Det har skjedd en rivende utvikling i den europeiske og internasjonale banknæringen de siste årene. Her hjemme i Norge er vi fascinert av tjenester som Vipps og Apple Pay, men dette er bare en liten brøkdel av nyvinningene som har skjedd i finansnæringen de siste årene.

N26 er en slik nyvinning som også nordmenn i sterkt økende grad vil ha glede av i årene fremover. Vi tror at flere hundretusen nordmenn i løpet av få år vil ha et N26 kort i sin lommebok. Men hva er egentlig N26?

N26 er en filialløs mobilbank som er svært enkel og billig å bruke. N26 er registrert som en bank i Tyskland og er omfattet av den Europeiske sikringsordningen, tilsvarende innskuddsgarantien vi har i Norge.

Det er faktisk helt gratis å bli kunde og få tilsendt et gratis Mastercard debetkort. Dette kortet er svært billig i bruk og i mange tilfeller helt gratis å skaffe og bruke. Det er gratis å overføre penger til N26, bruke N26 til varehandel, samt foreta uttak i minibanker i EU landene som benytter Euro som valuta. I Norge er det imidlertid et uttaksgebyr på 1,7 % i minibanker, men ellers er kortet gratis i bruk i Norge.

Det som kanskje er mest spesielt med N26 i forhold til tradisjonelle norske bankene, er at de har fjernet hele valutapåslaget ved bruk i andre land. Dette betyr at selv om du må betale et uttaksgebyr på 1,7 % i land som ikke bruker Euro så slipper du valutapåslaget som typisk er på 1,75% i norske banker. Ved varehandel slipper du gebyrer fullstendig, mens du fortsatt med tradisjonelle norske kort fortsatt må betale valutapåslag.

Kortet til N26 er helt gratis å anskaffe og det påløper ingen årlige gebyrer. Dette er også ganske unikt i forhold til de aller fleste norske banker.

N26 har vennebetaling som tilsvarer Vipps.

Vennebetaling er ikke noe unikt som bare Vipps tilbyr. Dette er faktisk veldig vanlig hos mange såkalte Fintech banker, slik som N26 er. Dog er det en foreløpig forutsetning at mottakeren også bruker N26, men siden vi anslår at dette selskapet vil ta store markedsandeler i Norge i årene som kommer, så kan dette fortsatt være en spennende del av tjenesten for oss nordmenn.

Alt styres i Appen til N26.

N26 er en filialløs mobilbank (mobile first). Det betyr at du bruker appen til alle tjenester du ønsker utført. Til og med registreringen av kundeforholdet gjøres i appen hvor det er funksjoner for å skanne passet ditt samt ta bilde og stemmeopptak av deg.

Dette gjøres for at banken skal oppfylle sine plikter i henhold til hvitvaskingslovverket (know your customer) i Europa, tilsvarende det vi har i Norge. Siden det er en Tysk bank du har med å gjøre, så medfører det ikke noen større risiko å gi slik personinfo fra deg enn om det var en norsk bank.

Appen har forøvrig en rekke smarte funksjoner hvor du kan opprette separate sparebøsser og lignende for å spare til spesielle formål.

I appen kan du fryse og åpne kortet om hverandre i løpet av få sekunder. Dette kan være en hendig funksjon i mange situasjoner, for eksempel dersom du lurer på om kortet er på avveie, så kan du fryse kortet for så å åpne det igjen når det dukker opp. Det er med andre ord slutt på å sitte i telefonkø med banken som forøvrig sperrer kortet for godt.

Dersom du mistenker at kortinfo er på avveie, så kan du sperre kortet og gjenåpne det i korte perioder når du skal betale for deg, for deretter å sperre det igjen med en gang. Nytt erstatningskort kan du enkelt bestille i appen, men da koster det 6 Euro for det nye kortet. Dette er igjen en bagatell i forhold til det som er vanlig å betale for et nytt erstatningskort i Norge.

Det er forøvrig en rekke andre praktiske sikkerhetsfunksjoner i appen som alle er svært enkle å bruke. Du kan bytte pin kode i løpet av få sekunder. Du kan opprette sperre for å bruke kortet i utlandet, samt velge om det kan brukes til nettbetaling og minibankuttak eller om en eller begge disse mulighetene skal sperres.

Igjen er dette tjenester som du kan slå av for å slå på i korte perioder når du skal bruke kortet. Sikkerhetsfunksjoner i mange forskjellige lag er det med andre ord ingenting å utsette på.

Ellers så er det et praktisk kart i appen som viser alle minibanker i nærområdet du befinner deg i. Dette er en utrolig praktisk funksjon som du ikke viste at du savnet før du oppdaget det.

Hvordan får jeg et N26 kort?

Det er svært enkelt å få ditt eget N26 kort og konto. Du laster rett og slett ned appen med navnet «N26» fra Appstore eller Googles Play Store.  Når denne er lastet ned og installert så åpner du appen og følger den innebygde guiden som leder deg videre i prosessen. Det er nesten umulig å gjøre noe galt.

