Thailand blir bare mer populært blant nordmenn, og er i dag et av de mest populære ferielandene for nordmenn sammen med Spania samt våre naboer Danmark og Sverige.

Mange som reiser på ferie til Thailand forelsker seg fort i landet, det vennlige folket, klimaet, strendene og ikke minst det lave prisnivået. Det går ofte fort opp for dem at her kan de leve et godt liv for en brøkdel av inntekten de har hjemme i Norge. Og samtidig slippe unna den forhatte norske vinteren og annet de eventuelt misliker hjemme i Norge.

Dersom du mottar uføretrygd eller pensjon hjemme i Norge og er gjeldfri her, bør steget ikke være særlig vanskelig da du uansett vil leve bedre enn hjemme i Norge, uansett hvor lav trygd du mottar. I slike tilfeller handler det bare om å ta steget fremfor å tenke på finansieringen.

Men hva med deg som er ung og arbeidsfør og vil bo og jobbe i Thailand? Kan du få jobb i Thailand? Svaret er ja, men mulighetene er begrenset.

Mens det er relativt lett å få jobb på et populært feriested som Gran Canaria som tilhører EU, så er det betydelig flere utfordringer med å få jobb i Thailand. Den eneste måten som er ansett som en lett inngang til det Thailandske jobbmarkedet er som engelsk språklærer, noe som kun krever at du prater flytende engelsk. Allerede her stiller nordmenn et tykke bak i køen da dem med engelsk som morsmål naturligvis vil bli foretrukket.

Husk også at lønnsnivået ikke er all verdens, men høyt nok til å klare seg greit i Thailand. Det sies at det å være engelsklærer pleier å ligge på rundt 1000 dollar i måneden, noe du faktisk holder til en anstendig leilighet til samt ellers ha greit med penger til daglige utgifter. Du vil imidlertid ikke leve noe luksusliv med en slik inntekt og det er avhengig av hvor i Thailand du bor med tanke på hvor langt pengene rekker.

Du må ha arbeidstillatelse for å jobbe i Thailand

Thailand fungerer som de aller fleste land når det gjelder utenlandske arbeidskraft. Du må ha arbeidstillatelse og et visum som tillater deg å jobbe i landet. For å ha dette må du ha fått tilbud om en jobb først.

Som nevnt er det relativt lett å få jobb og arbeidstillatelse som engelsk språklærer da dette er vanskelig å oppdrive blant den lokale befolkningen. De fleste kan litt engelsk, men ikke nok til å kunne lære dette videre og de få som har et slikt kunnskapsnivå har gjerne andre og mer attraktive jobber.

Utover dette blir det fort vanskelig, men ikke umulig. For at det i det hele tatt skal være aktuelt å innvilge en utlending arbeidstillatelse og arbeidsvisum må det være på det rene at utlendingen ikke vil fortrenge lokal arbeidskraft og det må ellers ikke fortrenge Thailandske interesser på noen måte.

Kan jeg jobbe lovlig som digital nomade i Thailand?

Det er ikke noe lovhjemmel som gir unntak til digitale nomader i Thailand på turistvisum, men i praksis slås det ikke ned på så lenge lønnen kommer utenfra og det ikke fortrenger Thailandsk arbeidskraft.

Dersom du jobber som digital nomade i Thailand på vegne av ett utenlandsk oppdragsgiver eller ditt eget firma i utlandet og kun jobber diskret på din egen pc, så vil du normalt bevege deg under radaren til myndighetene.

Dersom du derimot begynner å lage dine egne Youtube videoer, hvor det åpenbart går frem at du har mange følgere og tjener mye penger mens du bor i Thailand uten arbeidstillatelse og kun på turistvisum, så begynner du å leve farlig. Vi har imidlertid ikke erfart at myndighetene har slått ned på dette, selv om det er ganske åpenbart at det foregår, sannsynligvis fordi disse Youtuberne er med på å promotere Thailand som turistmål.

