Back to Top

Spørsmål og svar på det aller meste!

Hvordan.org

Velkommen til hvordan.org

Vi har spørsmål og svar på ting man lurer på innimellom. Av og til er det de helt enkle ting som hvor mange dager det er i en bestemt måned mens andre ganger er det dypere spørsmål og problemstillinger. Uansett hva du lurer på så er vårt mål at du skal finne svaret på dine spørsmål på dette nettstedet uansett om du ønsker tips til hvordan du kan tjene ekstra penger online, eller om du rett og slett bare vil finne et helt nytt casino blant jungelen av norske nettcasino.

Vi ser at mange av våre lesere er interessert i finne ut mer om hvordan de kan spille trygt online utenfor Norges grenser. Det finnes en rekke sammenligningssider som bestecasinoer.eu og casinopånett.info for deg som liker casino. Vil du være mer spesifikk så kan du lete etter spesielle spilltyper på slottspilleu. Vi vil i det hele tatt i mange artikler hjelpe deg med å spille trygt på nett, men det betyr ikke at vi har fokus på mye annet interessant også. Hvordan.org er for alle.

Kryptovaluta samt det å kombinere dette med spill på nett er også et populært tema. Spill på steder som crypto-casinos.com kombinerer dette er også noe som mange liker å lese om, da vi ser det er en generell stor interesse for online casino i Norge. Ellers er generelle økonomiråd, reisetips og forbrukertips noe vi legger mye fokus på når vi velger tema for nye artikler.

For å hjelpe oss med å gi dere svar på relevante spørsmål så mottar vi gjerne dine spørsmål via "kontakt oss" skjemaet. Husk at ingen spørsmål er for enkle eller for dumme, det er lov å spørre om alt. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på dette nestedet så kan du forsøke å finne svar hos opplysningskontoret.

Hvem har lov til å taue bort biler?

Dersom du har opplevd å få tauet bilen bort etter en angivelig feilparkering, så kan du kanskje ha opplevd firmaet som fjernet bilen din som mindre seriøse. Det samme kan ofte sies om kostandene som kreves for arbeidet med borttauing og oppbevaring av bilen. Men finnes det egentlig regler for hvem som kan holde på med dette, eller er det bare fritt frem å kjøpe seg en egnet bil og sette i gang med slik tvilsom virksomhet?

Det er i dag ingen formelle krav til å drive med bilberging av biler, eller ren virksomhet som driver med borttauing av feilparkerte biler. Det er imidlertid relativt klare regler for når det er hjemmel for å fjerne en feilparkert bil, samt hvordan denne prosessen skal foregå.

Den som engasjeres til å fjerne en feilparkert bil, fra en parkeringsplass som driver vilkårsparkering, har et solidarisk ansvar sammen med virksomheten som rekvirerer borttauingen til å forsikre seg om at borttauingen er lovlig, samt forsøkt varslet på korrekt måte til billeier. Virksomheten er også ansvarlig for skader som påføres biler i forbindelse med borttauing.

Transport mot vederlag krever normalt løyve i henhold til yrkestransportloven. Dog er det imidlertid et spesifikt unntak for bilberging i forskriften til loven. I yrkestransportforskriften § 2 gjøres det unntak fra kravet til løyve, når virksomheten kun foretar bilberging og fjerning av feilparkerte kjøretøy, og bilen som benyttes er konstruert til dette formålet.

Det er med andre ord faktisk opp til hvem som helst, med mer eller mindre frynsete bakgrunn, å skaffe seg en redningsbil og starte med å ta oppdrag med borttauing av angivelig feilparkerte biler. Ifølge denne artikkelen hos transportmagasinet, så kan det eneste hinderet være at bilbergerens forsikringsselskap setter formelle krav til virksomheten.

Hvor mye er det lov å gi i parkeringsbot?

I 2017 kom det en egen parkeringsforskrift som regulerer såkalt vilkårsparkering i offentlig og privat regi. Med vilkårsparkering menes parkering mot betaling på oppstillingsplasser.

