Dersom du har orientert deg om priser på debetkort og kredittkort, så er valutapåslag et uttrykk som går igjen i de fleste prislister til norske banker. Men hva er egentlig valutapåslag og hvorfor beregnes dette?

Valutapåslag er et gebyr som er vanlig å bruke i forbindelse med kortbetaling i annen valuta enn hovedvalutaen som dette er knyttet opp mot. Denne hovedvalutaen er for norske kort den norske kronen.

Den teoretiske forklaringen på valutapåslag, er at banken eller betalingsformidleren skal sikre seg mot svingninger i valutamarkedet under vekslingsprosessen. I praksis er det egentlig en skjult kostnad, som bankene benytter for å tjene ekstra penger med unnskyldning om at de sikrer seg mot uforutsette svingninger i valutamarkedet.

Fakta er at de valutasvingningene bankene risikerer er like stor oppover som nedover. Banken kan med andre ord like godt få en gevinst som et tap på de små valutasvingningene som kan forekomme i transaksjonsprosessen. Det er forøvrig svært sjeldent at valutakursene svinger så mye i løpet av transaksjonsprosessen.

I den store sammenhengen er det dermed sannsynlig at disse forholdene vil utjevne seg over tid, slik at banken ikke vil lide noe nevneverdig tap eller gevinst over tid, på slike valutasvingninger. Valutapåslag er derfor etter vår mening kun en skjult inntektskilde for bankene.

Hva er vanlig valutapåslag på norske debetkort og kredittkort?

Normen fra norske banker på alle kortprodukter uansett om det er betalingskort, debetkort eller kredittkort er et valutapåslag på 1,75% ved betaling eller uttak i utenlands valuta. Enkelte aktører opererer med 2% i valutapåslag.

Hva koster et minibankuttak i utlandet deg egentlig?

Et valutapåslag på 1,75% høres kanskje ikke mye ut, men ta for deg at du tar ut penger i en minibank på ferie i Thailand. I Thailand er det standard at det påløper et gebyr til selve minibanken på 220 Baht pr. uttak, noe som tilsvarer ca. kr. 70,- avhengig av gjeldende valutakurs. Dette er nesten ikke å unngå og vil påløpe selv om din norske bank ikke tar gebyr for minibankuttak i utlandet.

De fleste norske banker, med noen få hederlige unntak, tar imidlertid et gebyr for minibankuttak i utlandet på rundt en femtilapp.

La oss da si at du tar ut kr 10000,- i kontanter i Thailand, noe som ikke er uvanlig da dette er et kontantbasert samfunn. Ved et valutapåslag på 1,75% så påløper det da kr 175,- bare i valutapåslag, i tillegg kommer gebyrene på kr 70,- og kr 50,- og gjerne et prosentvis påslag på uttakssummen. Totalt koster da dette minibankuttaket deg gjerne over kr 300,- i forskjellige former for vekslingsgebyr.

Selv et angivelig gebyrfritt kredittkort som Santanders kredittkort gebyrfri.no, har et valutapåslag på 1,75%, og er således etter vår mening ikke gebyrfritt som annonsert. Det samme gjelder Bank Norwegian sitt kredittkort som ofte blir omtalt som helt gebyrfritt.

Det finnes gode gratis produkter uten valutapåslag.

De siste årene er det dukket opp en rekke nye Fintech produkter fra utenlandske europeiske aktører i finansbransjen, hvor du kan få et helt gratis debetkort hvor det heller ikke påløper valutapåslag. I tillegg er det gratis eller et veldig lavt gebyr i forbindelse med minibankuttak via disse.

N26 er et slikt produkt, hvor du kan få et helt gratis debetkort og kan benytte helt gebyrfritt i minibanker i den såkalte Eurosonen. Ved minibankuttak utenfor Eurosonen er det heller ikke noe valutapåslag eller fast minimumsgebyr ved minibankuttak, dog vil det påløpe et minibankgebyr på 1,7% av uttakssummen utenfor Eurosonen.

Dette er dermed langt i fra gratis ved minibankuttak i utlandet utenfor Eurosonen, likevel kommer de totale kostnadene på omtrent halvparten i forhold til de fleste vanlige norske debetkort og kredittkort. Ved varehandel i utlandet derimot, er det helt gratis i bruk, i motsetning til alle norske bankkort vi er kjent med hvor må betale et valutapåslag på typisk 1,75%.

Revolut er en annen aktør i denne nisjen helt uten valutapåslag, med det unntaket at minibankuttak på inntil 200 Euro i måneden er helt gebyrfritt. Ellers har dette produktet de samme fordelene som N26 som er beskrevet over, dog må du betale i overkant av en femtilapp i et engangsgebyr for å få tilsendt kortet.

Se på totalkostnaden ved bruk av kort i utlandet.

Når du bruker kort i utlandet, så er det viktig å ikke henge seg opp i enkeltgebyr, men å se på helheten. Ved små kjøp og uttak så utgjør valutapåslaget lite beløpsmessig, mens andre faste gebyr kan utgjøre en betydelig del.

Dette gjelder spesielt ved minibankuttak, spesielt i de tilfeller hvor din bank tar et fast gebyr ved bruk i utlandet. Da er det viktig å påse at du i det minste tar ut et noe større beløp, slik at du slipper mange gjentatte uttaksgebyrer i løpet av ditt utenlandsopphold.

Uansett så er det beste rådet vi kan gi deg at du i god tid før din reise bestiller et kort i fra N26 og Revolut, slik at du er godt rustet til din neste utenlandstur. Du bør med andre ord slutte å sponse norske banker av gammel vane, så lenge det finnes mye billigere alternativer der ute.

Ikke la deg lure av brukerstedets valutapåslag.

Når du betaler med kort i utlandet, så får du ofte tilbud om du vil betale i lokal eller norsk valuta. Det høres jo fristende og praktisk ut å betale i norsk valuta, slik at du har full oversikt over hvor mye du bruker uten å tenke på vekslingskurs.

Dette er imidlertid et svært dårlig økonomisk valg. Ja, du kan slippe valutapåslag i din norske bank, men brukerstedet har sitt eget skjulte valutapåslag som er langt høyere. Dette er det ikke alltid like lett å legge merke til, når du står og skal betale for deg. Du skal være særdeles dyktig i hoderegning dersom du avslører noen ekstra prosent i påslag ved et kjøp på noen hundrelapper.

Det samme gjelder ved uttak i minibanker i utlandet. Aldri la disse veksle for deg slik at de viser hvor mye som blir trukket fra din norske bankkonto. I slike tilfeller er det minibankens vekslingskurs som benyttes, noe som nærmest kan karakteriseres som lureri.

Det er mye å passe på når du bruker minibank i utlandet. De vanligste rådene er at du passer på at det ikke er montert en "skimming" enhet der du putter inn kortet, samt at du skjuler pin koden og følger med hvem som er bak deg. Vårt råd i tillegg til dette er at du er oppmerksom på at minibanken ikke tilbyr seg å veksle for deg, noe som kan bli veldig dyrt.

Det aller dyreste valutapåslaget får du på Gardermoen.

Det aller dyreste valutapåslaget, selv om det ikke er din bank som legger dette på, får du vet uttak av utenlandsk valuta på Gardermoen og andre norske flyplasser.

Ifølge denne artikkelen så risikerer du å betale opptil 13 % ekstra ved å ta ut valuta på flyplassene før du reiser ut av Norge. Snakk om valutapåslag!