Noe mange lurer på er om det er mulig å få et privatlån uten kredittsjekk. Svaret på det er enkelt hva man definerer som et privatlån. Det er to typer lån som kan defineres som privatlån. Dette er:

Privatlån fra finansinstitusjon til privatperson.

Privatlån fra privatperson til privatperson.

Finansinstitusjoner har ikke anledninger til å gi lån til privatpersoner uten å gjennomføre en kredittsjekk (rettere sagt en forsvarlig kredittvurdering), mens privatpersoner kan låne penger til hverandre uten å gjennomføre en kredittsjekk.

Lån mellom private er ikke lovregulert i finansavtaleloven og fulgt opp av Finanstilsynet slik som lån fra finansinstitusjoner er. Dette betyr i praksis at det er ganske fritt frem å låne penger mellom private, men avtaleloven gjelder fortsatt.

Lov om foreldelse av fordringer, rettergangslovgivningen og tvangsfullbyrdelsesloven er gjelder også på samme måte ved låneavtale mellom private som ved lån fra finansinstitusjon.

Hva er privatlån fra finansinstitusjon?

Et lån fra en finansinstitusjon til en privatperson kan defineres som et privatlån. Noen aktører har tatt ordet privatlån aktivt i bruk markedsføringen uten at det har noen annen spesifikt betydning enn det faktum at det er et lån til privatpersoner. I de fleste tilfeller gjelder dette usikret forbrukslån der det ikke stilles tilleggsikkerhet utover det personlige ansvaret for tilbakebetalingen av lånet sikret med gjeldsbrev.

Alle lån fra profesjonelle utlånere som er omfattet av finansavtaleloven er forpliktet til å gjennomføre en forsvarlig kredittvurdering. Dette vil normalt medføre en kredittsjekk via et kredittvurderingsforetak, men dette er ikke et absolutt krav.

Hva er privatlån mellom privatpersoner?

Et privatlån mellom privatpersoner kan være alt i fra at du låner bort en 50-lapp til en kollega på jobb til et lån på et millionbeløp med skriftlig dokumentasjon i form av en låneavtale og signering av eksigibelt gjeldsbrev.

Plikten til å foreta en forsvarlig kredittvurdering gjelder kun utlånere som er omfattet av finansavtaleloven, noe private utlånere ikke er. Dermed er det ingen plikt for en privat utlåner å gjennomføre noen form for kredittvurdering eller kredittsjekk.

For at en privatutlåner ikke skal være omfattet av finansavtaleloven skal utlån være sporadiske og ikke bære preg av næringsvirksomhet.

Hvilke begrensninger gjelder i forhold til urimelige lånebetingelser ved privatlån?

Vi har ikke en maksimal rentesats i Norge, og det er heller ikke lovregulert hva som er tillatt å ta i etableringsomkostninger og lignende.

Dog er det en liten sikkerhetsventil i det som avtaleloven definerer som urimelige avtaler, men her er terskelen høy for at en avtale skal anses som urimelig. I denne sammenhengen må det sees i sammenheng med at årlig rente på 20-40% av lånebeløpet er helt vanlig på kredittkort og forbrukslån.

Det kan med andre ord være mulighet for å få et privatlån uten kredittsjekk dersom den som låner ut pengene er uerfaren og godtroende som utlåner, eller at den er villig til å ta en stor risiko for ikke å få tilbakebetalt lånet.

Dette kan være typisk for et familiemedlem som vil hjelpe en person i en vanskelig økonomisk situasjon. Hvis utlåner regner med at lånet uansett ikke vil bli tilbakebetalt er det gode grunner for å pengen som gave eller forskudd på arv fremfor som et lån, ikke minst for å unngå fremtidige familiefeider.

Privatlån omfattes av foreldelseslovens bestemmelser.

Lån mellom privatpersoner omfattes av lov om foreldelse på lik linje med lån fra finansinstitusjon. Det betyr at foreldelsesfristen er 3 eller 10 år fra siste fristavbrudd i henhold til lov om foreldelse av fordringer.

Du bør aldri låne ut penger privat uten å kjenne til låntakers økonomiske situasjon.

Når du låner bort penger er det alltid en risiko for at du ikke vil få tilbakebetalt lånet. Dette bør du gjør det du kan får å sikre deg mot.

En kredittsjekk er derfor alltid fornuftig å gjennomføre før du låner ut større pengebeløp privat. Dette kan være vanskelig å få til en avtale med et kredittopplysningsbyrå som privat utlåner, så å få låntaker til å gjennomføre en gratis kredittvurdering av seg selv er en enkel vei rundt dette. Dette kan for eksempel gjøres online i ditt påsyn.

Du bør også gi deg selv en ekstra sikkerhet i form av en signert låneavtale og gjeldsbrev. Et eksigibelt gjeldsbrev som er signert av to vitner er grunnlag for utlegg og utvider foreldelsesfristen fra 3 til 10 år.

Det er også mulighet til å sikre et privatlån mellom privatpersoner ved å ta avtalepant i bolig eller annen fast eiendom som hytte og lignende. Denne eiendommen kan tilhøre en annen person en låntaker (typisk familiemedlem) som er villig til å stille sikkerhet for lånet.