Det er mange teorier og meninger om hva som er den beste fremgangsmåten for å bli rik fortest mulig. Enkelte sverger til en lang utdanning, mens andre satser på bestemte bransjer. Noen satser på jevnt og trutt hard jobbing, mens andre håper mer på at flaksen skal hente dem. Finnes det i det hele tatt noen oppskrift på hvordan man skal bli rik fortest mulig?

De aller fleste har en formening om hvordan de kan tjene gode penger, ut ifra omgivelsene og forutsetningene de selv må forholde seg til. Dessverre lar de aller fleste seg stoppe av manglende tro på seg selv, frykt for å feile og frykt for hvordan omgivelsene skal reagere.

Faktisk så vil de aller fleste lykkes før eller siden med å bli rik, dersom de legger alle hemninger og fordommer til side, og gjør det de innerst inne vet at må til for å lykkes. Du må med andre ord bevege deg langt utenfor din egen komfortsone, og dette må du gjøre gang etter gang. Da er muligheten stor for at du bli rik fort.

En av de største motivatorene, som de siste årene har blitt kjent mye på grunn av Youtube, i forhold til hvordan man skal bli rik fort, er også en av verdens rikest mennesker, Dan Peña.

Hans motto er "just fucking do it", som ifølge han selv er en videreføring av mottoet til Nike som er "just do it". Han er videre klar på at man til enhver tid må gjøre det som trengs, ikke utsette og ikke bry seg om hva andre mener.

Dan Peña utmerker seg med at han utrykker seg på en karismatisk måte. Dette uten å ta det minste hensyn til hva omgivelsene synes om han og hans synspunkter. Han henviser samtidig til en rekke av verdens mest suksessfulle og rikeste mennesker, og påpeker at heller ingen av dem bryr seg katta om hva andre mener om dem.

Ved å glemme alt som heter politisk korrekthet og ikke bry seg om hva omgivelsene mener om det man gjør, så klarer man fort å gjøre det som for mange andre er svært vanskelig og tungvint, til en enkel sak. Dersom noen sier at det man tenker er umulig eller påpeker at det ikke er slik det må gjøres, så er man på riktig vei.

Se for deg alle de store suksessene innen forretningslivet. Felles for de aller fleste av dem er at de fant nye måter å gjøre ting på en annen måte enn det alle andre gjorde ting på.

Hvordan bli rik uten startkapital?

Det er svært vanskelig å starte firma eller bli rik på annen måte, uten en form for startkapital. Det finnes muligheter, men alt blir mye vanskeligere. Det betyr ikke at du ikke kan satse på å bli rik bare fordi du ikke har startkapital.

Dersom du ikke eier nåla i veggen og har en forretningside å følge, så må du igjen tilbake til der vi startet, nemlig «just fucking do it». Du har garantert en formening om hvor du kan henvende deg for å skaffe den kapitalen du trenger, hvis du bare tør å ta initiativet.

Dersom du eier bolig så kan denne pantsettes. Dersom du ikke selv har bolig som kan pantsettes så kan du vurdere om familie eller venner som har bolig eller kapital, på en eller annen måte kan inviteres inn i din forretningsplan.

Men hvorfor risikere familiebånd eller vennskap, når det finnes en rekke personer og foretak ute i den store verden med mye risikovillig kapital. Vi tenker da ikke på den lokale banken, de er nemlig kun opptatt av sikkerhet, slik som egen eller andres bolig.

Det handler igjen om å tørre å prøve, nemlig å gå og banke på dørene til kjente lokale investorer. Bare det at du tør å gjøre dette setter deg langt frem i køen. Ved å vise et pågangsmot og en freidighet, som disse ikke ser til daglig så viser du samtidig disse at du har det som skal til for å lykkes, nemlig en freidighet og pågangsmot som er den viktigste faktoren for å lykkes.

Disse vet dette bedre enn noen andre, da de selv gjerne har bygget seg opp på samme måte.

Lag en liste for deg selv over hvilke lokale investorer du kan henvende deg til. Dersom du ikke finner en samarbeidspartner etter at du har gått gjennom denne listen, så lager du bare en ny liste hvor ikke bare henvender deg lokalt.

Veldig ofte vil du finne ut at du ikke trenger den andre listen, men dersom det er det som er nødvendig så gjør du det. Husk, det er bare å glemme hemninger, jantelov, utsettelser og andre naturlige hindre som folk flest lar seg stoppe av.

Selvfølgelig så må du gjøre et respektabelt stykke forarbeid, slik at du ikke kommer uforberedt til slike investorer, men alt trenger ikke å være perfekt. Det er du som person og den freidighet og pågangsmot du viser som vil få deg i mål.

