang, så bør du i det minste gjøre dette en gang iblant, slik at du ikke bruker original bunnplugg i en 15 år gammel bil. Pakningen bør byttes enda oftere, dersom denne ikke er integrert som en del bunnpluggen.

Uansett om du bytter bunnpluggen eller ikke, så er det alltid fornuftig å bruke en momentnøkkel for å unngå å dra bunnpluggen for hardt til, men samtidig hardt nok. Man vil hverken at bunnpluggen skal løsne eller at den ryker fordi du trekker for hardt til.

Hvor mye moment du skal bruke finner du ved et søk på internett eller i Haynes reparasjonshåndbok. Dette er forøvrig en bok alle som vil gjøre litt selv med sin egen bil bør kjøpe.

Dersom du bytter oljen selv og kun har benyttet en momentnøkkel etter at du har byttet bunnplugg, så er det ikke like viktig å bytte bunnplugg hver gang. Bytt imidlertid pakningen uansett, dersom denne ikke er integrert i bunnpluggen og uskadet. Dette gjelder spesielt dersom pakningen er skadet eller deformert.

Når bunnpluggen knekker.

Selv om du er påpasselig når du skifter oljen så kan du være uheldig, spesielt dersom andre har byttet olje før deg. Disse kan ha strammet bunnpluggen for godt og den kan være nær ved å ryke. Selv om du gjør alt riktig så kan du være uheldig å dra av hodet på bunnpluggen.

De fleste bunnplugger er laget slik at selve pluggstykket som skrus inn i bunnpannen er hult inni, gjerne med et lite spor som du kan få feste med en skrutrekker i. Dette gjør det lettere å få ut pluggen igjen dersom du har dratt av hodet på bunnpluggen. Hvis du er heldig kan du få feste med en skrutrekker i dette sporet og få skrudd den ut på denne måten.

Det at bunnpluggen er hul inni gjør at det er lett å tro at resten av bunnpluggen ligger igjen på bunnen av bunnpannen, uten å sitte fast i noe. Det er jo fortsatt hull inn i bunnpannen. Det vil nesten aldri være tilfellet, bunnpluggen sitter fortsatt i og må fås ut på en eller annen måte før du kan feste en ny bunnplugg som er i orden.

Dersom du ikke klarer å få ut den knekte bunnpluggen selv, så har du to valg, enten å få hjelp av et verksted til å få ut bunnpluggen eller bytte hele bunnpannen, noe de fleste også vil trenge et verksted til. Dette vil koste en del tusenlapper men er ikke en uoverkommelig kostnad.

Frykten for at bunnpluggen skal knekke bør således ikke skremme noen ifra å bytte oljen selv. Dersom du tar forholdsregler så skjer dette tross alt svært sjeldent.

Husk å alltid bytte oljefilteret.

Før du heller på ny olje bør du også bytte oljefilteret. Et oljeskift uten bytte av oljefilter er tross alt langt bedre enn ingenting, men det anbefales absolutt ikke. Oljefilter bør således alltid byttes sammen med oljen.

Det å bytte oljefilteret er ofte den verste delen av jobben ved et oljeskift. Her er det veldig forskjellig fra bil til bil i forhold til hvor lett det er å komme til oljefilteret. På de fleste bilmodeller er dette relativt enkelt, men på enkelte bilmodeller er det så vanskelig og kronglete at det er like greit å overlate oljeskiftet til verkstedet.

Hvordan bytte oljefilteret?

For å få av oljefilteret trenger du et oljefilterverktøy. Det finnes en rekke varianter av disse men felles for de aller fleste er at det er billig. Du finner et fint utvalg hos Biltema, fra en femtilapp til litt over hundrelappen.

Når du har et oljefilterverktøy så fester du dette på oljefilteret og skrur mot klokken. Oljefilteret skal ikke skrus hardt fast og det vilc således normalt løsne greit, så lenge du får et godt tak med oljefilterverktøyet.

Når du skal feste det nye oljefilteret, så anbefales det å smøre litt olje på gummipakningen, for at det skal bli helt tett og for at det skal bli lettere å få av ved neste oljeskift. Dersom oljefilteret, når det er montert, heller opp ned, så kan du med fordel fylle oljefilteret med olje før du monterer det. Dersom det heller annen vei så lar dette seg ikke gjøre, da oljen vil renne ut under montering.

Når du skrur oljefilteret på trenger du ikke å benytte oljefiltervertøyet. Du skrur det kun godt til med håndkraft. Dette er tilstrekkelig og gjør at det blir overkommelig å få det av ved neste oljeskift.

Hvor mye olje skal jeg fylle på bilen?

