Mange av oss har fått gavekort til jul eller i gave til spesielle anledninger. Felles for de fleste av oss er at et gavekort har en egen evne til å bli liggende ubrukt og mange har opplevd å få beskjed i butikken om at gavekortet ikke er gyldig lenger. Så hvor lenge er egentlig et gavekort gyldig? Finnes det noen regler rundt dette eller er det fritt frem for butikkene å bestemme dette selv?

Gyldigheten på et gavekort er et avtalerettslig spørsmål. Det betyr at det er den varigheten man har avtalt ved kjøpet, og som fremgår av gavekortet, som gjelder. Dersom det ikke er avtalt en utløpsdato, og dette heller ikke står på gavekortet, så er det den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år som gjelder.

Det er butikken som må sannsynliggjøre at det er avtalt en kortere utløpsfrist, enn den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år. Dersom dette ikke er påført på gavekortet så har butikken et dårlig utgangspunkt dersom de påstår at gavekortet er løpt ut.

Hvilken lov henviser jeg til vedrørende foreldelse av gavekort?

Kjøp av gavekort er et avtalerettslig spørsmål som reguleres av avtaleloven. Avtaleloven gir stor frihet når det gjelder å gjøre avtale mellom partene. For at butikken skal påstå at det er avtalt spesielle betingelser i forbindelse med kjøp eller utstedelse av et gavekort, så må dette kunne sannsynliggjøres av butikken.

Dette bør gjøres ved at det fremgår tydelig av gavekortet hvor lenge det er gyldig, hvilke butikker det kan benyttes i og eventuelt andre begrensninger slik at det ikke kan benyttes på salgsvarer.

Butikken kan også opplyse slikt på annen måte i forbindelse med kjøpet av gavekortet, men siden gavekort er et produkt som normalt kjøpes for å gis bort, så kan dette fremstå som spekulativt og i strid med god forretningsskikk. Butikken vil således ha en mye dårligere sak i slike sammenhenger, men kan muligens likevel vinne frem dersom det kan sannsynliggjøres at dette ble tydelig opplyst ved kjøpet.

Dersom det ikke er gjort en bestemt avtale om utløpstiden ved et kjøp av et gavekort, og det ikke er påført noen utløpsfrist på gavekortet, så er det den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år som gjelder.

Det er lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) som er relevant lov i denne sammenhengen. Foreldelsesloven gjelder ikke bare foreldelse av rene pengekrav, men regulerer også foreldelse av andre ytelser, noe som er tilfellet med gavekort.

Kjøp av gavekort omfattes også av forbrukerkjøpsloven i den grad det er relevant. Det betyr blant annet at dersom man ikke får brukt gavekortet på en måte som det var rimelig å forvente ved kjøpet av gavekortet, så kan man ha krav på pengene tilbake i form av heving.

Når innehaver av gavekortet kjøper et produkt med gavekortet, så begynner fortsatt rettighetene etter forbrukerkjøpsloven å løpe fra den dato på det aktuelle produktet, selv om gavekortet ble kjøpt vesentlig tidligere.

Hvordan går jeg frem dersom butikken avviser et gavekort som jeg mener er gyldig?

Dersom butikken nekter å la deg bruke et gavekort som du mener er gyldig, så kan du fremme et påkrav om å få utbetalt beløpet fra dem. Dette påkravet kan du dermed forsøke å inndrive som et vanlig pengekrav ved å først bringe saken inn for domstolene, normalt forliksrådet og deretter namsmyndighetene.

Siden dette er en relativ tungvinn prosess for mannen i gata, med tanke på at det normalt er et lite beløp det er snakk om, så er det å anbefale å be Forbrukerrådet om hjelp. Forbrukerrådet gir gratis rådgivning og saken kan deretter bringes gratis inn for Forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklageutvalgets avgjørelse er et tvangsgrunnlag for utlegg i likhet med en dom i forliksrådet, slik at kravet deretter kan kreves inn via begjæring om utlegg til namsmannen.

En annen metode som ofte kan være effektiv er å bruke media og sosiale medier. Negativ omtale er noe de fleste butikker ikke er særlig glad i og kan fort få dem til å endre holdning.

Kan butikken nekte meg å kjøpe bestemte varer med gavekortet?

Dersom det ikke er avtalt spesielle betingelser for bruk av gavekortet, noe som bør fremgå av gavekortet, så må forbruker kunne anta at gavekortet kan benyttes på alle varer eller tjenester hos butikken.

Dersom butikken nekter deg å benytte gavekortet på bestemte varer, for eksempel salgsvarer, og dette ikke er avtalt eller går tydelig frem av gavekortet, så kan du kreve heving av summen på gavekortet.

Kan jeg kreve et gavekort refundert?

Dersom du ikke får benyttet gavekortet på en slik måte som kjøper av gavekortet ble forespeilet, eller som det ellers varrimelig å forvente, så kan du kreve gavekortet refundert på samme måte som beskrevet over.

Angrerettloven omtaler ikke angrerett på gavekort spesielt, men vår klare oppfatning er at kjøper av et gavekort kan angre på et kjøp av et gavekort, dersom kjøpet er foretatt på en måte som omfattes av angrerettloven. Det betyr at du kan angre kjøpet innen 14 dager dersom du har mottatt angreskjema eller inntil ett år dersom angrerettskjema ikke er mottatt.

Et typisk eksempel på et kjøp som omfattes av angrerettloven er kjøp via internett. Kjøp av gavekort i butikk omfattes ikke av angrerettloven.

Når du får et gavekort av butikken som gave eller premie.

