Det hersker mye uklarhet i forståelsen av lovverket rundt det å ta hemmelige lydopptak av møter og telefonsamtaler. Den vanligste oppfatningen av lovverket er at dette kun er lovlig når det er opplyst om eller avtalt på forhånd. Men hva gjelder egentlig? Er det lov å ta hemmelige lydopptak, for eksempel med mobilen, av møter eller telefonsamtaler?

Det er faktisk helt lovlig å ta hemmelig lydopptak av møter og telefonsamtaler. Forutsetningen er at du gjør dette som en privatperson og ikke som en representant for arbeidsgiver, eller en annen organisasjon. Videre er det en forutsetning at du selv er deltaker i møtet eller telefonsamtalen. Du har med andre ord ikke lov til å ta hemmelige lydopptak av møter eller telefonsamtaler mellom andre, når du ikke selv er en part i samtalen.

Firmaer og andre organisasjoner har imidlertid ikke lov til å gjøre dette uten at det avtales eller opplyses om dette på forhånd. Dette vil omfattes av personvernlovgivningen, da dette i alle tilfeller regnes som lagring av personopplysninger, selv om samtalen ikke er av personlig karakter.

Hva sier lovverket og hvilke lover regulerer hemmelig lydopptak?

Ifølge straffeloven § 205 er det straffbart å ta hemmelig lydopptak av møter hvor man ikke selv er deltaker i, eller som man har skaffet seg uberettiget adgang til. Det er med andre ord ingen straffereaksjon for å ta hemmelig lydopptak av møter og samtaler som man selv deltar i.

Ifølge personopplysningsloven er det ikke tillatt å ta lydopptak uten at dette er avtalt eller opplyst på forhånd, samt at motparten enkelt skal ha tilgang til opplysninger om hvordan samtalen og opplysninger lagres (personvernvilkår).

Det fremgår imidlertid av personopplysningsloven at privatpersoners lagring av personopplysninger ikke er omfattet av personopplysningsloven og personvernforordningen, dersom opplysningene skaffes og lagres i rent personlige eller familiemessige aktiviteter.

Det er med andre ord ingen forbud mot at privatpersoner kan ta lydopptak av private samtaler og møter hvor personen selv deltar. Dette betyr med andre ord at man har rett til å ta hemmelige lydopptak av nær sagt alle møter, samtaler og telefonsamtaler hvor man selv er deltaker i privat regi.

Dersom man imidlertid er deltaker på vegne av arbeidsgiver eller en annen organisasjon, så omfattes det av personvernlovgivningen og hemmelige lydopptak er forbudt.

Hvordan ta lydopptak av møter?

Når man nå har avklart at privatpersoner har lov til å ta lydopptak av møter og samtaler som man selv deltar i, så er neste spørsmål hvordan man foretar slike lydopptak.

Den enkleste måten å ta hemmelige lydopptak på er å bruke mobiltelefonen til dette. Dette er et verktøy som allerede er i de fleste sin besittelse og er en normal gjenstand å legge ifra seg på bordet under et møte, eventuelt ha liggende i en lomme.

Kvaliteten på slike opptak er overraskende bra, også i tilfeller hvor telefonen blir liggende i en lomme. Det beste er imidlertid å få den opp på bordet i størst mulig nærhet til dem som man vil ta hemmelig lydopptak av.

Dersom lydopptaket er svakt eller uklart så finnes det avansert programvare for å gjøre lydkvaliteten bedre. Du bør derfor ikke slette et lydopptak som kan ha stor verdi dersom kvaliteten forbedres.

De aller fleste mobiltelefoner har ved levering en standardapp eller funksjon for lydopptak. Hvis ikke finnes det en rekke slike apper tilgjengelig for nedlastning. De aller fleste av disse fungere slik at det ikke gis noen form for signaler fra telefonen ved opptak som avslører at det foregår et skjult lydopptak.

Det er viktig å huske å stoppe lydopptaket når møtet er ferdig. Lydfilen blir gjerne ikke lagret og klargjort før opptaket er avsluttet. Dersom dette tar for lang tid eller telefonen går tom for strøm, så er det risiko for at hele lydopptaket blir ødelagt. Igjen så er ikke alt håp ute. Slike uferdige filer kan fikses ved bruk av spesialprogram, dersom opptaket er veldig viktig.

Dersom lydopptaket er viktig for deg å ta vare på, så bør du så fort som mulig sikre en backup av dette, og ikke basere deg på at det er lagret på telefonen. Skytjenester er et bra alternativ til dette, da lydfilene ikke blir så store at de blir uhåndterbare i denne sammenheng. De anerkjente skytjenestene som OneDrive, Icloud, Dropbox og Google Drive anses som veldig sikre og trygge tjenester til dette.

