Vi har vel alle opplevd at naboen har solgt huset sitt og at man gjerne vil vite hva det ble solgt for. Det enkleste er jo selvfølgelig å bare spørre naboen, men mange synes dette er frekt og ubehagelig, og lar derfor være. Det finnes imidlertid muligheter for å finne ut hva naboen solgte for uten at du trenger å spørre.

Den beste og mest korrekte informasjonen om hvor mye som ble betalt for et eiendomssalg, finner du på den offentlige nettsiden seeiendom.no. Der logger du inn med BankId eller tilsvarende ID løsning, og du kan få informasjon fra den såkalte Grunnboken om hvor mye som ble betalt i vederlag for eiendommen. Et slikt søk og oppslag vil hverken selger eller kjøper av eiendommen finne ut av på noen som helst måte.

En annen nettside, som er et samarbeid mellom Opplysningen 1881 og Nettavisen, og som henter sine opplysninger ut ifra det samme offentlige registeret, er nettstedet siste.eiendomspriser.no. Her kan du enkelt zoome deg inn på kartet til den aktuelle eiendommen og finne priser for siste salg i nyere tid.

Siden dette nettstedet må hente ut sine opplysninger fra den offentlige Grunnboken, så er det derfor mulig at denne nettsiden ikke blir litt senere oppdatert enn ved direkte søk i grunnboken via seeiendom.no.

Hvordan finne ut hva naboeiendommen er solgt for før overdragelsen?

Når en eiendom selges så går det typisk flere måneder fra et bud blir akseptert, til den faktiske eiendomsoverdragelsen skjer. Frem til den dato, så vil metodene som vi har beskrevet over ikke fungere, da Grunnboken ikke vil bli oppdatert før eiendomsoverdragelsen faktisk har funnet sted.

Man må i slike tilfeller ta mer kreative metoder i bruk for å finne ut hva naboeiendommen ble solgt for. Igjen så er ofte det enkleste det beste, nemlig å spørre naboen. Siden dette kan være litt ubehagelig, så finnes det andre og litt mindre ubehagelige alternativet, nemlig å spørre andre naboer.

Dette er nemlig informasjon som sprer seg som ild i tørt gress i de fleste nabolag. Dersom selger sier det til en nabo, så går det ikke mange dagene før nærmest hele nabolaget vet det.

En litt mer utspekulert taktikk for å finne ut hva naboen solgt for, dersom det er svært viktig for deg å ikke fremstå som nysgjerrig, er å ringe eiendomsmegleren som naboen benyttet.

Du ringer da ikke for å spørre om hva naboeiendommen er solgt for, men for å spørre om hvor mye megleren tror du kan få for boligen din. Han vil da normalt uoppfordret legge ut om hvor mye naboeiendommen ble solgt for, spesielt dersom det ble oppnådd en god pris.

Ulempen med dette er at du setter i gang en prosess hvor megleren øyner et håp om å få et nytt salgsoppdrag. Megleren vil derfor gjerne insistere på å gjennomføre en gratis befaring av din eiendom, noe du selvsagt ikke må gå med på.

Veldig ofte så er jo gjerne grunnen til at du er veldig interessert i hva naboeiendommen er solgt for, nettopp fordi du vurderer å selge selv, eller trenger å refinansiere forbruksgjeld ved å bake gjelden inn i huslånet. I begge tilfeller så er det jo uansett praktisk å få en gratis verdivurdering fra en eiendomsmegler.

Husk at standarden på to tilsynelatende like naboeiendommer kan være veldig forskjellig.

Det er viktig å huske at selv om din bolig og naboens bolig tilsynelatende er like sett utenifra, så kan det være store forskjeller innvendig. Det samme gjelder mindre synlige forskjeller utvendig.

Dersom naboen nylig har både skiftet tak og kledning i sin helhet utvendig, mens du har malt hele huset, men fortsatt har en gammel kledning, så kan dette alene utgjøre en stor prisforskjell på boligene selv om de med første øyekast ser ut til å ha samme utvendige standard.

Det samme gjelder innvendig standard. Selv om du har vedlikeholdt din bolig bra innvendig så kan naboen ha brukt mye penger på dyre og vedlikeholdsfrie løsninger innvendig. Spesielt ett profesjonelt nyoppusset bad og kjøkken, er forhold som gjerne trekker salgsprisen mye opp.

Hvor godt boligen er isolert, og hvorvidt det er foretatt etterisolering, er også et vesentlig punkt. Det samme gjelder andre energiøkonomiseringstiltak slik som installering av varmepumpe og lignende.

Dersom du er tidlig ute, så kan du imidlertid få et godt innblikk i dette ved å sjekk prospektet på finn.no, eller på meglerens hjemmeside, når boligen legges ut for salg. Så fort en bolig legges ut for salg, så kommer det gjerne opp et skilt om dette på den aktuelle boligen fra megleren de benytter.

Det er normalt å spørre naboen hva de fikk solgt boligen for.

Ja, det er å grave i litt personlige forhold som man egentlig ikke har noe med, men samtidig så er dette i dag en relativt naturlig ting å spørre om, når naboen har solgt huset sitt.

Naboen vil normalt forstå at du ikke er ute etter å grave i naboens privatøkonomi, men at du er interessert i å vite dette for å danne deg et bilde av hva din egen bolig er verdt. Du er sannsynligvis heller ikke den første naboen som har spurt om dette.

Hva hvis naboen selger boligen selv uten megler?

Dersom naboen selger boligen sin uten å bruke eiendomsmegler, så er den eneste forskjellen at du ikke kan få ut ønsket informasjon via megleren.

En eiendomsoverdragelse vil imidlertid bli tinglyst på samme måte i Grunnboken ved et privat salg uten megler, som en eiendomsoverdragelse via en eiendomsmegler. Dersom du kan vente til eiendomsoverdragelsen har funnet sted, så vil du finne svaret på hva salgsprisen ble i eiendomsregisteret.

Hvordan finne salgsprisen på en borettslagsleilighet?

Tidligere så holdt Boligbyggelagene sine egne registre over andelseierne i borettslag, opplysningene var dermed ikke tilgjengelige for allmennheten, dersom man ikke hadde særskilt grunn til å få innsyn.

For noen år siden ble dette imidlertid endret slik at andeler i borettslag ble innlemmet i Grunnboken. Du finner dermed salgsprisen på en borettslagsleilighet på samme måten som en vanlig selveierbolig, slik vi har beskrevet i denne artikkelen.

Hvordan finne salgsprisen på en hytte?

Hytter sidestilles med annen eiendom i Grunnboken og du finner dermed salgspriser på hytter på samme måten som salgsprisen for bolig.