I prosessen må du ta et bilde av passet ditt for å legitimere deg. Dette gjør du sammen med at du tar et bilde av deg selv som N26 kan sammenligne med bildet på passet. Dermed vet N26 at du er den du påstår at du er. I prosessen blir du spurt om du har invitasjonskode. Da kan du bruke koden «terjem3192» i dette steget.

Når registreringen er fullført, så bestiller du kortet gratis. Du får en del tilbud om oppgraderinger, noe vi kommer tilbake til lenger nede, men det er ikke nødvendig for at du skal få alle funksjoner og priser som vi har beskrevet frem til nå i artikkelen.

Når dette er gjort så blir kortet sendt til deg og det vil komme i postkassen i løpet av en ukes tid. Du kan imidlertid overføre penger til kontoen med en gang registreringsprosessen er fullført. Penger kan foreløpig kun overføres mellom N26 brukere (gratis), eller ved bankoverføring (gebyr til din norske bank vil normalt påløpe). Det kan nok forventes at flere muligheter kommer etter hvert.

Kortet du får har forøvrig et veldig unikt og spesielt design som vi vekke mye oppmerksomhet når du bruker dette. Kortet er gjennomsiktig, og du vil kunne se at det faktisk er mye mer teknologi i et kort enn det du var klar over.

Kan N26 erstatte min norske bank?

N26 kan ikke erstatte din norske bank helt ennå. Dette først og fremst fordi det foreløpig ikke er mulighet til å betale norske regninger i banken, samt at din arbeidsgiver eller NAV ønsker et norsk kontonummer å foreta utbetalinger til.

Dette kan vi imidlertid forvente at er løsninger som vil komme med tiden, så hvorfor ikke bare komme i gang med en gang? Det er så mange situasjoner allerede hvor du vil ha glede av N26 og med tanke på at dette er fremtiden så er det ingen grunn til å hole tilbake.

Hvordan tjener N26 penger?

Siden alt er gratis eller tilnærmet gratis med N26, så er det naturlig å stille seg spørsmål om hvordan N26 tjener penger. Dette er et veldig legitimt spørsmål da man ikke vil være kunde i en bank som risikerer å gå konkurs. Selv om banken er omfattet av innskuddsgarantiordning, så vil dette jo medføre mye plunder.

Dette mener vi ikke er noen risiko i forhold til N26. Vi tviler på at N26 for øyeblikket får med overskudd, rett og slett fordi de er i enorm vekst, noe som koster penger. Bare det å sende ut et nytt gratiskort til en ny kunde, medfører et minusregnskap for dette kundeforholdet i lang tid før kunden blir aktiv kunde, og dermed sakte men sikkert ender opp med å bli en positiv kunde regnskapsmessig sett.

Det er i denne sammenhengen viktig å være klar over at N26 har et håp om at nye kunder vil være kunder i mange tiår fremover og kanskje hele livet. Et selskap som opplever en slik enorm vekst og popularitet er et ettertraktet investeringsobjekt og har god tilgang til såkalt Venture kapital.

Men tilbake til spørsmålet, hvordan tjener N26 penger? Pr. i dag er nok den største inntektskilden inntekter fra kunder som velger å oppgradere sitt kundeforhold til et «business» eller «metal» kort, noe som medfører mange flere fordeler.

Dette koster imidlertid henholdsvis 9,90 og 16,90 Euro i måneden, og selv om det nok bare er en brøkdel av kundene som benytter seg av dette, så er det nok den absolutt viktigste inntektskilden for selskapet for øyeblikket.

Ellers så er det pr d.d. ingen åpenbare store inntektskilder de har fra sine vanlige kunder, men siden det er filialløs bank som kun har de enkleste løsninger slik at nær sagt hele driften mer eller mindre kan hel automatiseres, så er kostnadene også mye lavere enn hos tradisjonelle banker.

Noen gebyr er det imidlertid på noen områder. Minibankuttak utenfor Euro sonen medfører et gebyr på 1,7% av uttaksbeløpet og ved mer enn 5 uttak i måneden så påløper det ekstra gebyr. Det er heller ikke renter på penger som står på konto hos N26, noe som N26 kan utnytte til sin fordel.

Den store gulroten for investorene til fremtidige inntekter er muligheten til å implementere nye produkter og tjenester i appen i fremtiden. Dermed kan man nå millioner av brukere «over natten».

Slik tjenester kan være alt i fra forsikringer, kredittkort, lån, og ikke minst cashback program via samarbeidende firmaer ved bruk av kortet. Mulighetene er nær sagt uendelige, det handler bare om å sy sammen gode løsninger som kan sammenføyes i appen på en enkel og praktisk måte.

Bør jeg betale for å oppgradere mitt kundeforhold?

