Back to Top

Spørsmål og svar på det aller meste!

Hvordan.org

Velkommen til hvordan.org

Vi har spørsmål og svar på ting man lurer på innimellom. Av og til er det de helt enkle ting som hvor mange dager det er i en bestemt måned mens andre ganger er det dypere spørsmål og problemstillinger. Uansett hva du lurer på så er vårt mål at du skal finne svaret på dine spørsmål på dette nettstedet uansett om du ønsker tips til hvordan du kan tjene ekstra penger online, eller om du rett og slett bare vil finne et helt nytt casino blant jungelen av norske nettcasino.

Vi ser at mange av våre lesere er interessert i finne ut mer om hvordan de kan spille trygt online utenfor Norges grenser. Det finnes en rekke sammenligningssider som bestecasinoer.eu og casinopånett.info for deg som liker casino. Vil du være mer spesifikk så kan du lete etter spesielle spilltyper på slottspilleu. Vi vil i det hele tatt i mange artikler hjelpe deg med å spille trygt på nett, men det betyr ikke at vi har fokus på mye annet interessant også. Hvordan.org er for alle.

Nettspill kan oppsummeres i 2 kategorier, kunnskapsbaserte spill og ren flaks. Kunnskapsbaserte spill er gjerne spill der spillerens intelligens og kunnskap har en medvirkning på vinnermuligheter selv om flas fortsatt er hovedfaktoren. Blackjack som du finner mer informasjon om på blackjacknorge.com er et typisk slikt spill. Andre casino spill, som rulett, er kun basert på flaks, selv om enkelte mener man kan benytte matematiske sannsynlighetsberegnende prinsipper for å øke vinnermulighetene, for slike spill bør du heller fokusere på å finne nettsidene med best betingelser og velkomstbonuser på et nettsted som onlinecasinonorge.eu.

Vi vil samtdig ha fokus på å informere deg om at alt av nettspill er basert å at "bordet fanger". Med det mener vi at alle spillere taper i det lange løp, selv om man kan være heldig på kort sikt. På kunnskapsbaserte spill som poker deriomot er det mulighet å vinne, også i lengden, for dem som er gode nok, men det er de færreste.

Kryptovaluta samt det å kombinere dette med spill på nett er også et populært tema. Spill på steder som crypto-casinos.com kombinerer dette er også noe som mange liker å lese om, da vi ser det er en generell stor interesse for online casino i Norge. Ellers er generelle økonomiråd, reisetips og forbrukertips noe vi legger mye fokus på når vi velger tema for nye artikler.

For å hjelpe oss med å gi dere svar på relevante spørsmål så mottar vi gjerne dine spørsmål via "kontakt oss" skjemaet. Husk at ingen spørsmål er for enkle eller for dumme, det er lov å spørre om alt. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på dette nestedet så kan du forsøke å finne svar hos opplysningskontoret.

Hvordan få gjeldsoversikt?

Det er langt ifra uvanlig å miste oversikten over gjelden helt eller delvis ved omfattende betalingsproblemer. Det gjør ikke saken bedre at gammel misligholdt gjeld blir solgt fra den ene kreditoren til den andre gjentatte ganger, gjerne på kryss og tvers mellom forskjellige kreditorer og inkassobyråer. Alle som selv har hatt betydelig gjeldsproblemer eller dem som jobber med å rydde opp i slike forhold vet at dette er mye vanskeligere å holde orden i enn man skulle tro.

Så hvordan skaffer man seg en god gjeldoversikt? Det er ikke noe enkelt svar på dette, men det er en del muligheter og snarveier du kan benytte deg av for å hjelpe deg underveis i denne prosessen.

Først må du ta kontakt med alle kjente kreditorer og be om en oppdatert oversikt over gjelden pr. d.d., inkludert alle påløpte omkostninger. Deretter bør du benytte nettstedet til Virke inkasso, for å få disse til å sende ut en automatisert gjeldsforespørsel til alle deres medlemmer.

Videre bør du kontakte Statens innkrevingssentral, kemnerkontoret og NAV innkreving, dersom du mistenker at du kan ha ubetalt gjeld stående hos noen av disse.