Dette regulerer derfor det mest av betalte parkeringsplasser i det offentlige rom, og regulerer forhold slik som skilting, opplæring, gebyrsatser og ikke minst plikt til å forholde seg til parkeringsklagenemnda.

I parkeringsforskriften er det klart fastsatt hvilke satser som skal benyttes ved overtredelser av avtalevilkårene (skiltingen) på parkeringsplassene. Disse satsene kan deles inn i 3 grupper:

  • Kr 300,- for milde overtredelser. Manglende dokumentasjon på tidsbegrenset gratisparkering (ved at man typisk har glemt å trekke gratis parkeringslapp), eller ved å parkere på slik parkering som er reservert besøkende, kunde eller gjest, uten at man faktisk oppfyller kravene til dette.
  • Kr 600,- er normalsatsen. Denne satsen skal brukes i de fleste tilfeller som ikke omfattes av regelverket som gir grunnlag for gebyr på kr 300,- eller kr 900,-. Dette gjelder blant annet manglende betaling eller overtredelse av parkeringstiden som det er betalt for.
  • Kr 900,- er satsen for å parkere på parkeringsplass for forflytningshemmede (handicappete), uten nødvendig parkeringstillatelse til dette.

Hvordan kjøpe bruktbil?

Dersom du skal kjøpe bruktbil, så kan det være mye penger å spare på å kjøpe bruktbil privat, i stedet for å kjøpe bruktbil hos forhandler. Ulempen med dette er at det også er større risiko for å bli lurt, selv om denne muligheten selvsagt også er til stede ved kjøp fra forhandler.

Det er imidlertid en del tiltak du selv kan gjøre for å minimere risikoen ved kjøp av bruktbil. Mange av disse rådene gjelder også ved kjøp fra forhandler, men du bør gjøre ekstra grundige undersøkelser når du kjøper bruktbil privat.

Så hva bør man være oppmerksom på og undersøke ved kjøp av bruktbil? Man kan gjerne dele dette i tre deler, hvor du kan sjekke den første delen hjemme foran pc ’en. Dette er en jobb du bør ta, før du reiser ut for å se på en bruktbil.

Du sjekker da via din pc om det er heftelser på bilen, samt at du undersøker de registrerte kjøretøyopplysningene hos Statens vegvesen, som beskrevet lenger nede i artikkelen. Du bør også orientere deg på et nettsted som Finn.no, for å få et inntrykk av hva tilsvarende biler selges for.

Dersom bilen er annonsert, så sjekk hvor lenge bilen har ligget ute for salg, jo lengre jo bedre prutningsmonn. Samtidig er det større mulighet for at bilen er overpriset, eller at det er vesentlige mangler eller andre negative forhold rundt bilen.

Du også ut i felten og se på bilen. Dette innebærer å undersøke bilen innvendig, utvendig, i motorrommet og gjerne under dersom du får muligheten til dette. Videre må du sjekke serviceheftet, samt andre kvitteringer på arbeid som er utført av verksted.

Hva er Fintech?

Det dukker stadig opp nye ord etter hvert som samfunnet utvikler seg. Fintech er et av disse nye ordene som man stadig oftere kommer over. Hva er egentlig Fintech, og hvordan vil det påvirke vår fremtid?

Fintech er egentlig en forkortelse på det engelske utrykket "financial technology", eller finansteknologi på norsk. Fintech er et begrep som fanger bredt, men opprinnelig er det et utrykk som beskriver vesentlige endringer i banknæringen, som følge av den teknologiske utviklingen.

Fintech i sin natur gjør det mye enklere for såkalte startups å komme med helt nye produkter som virker disruptive i banknæringen, da det ikke er nødvendig med store omveltninger internt slik som må til i en etablert finansindustri.

Det sies at Fintech medfører større omveltninger i den etablerte finansindustrien enn hva innføringen av IT i sin tid gjorde. Samtidig påstås det at dette bare vil gå fortere og bli vanskeligere for de etablerte.

