Jeg har slitt med gjeldsproblemer i flere år og har mistet oversikten over hvem jeg skylder penger til. Det hele blir ikke lettere ved at fordringene stadig kjøpes og selges mellom spekulanter som kjøper opp råtten gjeld og dermed skiftes navn både på kreditor og inkassobyrå. Hvordan går jeg frem for å skaffe oversikt over min utestående gjeld?

Virke Inkasso, som er inkassobyråenes egen interesseorganisasjon, har en egen tjeneste som du kan benytte for å få oversikt over all gjeld hos deres medlemsbedrifter. Denne tjenesten finner du på denne linken hvor du fyller ut et skjema som deretter sendes ut til medlemsbedriftene. Nesten alle inkassobyrå i Norge er medlem av Virke Inkasso, men du kan likevel ikke basere deg på dette alene.

Videre bør du kontakte andre kjente kreditorer, Statens Innkrevingssentral, det lokale kemnerkontoret, Lånekassen og NAV Innkreving dersom du mistenker at du har noe utestående til noen av disse instansene.

Hvordan kontakter jeg offentlige kreditorer for å få oversikt over min gjeld?

Statens innkrevingssentral har en egen nettside, hvor du logger deg inn på «din side» hvor du da vil få en oversikt over din gjeld. Her vil du finne misligholdt gjeld slik som NRK lisens, bøter, forenklede forelegg, offentlige gebyrer, studielån og mye mer.

Husk at det hovedsakelig er misligholdt gjeld som kreves inn av Statens Innkrevingssentral. Et studielån, som ikke er vesentlig misligholdt, vil for eksempel ligge hos Lånekassen. Oversikt over din studiegjeld får du ved å logge deg inn på dine sider på lånekassen.no.

For å få oversikt over ulike skattekrav og andre kommunale avgifter, så må du kontakte ditt lokale kemnerkontor. Du finner en fin oversikt over norske kemnerkontor på kemnerkontoret.com.

Dersom du har mottatt krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt i trygd fra NAV, så ligger dette hos NAV Innkreving. NAV Innkreving ligger for øvrig nå under skatteetaten, men blir fortsatt omtalt som NAV Innkreving. I tillegg til å håndtere krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt trygd, så står NAV Innkreving også for inndrivelse av barnebidrag i saker hvor dette ikke ordnes selv mellom partene.

Når det gjelder offentlige kreditorer, så er det ikke nødvendig å kontakte dem du er sikker på at du ikke har noen gjeld til. Dersom du aldri har hatt lån hos Lånekassen, eller vet at de lån du har hatt der er betjent og innfridd, så er det overflødig å kontakte dem i en fase hvor du skaffer deg oversikt over din gjeld.

Det samme gjelder NAV Innkreving, dersom du aldri har mottatt ytelser fra NAV eller aldri har fått noe krav om tilbakebetaling og heller ikke betaler barnebidrag via dem, så er det unødvendig å bruke tiden din på å få bekreftet det opplagte.

Gamle inkassosaker er den store hodepinen når du skal skaffe deg oversikt over gjelden din.

For personer som ikke selv har opplevd alvorlige gjeldsproblemer over tid, så er det lett for disse å være fordomsfulle i forhold til at du ikke engang klarer å holde oversikten over gjelden din. Ikke bry deg om disse. De er fordomsfulle og har ikke innblikk i hvor rotete det er når gammel gjeld til stadighet bytter eiere og inkassobyrå.

Det er også mye rot hos de forskjellige fordringshaverne og inkassobyråene og disse legger på omkostninger og reduserer disse etter hvert som de (forhåpentligvis) oppdager feilen. På toppen av det hele så sendes saker til forliksrådet og namsmannen for utleggsforretning med jevne mellomrom. Her blir sakene registrert på den daværende kreditor og eventuelle pant registreres på disse. Det hele er et vanvittig rot og selv økonomer har problemer med å holde oversikten.  Det er med andre ord på høy tid med lovendringer, som forplikter den kreditor som til enhver tid eier kravet til å ha en fullstendig oversikt over historiske eiere og inkassobyrå som har behandlet sakene som skal fremlegges på forespørsel.

Kredittsjekk deg selv!

I forbindelse med din innsamling av oversikt over all utestående gjeld så er det viktig at du gjør alt du kan for at ingenting blir utelatt. En kredittsjekk av deg selv er en fin måte å fange opp saker som du kanskje ikke har funnet ut ved hjelp av metodene vi allerede har nevnt. Du finner en grei og informativ artikkel her om hvordan du kredittsjekker deg selv gratis.

Husk at det kun er gjeld hvor det er registrert en betalingsanmerkning på deg som fremkommer på en kredittsjekk. Det blir ikke registrert betalingsanmerkninger på all gjeld og dessuten så skal betalingsanmerkninger slettes etter en tid, etter nærmere bestemmelser.

Dette er med andre ord ikke en god måte å skaffe seg oversikt over gjeld på, det er kun en av flere måter å forsøke å fange opp eventuell gjeld som du allerede ikke har fått med deg ved å benytte metodene over. Det er også viktig å vite at det er størrelse på gjeldens hovedstol (det opprinnelige kravet før renter og omkostninger) på registreringstidspunktet for betalingsanmerkningen som står oppført som en betalingsanmerkning.