Vi har for øvrig skrevet en tidligere artikkel om hvordan du kan få oversikt over gjeld. Mye av budskapet er likt, men denne artikkelen er noe nyere og er mer konkret rettet mot selve arbeidet med å få en gjeldsoversikt, uten å ta med råd om hvordan du deretter angriper situasjonen deretter. Vi anbefaler derfor at du leser begge artiklene for å få ett best mulig bildet av prosessen.

Hvordan få oversikt over vanlige inkassosatser?

For å få oversikt over dine inkassosaker så er det lurt å begynne med å sende en gjeldsforespørsel via denne nettsiden til Virke Inkasso. På dette nettstedet identifiserer du deg ved hjelp av BankID og registrer personlige opplysninger om deg selv, opplysninger som du deretter sender inn vi tjenesten.

Hvorfor bruke VPN til internettsurfing?

VPN (virtual privat network) anbefales av mange til å surfe anonymt på internett, men hvorfor er dette egentlig så viktig og hvilke fordeler og ulemper følger med? Med dette utgangspunktet har vi valgt å dykke videre ned i denne problemstillingen og dette er det vi kom frem til.

Den største fordelen med å bruke VPN, er dersom du reiser mye og benytter åpne gratis internettnettverk på flyplasser, hoteller, cafeer og lignende. Dersom du i slike tilfeller ikke krypterer din internettrafikk, så kan utenforstående enkelt «sniffe» din internettrafikk, og dermed få tilgang til passord, brukernavn og andre sensitive data.

VPN er også glimrende i tilfeller hvor du ikke ønsker at din internettrafikk kan spores tilbake til deg. Dette kan gjelde dersom du driver med ulovlig fildeling eller annen lyssky virksomhet. Den ulovlige nettsiden Popcorntime er ikke lenger tilgjengelig, men det dukker stadig opp tilsvarende alternativer hvor brukeren kan gjemme seg via en VPN tilbyder.

Dersom du ønsker tilgang til amerikansk Netflix, eller andre tjenester med regionsperre, så er VPN også i slike tilfeller en glimrende måte å lure systemet på. Du velger da at din internettrafikk skal gå gjennom en IP-adresse med lokasjon i den aktuelle regionen.

Hvordan fungerer VPN?

VPN fungerer slik at du inngår en avtale med en VPN tilbyder. En VPN-tilbyder har gjerne flere tusen servere rundt om i verden som du kan velge mellom, i forhold til hvilken av disse din internettrafikk skal gå gjennom.

Hvordan foregår tvangssalg?

Dersom du har påbegynnende gjeldsproblemer og gjerne har begynt å misligholde din gjeld, så er spøkelset om tvangssalg noe som gjerne ligger og murrer i bakhodet. Dette kan gjerne være el velbegrunnet frykt, men i mange tilfeller så er det ikke en reell trussel, mye på grunn av panteheftelsers prioritet. Men hva er egentlig tvangssalg og hvordan foregår tvangssalgsprosessen?

Tvangssalg som ord er selvforklarende, nemlig at formuesgoder blir solgt ved tvang, normalt mot eiers ønske. For at et objekt skal kunne tvangsselges, så må det foreligge pant i eiendelen. Dette kan for eksempel være legalpant, frivillig pant, salgspant eller utleggspant. For at tvangssalg deretter skal kunne iverksettes, så må fordringen heftelsen er knyttet opp til være misligholdt, og gjelden må være tvangskraftig.

De mest vanlige tvangssalgsobjektene er bolig og bil, men dette er langt i fra de eneste objektene som blir tvangssolgt. Hytter, kunst, juveler, motorsykler, campingvogner, båter, samlerobjekter, aksjer og andre verdipapirer er noe av det som kan være gjenstand for tvangssalg.

Det må først foreligge pant i eiendelen som skal tvangsselges.

En absolutt forutsetning for at en formuesobjekt kan tvangsselges er at det foreligger en heftelse i formuesgodet i form av pant. Denne heftelsen må så være misligholdt samt at den må være tvangskraftig.

For at et krav skal være tvangskraftig må alle forutsetningene for å begjære tvangsfullbyrdelse av kravet være til stede. Dette vil normalt medføre at det foreligger et tvangsgrunnlag hvor oppfyllelsesfristen er løpt ut eller misligholdt, samt at det er sendt skyldner varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers frist, i de tilfeller hvor dette er nødvendig i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven.

Først når disse forutsetningene er til stede kan det begjæres tvangssalg av det aktuelle formuesgodet.