Eksempler på Fintech

Fintech er egentlig ikke et helt nytt fenomen, men grunnen til at det først nylig er blitt kjent som et begrep, er at fenomenet utbrer seg i et enormt tempo og utfordrer stadig flere aspekter i den etablerte finansnæringen. Det har også fått god drahjelp, spesielt i EU, ved innføring av e-pengedirektivet og betalingstjenestedirektivet.

Paypal er et av de eldste og mest etablerte skoleeksemplene på Fintech. Paypal var kanskje det første konseptet, som for alvor fikk den tradisjonelle banknæringen til å sperre opp øynene, for de muligheter og omveltninger som var i vente for næringen.

Hvordan fungerer forliksrådet?

Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i det norske rettsvesenet og behandler sivile saker, spesielt saker som omhandler økonomiske krav. Forliksrådet er ment å være et lavterskeltilbud for å få prøvd tvister for domstolene. Men hvordan fungerer forliksrådet egentlig? Hva må man gjøre dersom en sak vil sendes til forliksrådet, eller hva gjør man dersom man er innkalt til møte i forliksrådet?

For å sende en sak til forliksrådet, så må det sendes en forliksklage til forliksrådet i den kommunen innklagede bor i. Før dette må det ha vært sendt tvistevarsel, hvis ikke kan klager (den som sender inn saken) risikere å bli ansvarlig for saksomkostningene selv om saken vinnes. Det er ikke krav til å benytte advokat eller inkassobyrå for å sende et pengekrav til forliksrådet.

Dersom du er innkalt til møte i forliksrådet fordi noen mener de har en sak mot deg, typisk et pengekrav, så er det viktig at du gir forliksrådet et tilsvar når du mottar et pålegg om tilsvar i forbindelse med foreleggelsen av saksdokumentene. Deretter er det viktig at du møter opp i møtet som du senere innkalles til. Dersom du ikke gir tilsvar eller ikke møter opp i forliksrådet så vil det normalt bli avsagt uteblivelsesdom i henhold til saksøkers krav.

Opprinnelig var hensikten med forliksrådet først og fremst å mekle i sivile tvister, men samtidig som de hadde en begrenset domsmyndighet. I dag fungerer dessverre forliksrådet mer som våpendragere for norske inkassobyrå, som ved en rekke anledninger er kritisert for å misbruke forliksråds ordningen for å få dom i forbindelse med tvilsomme pengekrav.

Hvilke saker kan fremmes for forliksrådet?

I utgangspunktet kan alle saker som kan anlegges ved stevning til tingretten etter reglene for allmennprosess og småkravprosess, behandles av forliksrådet.

Har jeg lov til å kjøpe falske merkevarer?

De fleste har fått med seg at det ikke er lov å lage eller selge falske merkevarer i hverken Norge eller de fleste andre land i verden. Likevel selges det falske merkevarer over en lav sko på mange populære turistdestinasjoner for nordmenn, samt at det selges på internett.

Men hvordan er regelverket i forhold til personlig bruk og import av falske merkevarer for nordmenn? Har man lov til å ta med seg falske merkevarer hjem i kofferten eller kjøpe dette via internett?

For privatpersoner i Norge er det helt lovlig å både bruke og ta med falske merkevarer hjem fra ferie, vel og merke så lenge det er til privat bruk. Det er også lov å importere falske merkevarer via bestillinger gjort på internett, så lenge det er til privat bruk og ikke gjøres i noen form for næringsvirksomhet.

Det er svært viktig å merke seg at i enkelte land så håndheves dette på en helt annen måte og du risikerer kjempebøter dersom du blir tatt i å bruke falske merkevarer. Italia er et land som ofte går igjen som et skrekkeksempel i forhold til dette, da de er veldig opptatt av å beskytte egne kjente merkevarer som er viktig for landets økonomi.

Du bør med andre ord ikke reise til Italia med falske merkevarer, eller kjøpe falske merkevarer av gateselgere i Italia. Dette medfører en risiko for gigantbøter.

Hva bør jeg akseptere å betale for falske merkevarer?