Det koster henholdsvis 9,90 Euro eller 16,90 Euro å oppgradere kundeforholdet til «Business» eller «Metal». Da får du du en reiseforsikring inkludert sammen med en rekke andre fordeler som prioritert kundeservice, gratis minibankuttak over hele verden, rabatter fra utvalgte partnere m.m.

Dette er ekstra tjenester som vi kjenner igjen fra norske kredittkort. I tillegg har de fleste nordmenn allerede tegnet en helårs reiseforsikring for seg og sin familie via sitt vanlige forsikringsselskap.

For personer i enkelte land hvor det ikke er like lett å få kredittkort eller tegne en gunstig reiseforsikring så er dette absolutt et interessant produkt. For nordmenn derimot så vil de færreste nytte noen glede av denne forsikringen, en forsikring som er hovedfordelen med et oppgradert medlemskap.

De resterende produktene er mer unyttige, men greie å ha dersom de hadde vært gratis. Men ved en årspris på ca. kr 1200,- eller kr 2000,-, så er det rett og slett ikke verdt pengene dersom du ikke vil vise deg med det veldig elegante og spesielle metallkortet da.

Hva er forskjellen på den Europeiske og den norske innskuddsgarantien?

Den norske innskuddsgarantien er på 2 millioner kroner, men i EU land er garantien på 100000 Euro, noe som tilsvarer ca. 1 million kroner. Siden N26 ikke er et spareprodukt så er dette mer enn nok.

Dine penger er med andre ord mer en godt nok sikret hos N26 og dette er ikke noe argument for eller imot å bruke N26.

Hvor mye kan jeg spare ved å bruke N26?

Du kan spare mye penger ved å bruke N26 mye på en riktig måte. N26 bør være ditt foretrukne kort på reiser og handel på internett. Dette både for å spare penger, samt for å ivareta din sikkerhet på en best mulig måte, ved å ta i bruk de ekstra sikkerhetstiltakene i appen for å sikre kortet mot misbruk.

Norske banker benytter ulike gebyrer på sine kortprodukter. En årspris på mellom kr 200,- til kr 400,- er vanlig, mens dette er helt gratis hos N26. For at denne besparelsen skal være reell så forutsetter dette imidlertid at du faktisk sier opp ditt norske bankkort og kun benytter N26.

Dersom du bruker N26 som ditt faste betalingskort, så må du imidlertid regne med gebyr til din norske bank hver gang du skal overføre penger til N26. Disse gebyrene varierer typisk mellom kr 30,- og kr 50,- på hver overføring, siden dette foreløpig må skje som en utenlandbetaling.

Det lønner seg derfor å foreta større overføringer om gangen for at dette gebyret ikke skal påløpe for ofte. Dette antar vi imidlertid at er et forbigående problem. Vi vet at konkurrenter av N26 (se under) allerede har implementert løsninger for at dette skal foregå gebyrfritt, og det er bare et tidsspørsmål før N26 også har dette på plass.

Den største fordelen ved å bruke N26 er at du slipper valutapåslag på all bruk i utlandet. Dette gjelder både ved varehandel og minibankuttak. I Eu land kan du således ta ut Euro helt gebyrfritt, det samme gjelder ved all varehandel i hele verden. I de aller fleste norske banker påløper det nesten konsekvent et valutapåslag på 1,75 % i tillegg til eventuelle andre gebyrer.

Det er viktig å huske på at bruk i utlandet, hvor du slipper valutapåslag, ikke bare gjelder på reiser til fjerne strøk. Det gjelder også ved absolutt all handel på internett hvor du betaler i annen valuta, samt på Harryhandel til Sverige.

Dersom du summerer opp hvor mye all handel i utenlandsk valuta utgjør i løpet av et år så vil du bli overrasket. Legg på 1,75 % på dette, så finner du ut hvor mye du kan spare i året bare på dette ved å benytte N26.

Andre produkter som tilsvarer N26.

Selv om vi i denne artikkelen har fokusert på N26, så finnes det flere konkurrenter til disse i EU som er tilgjengelig for nordmenn. For nordmenn er Monzo, Revolut og Lunarway interessante alternativer som i all hovedsak tilsvarer N26.

Du skaffer deg disse kortene på samme måte som N26. Du søker rett og slett på navnet i App Store eller Google Play Store og laster ned appen. Den videre registreringsprosessen er veldig lik den vi har beskrevet for N26.

Alle disse kortene har sine spesialiteter, noe som medfører noen fordeler og ulemper for det enkelte kortet. Dermed er det fornuftig å ha et kort hos minst to av disse selskapene, slik at du til enhver tid kan utnytte de beste fordelene hos det enkelte selskapet.

Inkassoguiden har forøvrig skrevet en egen artikkel om hvordan du får et slik gratis debet kort, og har der laget en fin oppstilling over de forskjellige fordelene og ulempene til de enkelte kortene og aktørene.