Hvem har lov til å taue bort biler?

Dersom du har opplevd å få tauet bilen bort etter en angivelig feilparkering, så kan du kanskje ha opplevd firmaet som fjernet bilen din som mindre seriøse. Det samme kan ofte sies om kostandene som kreves for arbeidet med borttauing og oppbevaring av bilen. Men finnes det egentlig regler for hvem som kan holde på med dette, eller er det bare fritt frem å kjøpe seg en egnet bil og sette i gang med slik tvilsom virksomhet?

Det er i dag ingen formelle krav til å drive med bilberging av biler, eller ren virksomhet som driver med borttauing av feilparkerte biler. Det er imidlertid relativt klare regler for når det er hjemmel for å fjerne en feilparkert bil, samt hvordan denne prosessen skal foregå.

Den som engasjeres til å fjerne en feilparkert bil, fra en parkeringsplass som driver vilkårsparkering, har et solidarisk ansvar sammen med virksomheten som rekvirerer borttauingen til å forsikre seg om at borttauingen er lovlig, samt forsøkt varslet på korrekt måte til billeier. Virksomheten er også ansvarlig for skader som påføres biler i forbindelse med borttauing.

Transport mot vederlag krever normalt løyve i henhold til yrkestransportloven. Dog er det imidlertid et spesifikt unntak for bilberging i forskriften til loven. I yrkestransportforskriften § 2 gjøres det unntak fra kravet til løyve, når virksomheten kun foretar bilberging og fjerning av feilparkerte kjøretøy, og bilen som benyttes er konstruert til dette formålet.

Det er med andre ord faktisk opp til hvem som helst, med mer eller mindre frynsete bakgrunn, å skaffe seg en redningsbil og starte med å ta oppdrag med borttauing av angivelig feilparkerte biler. Ifølge denne artikkelen hos transportmagasinet, så kan det eneste hinderet være at bilbergerens forsikringsselskap setter formelle krav til virksomheten.

Hvor mye er det lov å gi i parkeringsbot?

I 2017 kom det en egen parkeringsforskrift som regulerer såkalt vilkårsparkering i offentlig og privat regi. Med vilkårsparkering menes parkering mot betaling på oppstillingsplasser.

Dette regulerer derfor det mest av betalte parkeringsplasser i det offentlige rom, og regulerer forhold slik som skilting, opplæring, gebyrsatser og ikke minst plikt til å forholde seg til parkeringsklagenemnda.

I parkeringsforskriften er det klart fastsatt hvilke satser som skal benyttes ved overtredelser av avtalevilkårene (skiltingen) på parkeringsplassene. Disse satsene kan deles inn i 3 grupper:

  • Kr 330,- for milde overtredelser. Manglende dokumentasjon på tidsbegrenset gratisparkering (ved at man typisk har glemt å trekke gratis parkeringslapp), eller ved å parkere på slik parkering som er reservert besøkende, kunde eller gjest, uten at man faktisk oppfyller kravene til dette.
  • Kr 660,- er normalsatsen. Denne satsen skal brukes i de fleste tilfeller som ikke omfattes av regelverket som gir grunnlag for gebyr på kr 330,- eller kr 990,-. Dette gjelder blant annet manglende betaling eller overtredelse av parkeringstiden som det er betalt for.
  • Kr 990,- er satsen for å parkere på parkeringsplass for forflytningshemmede (handicappete), uten nødvendig parkeringstillatelse til dette.

Hvordan kjøpe bruktbil?

Dersom du skal kjøpe bruktbil, så kan det være mye penger å spare på å kjøpe bruktbil privat, i stedet for å kjøpe bruktbil hos forhandler. Ulempen med dette er at det også er større risiko for å bli lurt, selv om denne muligheten selvsagt også er til stede ved kjøp fra forhandler.

Det er imidlertid en del tiltak du selv kan gjøre for å minimere risikoen ved kjøp av bruktbil. Mange av disse rådene gjelder også ved kjøp fra forhandler, men du bør gjøre ekstra grundige undersøkelser når du kjøper bruktbil privat.

Så hva bør man være oppmerksom på og undersøke ved kjøp av bruktbil? Man kan gjerne dele dette i tre deler, hvor du kan sjekke den første delen hjemme foran pc ’en. Dette er en jobb du bør ta, før du reiser ut for å se på en bruktbil.