Selv om mobiltelefonen normalt er det beste og enkleste alternativet for de fleste, så kan det være ønskelig å ta hemmelig lydopptak av møter eller samtaler, hvor det ikke er naturlig å ta med mobiltelefonen.

Det finnes en rekke hjelpemidler til å foreta skjult lydopptak ved hjelp av hverdagslige gjenstander som det er installert en skjult opptaksenhet inni. Dette kan være i en penn, et slips, bilnøkkel og mye mer. Dermed er det nærmest umulig å avsløre deg, selv om det er i en situasjon hvor det ikke er naturlig eller anledning til å ta med mobiltelefonen i møtet.

Den billigste måten å skaffe seg slike duppedingser på er ved å handle i internasjonale nettbutikker som selger billige med fullt brukbare produkter fra Kina. Dx.com, ebay.com og aliexpress.com er gode alternativer. Ulempen er at det gjerne tar noen uker fra bestillingen til du får varen i disse butikkene.

Et godt, men mye dyrere alternativ, er norske Spyshop.no, hvor du typisk får varene i løpet av få dager, samtidig som du får med norsk reklamasjonsrett.

Hvordan ta hemelig lydopptak av telefonsamtaler?

Det er svært enkelt å ta lydopptak av telefonsamtaler. Du kan søke på Appstore eller Google Play Store etter «ringeopptak», og du vil da få opp et alternativ med akkurat dette navnet, blant flere alternativer. I denne appen kan du sette som standardinnstilling at det skal tas opptak av alle inngående og utgående samtaler automatisk, og du velger i ettertid hva du sletter og hva du beholder.

Dette er svært enkelt, og den eneste utfordringen er ofte hvor opptakene blir lagret på telefonen din, samt hvordan du tar backup av disse. Dette finner du imidlertid lett ut av ved å lete litt rundt i appen etter informasjon om dette, eventuelt ved et enkelt google søk. Husk å ta backup av de samtalene du vil spare på.

Må jeg slette lydopptaket etter en bestemt tid?

Så lenge opptakene er lovlige ved at de er private og er av et møte eller samtale som du selv har deltatt i, så er opptakene ikke omfattet av personvernlovgivningen i personopplysningsloven og personvernforordningen. Du har således ingen plikt til å slette disse opptakene innen en bestemt tid.

Vi vil imidlertid sterkt oppfordre til å utøve godt selvpålagt personvern i denne sammenheng. Slett opptak umiddelbart som du ikke har brukt for, samt beskytt opptak som du lagrer på en god måte, slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse.

Husk at selv om du ikke har gjort noe ulovlig så vil de fleste reagere sterkt negativt på at du har tatt opptak av dem. Utøv derfor sterk selvsensur i hva du tar vare på, samt ha gode rutiner på hvordan du beskytter opptakene mot uvedkommende.

Kan hemmelige lydopptak brukes som bevis i retten?

Det er stor adgang til hva som kan føres som bevis i norsk rett. Veldig ofte blir bevis godtatt selv om bevisene er skaffet på ulovlig måte. Det er derfor ingen hinder for å føre hemmelige private lydopptak som bevis i retten, da disse er skaffet på lovlig måte.

Det er imidlertid retten som avgjør hva som godtas som bevis. Veldig ofte ønskes slike lydopptak ført som bevis i forliksrådet, noe som det er full anledning til.

Forliksrådet har imidlertid ofte et stramt tidsskjema, og er derfor lite glad i andre bevis enn skriftlige bevis på grunn av dette. Samtidig er den juridiske kompetansen sterkt begrenset hos forliksrådet, og du kan oppleve at de er av den oppfatningen at lydopptaket er skaffet på ulovlig måte, selv om dette ikke er tilfellet.

Forliksrådet har en mulighet til å nekte bevis som kan forsinke saken unødvendig, men vi kan ikke se at et kort lydklipp ikke kan avspilles med denne begrunnelsen, forutsatt at parten som fremlegger dette beviset selv stiller med avspillingsutstyr, samt at motparten er varslet om dette beviset på forhånd. Dersom du likevel nektes dette, og dermed taper saken, samt at du mener lydopptaket er avgjørende, så bør slike saker ankes til tingretten. Dette er ikke nødvendigvis dyrt.

Inkassoguiden.no oppfordrer forøvrig å ta hemmelige lydopptak av selve møtet i forliksrådet i slike saker, samt telefonsamtaler med inkassobyrået, namsmannen og lignende.

Husk at det ofte er de møter og samtalene som du minst regnet med at du i ettertid skulle ønske at du hadde opptak av, som du faktisk i ettertid skulle ønske at du faktisk hadde tatt opptak av. Bruk derfor muligheten til å ta opptak flittig, men vær samtidig flink til å slette unødvendige opptak fortløpende.