Uber forsøkte å etablere seg i Norge for noen få år siden, men på grunn av sterk motstand fra flere hold i sammenheng med et uklart lovverk og politiaksjoner mot deres sjåfører, så valgte Uber  trekke seg midlertidig ut av det norske markedet i påvente av et klarere regelverk.

Selv om tjenestene til Uber ikke er å finne i Norge lenger, så finnes dem i en rekke Europeiske og internasjonale storbyer. For deg som skal på ferie til utlandet bør derfor Uber fortsatt være et høyaktuelt alternativ til taxi.

For å benytte Uber, så begynner du med å laste ned appen deres fra Google Play dersom du har Android, eller App Store dersom du har Iphone. Deretter må du registrere deg og legge til et Visa eller Mastercard, for å betale for turer du skal bestille. Når dette er gjort kan du bestille en reise med Uber så fort du befinner deg i et område hvor Uber er etablert.

For å bestille en tur så trykker du rett og slett i søkefeltet "hvor skal du?" og taster inn ønsket adresse. Dersom du heller foretrekker å finne destinasjonen på et kart, så kan du velge "angi et sted på kartet" når du trykker på søkefeltet.

Da får du opp en markør som du drar langs kartet til ønsket destinasjon. Du trenger ikke å opplyse påstigningssted dersom dette er der du befinner deg, da Uber vil velge et sted i umiddelbar nærhet.

Når markøren står på riktig adresse trykker du "bekreft" og du vil da normalt få opp en pris. Dersom denne prisen er akseptabel så bekrefter du bestillingen ved å trykke bekreft igjen.

Appen til Uber og Uber vil da lete etter en ledig sjåfør som aksepterer turen og dermed tildeles deg. Du vil da få opp brukernavn, type bil og i de fleste tilfeller bilens registreringsnummer. Samtidig kan du følge bilen på kartet, slik at du kan vente med å gå ut til bilen nærmer seg ditt påstigningssted. Bilen vil vente i 2 minutter før det begynner å påløpe en beskjeden ventetakst.

Når bilen ankommer påstigningsstedet, så sjekker du at det er samme bil som du har bestilt og kontrollerer sjåførens brukernavn ved å stille et kontrollerende spørsmål om dette. Be også sjåføren om å opplyse ditt navn slik at du er helt sikker på at du setter deg inn i riktig bil.

Sjåføren har allerede fått adressen du skal til sammen med en foreslått rute. Du trenger med andre ord ikke tenke på å forklare hvor du skal eller på betaling. Når du kommer frem til bestemmelsesstedet så takker du bare for turen. Betalingen skjer automatisk via appen.

Så fort du har gått ut av din Uber bil, så skal sjåføren bekrefte at turen er avsluttet. Du vil da få en kvittering på aktuell e-post som du oppga ved registeringen. Samtidig vil du få opp en melding hvor du bes om å rangere sjåføren på en skala fra en til fem stjerner, samt mulighet til å gi sjåføren tips som belastes ditt kort dersom du ønsker dette.

Hvor mange stjerner bør jeg gi Uber sjåføren?

Dersom du ikke har noe spesielt å utsette på turen, bilen eller din Uber sjåfør, så bør du alltid gi sjåføren 5 stjerner. Dette fordi Uber stiller strenge krav til sine sjåfører og det sies at dersom en sjåfør får et gjennomsnitt på under 4,6 stjerner, så vil de miste muligheten til å fortsette som Uber sjåfør.

Enkelte tenker at 3 stjerner beskriver en helt gjennomsnittlig tur og 4 stjerner er over gjennomsnittet. 5 stjerner er noe slike personer sparer til det helt eksepsjonelle. Slik burde det jo for så vidt også være for at et karaktersystem skal fungere best.

Dessverre så viser det seg slik at med årenes løp, så har det blitt standard å gi full pott på slike stjernevurderinger og vurderingstjenester, dersom man ikke har noe spesielt å utsette på tjenesten.

Denne utviklingen har ført til at personer som ikke har fått dette med seg, og som egentlig har vært godt fornøyd med turen, ender opp med å gi 4 stjerner. I praksis er dette en karakter som i lengden vil gjøre en Uber sjåfør arbeidsledig, dersom dette skjer mange ganger nok.

Du bør således alltid gi en sjåfør 5 stjerner dersom du har fått akseptabel service og det ikke har vært noe annet å utsette på turen.

Hvor lenge må jeg regne med å vente etter at jeg har bestilt en Uber?

Uber er flinke til å sørge for at det er stort nok tilbud i byer som de lanserer sine tjenester og samtidig holder de en fin balanse mellom tilbud og etterspørsel. Således er de sikret at kundene aldri må vente lenge på en Uber tur, samtidig som sjåførene unngår for mye dødtid.