Du sjekker da via din pc om det er heftelser på bilen, samt at du undersøker de registrerte kjøretøyopplysningene hos Statens vegvesen, som beskrevet lenger nede i artikkelen. Du bør også orientere deg på et nettsted som Finn.no, for å få et inntrykk av hva tilsvarende biler selges for.

Dersom bilen er annonsert, så sjekk hvor lenge bilen har ligget ute for salg, jo lengre jo bedre prutningsmonn. Samtidig er det større mulighet for at bilen er overpriset, eller at det er vesentlige mangler eller andre negative forhold rundt bilen.

Du også ut i felten og se på bilen. Dette innebærer å undersøke bilen innvendig, utvendig, i motorrommet og gjerne under dersom du får muligheten til dette. Videre må du sjekke serviceheftet, samt andre kvitteringer på arbeid som er utført av verksted.

Hva er Fintech?

Det dukker stadig opp nye ord etter hvert som samfunnet utvikler seg. Fintech er et av disse nye ordene som man stadig oftere kommer over. Hva er egentlig Fintech, og hvordan vil det påvirke vår fremtid?

Fintech er egentlig en forkortelse på det engelske utrykket "financial technology", eller finansteknologi på norsk. Fintech er et begrep som fanger bredt, men opprinnelig er det et utrykk som beskriver vesentlige endringer i banknæringen, som følge av den teknologiske utviklingen.

Fintech i sin natur gjør det mye enklere for såkalte startups å komme med helt nye produkter som virker disruptive i banknæringen, da det ikke er nødvendig med store omveltninger internt slik som må til i en etablert finansindustri.

Det sies at Fintech medfører større omveltninger i den etablerte finansindustrien enn hva innføringen av IT i sin tid gjorde. Samtidig påstås det at dette bare vil gå fortere og bli vanskeligere for de etablerte.

Eksempler på Fintech

Fintech er egentlig ikke et helt nytt fenomen, men grunnen til at det først nylig er blitt kjent som et begrep, er at fenomenet utbrer seg i et enormt tempo og utfordrer stadig flere aspekter i den etablerte finansnæringen. Det har også fått god drahjelp, spesielt i EU, ved innføring av e-pengedirektivet og betalingstjenestedirektivet.

Paypal er et av de eldste og mest etablerte skoleeksemplene på Fintech. Paypal var kanskje det første konseptet, som for alvor fikk den tradisjonelle banknæringen til å sperre opp øynene, for de muligheter og omveltninger som var i vente for næringen.

Hvordan fungerer forliksrådet?

Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i det norske rettsvesenet og behandler sivile saker, spesielt saker som omhandler økonomiske krav. Forliksrådet er ment å være et lavterskeltilbud for å få prøvd tvister for domstolene. Men hvordan fungerer forliksrådet egentlig? Hva må man gjøre dersom en sak vil sendes til forliksrådet, eller hva gjør man dersom man er innkalt til møte i forliksrådet?

For å sende en sak til forliksrådet, så må det sendes en forliksklage til forliksrådet i den kommunen innklagede bor i. Før dette må det ha vært sendt tvistevarsel, hvis ikke kan klager (den som sender inn saken) risikere å bli ansvarlig for saksomkostningene selv om saken vinnes. Det er ikke krav til å benytte advokat eller inkassobyrå for å sende et pengekrav til forliksrådet.

Dersom du er innkalt til møte i forliksrådet fordi noen mener de har en sak mot deg, typisk et pengekrav, så er det viktig at du gir forliksrådet et tilsvar når du mottar et pålegg om tilsvar i forbindelse med foreleggelsen av saksdokumentene. Deretter er det viktig at du møter opp i møtet som du senere innkalles til. Dersom du ikke gir tilsvar eller ikke møter opp i forliksrådet så vil det normalt bli avsagt uteblivelsesdom i henhold til saksøkers krav.

Opprinnelig var hensikten med forliksrådet først og fremst å mekle i sivile tvister, men samtidig som de hadde en begrenset domsmyndighet. I dag fungerer dessverre forliksrådet mer som våpendragere for norske inkassobyrå, som ved en rekke anledninger er kritisert for å misbruke forliksråds ordningen for å få dom i forbindelse med tvilsomme pengekrav.