Prisen på falske merkevarer varierer veldig avhengig av hvor i verden du får kjøpt dem. Dette fordi lovverket i disse landene er forskjellige, samt at det er ulikt hvor tungt et eventuelt forbud blir håndhevet.

Hvordan foreldes gjeld?

Jeg sliter med mye gammel gjeld og har for lengst mistet oversikten. Jeg har forstått at gjeld foreldes, men er usikker på hva som skal til for at gjeld foreldes, og om jeg må foreta meg noe for å påberope meg foreldelse av en fordring. Når foreldes gjeld og hva betyr det at gjeld er foreldet?

Den alminnelige foreldelsesfristen på gjeld er 3 år. På gjeld som er sikret med et eksigibelt gjeldsbrev eller gjelder pengelån, så er foreldelsesfristen 10 år.

 Dersom det er avsagt dom, inngått rettsforlik (typisk i forliksrådet) eller annen avgjørelse i domstolene, så gis kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år. Det samme gjelder ved tvangsfullbyrdelse, slik som avholdelse av utleggsforretning, dersom hele kravet ikke blir innfridd ved tvangsfullbyrdelsen.

Når gjeld er foreldet så har kreditor mistet sin rett til å kreve oppfyllelse. Kravet kan dermed ikke drives inn, men kreditor kan fortsatt motta betaling uten plikt til å tilbakebetale dette, dersom betalingen er gjort ved en feil.

Foreldelsesfristen kan avbrytes flere ganger, både av kreditor og debitor.

Foreldelsesfristen er ikke absolutt, da den kan avbrytes enten ved rettslige skritt fra kreditors side eller ved erkjennelse fra skyldners side. Dersom foreldelsesfristen brytes, begynner denne å løpe på nytt igjen.

Eventuelt så gis det en ny frist, slik som ved rettslige skritt og tvangsfullbyrdelse, hvor det settes ny foreldelsesfrist på 10 år.

Hvordan bli rik?

Det er mange teorier og meninger om hva som er den beste fremgangsmåten for å bli rik fortest mulig. Enkelte sverger til en lang utdanning, mens andre satser på bestemte bransjer. Noen satser på jevnt og trutt hard jobbing, mens andre håper mer på at flaksen skal hente dem. Finnes det i det hele tatt noen oppskrift på hvordan man skal bli rik fortest mulig?

De aller fleste har en formening om hvordan de kan tjene gode penger, ut ifra omgivelsene og forutsetningene de selv må forholde seg til. Dessverre lar de aller fleste seg stoppe av manglende tro på seg selv, frykt for å feile og frykt for hvordan omgivelsene skal reagere.

Faktisk så vil de aller fleste lykkes før eller siden med å bli rik, dersom de legger alle hemninger og fordommer til side, og gjør det de innerst inne vet at må til for å lykkes. Du må med andre ord bevege deg langt utenfor din egen komfortsone, og dette må du gjøre gang etter gang. Da er muligheten stor for at du bli rik fort.

En av de største motivatorene, som de siste årene har blitt kjent mye på grunn av Youtube, i forhold til hvordan man skal bli rik fort, er også en av verdens rikest mennesker, Dan Peña.

Hans motto er "just fucking do it", som ifølge han selv er en videreføring av mottoet til Nike som er "just do it". Han er videre klar på at man til enhver tid må gjøre det som trengs, ikke utsette og ikke bry seg om hva andre mener.

Hvordan er prisnivået i Thailand?

Jeg vurderer å reise til Thailand for et lengre utenlandsopphold, men er usikker på hvordan prisnivået er i Thailand for tiden. Jeg har alltid hørt at alt er veldig billig i Thailand, men i det siste har jeg hørt at mange klager på at det har blitt så dyrt der. Hva stemmer egentlig, hvordan er prisnivået i Thailand?

Thailand er fortsatt et svært billig ferieland for nordmenn, både for vanlige ferieopphold og langtidsopphold. I Thailand bruker man baht som gjeldende valuta. Det siste året har 1 norsk krone tilsvart mellom 3,5 og 4 baht. For en del år siden var denne kursen nærmere 5.

