Når man sliter med gjeld og inkasso så er det svært tungt å ta tak i problemet selv på en konstruktiv måte. Selv om man ellers er en meget ressurssterk person som kan ordne det meste, så skjer det noe med en når man selv sitter i dype gjeldsproblemer.

På samme måte som advokater aldri representerer seg selv i en straffesak, så bør gjeldsofre få hjelp til å rydde opp i gjeldsproblemer fra en utenforstående.

Men hvordan går man frem for å få hjelp til å løse gjeldsproblemer? Hele problemet er jo at man ikke kan betale for seg og da kan man heller ikke betale en gjeldsrådgiver eller advokat for å hjelpe seg. I denne artikkelen tar vi for oss flere alternative løsninger for å få gratis gjeldsrådgivning og generell hjelp til å rydde opp.

Du har rett til gratis gjeldsrådgivning fra kommunen.

Den enkleste måten man kan få gratis gjeldsrådgivning på, er ved å kontakte gjeldsrådgivningstjenesten i kommunen man er bosatt i. Alle norske kommuner er nemlig pålagt å tilby gratis gjeldsrådgivning til sine innbyggere.

Kommunene står imidlertid ganske fritt i forhold til hvordan de organiserer dette tilbudet. Noen har ansatt en eller flere egne gjeldsrådgivere, mens andre har satt det bort til eksterne firma eller advokater. Dersom din kommune har valgt sistnevnte, så er du normalt veldig heldig. Spesielt dersom kommunen har satt oppgaven bort til en advokat.

Det største problemet med kommunale gjeldsrådgivere er nemlig lang ventetid og et noe ensidig fokus mot gjeldsordning for personer med betydelig gjeldsproblemer. Vi sier ikke at gjeldsordning ikke er det riktige for mange med betydelige betalingsproblemer, men veldig ofte finnes det bedre løsninger for både skyldner og kreditorene. Gjeldsordning bør være absolutt siste utvei.

Hvordan få time hos den kommunale gjeldsrådgiveren?

Det finnes ikke noe offentlig register over de kommunale gjeldsrådgiverne. For å komme i kontakt med gjeldsrådgiveren i din kommune, så må du kontakte kommunen for å få kontaktinformasjon til denne.

Det er flere kanaler du kan henvende deg til for å få kontaktopplysninger til den kommunale gjeldsrådgiveren. Vi kan nevne følgende eksempler:

  • Du kan kontakte det lokale NAV kontoret. Disse vil normalt kunne henvise deg videre.
  • Du kan henvende deg til NAV sin hjelpetelefon på telefonnummer 55 55 33 39. Disse kan henvise deg til den lokale gjeldsrådgivningstjenesten. Dette er en dedikert tjeneste for å gi økonomiråd i en vanskelig situasjon. Du trenger ikke å være NAV klient for å bruke tjenesten.
  • Du kan kontakte namsmannen og be dem opplyse hvordan du kan komme i kontakt med den lokale gjeldsrådgivningstjenesten.
  • Du kan foreta et google søk på navnet på din kommune + «kommunal gjeldsrådgiver».
  • Du kan kontakte kommunens administrasjon.

Det er absolutt verdt å forsøke den kommunale gjeldsrådgivningstjenesten. Dersom det er lang ventetid eller du føler at gjeldsrådgiveren du får tildelt er ineffektiv, så bør du vurdere andre alternativer.

Spesielt dersom du er i oppstartsfasen på gjeldsproblemer og du er i en situasjon hvor du risikerer å miste huset eller bli kastet ut fra leid bolig, så kan du ikke tillate deg en lang ventetid. I slike tilfeller er det viktig å ta tak i situasjonen så fort som mulig. Jo før du tar tak i et gjeldsproblem, jo flere løsningsalternativer har man som oftest.

Få gratis gjeldsrådgivning fra refinansieringsbanker.

Det finnes banker som har spesialisert seg på å tilby refinansieringslån til personer med gjeldsproblemer og betalingsanmerkninger. Forutsetningen er at låntaker kan stille garanti for et refinansieringslån i form av sikkerhet i fast eiendom.

Denne eiendom som stilles som sikkerhet trenger imidlertid ikke å tilhøre skyldner selv, men kan tilhøre andre som vil stille sikkerhet for deg. Dette er normalt voksne foreldre, med helt eller delvis nedbetalt bolig.

Dersom en slik bank finner ut at de kan gi deg et refinansieringslån, så tar de gjerne jobben for deg med å forhandle med kreditorene samtidig. Dette gjør de gjerne gratis, men medaljen har en bakside. Du betaler mye for et slikt lån i forhold til et tradisjonelt boliglån.

Dersom du er i en situasjon hvor du kan stille sikkerhet for lånet med pant i fast eiendom med friverdi, så er det faktisk godt mulig at du kan få til refinansiering i din lokale bank eller banken til dem som vil stille sikkerhet for deg.

Dette gjelder også selv om du har pådratt deg betalingsanmerkninger. Disse vil imidlertid ikke tilby deg gratis gjeldsrådgivning, men dersom det er ren refinansiering hvor all forbruksgjeld skal innfris, så er noen gjeldsrådgivning strengt tatt heller ikke nødvendig. Du bør likevel alltid forsøke å prute kravet ned noe, men det er vanskeligere å forhandle med inkassobyråene enn mange tror.

Få hjelp av familie eller venner.