Hvilke saker kan fremmes for forliksrådet?

I utgangspunktet kan alle saker som kan anlegges ved stevning til tingretten etter reglene for allmennprosess og småkravprosess, behandles av forliksrådet.

Har jeg lov til å kjøpe falske merkevarer?

De fleste har fått med seg at det ikke er lov å lage eller selge falske merkevarer i hverken Norge eller de fleste andre land i verden. Likevel selges det falske merkevarer over en lav sko på mange populære turistdestinasjoner for nordmenn, samt at det selges på internett.

Men hvordan er regelverket i forhold til personlig bruk og import av falske merkevarer for nordmenn? Har man lov til å ta med seg falske merkevarer hjem i kofferten eller kjøpe dette via internett?

For privatpersoner i Norge er det helt lovlig å både bruke og ta med falske merkevarer hjem fra ferie, vel og merke så lenge det er til privat bruk. Det er også lov å importere falske merkevarer via bestillinger gjort på internett, så lenge det er til privat bruk og ikke gjøres i noen form for næringsvirksomhet.

Det er svært viktig å merke seg at i enkelte land så håndheves dette på en helt annen måte og du risikerer kjempebøter dersom du blir tatt i å bruke falske merkevarer. Italia er et land som ofte går igjen som et skrekkeksempel i forhold til dette, da de er veldig opptatt av å beskytte egne kjente merkevarer som er viktig for landets økonomi.

Du bør med andre ord ikke reise til Italia med falske merkevarer, eller kjøpe falske merkevarer av gateselgere i Italia. Dette medfører en risiko for gigantbøter.

Hva bør jeg akseptere å betale for falske merkevarer?

Prisen på falske merkevarer varierer veldig avhengig av hvor i verden du får kjøpt dem. Dette fordi lovverket i disse landene er forskjellige, samt at det er ulikt hvor tungt et eventuelt forbud blir håndhevet.

Hvordan foreldes gjeld?

Jeg sliter med mye gammel gjeld og har for lengst mistet oversikten. Jeg har forstått at gjeld foreldes, men er usikker på hva som skal til for at gjeld foreldes, og om jeg må foreta meg noe for å påberope meg foreldelse av en fordring. Når foreldes gjeld og hva betyr det at gjeld er foreldet?

Den alminnelige foreldelsesfristen på gjeld er 3 år. På gjeld som er sikret med et eksigibelt gjeldsbrev eller gjelder pengelån, så er foreldelsesfristen 10 år.

 Dersom det er avsagt dom, inngått rettsforlik (typisk i forliksrådet) eller annen avgjørelse i domstolene, så gis kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år. Det samme gjelder ved tvangsfullbyrdelse, slik som avholdelse av utleggsforretning, dersom hele kravet ikke blir innfridd ved tvangsfullbyrdelsen.

Når gjeld er foreldet så har kreditor mistet sin rett til å kreve oppfyllelse. Kravet kan dermed ikke drives inn, men kreditor kan fortsatt motta betaling uten plikt til å tilbakebetale dette, dersom betalingen er gjort ved en feil.

Foreldelsesfristen kan avbrytes flere ganger, både av kreditor og debitor.

Foreldelsesfristen er ikke absolutt, da den kan avbrytes enten ved rettslige skritt fra kreditors side eller ved erkjennelse fra skyldners side. Dersom foreldelsesfristen brytes, begynner denne å løpe på nytt igjen.

Eventuelt så gis det en ny frist, slik som ved rettslige skritt og tvangsfullbyrdelse, hvor det settes ny foreldelsesfrist på 10 år.

Hvordan bli rik?

Det er mange teorier og meninger om hva som er den beste fremgangsmåten for å bli rik fortest mulig. Enkelte sverger til en lang utdanning, mens andre satser på bestemte bransjer. Noen satser på jevnt og trutt hard jobbing, mens andre håper mer på at flaksen skal hente dem. Finnes det i det hele tatt noen oppskrift på hvordan man skal bli rik fortest mulig?

De aller fleste har en formening om hvordan de kan tjene gode penger, ut ifra omgivelsene og forutsetningene de selv må forholde seg til. Dessverre lar de aller fleste seg stoppe av manglende tro på seg selv, frykt for å feile og frykt for hvordan omgivelsene skal reagere.