Som en tommelfingerregel så koster det meste i Thailand det samme som i Norge i beløp, vel og merke med den vesentlige forskjellen at prisen er i baht i stedet for kroner. Dette betyr at du fremdeles får over 3 ganger så mye i Thailand for pengene som hjemme i Norge, dog var dette nærmere 5 tidligere, på grunn av at baht har styrket seg i forhold til den norske kronen. Prisene i Thailand regnet i baht er imidlertid relativt uendret i løpet av de siste årene.

Denne vesentlige prisforskjellen, som gjør det så gunstig for nordmenn å leve i Thailand, gjelder først og fremst ting som mat, restaurantbesøk, overnatting, transport og lignende. På importerte produkter som elektronikk fra kjente merkevarer og andre internasjonale merkevarer er forskjellen mye mindre og i enkelte tilfeller dyrere enn i Norge.

Prisnivå på hoteller og overnatting i Thailand.

Hoteller og overnatting er veldig billig i Thailand i forhold til i Norge. De fleste ender likevel opp med å betale nesten like mye som hjemme i Norge, rett og slett fordi de tar seg råd til en vesentlig høyere standard på hotellet enn de ville gjort hjemme i Norge.

Hva er en kredittsjekk?

Når du søker om lån, kredittkort, mobiltelefonabonnement og mye mer, så er det vanlig praksis at det foretas en kredittsjekk av deg før en avtale inngås. Men hva er egentlig en kredittsjekk og hvilke opplysninger om deg fremlegges, når noen foretar en kredittsjekk av deg?

En kredittsjekk vil normalt medføre at det foretas en kredittvurdering via et kredittopplysningsbyrå for å avklare din finansielle situasjon. Dette inkluderer historiske skattetall, opplysninger fra gjeldsregisteret, samt om du er registrert med betalingsmislighold i form av betalingsanmerkninger.

Ut ifra opplysningene som legges til grunn ved en kredittsjekk gis du en kredittscore fra kredittopplysningsbyrået. Gjeldende kredittscore for en person anslår hvor sannsynlig det er at et tenkt kundeforhold vil ende med betalingsmislighold.

En kredittsjekk kan strengt tatt også foretas uten å gå via et kredittopplysningsbyrå. En mulig kreditor kan be deg fremlegge en rekke opplysninger, som kopi av lønnslipper og selvangivelse, samt sjekke en rekke offentlige registre. På bakgrunn av alle disse opplysningene kan det dannes et relativt godt bilde av din økonomiske situasjon.

Det er i praksis kun rene betalingsanmerkninger som ikke kan fanges opp på annen måte, enn via en tradisjonell kredittsjekk via et kredittopplysningsbyrå. Likevel kan dette ofte fanges opp via offentlige registre, som motorvognregisteret og eiendomsregisteret, dersom det er tatt pant i bil eller bolig ved avholdelse av en utleggsforretning.

Hvor lenge er et gavekort gyldig?

Mange av oss har fått gavekort til jul eller i gave til spesielle anledninger. Felles for de fleste av oss er at et gavekort har en egen evne til å bli liggende ubrukt og mange har opplevd å få beskjed i butikken om at gavekortet ikke er gyldig lenger. Så hvor lenge er egentlig et gavekort gyldig? Finnes det noen regler rundt dette eller er det fritt frem for butikkene å bestemme dette selv?

Gyldigheten på et gavekort er et avtalerettslig spørsmål. Det betyr at det er den varigheten man har avtalt ved kjøpet, og som fremgår av gavekortet, som gjelder. Dersom det ikke er avtalt en utløpsdato, og dette heller ikke står på gavekortet, så er det den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år som gjelder.

Det er butikken som må sannsynliggjøre at det er avtalt en kortere utløpsfrist, enn den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år. Dersom dette ikke er påført på gavekortet så har butikken et dårlig utgangspunkt dersom de påstår at gavekortet er løpt ut.