Når du får et gavekort til jul, så er gavekortet normalt kjøpt av giver hos den aktuelle leverandøren. Gavekort benyttes også flittig som premier i konkurranser eller for å lokke kunder som har handlet i butikken tidligere, ved å utstede gavekort eller rabattkoder.

Slike gavekort har gjerne flere begrensninger enn et gavekort som er kjøpt for tilsvarende beløp i penger. Igjen er hovedregelen at de betingelser som er oppgitt på gavekortet er det som gjelder. Hvis ikke så er det den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år som gjelder, samt at gavekortet kan brukes på alle produkter hos utsteder.

Dersom en leverandør utlyser en konkurranse hvor et gavekort hos dem er premien, så må deltakerne kunne anta at det er rimelige vilkår på gavekortet, dersom annet ikke går uttrykkelig frem av utlysningen av konkurranse.

Siden det er normalt med en noe kortere utløpsfrist på gavekort enn den alminnelige foreldelsesfristen, så kan det nok leverandøren slippe unna med en noe kortere utløpsfrist, selv om dette ikke fremgikk av konkurransevilkårene.

Dersom det ellers følger urimelige vilkår som ikke var opplyst på forhånd og dette forringer mottakers nytteverdi av gavekortet vesentlig, så kan mottaker påberope seg at disse betingelsene ikke gjelder. Dersom dette ikke godtas så kan mottaker ha et gyldig pengekrav som kan fremmes med påkrav. Siden grensene her er litt mer komplisert juss er det fornuftig å få hjelp av forbrukerrådet.

Kan selgeren nekte å bruke gavekortet på flere enn ett kjøp?

Et kjent problem er at mottaker av gavekortet ikke finner et produkt i butikken som tilsvarer verdien på gavekortet. Det kan være at gavekortet ønskes benyttet på dyrere eller billigere kjøp.

Normalt er dette ikke noe problem og man kan betale et mellomlegg dersom varen er dyrere eller man kan få tilgodelapp dersom hele gavekortet ikke benyttes. Igjen er det viktig å påse at det ikke er begrensninger på dette som følger med gavekortet.

Dersom det ikke fremgår slike begrensninger på gavekortet, og dette heller ikke er avtalt på vanlig måte, så er normal kutyme at det aksepteres at kunden betaler penger imellom ved kjøp utover gavekortsummen eller får tilgodelapp på et mellomlegg dersom hele gavekortet ikke benyttes. Man bør i så fall ikke akseptere en tilgodelapp med kortere utløpsfrist enn det som gjelder for gavekortet.

Hvilke rettigheter har jeg dersom jeg har mistet et gavekort?

Med dagens teknologi og bokføringsregler er det rimelig å forvente at selger har en god oversikt og har nummerert gavekort. Således trenger man ikke å være hel fortapt dersom gavekortet er tapt selv om gavekortet bør behandles som et verdipapir.

Dersom man fortsatt har kvitteringen for kjøpet, eller bilde av gavekortet, så har man en god sak dersom butikken ikke er imøtekommende. Igjen minner vi om at Forbrukerrådet kan hjelpe i mange slike tilfeller.

Tenk deg godt om før du gir bort et gavekort.

Hvert eneste år så ligger det tusenvis av gavekort under norske juletrær som aldri blir benyttet. Gavekort er med andre ord en gullgruve for butikkene, da mange aldri benytter disse. Samtidig forstår man at gavekort er en enkel og fin løsning når man ikke vet hva man skal gi i gave.

Dersom du ønsker å gi bort et gavekort, så bør du imidlertid heller gi ett allsidig og bredt gavekort i stedet for et smalt gavekort som kun kan brukes i en enkelt butikk. Slike "brede" gavekort blir stadig mer vanlig og de fleste kjøpesentre selger gavekort som kan brukes over hele senteret.  De fleste store kjeder selger også normalt gavekort som kan benyttes i alle kjedens butikker over hele landet.

Et annet glimrende alternativ er et gavekort i form av et upersonlig Visa eller Mastercard debet kort. Dette selges i de fleste dagligvarebutikker, Narvesen og lignende. Disse selger også gavekort for mange store butikkjeder, samt Paysafecard kort, som er en løsning for betaling på internett som svært mange nettbaserte aktører tilbyr betaling via.

Denne typen gavekort er ment for å brukes flere ganger før beløpet er oppbrukt, og dersom brukeren er fornøyd med gavekortet finnes det ofte muligheter for å fylle opp disse. Vær imidlertid oppmerksom på at slike gavekort kan ta et gebyr for hver gang kortet brukes, eventuelt dersom det brukes mer enn et bestemt antall ganger eller etter en bestemt dato. Igjen er det viktig å sjekke betingelsene før kjøp.

Det er også fordeler med gavekort.

Det er ikke bare ulemper med gavekort. Mange typiske julegaver legges ut på salg rett etter jul og samme varen som man tenker å gi i julegave kan komme på salg med betydelig rabatt etter jul.

Ved å gi et gavekort i stedet for en gave, så er det større mulighet for at mottaker blir sittende igjen med et produkt denne liker. I stedet for å gi et bestemt klesplagg, så kan mottakeren velge i hele butikken eller hele kjeden dersom det gjelder et gavekort fra en større aktør i bransjen.

Dersom du vil gi bort et gavekort, så er imidlertid vårt klare råd å gi bort et "bredt" gavekort som for eksempel gjelder på et helt kjøpesenter eller et upersonlig betalingskort som Visa, Mastercard eller Paysafecard.