Gjeldrådgivning er ikke rakettforskning. Det er bare veldig tungt å ta tak i egne gjeldsproblemer da man er helt på felgen, samt at gjeldsproblemer fortsatt er veldig skambelagt. Dersom du har noen i din nærmeste familie eller vennekrets som har generell god økonomisk forståelse og disse er villig til å ta på seg jobben med å hjelpe deg, så kan dette være et godt alternativ.

Det er ikke alltid like lett å åpne seg for familiemedlemmer eller venner, men vår erfaring er at de fleste tar det som en tillitserklæring at du ber dem om hjelp og stiller opp dersom de føler at de kan hjelpe deg. De fleste respekterer deg også såpass at dette ikke er noe de deler flittig med andre i familien eller vennekretsen.

Det er mye fordommer med gjeldsproblemer, men samtidig vet de aller fleste at de fort kunne havnet i samme situasjon selv dersom enkelte hendelser i livet hadde stilt seg litt annerledes.

Bør jeg melde meg på Luksusfellen?

Hvis du ikke har noe imot å legge ut ditt privatliv og økonomiske problemer på nasjonalt TV, så er det ikke noe i veien for å melde seg på TV programmet Luksusfellen.

Vær klar over at Luksusfellen sannsynligvis bare hjelper noen promiller av dem som henviser seg til dem for hjelp. Det er derfor svært uklokt å melde seg på programmet og deretter sette seg ned og vente på svar fra dem. Tid er dyrebar ved gjeldsproblemer, spesielt i den første fasen hvor korthuset faller sammen er det spesielt viktig å handle raskt for å begrense skadeomfanget.

Luksusfellen gjør heller ikke noe spesielt i forhold til hva andre kan gjøre for deg. Fremgangsmåten er den samme som vi ville anbefalt og som de fleste andre gjeldsrådgivere ville fulgt. Dette er først å sjekke muligheten for refinansiering. Dersom dette ikke går, så forsøkes det å få til en avtale med den enkelte kreditoren. Hvis heller ikke det lar seg gjøre og gjeldsproblemet er betydelig, så er gjeldsordning etter gjeldsordningsloven det siste alternativet.

Dette er hjelp du fint kan få uten å eksponere deg på TV. Mange angrer på slikt i ettertid, spesielt når gjeldsproblemene er over.

Hva med Gjeldsofferalliansen?

Så vidt oss bekjent så tilbyr ikke Gjeldsofferalliansen gratis gjeldsrådgivning. Dog tilbyr de en gratis «gjeldskrisetelefon», men dette fremstår bare som et tilbud som er bare til trøst og veiledning. De gjør ikke noe mer for deg ut ifra egen beskrivelse av tjenesten. I så fall må du betale for å bli medlem hos dem. Dersom du likevel vil prøve denne telefontjenesten så er telefonnummeret 22 20 19 99.

Gjeldsofferalliansen har også fått et noe frynsete rykte de siste årene. Det bærer preg av å være en utdatert organisasjon som er veldig fokusert på gjeldsordning, samt henge ut nær sagt alle gjeldsrådgivere som forsøker å tjene penger på å hjelpe gjeldsofre.

Gjeldsofferalliansen opererer med en «svarteliste» hvor det meste av private gjeldsrådgivere er representert, inkludert artikkelforfatter av denne artikkelen. Denne tvilsomme praksisen har også vært tema i Stortingets spørretime.

Dersom du har slitt med gjeld og inkasso i mange år, og ikke er i en prekær situasjon som haster, så kan det være dette muligens være det rette for deg. For de fleste vil i imidlertid anbefale å velge den gratis kommunale gjeldsrådgivningstjenesten, eller den gratis telefontjenesten til NAV, fremfor Gjeldsofferalliansen.

Hva med private gjeldsrådgivere eller advokat?

Denne artikkelen er skrevet med tanke på hvordan du kan få gratis hjelp til gjeldsproblemer. Det naturlige problemet er at når man sliter med gjeldsproblemer, så vil man også slite med å betale en gjeldsrådgiver.

Dersom du likevel kan betale for en gjeldsrådgiver, så er dette imidlertid absolutt noe du bør vurdere. Gjeldsrådgivere kan vurdere mange forskjellige løsninger og har ofte samarbeidsavtaler med refinansieringsbanker dersom det er et alternativ.

Selv om Gjeldsofferalliansen henger ut det meste av firmaer som vil tjene penger på gjeldsofre, så har de et lite poeng, alle er ikke like seriøse i denne bransjen. Foreta derfor et Google-søk på gjeldsrådgiveren, men ikke legg for mye vekt på «svartelisten» til Gjeldsofferalliansen alene.

Det aller beste er å få en advokat til å hjelpe deg dersom du har mulighet til å betale for dette. En advokat kjenner alle aktuelle lover og regler og får nødvendig respekt hos kreditorene og inkassobyråene. De er også forpliktet av kravene til å utøve god advokatskikk og har lite å tjene på å lure deg inn i dårlige avtaler med kreditorene.

Ikke glem muligheten til å søke å kommunalt startlån.

Til slutt vil vi minne om muligheten for gjeldsofre til å søke om kommunalt startlån for å kunne beholde og bli boende i eksisterende bolig ved gjeldsproblemer.

Selv om det ikke tilbys gjeldsrådgivning i forbindelse med dette, så er det en så god mulighet dersom du frykter at du kan miste eid bolig at vi føler vi må nevne det.