Jeg har tidligere slitt med gjeld og inkasso, og jeg lurer derfor på om det er registrert betalingsanmerkninger på meg. Finnes det noen innsynsmuligheter i forhold til betalingsanmerkninger? Kan jeg kredittsjekke meg selv gratis og hvordan går jeg i så fall frem?

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som er registrert hos kredittopplysningsbyråene. Dermed har du også rett til å få opplyst om du har betalingsanmerkninger som er registrert om deg hos dem. Dette gjør du ved å kontakte hvert enkelt kredittopplysningsbyrå som driver med kredittopplysninger på privatpersoner.

Hvilke kredittopplysningsbyrå må jeg kontakte for å kredittsjekke meg selv?

Det er i dag 4 kredittopplysningsbyrå som driver med kredittopplysninger på privatpersoner og dermed har registrert eventuelle betalingsanmerkninger. Dette er:

  • Creditsafe AS
  • Experian AS
  • Bisnode
  • Evry Norge AS

For å finne ut hva selskapene har registrert av opplysninger på deg, så må du kontakte hvert enkelt av ovenstående kredittvurderingsselskap. Du finner kontaktinformasjon til disse på denne linken hos inkassoguiden.no.

Når du ber om utskrift av det som er registrert om deg, må du forvente at selskapene har sine sikkerhetsrutiner for å forsikre seg om at du er du. Dette fordi det er snakk om taushetsbelagt informasjon. Disse sikkerhetsrutinene er de derfor pliktige til å ha og er der tross alt for å beskytte ditt personvern.

De fleste vil nok imidlertid akseptere en forespørsel uten nærmere dokumentasjon, og sende deg resultatet pr. post eller via online løsninger som Digipost eller E-boks. Når informasjonen sendes på denne måten er det rimelig å forvente at den kommer riktig person i hende. Dermed innebærer det liten risiko å sende dette ut, selv om de ikke har tilstrekkelig sikkerhet for at det er riktig person som ber om dette.

Du kan kreve gratis utskrift av det som er registrert på deg, men du kan bli avkrevd betaling for kredittscore.

Du har full innsynsrett i det som er registrert av personopplysninger om deg hos kredittopplysningsbyråene. Dette betyr at du kan kreve innsyn i alle opplysningene om deg, som danner grunnlag for din kredittscore eller kredittverdighet.

Du har imidlertid ikke rett på å få en fullverdig kredittvurdering av deg selv, hvor din kredittscore fremkommer. Det er med andre ord kun bakgrunnsdataene som er registrert som du har innsynsrett i. Dette er imidlertid tilstrekkelig etter vår mening i forhold til hva du trenger.

Du behøver ikke å vite din kredittscore når du kredittsjekker deg selv gratis.

Det er selvfølgelig fristende å vite sin nøyaktige kredittscore, men det er sjeldent hensiktsmessig for annet en å tilfredsstille egen nysgjerrighet. For det første så er det kun bakgrunnsdataene som du har mulighet til å korrigere dersom det er fakta feil i disse, for eksempel i form av en urettmessig betalingsanmerkning.

I de aller fleste tilfeller så har det liten betydning, om du på en skala på 0-100 poeng har 70 eller 75 poeng. I de aller fleste tilfeller så får du godkjent søknader om kreditter på varer og tjenester som mobiltelefonabonnement, internettabonnement, forsikringer, mindre kjøp og andre avtaler, så lenge du ikke er registrert med betalingsanmerkninger. I enkelte forhold så kan det også ha betydning om du har fast inntekt eller ikke. Utover dette så har brukes din endelige kredittscore sjeldent til noe nyttig av dem som foretar en kredittvurdering av deg.

Når det gjelder søknader om lån, kredittkort og andre finansielle tjenester via finansinstitusjoner, så kan bakgrunnstallene ha større betydning. Disse institusjonene er imidlertid uansett pliktig til å gjøre en grundigere gjennomgang av din betjeningsevne og kredittverdighet, og de kan ikke støtte seg alene til en kredittscore. Således har din endelige kredittverdighet eller kreditscore nevneverdig betydning i slike tilfeller heller, da det uansett gjøres en gjennomgang av din betjeningsevne og totale økonomi.

Hvilke kredittopplysninger har jeg innsynsrett i?

Du har innsynsrett i alle personopplysninger som er registrert om deg. Dette er typisk betalingsanmerkninger, historiske skattetall for 3 siste skatteoppgjør (de har ikke lov til å lagre eldre opplysninger, opplysninger fra gjeldsregisteret, registrerte heftelser og alt annet som regnes som personopplysninger.