Forretningsplanen selger seg da gjerne selv dersom du da faktisk har satset på det som du vet er verdt å satse på, ikke det du har drømt om å jobbe med hele livet. Det er ikke bare omgivelsene du må være kynisk ovenfor, du må også være kynisk ovenfor deg selv.

Du kan hele livet ha hatt en stor interesse for akvariefisk og hatt lyst til å drive din egen dyrebutikk, men innerst inne vet du veldig godt at dette er noe du aldri vil bli rik av. I beste fall kan du få et levebrød ut av dette, men det er jo ikke det som er målet ditt, det er å bli rik. Derfor legger du denne planen på hyllen med en gang, da du vet veldig godt at dette ikke er det du må satse på for å bli rik.

Samtidig kan du i lang tid ha sett en mulighet for å effektivisere en tradisjonell bransje. Det handler bare om å legge gamle rutiner til side og skaffe tilstrekkelig kapital. De tankene du har vil typisk alle i bransjen si at er tullete og avvise med at det ikke er slik bransjen fungerer.

Når du møter slike holdninger er du nemlig på sporet av noe riktig, nemlig muligheten til å skape noe nytt ved å tenke nytt og blåse i fordommer og bedrevitere som sier at dette ikke er mulig.

Hvordan bli rik på mer tradisjonelt vis?

Ovenstående er den beste fremgangsmåten for å bli rik, nemlig med å slippe alle hemninger og gjøre det som trengs. Dessverre er det for mange mennesker uaktuelt å bryte med normal skikk og bruk, og ikke minst benytte seg av det man oppfatter som frekkhetens nådegave. Når man ikke er villig til å bryte med slike verdier, så må man samtidig tenke mer tradisjonelt i forhold til hvordan bli rik.

Det er tre faktorer som er vesentlig for å bli rik på tradisjonell måte. Det er å sørge for at man tjener vesentlig mer enn man bruker, samtidig som dette overskuddet forvaltes på en best mulig måte. Klarer man dette over tid så vil man etter hvert bygge seg opp en større og større formue, vanskeligere er det ikke.

Dette er imidlertid ikke en «bli rik fort» metode, men er en trygg og god fremgangsmåte for dem som ikke er villig til å gamble eller gå langt utover sin egen komfortsone.

Disse tre stegene går vi her nærmere inn på:

Sørg for en størst mulig inntekt.

Når du skal begynne å bygge deg opp en formue så er det viktig å komme i gang. Dette gjør du med å skaffe deg størst mulig inntekt på kortest mulig tid. Her må du finne balansen mellom utdanningstid og inntektsmuligheter.

Du kan utdanne deg til å bli Professor innen et eller annet tema og dermed mest sannsynlig få en god inntekt en gang i fremtiden. Problemet er bare det at dersom du i dag nettopp er ferdig med grunnskolen, så vil du i et slikt tilfelle gjerne tjene din første krone om ti år. Samtidig opparbeider du deg gjerne en betydelig studiegjeld.

I det andre ytterpunktet kan du skaffe deg en jobb på gulvet, som du kan begynne i så fort du er ferdig på grunnskolen. Lønnen er kanskje ikke den beste, men dersom du de første årene kan bo hjemme hos mor og far så har du kanskje i løpet av de samme 10 årene opparbeidet deg et millionbeløp, et beløp som du forøvrig har investertfornuftig og dermed økt ytterligere.

Dersom du i disse ti årene har forvaltet dine penger veldig fornuftig så kan du ha opparbeidet deg et forskudd på mange millioner, i forhold til den dagen du eventuelt ville hatt professortittelen og dermed vært klar for arbeidslivet. Dette overskuddet ville en professor mest sannsynlig aldri klart å hente inn igjen. Samtidig har du gjerne steget i gradene i den bedriften du startet i. Dette til tross for manglende utdanning.

Dette eksempelet er to ytterpunkter for å påpeke det som for mange ikke alltid er like opplagt. Det beste er nok et sted i midten for de fleste, men husk at for hvert år du går på skole, så opparbeider du deg gjeld i stedet for å opparbeide deg formue.

Den beste måten å tjene mye penger på er å bli veldig god på en bestemt ting. Dette trenger ikke å være noe som krever veldig lang utdannelse, eller noe som er en anerkjent yrke eller utdannelse.

Det viktigste er at du er den aller beste til akkurat det du holder på med. Da vil det alltid være noen som er villig til å betale mye penger for at du skal jobbe for dem eller ta oppdrag for dem.