Når den gamle oljen har rent godt ut (la det gjerne stå og dryppe i 10- 15 minutter) og du har byttet oljefilter, så er det på tide å feste bunnpluggen igjen. Husk å benytte momentnøkkel dersom du har dette.

Hvis ikke så skrur du den godt til med fingrene og avslutter med å stramme forsiktig med en fastnøkkel eller pipenøkkel. Du trenger ikke å ta godt i, enkelte nøyer seg med å kun skru den til med fingrene, men vi vil anbefale å stramme til med verktøy.

Når du skal fylle olje er det viktig å fylle på med riktig mengde olje. Dette kan du gjøre enten ved å kontrollere hvor mye olje din bilmodell trenger, eller ved å slumpe deg frem og peile oljen underveis. Dersom du ikke vet hvor mye olje bilen trenger, så er det et fint utgangspunkt å måle mengden med olje som du tappet ut.

For de fleste fungerer det mer enn godt nok å helle på litt olje om gangen og peile oljen underveis. En del nyere biler har imidlertid ikke peilepinne, men måler oljenivået elektronisk. På slike biler er det absolutt å anbefale at du undersøker hvor mye olje motoren trenger, før du fyller på olje. Dette står gjerne i brukermanualen. Hvis ikke finner du dette normalt enkelt ved å søke på Google.

Det kan faktisk gjøre like mye eller mer skade med for mye olje, som for lite olje på bilen. Det er derfor viktig at du passer på at oljenivået er på mellom minimum og maksimum før du starter motoren.

Når du er ferdig med jobben så vil du naturligvis at oljenivået er helt på grensen til maksimalnivået. Det er ikke uvanlig at du får litt for mye olje og kommer litt over streken for maksimalnivået. Litt for mye olje tåler motoren, men dersom det blir alt for mye olje på den så kan dette gjøre mye skade på motoren over tid.

Du må derfor tappe litt olje dersom du er uheldig og fyller på for mye. Dette gjør du enten ved å tappe ut all oljen igjen via bunnpluggen eller ved å suge opp olje via hullet til peilepinnen ved hjelp av en egen oppsugingsløsning som beskrevet lenger nede i artikkelen.

Alternativt oljeskift.

En måte å bytte olje på uten å tappe ut oljen via bunnpluggen under bilen, er å tappe oljen via et eget tappesystem via hullet til peilepinnen. Det finnes forholdsvis rimelige oppsugingsverkstøy, slik som denne på Biltema, som suger oljen opp ved hjelp av et undertrykk.

Dette er et godt alternativ til dem som ikke ønsker å jobbe under bilen samt skru ut bunnpluggen, men er ikke like bra. Ulempen med å gjøre det på denne måten er at det alltid vil bli liggende en liten rest med olje på bunnen av bunnpannen som ikke vil følge med.

Det er således absolutt å anbefale å skifte olje ved å tappe den gamle oljen via bunnpluggen, men det er samtidig et brukbart alternativ. Det er imidlertid ekstra viktig å bytte oljefilter samt å foreta hyppige oljeskift, dersom du benytter denne metoden. Du bør uansett sørge for at oljen byttes en gang iblant i form av tømming via bunnpluggen, slik at du i hvert fall innimellom får tømt ut absolutt all gammel olje.

Bør jeg «flushe» motoren?

Det har blitt populært med egne blandinger som du heller i oljen før et oljeskift. Denne blandingen lar du gjerne sirkulere rundt i motoren mens bilen går på tomgang i ett kvarters tid. Hensikten er å løse opp slagg som har samlet seg opp i motoren, noe som spesielt skjer dersom det har gått lang tid mellom tidligere oljeskift.

Enkelte er mer «hardcore» og benytter diesel i stedet for egne midler med motor flush. Da blander man en solid mengde diesel i oljen og lar dette sirkulere i motoren en liten stund mens den går på tomgang. Dette er meget effektivt men med større risiko for motoren.

Hensikten med motorflush er å rense motoren for slagg som har samlet seg opp i motoren. Noe slagg vil alle motorer samle opp over tid, men dersom man slurver med oljeskift så øker oppbyggingen av slagg drastisk jo lenger over skiftintervallene du går.

En vellykket «flushing» av motoren vil normalt være bra for motoren og bilens ytelser. Det er imidlertid en stor risiko, noe som gjør at vi ikke vil anbefale folk flest å «flushe» motoren.

Når slagg løsner i motoren så følger dette slagget oljestrømmen. Oljestrømmen i motoren går igjennom mange små kanaler og dersom en av disse kanalene blir tilstoppet så kan det medføre fullt motorhavari.

Denne risikoen er så stor at vi vil fraråde mannen i gata å «flushe» motoren med slike metoder. Det er kun i spesielle tilfeller, etter anbefaling fra profesjonelle mekanikere, eller som et siste forsøk på å redde en motor at dette bør vurderes. På en bil som har fått skiftet oljen regelmessig så kan en «flushing» veldig ofte gjøre mer skade enn nytte.