Det er med andre ord liten tvil om at svært mange jobber ulovlig som digitale nomader i Thailand hvor beskjeftigelsen formelt sett skjer i utlandet, mens arbeidet i praksis skjer i Thailand, mens de oppholder seg i Thailand kun på turistvisum og fornyer dette med jevnlige visa run for å starte visumet for en ny periode.

Søk jobb i et internasjonalt selskap sin avdeling i Thailand.

Mange internasjonale selskaper har egne avdelinger i Thailand, inkludert norske selskaper. Jotun er et selskap som er etablert i Thailand som det kanskje kan være verdt å henvende seg til. Her vil nok nåløyet være trangt og du bør ha veldig spesiell kompetanse, eventuell lang fartstid i det aktuelle selskap for at du skal være aktuell.

For å få dette til må du følge godt med, ha noe spesielt å tilby av kompetanse og gjerne være lit heldig på toppen av det hele.

Hvis du allerede jobber i et stort selskap er det jo lov å spørre om det finnes noen muligheter i det aktuelle landet, eller tilby deg å bidra til å starte opp en avledning i Thailand hvis du ser et marked samt at du er varm nok i trøyen i bedriften og tror du kan bli tatt seriøs.

Har jeg lov til å starte egen bedrift i Thailand og jobbe i den?

Igjen er svaret ja, men det betyr ikke at det ikke er lett, og det er et kronglete byråkrati å orientere seg i.

Normalt er det krav til at utlendinger kun kan eie inntil 49% av aksjene i et selskap og resten må være eid av en eller flere Thailandske statsborgere. Mange nordmenn som flytter til Thailand, gjør dette gjerne fordi de har giftet seg med en Thai borger. I så fall er dette en naturlig forretningspartner på papiret for mange.

For å likevel beholde kontrollen i selskapet er en typisk mulighet å gi de forskjellige aksjene ulik prioritet, typisk A og B aksjer. Du eier A aksjene, mens din Thai forretningspartner eier B- aksjene som ikke har stemmerett. Dermed beholder du kontrollen selv om du ikke har aksjemajoritet.

For å ha lov til å jobbe i ditt eget selskap må du ha ansatt minst 4 Thai ‘er pr. utlending som skal jobbe der. Du kan være denne utlendingen. Selv om dette høres mye ut for en nystartet bedrift, er det viktig å huske på at lønnsnivået er lavt i Thailand, så i kroner og øre trenger det ikke å bli så store utgifter som du frykter.

Hvis du vurderer dette er det viktig å ta med i betraktningen det at prisnivået i Thailand generelt er lavt, samtidig medfører at du må konkurrere med andre aktører med lave priser og en kundegruppe med liten kjøpekraft. En god måte å forsøke å styre unna dette på er å rette deg mot utenlandske turister og tilby noe som Thaiene har problemer med å konkurrere mot. Eventuelt tilby nettbaserte tjenester rettet mot det norske eller vestlige markedet.

Ikke la deg friste til å arbeide ulovlig

Vi vil på det sterkeste fraråde deg til å jobbe ulovlig i Thailand uten nødvendig visum og arbeidstillatelse. Du vil ofte høre fra andre at de har gjort det uten problemer i mange år, og det er godt mulig det kan gå for deg også.

Thailand er kjent for å ikke bry seg om en del ulovligheter helt frem til den dagen de bestemmer seg for å statuere noen eksempler. Når de først gjør dette, går gjerne de hardt til verks. Du vil ikke risikere å være den uheldige når det skjer. Vi kan love deg at du heller vil sitte måneder i et norsk fengsel enn noen dager i et Thailandsk fengsel.

Denne artikkelen må ikke ses på som juridiske råd eller bistand, men kun en forenklet introduksjon til det å jobbe i Thailand. Du bør alltid innhente juridisk hjelp når det kommer til avgjørelser av stor økonomisk betydning eller ved behov for vurdering av lovligheten av det du planlegger.