I større byer hvor tjenesten er godt utbygd vil din Uber normalt bare være noen få minutter unna. Du kan imidlertid være uheldig å måtte vente 10 til 15 minutter, men det hører mer til unntakene eller dersom du bestiller henting et godt stykke utenfor bysentra.

Uber har lagt opp sin prismodell slik at prisene er noe høyere i rushtiden og dermed stimuleres flere sjåfører å kjøre i slike hektiske perioder. Disse prisjusteringene skjer fortløpende og er med på å bidra til at det hele tiden er tilgjengelige en eller flere Uber i akseptabel nærhet.

Uber Black finnes fortsatt i Norge.

Det er faktisk litt feil å si at Uber har trukket seg helt ut av Norge. I Norge er det nemlig forskjellig regelverk på taxi tjenester og limousine tjenester. Dette gjør at Uber har kunne opprettholde sine dyreste alternativer som Uber Black og Lux, noe som ikke regnes som rene taxitjenester og dermed ikke er underlagt et like strengt lovverk.

Kan jeg sitte foran i en Uber?

I likhet med taxi er det normalt å sette seg i baksetet på en Uber. Dersom du ønsker å sitte foran eller dere er flere passasjerer, så skal det ikke være noe i veien for å sitte foran.

Det byr neppe på noe problem men god skikk og bruk tilsier at du bør høre med sjåføren om det er i orden at du setter deg foran, spesielt dersom du er eneste passasjeren. En sjåfør vil sannsynligvis aldri nekte deg dette i frykt for dårlig stjernevurdering.

Kan jeg velge min Uber sjåfør?

Slik tjenesten til Uber fungerer i dag så er det dessverre ingen direkte mulighet til å velge sjåfør på en liste blant flere sjåfører. Du har imidlertid mulighet til å kansellere en bestilt tur innen 2 minutter uten å bli belastet, samt når som helst etter dette mot å betale et kanseleringsgebyr og eventuelt omkostninger for påbegynt reise.

Dersom du har ekstra høye krav, så kan du også velge en noe dyrere Uber tjeneste enn den billigste varianten UberX. Da vil du få en høyere rangert sjåfør og bil av høyere standard.

Kan jeg endre destinasjon underveis når jeg kjører med Uber?

Ja, du kan når som helst før turen har påbegynt, eller under turen, velge en ny destinasjon i din Uber App. Uber sjåføren vil umiddelbart få melding om dette. Dere bør nok uansett kommunisere om endringen for å unngå misforståelser, uten at dette strengt tatt skal være nødvendig.

Vil min Uber sjåfør ringe meg dersom han ikke finner meg?

Når du er tildelt en Uber etter bekreftet bestilling, så utleveres det også kontaktdetaljer slik at sjåføren og passasjeren kan kontakte hverandre, dersom de ikke finner hverandre. Du kan således regne med å høre fra sjåføren dersom denne ikke finner deg. Eventuelt kan du kontakte sjåføren selv.

Normalt er dette imidlertid ikke noe problem, da dere kan følge hverandres GPS posisjon på kartet i Uber appen.

Hvordan beregnes prisen for en Uber tur?

På samme måte som tradisjonell taxi så består sluttprisen av tre faktorer. Dette er en pris for oppmøte, en pris for kjørelengde og en pris for benyttet tid. Summen av disse tre faktorene vil avgjøre hvor mye turen koster for deg.

Dersom du har fått en forhåndpris ved bestilling av din Uber, så skal denne prisen normalt ikke endres dersom det ikke er spesielle forhold som inntreffer. Dette kan for eksempel være at du endrer destinasjon, tidligere utestående, omkjøringer, bompenger og lignende.

Hva kan jeg forvente av standard på bilen som henter meg?

Uber har en del standard krav til alle sine sjåfører og biler som alle Uber sjåfører må følge. Disse kravene er:

Ubers krav til sjåførene:

 • Sjåføren må oppfylle alderskravene til å kjøre i aktuell by og må selvfølgelig ha førerkort.
 • Sjåføren må ha hatt førerkortet i minst ett år og tre år dersom sjåføren er under 23 år gammel.
 • I tillegg foretas det en del formaliteter for å avklare at sjåføren er den de sier dem er og at det ikke er andre forhold rundt sjåføren som gjør dem uegnet.