Private lån og regresskrav.

Mange med gjeldsproblemer har opp igjennom tatt opp private lån fra familie og venner. Det kan også være familie og venner som en gang har kausjonert for deg og som måtte betale ut din gjeld. Disse kan rette et regresskrav mot deg i ettertid.

Dersom du vet at du har privat gjeld så er det viktig å kontakte disse for å bli enige om restgjeldens størrelse.  Ikke utelat slike krav dersom du skaffer deg oversikt for å søke refinansiering eller gjeldsordning. Du maler deg selv bare inn i et hjørne ved å ikke ta med alt.

Sjekk eiendomsregisteret for å se hvem som har pant i boligen din.

En annen ting du bør gjøre dersom du eier bolig er å foreta et søk i eiendomsregisteret. Dette gjør du på seeiendom.no. Der kan du søke opp din eiendom og finne alle heftelser i din bolig eller annen eiendom som hytte. Dersom dette gjelder en gammel sak så kan du møte nye problemer som nevnt under.

Sjekk heftelser på bilen i motorvognregisteret.

En tilsvarende metode er å sjekke i motorvognregisteret for å sjekke om det er registrert gjeld i form av heftelser på bilen din. Dette sjekker du hos Brønnøysundregistrene på brreg.no. Også her kan du møte på problemer som er nevnt under i forhold til navnebytte, kreditorbytte m.m.

Stadige navnebytter, kreditorbytte, bytte av inkassobyrå og fusjoner, fører til mye problemer for skyldner i forhold til å holde oversikt over gjelden.

Et typisk problem er dersom det ble tatt pant i huset ditt, i forbindelse med en utleggsforretning for en del år siden. Etter at dette utleggspantet ble tatt, så har kravet skriftet eier flere ganger og det er gjerne byttet inkassobyrå minst like mange ganger.

Dersom problemstillingen ikke er stor nok med dette, så er mange så uheldige at gjerne den opprinnelige kreditoren og/ eller inkassobyrået som stod som kreditor og Prosessfullmektig den gang, i mellomtiden har byttet navn, fusjonert med annet selskap eller i verste fall har avviklet virksomheten i Norge.

Når skyldner i et slikt tilfelle skal skaffe seg oversikt over gjelden så står de foran en nærmest umulig oppgave. Dette blir ikke lettere ved at mange dessverre kaster dokumenter i forbindelse med foreleggelse og avholdelse av utleggsforretning samt gamle inkassokrav. De stoler på at inkassobyråene og namsmennene holder tungen rett i munnen, men vi ser alt for ofte det motsatte.

Man står således på bar bakke i forhold til å nøste opp i forholdet og hvilket krav dette gjelder i dag. Man er således helt avhengig av at inkassoselskapene opptrer tilstrekkelig profesjonelt og ikke barer sender en gjeldsoversikt men også er behjelpelige med å fremskaffe gamle dokumenter for å dokumentere historikken. Igjen må vi dessverre si at mange møter veggen da inkassobyråene er motvillige til å sende annet enn kopi av siste rettslige skritt.

Foreta en oppsummering for å få en mest mulig fullstendig oversikt over gjelden.

Når du har innhentet så mye dokumentasjon som mulig i henhold til ovenstående så er det på tide å sette seg ned å lage en komplett oversikt over alle gjeldsposter. Dersom du sitter med et gammelt inkassobrev som du ikke klarer å knytte opp mot en av disse postene så må du ta tak i dette og forsøke å nøste opp i det. Da begynner du selvfølgelig med å benytte kontaktinformasjonen på brevet og håpe på at dette blir en enkel jobb.

Ikke gjør denne feilen!

Det er normalt to hovedårsaker til at personer ønsker å skaffe en fullstendig oversikt over all gjeld. Dette er enten at de vil forsøke å få til en refinansiering eller en frivillig eller tvungen gjeldsordning med kreditorene.

En typisk feil mange gjør i denne prosessen er at de forsøker å holde enkelte krav utenfor en slik prosess. Privat gjeld til familie eller venner er en gjenganger i så henseende. Motivasjonen for dette er ofte å betjene gjelden ved siden av en refinansiering eller gjeldsordning.

Problemet er imidlertid at slike ordninger legges opp til at du har vært ærlig om all gjeld og utgifter. Dette legges til grunn for hvor mye du trenger til boutgifter og livsopphold i et større regnestykke. Når du dermed holder gjeld utenfor, så blir du sittende med en betydelig utgift i tillegg til dette, i en beregning som i utgangspunktet er veldig stram i forhold til dine økonomiske rammer.

Alt for ofte resulterer derfor dette i at skyldner får problemer med å betjene en refinansiering eller at en gjeldsordning ikke blir fulgt opp i henhold til den avtalte eller stadfestede ordningen. Derfor sier vi det igjen, ikke gjør denne feilen!

Du kan forøvrig også ha nytte av å lese denne artikkelen om hva som skjer når du ikke betaler gjelden din.