Sørg for lavest mulig utgifter.

For at du i det hele tatt skal bli rik på denne måten, så er det avgjørende at dine utgifter er vesentlig lavere enn dine inntekter. Her er det imidlertid viktig å ikke spare seg til fant, avhengig av hvordan du tjener dine penger og hvordan du holder motet oppe.

Dersom du på et tidlig tidspunkt har kjøpt deg egen bolig, noe som du selvfølgelig også anser som et investeringsobjekt, så er det vesentlig at denne boligen vedlikeholdes. Det er ikke her du sparer penger ved å unnlate å vedlikeholde boligen. Da vil nemlig investeringen din tape seg i verdi og du sparer deg til fant.

Invester pengene dine fornuftig.

Dersom du tar det årlige overskuddet mellom inntekter og utgifter, og bare setter dette i banken, så vil din vei til å bli rik bli veldig lang og tung.

Det er nemlig så mange andre mer fornuftige måter å investere pengene sine på, nesten uten noe større risiko. Bare ved å øke den årlige avkastningen med noen få prosent, så vil det utgjøre en enorm forskjell i løpet av et tiår eller to.

Når man investerer penger, så må dette alltid ses i sammenheng med risiko. Jo større risiko for å tape penger, jo større mulighet for en større gevinst. Man deler risiko gjerne i 3 hovedgrupper, lav risiko, middels risiko og høy risiko.

Når man investerer oppsparte midler så bør man plassere midler i alle disse tre gruppene, men kun en begrenset del av midlene investeres i investeringsobjekter med høy risiko.

Det er individuelt hvor mye risiko man er komfortabel med, men som en grunnregel så bør man ta mer risiko i begynnelsen av sparingen i forhold til mot slutten av sparingen. Dette for at man har mindre og tape i begynnelsen samt at det er veldig kjedelig å tape halve formuen rett før man når pensjonsalder.

Eksempler på sparing og investeringer med lav risiko:

- Bankinnskudd

- Obligasjoner

Eksempler på sparing og investeringer med middels risiko:

- Eiendom

- Aksjefond

- Aksjer i etablerte selskap i etablerte bransjer

Eksempler på sparing og investeringer med høy risiko:

- Aksjer i nye og usikre bransjer.

- Kryptovaluta (mange vil heller kalle det gambling enn sparing)

Dersom du er seriøs med at du vil bli rik, så er du en aktiv investor. Dette betyr ikke at du hopper fra det ene til det andre så fort det skjer skumle svingninger i markedet. Det betyr at du gjør grundige undersøkelser, og gjør deg opp din egen mening om hva du ønsker å satse på, og dermed ikke lar deg ikke stresse av naturlige svingninger i markedet.

Du blir ikke rik av å tippe lotto!

Vi har tidligere skrevet denne artikkelen hvor vi beskriver hvor usannsynlig det er å vinne i lotto. Av den samme artikkelen går det klart frem at over halvparten av innsatsen ikke går tilbake til premier. Ja, du kan være ekstremt heldig, men i det lange løp så gir man bort over halvparten av pengene sine når man spiller lotto.

Det finnes imidlertid en teknikk som kalles «sure bet», som er beskrevet nærmere her. Det går ut på å utnytte små forskjeller på oddssettingen hos de forskjellige bettingselskapene, til sin fordel. Ved å satse et forholdsmessig beløp på de forskjellige resultatene hos forskjellige bettingselskap, så kan man sørge for at man alltid vinner penger uansett resultat.

For at dette skal bli noe man tjener seg rik på, så må man satse mye penger, samt gjøre grundig forarbeid med å finne de riktige begivenhetene å satse penger på.

Glem MLM hvis du vil bli rik!

Mange luringer anbefaler MLM (multi level marketing) som en metode å bli rik på. Det henvises ofte til andre som har tjent mye penger, og det brukes velkjente argumenter som at Donald Trump angivelig en gang skal ha sagt at han ville satset på MLM, dersom han var blakk og skulle starte på nytt.

Ja, det finnes eksempler på personer som har tjent mye penger på MLM. Felles for alle var at de var veldig tidlig inne i systemet, samtidig som de var heldig med hvem de fikk under seg i pyramiden. For det er det det egentlig er, et pyramidespill pakket inn i fint papir. Samtidig må disse personene være dyktige selgere og ha en god porsjon flaks.

På toppen av det hele er personer som lykkes med MLM personer uten hemninger og innehar frekkhetens nådegave. Da snakker vi ikke om de positive variantene av dette.