Faktisk så vil de aller fleste lykkes før eller siden med å bli rik, dersom de legger alle hemninger og fordommer til side, og gjør det de innerst inne vet at må til for å lykkes. Du må med andre ord bevege deg langt utenfor din egen komfortsone, og dette må du gjøre gang etter gang. Da er muligheten stor for at du bli rik fort.

En av de største motivatorene, som de siste årene har blitt kjent mye på grunn av Youtube, i forhold til hvordan man skal bli rik fort, er også en av verdens rikest mennesker, Dan Peña.

Hans motto er "just fucking do it", som ifølge han selv er en videreføring av mottoet til Nike som er "just do it". Han er videre klar på at man til enhver tid må gjøre det som trengs, ikke utsette og ikke bry seg om hva andre mener.

Hvordan er prisnivået i Thailand?

Jeg vurderer å reise til Thailand for et lengre utenlandsopphold, men er usikker på hvordan prisnivået er i Thailand for tiden. Jeg har alltid hørt at alt er veldig billig i Thailand, men i det siste har jeg hørt at mange klager på at det har blitt så dyrt der. Hva stemmer egentlig, hvordan er prisnivået i Thailand?

Thailand er fortsatt et svært billig ferieland for nordmenn, både for vanlige ferieopphold og langtidsopphold. I Thailand bruker man baht som gjeldende valuta. Det siste året har 1 norsk krone tilsvart mellom 3,5 og 4 baht. For en del år siden var denne kursen nærmere 5.

Som en tommelfingerregel så koster det meste i Thailand det samme som i Norge i beløp, vel og merke med den vesentlige forskjellen at prisen er i baht i stedet for kroner. Dette betyr at du fremdeles får over 3 ganger så mye i Thailand for pengene som hjemme i Norge, dog var dette nærmere 5 tidligere, på grunn av at baht har styrket seg i forhold til den norske kronen. Prisene i Thailand regnet i baht er imidlertid relativt uendret i løpet av de siste årene.

Denne vesentlige prisforskjellen, som gjør det så gunstig for nordmenn å leve i Thailand, gjelder først og fremst ting som mat, restaurantbesøk, overnatting, transport og lignende. På importerte produkter som elektronikk fra kjente merkevarer og andre internasjonale merkevarer er forskjellen mye mindre og i enkelte tilfeller dyrere enn i Norge.

Prisnivå på hoteller og overnatting i Thailand.

Hoteller og overnatting er veldig billig i Thailand i forhold til i Norge. De fleste ender likevel opp med å betale nesten like mye som hjemme i Norge, rett og slett fordi de tar seg råd til en vesentlig høyere standard på hotellet enn de ville gjort hjemme i Norge.

Hva er en kredittsjekk?

Når du søker om lån, kredittkort, mobiltelefonabonnement og mye mer, så er det vanlig praksis at det foretas en kredittsjekk av deg før en avtale inngås. Men hva er egentlig en kredittsjekk og hvilke opplysninger om deg fremlegges, når noen foretar en kredittsjekk av deg?

En kredittsjekk vil normalt medføre at det foretas en kredittvurdering via et kredittopplysningsbyrå for å avklare din finansielle situasjon. Dette inkluderer historiske skattetall, opplysninger fra gjeldsregisteret, samt om du er registrert med betalingsmislighold i form av betalingsanmerkninger.

Ut ifra opplysningene som legges til grunn ved en kredittsjekk gis du en kredittscore fra kredittopplysningsbyrået. Gjeldende kredittscore for en person anslår hvor sannsynlig det er at et tenkt kundeforhold vil ende med betalingsmislighold.

En kredittsjekk kan strengt tatt også foretas uten å gå via et kredittopplysningsbyrå. En mulig kreditor kan be deg fremlegge en rekke opplysninger, som kopi av lønnslipper og selvangivelse, samt sjekke en rekke offentlige registre. På bakgrunn av alle disse opplysningene kan det dannes et relativt godt bilde av din økonomiske situasjon.

Det er i praksis kun rene betalingsanmerkninger som ikke kan fanges opp på annen måte, enn via en tradisjonell kredittsjekk via et kredittopplysningsbyrå. Likevel kan dette ofte fanges opp via offentlige registre, som motorvognregisteret og eiendomsregisteret, dersom det er tatt pant i bil eller bolig ved avholdelse av en utleggsforretning.