Jeg har et telefonnummer som jeg ønsker å finne ut hvem dette tilhører, men jeg finner ikke noe på nettbaserte telefonkataloger som gulesider.no eller 1881.no. Hvor kan jeg da finne ut hvem telefonnummeret tilhører?

Det enkleste svaret er også det mest opplagte, nemlig ring opp telefonnummeret og spør. Sannsynligheten er imidlertid stor for at dette er noe du ikke ønsker å gjøre, siden du spør om dette. Heldigvis finnes det en del alternativer som er verdt å prøve.

Sjekk telefonnummeret på google.

Dette er et triks som ofte kan fungere. Dersom et telefonnummer er nevnt en eller annen gang på en nettside eller et dokument som er tilgjengelig online, så er det godt mulig at du kan finne eieren av et hemmelig telefonnummer, rett og slett ved å foreta et google søk på nummeret.

Det kan også være verdt å sette +47 foran nummeret når du forsøker å søke på dette på google. Det kan gi resultater som ellers blir utelatt, dersom du får treff på en utenlandsk nettside som personen som eier nummeret en eller annen gang har lagt igjen telefonnummeret til, og disse har publisert dette på sin nettside.

Mange useriøse utenlandske aktører tar nemlig ikke det samme personvernhensynet som norske aktører gjør, og du kan dermed ofte få treff ved hjelp av denne metoden.

Forsøk å utelukke utenlandske treff ved google søk.

Det er verdt å søke på telefonnummeret uten å utelukke utenlandske treff, før du forsøker dette. Telefonnummeret du søker på kan nemlig være registrert på en utenlandsk nettside og da er det dumt å utelate dette ved første forsøk.

I mange tilfeller kan du imidlertid oppleve at telefonnummeret du søker er en nummerserie som går igjen av helt andre årsaker på en utenlandsk nettside. Det kan for eksempel tilsvare et varenummer på en vilkårlig vare fra en eller annen produsent. I slike tilfeller kan søkeresultatet overskygges av  resultater som omhandler denne varen, og du bør dermed begrense søket til å kun gjelde norske treff.

For å søke kun norskspråklige nettsider, så skriver du «site.no» sammen med telefonnummeret du søker på.

Dette gjøres ved et slikt søk på google (hvor X er byttet ut med står for telefonnummeret du søker etter):» «XXXXXXXX site:no».

Sjekk andre søkemotorer.

Selv om google i dag er bransjestandarden for nettsøk, og for mange ensbetydende med søkemotor, så finnes det fortsatt en rekke alternativer til disse. Disse fungerer av og til på en helt annen måte enn google og oppdateres gjerne mer sjeldent, noe som kan medføre at gammel info fortsatt er lagret.

Eksempler på slike søkemotorer er:

Du kan derfor oppleve å få svaret på ditt spørsmål om hvem telefonnummeret fungerer ved å søke på disse, selv om informasjonen ikke er tilgjengelig på google.

Sjekk det mørke nettet.

Et annet alternativ er å sjekke det såkalte mørke nettet, eller DarkWeb som det populært kalles. Her er det egne søkemotorer og det legges ut lekkasjer fra diverse hacking operasjoner. Dersom du er heldig, så kan du finne den informasjonen du trenger.

Bare vær forsiktig så du ikke foretar deg noe ulovlig på DarkWeb, da det florer med ulovlig materiale som både er anskaffet på ulovlig måte og som det kan være ulovlig å ha på din pc.

For å benytte det mørke nettet så må du laste ned en TOR- nettleser som du finner her. På TOR sin nettside finner du også mer informasjon om TOR nettverket.

Vi har forøvrig tidligere skrevet en egen artikkel om hvordan du kan surfe anonymt, og der beskrevet hvordan TOR nettverket fungerer.

Finn eier av telefonnummeret ved å sjekke andre nummer i samme nummerserie.