Du har også rett til å få informasjon om hvordan selskapet håndterer personopplysninger. Du trenger ikke å begrunne hvorfor du du krever innsyn i registrerte personopplysninger i forbindelse med en slik gratis kredittsjekk av deg selv.

Hva hvis kredittopplysningsbyrået nekter å levere ut kredittopplysningene de har registrert på meg?

Du har full innsynsrett i forhold til hva kredittopplysningsbyråene har registrert om deg. Du vil derfor sjeldent oppleve problemer med å få utlevert dette, utover at det kan fremstå som om selskapene forsøker å gjøre det så vanskelig som mulig, under dekke av at de må forsikre seg om at du er du.

Dersom du likevel ikke skulle lykkes med å få utlevert en kredittsjekk av deg selv i form av utskrift av registrerte personlige bakgrunnsopplysninger om deg, så er det enkleste å kontakte Datatilsynet for videre bistand i forbindelse med dette.

Hva gjør deg dersom jeg oppdager feil når jeg kredittsjekker meg selv?

Kredittopplysningsbyrået er ansvarlig for at de registrerte opplysningene om deg er riktige. Dersom du likevel oppdager feil bør du snarest melde i fra om dette og kreve feilen endret. Kredittopplysningsbyrået har i slike tilfeller plikt til å kontrollere opplysningene og rette feil.

Normalt oppstår det uenigheter om hvorvidt en eller flere betalingsanmerkninger er rettmessige eller ikke. Dette er et omfattende tema som vi tidligere har dekket i denne artikkelen om betalingsanmerkninger og gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrå.

Inkassoguiden.no har også skrevet flere nyttige artikler vedrørende betalingsanmerkninger og hvordan man skal gå frem for å få slettet urettmessige betalingsanmerkninger.

Hvor ofte bør jeg kredittsjekke meg selv?

Det er sjeldent behov for å kredittsjekke deg selv, dersom du ikke har mistanke om at det kan ha skjedd endringer siden forrige gang du kredittsjekket deg selv. Det er først og fremst nyregistrerte betalingsanmerkninger som det er viktig å fange opp.

Når det gjelder betalingsanmerkninger som er innrapportert av inkassobyrå, så skal det alltid sendes et forhåndsvarsel til deg fra kredittopplysningsbyrået, med 14 dager frist til å uttale deg før den nye betalingsanmerkningen blir søkbar. Dette er en fin sikkerhetsfunksjon som fanger opp mange urettmessige betalingsanmerkninger, vel og merke dersom man er årvåken og faktisk leser posten sin.

Det blir også registrert betalingsanmerkninger i forbindelse med rettslige skritt slik som dommer i forliksrådet som ikke betales innen en oppfyllelsesfrist, avholdte utleggsforretninger og forhold som konkurs og gjeldsordning. Dette er imidlertid forhold mann som oftest er klar over, men som man kanskje ikke tenker på at kan medføre en betalingsanmerkning.

Dersom noen nylig har foretatt en kredittvurdering av deg, så vil du få et såkalt gjenpartsbrev fra det aktuelle kredittopplysningsbyrået. Dersom det ikke fremkommer noen betalingsanmerkninger på dette så er det ingen hensikt i å foreta en ny kredittsjekk av deg selv med det første. Dette gjelder ikke dersom det i mellomtiden har skjedd forhold, som du mistenker at kan ha resultert i en urettmessig betalingsanmerkning.

Husk at et slikt gjenpartsbrev kun gjelder hva som er registrert hos det aktuelle kredittopplysningsbyrået. Selv om de samme opplysningene som oftest registreres hos alle 4 kredittvurderingsselskapene samtidig, så er dette ikke alltid tilfellet. Det skader derfor aldri å ta en sjekk hos de tre andre ved den minste usikkerhet.

Det er imidlertid ingenting i veien for å kredittsjekke seg selv ofte. En god regel er å alltid kredittsjekke seg selv hos alle 4 kredittopplysningsbyråene før du skal legge inn viktige søknader om lån og kreditter. Dette gjelder spesielt om viktige forhold som søknad om boliglån, billån og lignende.

Dersom det fremkommer en urettmessig betalingsanmerkning når du søker om boliglån så kan dette ødelegge mye av tillitten til banken. De tenker fort at det ikke er røyk uten ild og avslår derfor en lånesøknad for sikkerhets skyld, gjerne med en annen begrunnelse en den feilregistrerte betalingsanmerkningen.

Husk at dersom du kan dokumentere et tap i forbindelse med feilregistrerte opplysninger så kan du kreve erstatning.