Jeg liker å lete etter billige flybilletter men blir skremt av stadige nyheter om utenlandske flyselskap som går konkurs. Jeg lurer derfor på hvilke rettigheter jeg har i slike tilfeller? Er jeg dekket av reisegarantifondet?

Den beste måten å sikre seg mot å tape penger ved å ha bestilt billett hos et flyselskap som går konkurs, er ved å betale billetten med et kredittkort. Da kan du kreve billettprisen refundert fra kredittkortselskapet. Reisegarantifondet gjelder kun ved pakkereiser, det vil si at du har bestilt flyreise og opphold i en og samme bestilling fra samme leverandør.

Dersom du er heldig så har du en reiseforsikring som dekker tap ved konkurs. Dette er imidlertid noe de færreste reiseforsikringer har. Du kan imidlertid ha dekning som dekker andre omkostninger som du påføres ved en slik situasjon.

Du kan også håpe på at det er midler i konkursboet til å dekke hele eller deler av billettprisen du har betalt. Dette skjer imidlertid unntaksvis da selskap som går konkurs normalt er så utarmet for økonomiske midler at alt av eiendeler går til panthavere og midler går til kreditorer med prioritet. Du bør imidlertid alltid forsøke å få dekning av konkursboet, ved å melde ditt krav i boet, dersom du ikke har fått refundert billettprisen på annen måte.

Når gjelder reisegarantifondet?

Reisegarantifondet gjelder kun når du har kjøpt en pakkereise av en aktør som er medlem av reisegarantifondet. Alle aktører som selger pakkereiser i Norge er pliktig til å være medlem av dette fondet, men dersom de likevel ikke har oppfylt denne forpliktelsen så stiller du dårlig.

Når du kjøper en pakkereise og flyselskapet går konkurs, så er det reiseselskapet som skal rydde opp i dette ovenfor deg. De skal enten ombooke reisen for deg på tilfredsstillende måte, eller kompensere deg for tapet ditt.

Det er reiseselskapet du kan kreve dekning av i slike tilfeller, og det er kun i tilfeller hvor reiseselskapet er insolvens eller konkurs at kun kan kreve dekning av reisegarantifondet.

Det kan ofte være tungvint å kreve refusjon fra et useriøst reiseselskap ved konkurs hos flyselskap. Det er faktisk mye enklere dersom reiseselskapet også går konkurs. Det er derfor fornuftig å på et tidlig tidspunkt rette krav mot kredittkortselskap eller banken, dersom du har betalt med VISA debet kort. Vi har skrevet mer om dette lenger ned i artikkelen.

Derfor er det trygt å betale med kredittkort.

I finansavtaleloven § 54b går det frem at forbruker kan rette samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet mot en kredittyter som mot selger. Dette betyr i praksis at dersom du betaler for en vare eller tjeneste med kredittkort og har reklamasjoner i forbindelse med dette, så kan du rette kravet mot banken.

Dette gjelder også der du har betalt for en flyreise med et kredittkort og flyselskapet går konkurs før den planlagte reisen. I slike tilfeller kan du med hjemmel i finansavtaleloven kreve det du har betalt for flybilletten refundert av banken. Banken kan i slike tilfeller ikke sette særlige vilkår for hvordan du skal gå frem, bortsett fra at du må reklamere til dem innen rimelig tid.

I tillegg så har de fleste kredittkort egne forsikringsordninger som beskytter mot tap i slike tilfeller. Dette har liten betydning for deg i slike tilfeller, da du uansett har god nok beskyttelse med hjemmel i Finansavtaleloven. Dersom du har et utenlandsk kredittkort kan denne forsikringen imidlertid være gull verdt.

Vi forutsetter selvsagt her og ellers i artikkelen at flyreisen blir kansellert og ikke blir gjennomført av konkursboet. I så fall får du jo tross alt det som du har betalt for.

Betalt med Visa debet kort? Sjekk om du har forsikring i avtalevilkårene.

Det er kredittkort som gir deg desidert best beskyttelse da disse gjerne har egne forsikringsordning, samt en særregel i finansavtaleloven hvor du kan rette krav du har mot selger også mot kredittyter. Dette betyr ikke at du nødvendigvis ikke har rettigheter dersom du har betalt med et såkalt debetkort.

De fleste debetkort i Norge er tilknyttet BankAxept og VISA. Ved kjøp i Norske butikker er det typisk BankAxept delen som blir benytter. Da har du ingen ekstra beskyttelse ved konkurs.

Ved bestilling av flyreise online, fra et utenlandsk flyselskap, så er det typisk VISA delen som blir belastet. Dette gjelder normalt også ved online bestilling hos Norske flyselskap. Dersom du taster inn velger kortbetaling med VISA og taster inn kortnummeret, så er det VISA delen som benyttes.

Det er vanlig at banken din har en avtale med VISA som gir deg en ekstraforsikring, dersom du ikke mottar varer eller tjenester som du har betalt med VISA delen på kortet ditt. Disse vilkårene vil da normalt tre inn dersom flyselskapet går konkurs og ikke leverer tjenesten du har betalt for.

Det er viktig at du i slike tilfeller reklamerer i tide og setter deg godt inn i vilkårene for at du kan benytte deg av denne muligheten. Det er relativt strenge krav til hvordan du skal opptre i slike tilfeller. Dette omfatter bl.a. at du skal selv forsøke å få kravet refundert av selger (konkursboet) og må melde ditt krav til banken innen en bestemt frist.

Sjekk reiseforsikringen din.

Dersom du ikke har betalt reisen med kredittkort eller et VISA debet kort, så er det neste steget å undersøke om du har dekning for dette i reiseforsikringen din. Det er lett å tro at dette er inkludert i en reiseforsikring men normalt er det ikke slik. Det er likevel verdt å sjekke om du er så heldig at du har dette inkludert.

Sjekk vilkårene til betalingsformidleren du brukte.

Dersom du ikke har noen annen dekning og du betalte med et annet betalingsalternativ enn de vi allerede har nevnt, så bør du undersøke vilkårene til den betalingstilbyderen du brukte. Dette kan være tjenester som American Express, Mastercard (debet), Paypal, Alipay, Klarna og lignende. De fleste har ikke slike ekstra garantier, men det er uansett verdt å sjekke.

Dersom du ikke kan kreve refusjon fra banken eller har annen forsikring

Dersom du har betalt for billetten på en måte, som gjør at du ikke er forsikret på noe som helst måte ved et tap på grunn av konkurs, så er ditt eneste håp å håpe å få noe ut ifra konkursboet.

Du må i så fall melde ditt krav til konkursboet. Ved en eventuell konkurs er det naturlig at informasjon om dette legges ut på det som var flyselskapets hjemmeside.

Vær oppmerksom på at i de aller fleste tilfeller er det ikke noe å hente i et konkursbo. Mange gidder derfor ikke å melde sitt krav. Det er imidlertid kjedelig dersom det er snakk om mye penger, å finne ut i ettertid at det ble utbetaling fra boet til dem som hadde tatt seg bryet med å melde kravet.

Du kan også finne denne artikkelen interessant om hva du har krav på når flyet er forsinket.