Dersom telefonnummeret du forsøker å finne eieren til tilhører ett firma, så kan du ofte få et hint om hvem som har forsøkt å ringe deg.

Ved å bytte ut det siste, eller de to siste sifrene i telefonnummeret med nuller, så kan du ofte få treff på den bedriften eller offentlige aktøren, som det aktuelle telefonnummeret er ett internnummer hos.

Sjekk telefonterror.no

Telefonterrror.no er en flott nettside hvor du kan finne telefonnummer som typisk brukes i forbindelse med telefonsalg, svindel og andre hyppige oppringninger. Her kan hvem som helst som har blitt oppringt av det samme nummeret legge inn informasjon om hvem som ringte og hva det gjaldt, slik kan søke opp nummeret og finne ut hvem som ringte dem.

Telefonterror har forøvrig en egen app som du kan installere på din telefon for kr 49,-, og dermed ganske effektivt stoppe det meste av plagsomt telefonsalg og lignende.

Sjekk Vipps.

Dersom du har Vipps, så kan du forsøke å late som om du skal sende eller be om penger å taste inn telefonnummeret der.

Det var i hvert fall tidligere mulig å få treff på telefonnummer til andre brukere som hadde appen til Vipps, selv om de hadde hemmelig telefonnummer. Hvorvidt dette fortsatt er mulig er vi usikre på, men det er uansett en enkel operasjon som kan være verdt å prøve.

Sjekk på jobb, eller be familie eller venner sjekke registre på jobb.

Dette tipset er helt i gråsonen og i mange tilfeller kan du eller den som søker for deg bryte personvernlovgivningen. Vær dersom veldig varsom her så du selv ikke ender opp med å gjøre noe straffbart. Dog er dette i mange tilfeller et effektivt tips.

Det finnes i dag tusenvis av store offentlige registre, registre hos private bedrifter, samt andre organisasjoner. Dette er registre som ikke er tilgjengelige ved søk på google eller på annen måte. Det er kun brukere i den aktuelle organisasjonen som kan foreta søk.

Eksempler er i skatteetaten, telefonselskap, strømselskap, frivillige organisasjoner og mye mer. Husk at mange lagrer søk som gjøres og spesielt i helsevesenet jobbes det mye for å avsløre urettmessig snoking. Vær derfor ekstremt forsiktig slik at du eller den som hjelper deg ikke gjør noe straffbart.

Få noen til å ringe opp nummeret for deg, ved selv å benytte skjult nummer.

Vi har innledningsvis vært inne på at det enkleste er å selv ringe opp nummeret for å få avklart hvem nummeret tilhører. Av ulike årsaker kan det være du ikke ønsker å gjøre dette og da kan dette rådet være et alternativ.

Du kan rett og slett få noen andre i familiene, venner eller kollegaer til å ringe opp nummeret for å fiske etter hvem det tilhører. Dette kan rett og slett gjøres så enkelt å ringe opp å virke overrasket og spørre hvor man nå har kommet med en klar hentydning til at man muligens har ringt feil. I 95 % av tilfellene vil personen som svarer gladelig opplyse hvem nummeret tilhører.

Politiet kan hjelpe deg i enkelte tilfeller med å finne eier av telefonnumer.

Dersom du er utsatt for en straffbar handling, for eksempel ved at du har mottatt anonyme trusler på telefon, så kan politiet ofte hjelpe deg med å finne gjerningsmannen. Politiet har sine egne registre og kan kreve innsyn hos telefonselskapet, også i skjulte og hemmelige telefonnumre.

Vurder å respektere privatlivet til personen.

Dersom det er et privat telefonnummer du ønsker å finne ut hvem tilhører, og du ikke har en annen god grunn en nysgjerrighet, så er det på sin plass å vurdere om du rett og slett bare skal respektere privatlivet til personen.

Dersom det er plagsom eller truende adferd, enten ved uønsket telefonsalg, trakassering eller annet så er dette selvsagt ikke noe du bør tenke på.