Hvilken lov henviser jeg til vedrørende foreldelse av gavekort?

Kjøp av gavekort er et avtalerettslig spørsmål som reguleres av avtaleloven. Avtaleloven gir stor frihet når det gjelder å gjøre avtale mellom partene. For at butikken skal påstå at det er avtalt spesielle betingelser i forbindelse med kjøp eller utstedelse av et gavekort, så må dette kunne sannsynliggjøres av butikken.

Dette bør gjøres ved at det fremgår tydelig av gavekortet hvor lenge det er gyldig, hvilke butikker det kan benyttes i og eventuelt andre begrensninger slik at det ikke kan benyttes på salgsvarer.

Hvordan få gjeldsordning?

Jeg drukner rett og slett i gjeld og vet ikke hva jeg skal gjøre. Hvilke alternativer har jeg og kan jeg få en gjeldssanering i form av en gjeldsordning? Er gjeldssanering og gjeldsordning det samme?

Mange bruker betegnelsen gjeldssanering når det er snakk om en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. En gjeldsordning etter gjeldsordningsloven medfører en offentlig og rettslig stadfestelse av en betalingsavtale. En gjeldsordning betyr i praksis at skyldner i en femårsperiode skal betale det den kan på gjelden og deretter slettes restgjelden.

For å få en gjeldsordning, så må du først ha forsøkt å komme til en ordning med kreditorene selv. Dersom dette ikke lykkes kan du kontakte namsmannen for å få åpnet gjeldsforhandlinger, med tanke på å oppnå en gjeldssanering i form av en gjeldsordning. En gjeldssanering kan også være en frivillig og utenrettslig avtale mellom partene. Da er det mye større avtalefrihet.

Hvordan få en gjeldssanering via en offentlig gjeldsordning?

For å få innvilget en offentlig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, så er det en rekke forutsetninger som må være til stede. Først må du oppfylle en del krav for å i det hele tatt få åpnet gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven, noe som er en del av prosessen for å få gjeldsordning.

Deretter skal du sammen med namsmannen som behandler gjeldsordningssaker, sette opp et forslag til gjeldsordning. Dette forslaget blir enten godtatt av kreditorene og blir i så fall stadfestet som en frivillig avtale etter gjeldsordningsloven. Dersom kreditorene ikke godtar dette forslaget, så kan du be tingretten stadfeste forslaget og dermed få en tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Hvordan fungerer Uber?

Uber forsøkte å etablere seg i Norge for noen få år siden, men på grunn av sterk motstand fra flere hold i sammenheng med et uklart lovverk og politiaksjoner mot deres sjåfører, så valgte Uber  trekke seg midlertidig ut av det norske markedet i påvente av et klarere regelverk.

Selv om tjenestene til Uber ikke er å finne i Norge lenger, så finnes dem i en rekke Europeiske og internasjonale storbyer. For deg som skal på ferie til utlandet bør derfor Uber fortsatt være et høyaktuelt alternativ til taxi.

For å benytte Uber, så begynner du med å laste ned appen deres fra Google Play dersom du har Android, eller App Store dersom du har Iphone. Deretter må du registrere deg og legge til et Visa eller Mastercard, for å betale for turer du skal bestille. Når dette er gjort kan du bestille en reise med Uber så fort du befinner deg i et område hvor Uber er etablert.

For å bestille en tur så trykker du rett og slett i søkefeltet "hvor skal du?" og taster inn ønsket adresse. Dersom du heller foretrekker å finne destinasjonen på et kart, så kan du velge "angi et sted på kartet" når du trykker på søkefeltet.

Da får du opp en markør som du drar langs kartet til ønsket destinasjon. Du trenger ikke å opplyse påstigningssted dersom dette er der du befinner deg, da Uber vil velge et sted i umiddelbar nærhet.

Når markøren står på riktig adresse trykker du "bekreft" og du vil da normalt få opp en pris. Dersom denne prisen er akseptabel så bekrefter du bestillingen ved å trykke bekreft igjen.