Vi snakker om personer som er villige til å lure gamle tanter og bestemødre, til å sette alle sparepengene i et prosjekt, som de vet med stor sikkerhet at aldri vil betale pengene tilbake til disse. Dette fordi disse personene som lures inn ikke har kapasitet til å oppfylle alle kravene for å få noe tilbake fra systemet.

Det er ikke dette vi hentyder til når vi anbefaler deg å blåse i janteloven og gå ut av komfortsonen. Uansett dersom du er villig til å gå over lik i din jakt på å bli rik, så finnes det så mange andre mer effektive metoder enn MLM, som er et system hvor du først og fremst hjelper eierne av selskapet til å bli rike.

Følg pengene og styr unna disruptive bransjer for å bli rik.

Tidene forandre seg hele tiden, og det vil hele tiden dukke opp nye muligheter, samtidig som gamle muligheter ikke lenger er attraktive.

Papirindustrien er et skoleeksempel på en bransje som allerede har lidd under disrupsjon i mange år, og som bare vil fortsette å være offer for disrupsjon i årene som kommer. Alle bedrifter og alt av offentlig administrasjon streber etter å bli mest mulig papirløse.

Papiraviser finnes fortsatt, men erstattes mer og mer av digitale løsninger. Det er bare et tidsspørsmål før kiosker og dagligvarebutikker stopper helt med å selge papiraviser.

Så sant du ikke mener at du har funnet en liten nisje i papirindustrien som ikke bare vil eksistere i fremtiden, men også vil ha ekspansjonsmuligheter, så bør du holde deg langt unna investeringer i denne bransjen, da den rett og slett ikke har noen fremtid.

Samtidig som papirindustrien svinner bort, så er det meste innen digitale alternativer inn i tiden. Dog er dette ikke noe nytt, og det er langt i fra en selvfølge at en investering i digitale produkter vil bli en suksess. Dog er mulighetene for suksess til stede.

I skrivende stund er alt som kan regnes som nyvinninger innen miljø, energisparing eller energiproduksjon, noe det nærmest kastes risikovillige penger etter.

Et eksempel på dette er de mange selskapene som prøver å vinne markedsandeler på sparkesykkelutleie i storbyer. I dag er det fritt frem for både barn og voksne å kjøre elektriske sparkesykler hvor som helst, så lenge toppfarten ikke overstiger 20 km/t.

Her er det ikke om å gjøre å tjene mest mulig penger, men å vinne markedsandeler. Filosofien er at pengene kommer etter hvert, til dem som blir stående igjen som vinner og markedsleder. Ved å satse på slike prosjekter så kan du relativt enkelt både skaffe deg risikovillig kapital, samtidig som du satser på en bransje for fremtiden.

Selv om dette er fremtidsrettet, så er det viktig at du ikke ser deg blind på mulighetene. Det er nemlig skjær i sjøen for det meste. For sparkesykkelutleie er dette muligheten for forbud. Mange mener det hersker lovløse tilstander i dette markedet, og at sparkesykler ligger slengt over alt og påkjørsler og ulykker skjer til stadighet.

Et forbud kan således virke fullstendig ødeleggende for en slik bransje. Dette kan skje i det det aktuelle området over natten, som følge av et mulig forbud. Dette er en risiko som man bør vurdere om man er villig til å ta.

Du blir som dem du omgås!

Avslutningsvis vil vi gå tilbake til Dan Peña. En av hans fremste kampsaker er at du tenker gjennom hvem du omgås.

En av hans velkjente læresetninger er: "show me your friends and I’ll show you your future". Han mener oppriktig at de 5 personene du omgås mest I livet, er gjennomsnittet av det du blir.

Dersom du vil bli suksessfull, så gjør du det veldig vanskelig for deg selv dersom du omgås med tapere. Strev etter å omgås med personer som er suksessfulle med pågangsmot, fremfor negative mennesker som drar deg ned og får deg til å miste troen på deg selv.

Det er en rekke tiltak du kan gjøre for å forbedre din situasjon ut ifra dette. Det første er å kutte kontakten med negative personer så langt det lar seg gjøre. Dyrk gode venner som er suksessfulle eller som gir deg positiv energi og feedback.

Dersom du ønsker å dra det enda lengre kan du forsøke å bli medlem av en selskapsklubb eller begynne med en idrett som golf eller tennis, som er populært blant ressurssterke mennesker. Da øker du sjansen for suksess og for å bli rik.

Dersom du erkjenner at du har et dårlig kontaktnett, så er golf en glimrende arena å knytte nye kontakter på, blant ressursterke og positive mennesker.