Ubers krav til bilene som benyttes:

 • Bilen må ha 4 dører og må kunne ta minst 4 passasjerer.
 • Bilen kan ikke være mer enn 15 år gammel og kan ikke være ombygd, rekonstruert eller ha vært tidligere kondemnert etter skade.
 • Det er ikke tillatt å benytte leiebil.
 • Bilen skal ikke ha synlige skader, synlig rustskader, manglende deler, reklame eller være en bil som ellers benyttes som taxi.
 • Bilen må være forsikret og forsikringen må gjelde med aktuell sjåfør.

Noen variasjoner på ovenstående kan skje fra land til land, men gir likevel en pekepinne på hvilke krav Uber stiller til sine partnersjåfører. Ovenstående kriterier gjelder på laveste klasse, UberX. Ytterligere kriterier kan stilles ved høyere Uber klasser som Uber Select og Uber Black.

Må Uber sjåfører vise politiattest før de kan begynne å kjøre passasjerer?

På grunn av ulikt lovverk i de forskjellige landene, så er det ikke et godt enkeltsvar på dette. Uber ønsker naturligvis å sikre seg i størst mulig grad, for at uønskede elementer ikke kjører på vegne av dem.

Som passasjer kan du således føle deg relativt trygg på at Uber innhenter så mye informasjon om vedkommende som landets lover tillater dem. Dersom landets lover tillater Uber å innhente politiattest, så kan du regne med at dette blir gjort.

Sjåføren kan også gi deg en stjernevurdering.

Det er ikke bare du som passasjer som kan gi Uber sjåføren en stjernevurdering. Sjåførene vurderer også deg og du kan i likhet med sjåføren risikere å bli kastet ut av tjenesten dersom du får for dårlige vurderinger.

Konsekvensen av å bli kastet ut av tjenesten er imidlertid ikke like stor for passasjer, ikke minst fordi det er relativt enkelt å lure systemet og opprette en ny profil. Du bør uansett strebe etter at sjåføren alltid gir deg 5 stjerner. Passasjerer med høy rating vil angivelig bli prioritert og få tildelt sjåfører med høyest mulig rating.

Fordeler og ulemper med Uber.

Fordeler med Uber:

 • Du kan bestille persontransport svært enkelt i appen uten behov for personlig kommunikasjon.
 • Du slipper å styre med kontanter eller kortbetaling ovenfor sjåføren.
 • Siden det normalt ikke er kontanter involvert er det hele tryggere både for sjåføren og for passasjeren.
 • Du betaler omtrent halve prisen av hva du ville betalt for en tilsvarende tur med taxi i samme by.
 • Det finnes et vurderingssystem begge veier, noe som sikrer at begge parter ønsker å opptre respektabelt ovenfor hverandre.
 • Hele turen spores via GPS på to telefoner, noe som gjør det enkelt i en reklamasjonssak dersom du mener at sjåføren har tatt unødvendige omveier.
 • Sjåførene velger selv når de vil være på jobb og når de vil ta seg fri. Dermed minimeres muligheten for å møte på en trøtt og lei sjåfør.
 • Du kan enkelt få oppgitt pris på forhånd.

Ulemper med Uber:

Vi sliter med å finne noen ulemper med å bruke Uber fremfor tradisjonell taxi. Den eneste ulempen er at Uber er disruptivt og kan ødelegge for den tradisjonelle taxinæringen.

Taxinæringen og fagforeninger påstår også at Uber bidrar til underbetaling og sosial dumping, samt at arbeidstakers rettigheter svekkes betydelig ved å kjøre for Uber. Dette med tanke på å ha et normalt ansettelsesforhold og være tilknyttet en taxisentral.

I Asia er det Grab som gjelder

I mange deler av den vestlige verden er Uber markedsleder. I Nord Amerika har de imidlertid god konkurranse fra Lyft og i Asia er det Grab som er markedsleder.

Både Lyft og Grab har egne apper både i App Store og hos Google Play, og fungerer etter noenlunde samme prinsipper som Uber. Noen forskjeller vil det naturligvis alltid være. Ikke minst på grunn av tilpasninger til kultur og lovverket i området de opererer.

Vi testet Uber i Gdansk i Polen.

I forkant av denne artikkelen bestemte vi oss for å teste Uber før vi skrev denne artikkelen og ga våre anbefalinger. Vårt valg ble den populære feriebyen for nordmenn, nemlig Gdansk i Polen.

Gdansk har allerede et meget lavt prisnivå sammenlignet med Norge og tradisjonell taxi er allerede svært billig. Likevel opplevde vi at en tur med Uber kostet omtrent bare halvparten av hva samme tur med taxi kostet.

Oppsummert var det hele en særdeles positiv opplevelse med bare hyggelige sjåfører, rene og pene biler, samt en sømløs app uten noen som helst tekniske problemer. I tillegg til denne turen til Gdansk så har vi gjort omfattende undersøkelser via internett.