Hvordan finne ut hvilken olje bilen min bruker?

Den enkleste måten å sjekke hvilken olje bilen din bruker er å sjekke oljelokket. Der pleier det å stå hva slags viskositet på oljen bilen din trenger. Dette er mer enn nok informasjon om hvilken olje du trenger, til at du unngår å skade motoren, dersom du trenger å toppe oljenivået etter kjøring.

Ved et fullt oljeskift og dersom du er ekstra påpasselig på bilen din, så bør du alltid forsikre deg om at alle produsentens krav oppfylles før du fyller på olje. Dette finner du i bilens instruksjonshefte. De aller fleste bilrekvisita forretninger har et system hvor du kan taste inn bilnummeret eller bilmodellen din, så finner systemet forskjellige oljer som oppfyller kraven som bilprodusenten har satt.

Så sant du ikke har en Ferrari, Porsche eller andre ekstreme biler i millionklassen, så kan du trygt benytte rimelige syntetiske oljer fra produsenter som Biltema og lignende, vel og merke så lenge bilprodusentens krav til oljens spesifikasjoner oppfylles.

Ikke glem girolje og andre vesker på bilen.

Det er viktig å bytte motorolje regelmessig og alltid innenfor produsentens minimumskrav, helst oftere. En bil som benytter fossilt brennstoff har ofte flere andre plasser som trenger skifte og etterfylling av olje og andre vesker.

Dette gjelder spesielt gir og servostyring når det gjelder olje. Når det gjelder andre vesker, så bør bremsevæske og kjølevæske byttes henholdsvis hvert andre og tredje år, forutsatt at produsentens serviceintervaller ikke tilsier annet.

Servo oljen bør byttes hver 60000 km, eller så ofte som produsentens serviceintervaller tilsier dette. Nivået bør imidlertid sjekkes minst hver gang du skifter motorolje, selv om nivået normalt sett ikke skal gå ned.

Når det gjelder girolje så er viktigheten av å bytte dette spesielt avhengig av om du har manuelt eller automatgir. Dersom du har automatgir så bør også denne byttes hver 60000 km eller så ofte serviceintervaller tilsier dette. Ved manuelt gir er intervallene normalt enda lengre.

Enkelte bilprodusenter påstår at det ikke er nødvendig å bytte girolje i løpet av bilens levetid. Spørsmålet vårt er da, hva er forventet levetid? All olje blir dårlige med tiden og bør byttes. I likhet med motorolje, så vil vi si at bilprodusentens serviceintervaller for bytte er et maksimum og bytte bør skje oftere enn dette.

Når det gjelder servoolje og girolje, så vil vi i motsetning til motorolje anbefale folk flest å skifte dette på verksted. Det betyr ikke at det er uoverkommelig, dog noe mer komplisert enn bytte av motorolje.

Husk at bilprodusentene ikke alltid er opptatt av at bilens levetid skal være lengst mulig. De er opptatt at du skal oppleve et problemfritt bilhold i løpet av bilens garanti og reklamasjonstid. Når bilen er over ti år, så ønsker bilprodusenten at bilen blir utslitt, slik at du velger å kjøpe en ny bil fra dem.

Er det olje på elbiler?

En elmotor bruker selvfølgelig ikke olje, men dette betyr ikke at det ikke kan være oljer i andre viktige komponenter i en elbil.

Litt avhengig av hvordan elbiler er bygget opp, så kan de bruke både girolje og servo olje for å nevne noe. Nissan Leaf skal for eksempel bytte reduksjonsgirolje med jevne mellomrom.  Ellers så kjenner vi ikke til noen biltyper som ikke bruker bremsevæske, noe som også må byttes med jevne mellomrom.

Dersom du har en hybrid bil så har denne en fossilmotor i tillegg til en elmotor. Fossilmotoren trenger naturligvis oljeskift på samme måte som alle andre rene fossilbiler, dog kan skiftintervallet muligens være noe sjeldnere å slike da belastningen på motoren ikke er like stor. Dette må du imidlertid alltid sjekke for din bil og sørge for at oljen skiftes minst like ofte som bilens service intervaller tilsier.

Hvor ofte bør jeg bytte olje på bilen?

Vi har tidligere skrevet en egen artikkel om hvor ofte du bør skifte olje på bilen din. En kort oppsummering av denne konklusjonen er at du bør skifte olje oftere enn det bilprodusenten anbefaler, noe som medfører at du bør bytte hver 10000 kjørte kilometer. Det er med andre ord bedre å skifte litt for ofte enn litt for sjeldent.