Dersom du skal motta en betaling fra utlandet, så trenger du å opplyse dine betalingsdetaljer til din norske bank og kontonummer. Dette kan være aktuelt i mange sammenhenger, for eksempel dersom du har vunnet penger i utlandet, har inntekter fra utlandet, skal motta penger fra familiemedlemmer i utlandet og mye mer.

Det er imidlertid ikke alltid like lett å finne sitt IBAN nummer dersom man leter i nettbanken sin, noe som er det naturlige stedet for mange å lete etter dette, dersom man er første gangs bruker. Spørsmålet er derfor enkelt, hvordan finner jeg mitt IBAN nummer?

Den enkleste måten å finne ditt IBAN nummer på er å foreta et google søk på navnet på din bank sammen med IBAN. Dette kan for eksempel gjøres ved å søke slik dersom det gjelder en konto i Dnb: «Dnb IBAN».

De aller fleste banker har da en nettside hvor de forklarer hvordan du finner ditt IBAN nummer, Swift og bankens øvrige betalingsdetaljer, når du skal motta en utenlandsbetaling. Det er vanlig med en løsning hvor du taster inn ditt kontonummer og dermed vil du få opplyst IBAN nummer.

For å gjøre det hele enda lettere for deg, så har vi nedenfor listet opp en del av de største bankene med link direkte til denne siden hos dem hvor du kan få opplyst IBAN, SWIFT og bankens øvrige detaljer som er nødvendig å opplyse, når du skal motta betalinger fra utlandet:

Alternativt så kan du benytte IBAN systemets egen internasjonale hjemmeside til å regne ut ditt IBAN kontonummer. På denne listen så kan du enkelt velge Norge samt taste inn ditt norske kontonummer og du vil få opplyst IBAN nummer.

Du trenger imidlertid fortsatt å få opplyst SWIFT/ BIC og bankens øvrige opplysninger. Det kan du få opplyst på denne nettsiden som også tilhører IBAN systemet.

Dette er ofte den aller enkleste metoden for å finne IBAN, SWIFT og annen betalingsinformasjon raskt.

Hva er IBAN?

IBAN er en forkortelse for International Bank Account Number, og er en internasjonal standard for bankkontonummer som brukes i de fleste land.

Et IBAN nummer begynner alltid med en landskode. For Norge er dette NO. IBAN nummeret avsluttes med det nasjonale kontonummeret, altså ditt vanlige norske kontonummer. Mellom NO og ditt norske kontonummer skal det stå 2 kontrollsiffer, det er disse kontrollsifrene du må få opplyst av banken eller regne ut via IBAN sitt nettsted.

De to kontrollsifrene regnes ut ifra en formel fra det resterende kontonummer, og alle som har dette kontonummeret kan regne ut kontrollsifrene ved hjelp av denne formelen. Det er med andre ord ikke nødvendig å få dette opplyst av banken, så lenge du bruker en tjeneste hvor denne formelen er programmert inn riktig, slik som tilfellet er hos IBAN sin hjemmeside.

Et IBAN nummer til en Norsk konto skal dermed se slik ut (hvor X byttes ut med sifre): NO XX XXXX XX XXXXX. Mellomrom er her benyttet for at du lettere skal se sammenhengen i oppbyggingen. Når du benytter IBAN ved betaling sløyfes mellomrom, slik at IBAN nummeret ser slik ut: NOXXXXXXXXXXXXX.

Hva er forskjellen på IBAN, SWIFT og BIC?

IBAN er en standard for å identifisere ditt kontonummer. SWIFT og BIC er for å identifisere hvilken bank kontoen er registrert hos.

SWIFT er en forkortelse for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. BIC er en forkortelse for Bank Identifier Code. SWIFT kode og BIC er lik og benyttes om hverandre.

SWIFT/ BIC koden består av 8 eller 11 tegn i form av sammenhengende store bokstaver. For eksempel ser Nordea sin norske filial sin SWIFT kode slik ut: NDEANOKK.

Hva er SEPA?

SEPA er en europeisk standard som kan brukes ved betalinger mellom avsender og mottaker i EU og EØS området. En SEPA betaling er raskere og billigere enn en tradisjonell utenlandsbetaling, men det er fortsatt nødvendig å benytte IBAN og SWIFT/BIC i forbindelse med overføringen.

For at en betaling skal foregå via SEPA så er det nødvendig at avsender og mottakerbanken benytter SEPA. Siden det er et relativt nytt system så er ikke alle banker tilknyttet dette, men de fleste større norske banker er allerede i gang og har tatt i bruk dette.

Normalt så vil avsender banken automatisk velge SEPA dersom begge banker er tilknyttet dette. Den som legger inn betalingen trenger således ikke å tenke på dette med mindre bankgebyr skal trekkes i fra på det overført beløp, slik at mottaker belastes avsenders omkostninger. Dette er også noe du ofte kan velge ved registrering av betaling, nemlig om det er mottaker eller avsender som skal belastes bankgebyrer. Det vanlige er at partene betaler hver sin del av det som påløper av gebyrer i sin bank.

Billige alternativer til tradisjonell utelandsbetaling med IBAN og SWIFT.

Selv om det benyttes SEPA så er gebyret ved utelandsoverføringer vesentlig høyere enn ved nasjonale betalinger. I Sbanken som regnes som en av de billigere bankene i Norge, så er gebyret for utenlandsbetaling ved bruk av SEPA i skrivende stund kr 20,- mens ved tradisjonell utenlandsbetaling uten SEPA så er gebyret på kr 50,-. I tillegg kan mottakerbanken kreve gebyr for mottak av utenlandsbetalinger, uavhengig om det er foretatt via SEPA eller den tradisjonelle metoden.

Dersom det er større summer som skal overføres, så utgjør dette gebyret en prosentmessig liten del av betalingen. Dersom det imidlertid gjelder betaling av småsummer på noen hundrelapper, så blir dette fort en veldig dyr løsning.

Det finnes i dag en rekke alternativer for overføringer på andre måter med lite eller uten gebyr. Paypal er en velkjent og godt etablert tjeneste, men er kun gebyrfri ved overføringer mellom privatpersoner. Den norske aktøren Vipps er i ferd med å etablere seg i flere land, noe som kan være interessant for nordmenn fremover.

Vi har tidligere omtalt nye Fintech produkter som N26 og Revolut, som begge har en rekke løsninger for gratis overføringer mellom brukere. Transferwise er et annet nytt og populært alternativ. Ellers er kryptovaluta også et alternativ som kan bli spennende i fremtiden.