Back to Top

Spørsmål og svar på det aller meste!

Hvordan.org

Velkommen til hvordan.org

Vi har spørsmål og svar på ting man lurer på innimellom. Av og til er det de helt enkle ting som hvor mange dager det er i en bestemt måned mens andre ganger er det dypere spørsmål og problemstillinger. Uansett hva du lurer på så er vårt mål at du skal finne svaret på dine spørsmål på dette nettstedet.

For å hjelpe oss med å gi dere svar på relevante spørsmål så mottar vi gjerne dine spørsmål via "kontakt oss" skjemaet. Husk at ingen spørsmål er for enkle eller for dumme, det er lov å spørre om alt. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på dette nestedet så kan du forsøke å finne svar hos opplysningskontoret.

Hvordan tjene penger på Youtube?

Jeg har lenge hatt lyst til å starte en Youtube kanal og har hørt at jeg i tillegg kan tjene penger på dette. Hva må jeg gjøre for å tjene penger på Youtube, og hvor stor må kanalen min være for at jeg skal kunne leve av dette?

Den vanligste måten å tjene penger på Youtube på er ved å tilknytte seg Google sitt Adsense program, et program som er en del av det samme konsernet. Du kan for øvrig tjene penger på mange andre måter via din Youtube kanal som vi vil nevne i denne artikkelen.

9 inntektsmuligheter på Youtube

Google Adsense

Adsense er Google og Youtube sitt eget annonseringsprogram og er noe som alle Youtube kanaleiere kan knytte seg opp til, dersom de oppfyller visse minstekriterier. I skrivende stund er disse kriteriene at du har minst 1000 abonnementer og har minst 4000 seertimer de siste 12 månedene.

Vær klar over at disse kriteriene kan endres fortløpende. Det er uansett ikke noe å bekymre seg for disse inngangsgrensene. Inntektene før du kommer opp i såpass seervolum vil uansett være svært begrenset.

Du kan velge på hver enkelt video om denne skal knyttes opp til Adsense annonser eller ikke. I innhold hvor du ønsker å vise Adsense annonser er det viktig å oppfylle Google sine retningslinjer for annonsørvennlig innhold.

Kan jeg få flått om vinteren?

Jeg har hørt en rekke skrekkhistorier om personer som har blitt alvorlig syke av flåttbitt. Jeg tar mye forhåndsregler om sommeren for å unngå flått og har derfor unngått dette til nå. Vinteren har jeg følt som en trygg periode men nå hører jeg stadig oftere at det er mulig å få flått om vinteren. Stemmer dette?

Det er fullt mulig å få flått om vinteren dersom det er noen plussgrader og bakken og busker ikke er godt tildekket av snø. Risikoen for å få flott er imidlertid desidert størst om sommeren og flått sesongen regnes fra april til november og litt kortere i Nord Norge.

Stemmer det at flått er Norges farligste dyr?

Betegnelsen Norges farligste dyr blir ofte benyttet om flåtten og det kan nok for så vidt være riktig. Det skal nevnes at vi har svært få farlige dyr i Norge og det skjer særdeles sjeldent at personer dør, blir skadet eller blir alvorlig syke av angrep eller smitte fra dyr sammenlignet med andre mer eksotiske land.

Årsaken til at mange betegner flåtten som Norges farligste dyr er at det er relativt stor mulighet for at de fører smitte med seg når de biter og setter seg fast på mennesker og dyr. Det skal likevel nevnes at risikoen fortsatt er relativt liten for å bli smittet, spesielt dersom du fjerner flåtten så fort som mulig og spesielt innen løpet av det første døgnet etter at du har fått flåtten på kroppen.

Ifølge NHI så medfører kun 2 prosent av alle flåttbitt som medfører smitte. De aller fleste av disse smittetilfellene fører til et beskjedent sykdomsforløp som enkelt lar seg behandle med en antibiotika kur. Flått bør med andre ord ikke hindre deg ifrå gå ut i naturen men det kan være fornuftig å ta noen forhåndsregler som vi kommer tilbake til lenger ned i artikkelen.

Er det lov å drikke alkohol før man er 18 år?

Jeg vet at det er ulovlig å kjøpe alkohol til mindreårige og at det uansett alder er en del forbud og regler for hvor og hvem som har lov til å drikke alkohol. Men dersom en person under 18 år har fått tak i alkohol. Bryter denne da loven ved å drikke alkoholen?

Det er ingen lov som direkte forbyr en person under 18 år å drikke alkohol. En person under 18 år som drikker alkohol kan derfor ikke straffes for dette. Måten som alkoholen er fremskaffet på er imidlertid mest sannsynlig et lovbrudd, enten fra den som har gitt personen alkohol eller fra personen selv som har tilegnet seg alkohol på ulovlig vis.

Det er forbudt å gi alkohol til en person som ikke er gammel nok

 Det er ifølge alkoholloven ulovlig å kjøpe alkoholholdig drikk til noen som ikke oppfyller aldersgrensene på 20 år for sprit (over 22% alkoholprosent) og 18 år for annen alkoholholdig drikke.

Det er heller ikke lov å selge, skjenke eller levere alkohol til personer som ikke oppfyller de nevnte aldersgrensene. Dette medfører at foreldre faktisk ikke har lov til å servere egne tenåringer mindre alkohol hjemme i kontrollerte former.

Det er ikke sårskilte krav til forsvarlig oppbevaring av alkohol i hjemmet slik der er til oppbevaring av våpen. Det er også sedvane at alkohol oppbevares relativt åpent og ubevoktet i hjemmet selv om det er ungdom i huset. Dersom ungdom dom ikke er gamle nok forsyner seg av slik alkohol uten tillatelse fra foresatte så vil hverken foresatte eller ungdommen kunne bli straffet for dette i utgangspunktet.

Hvor lang garanti er det på en mobiltelefon?

Jeg opplever til stadighet at jeg selv samt venner og familie får problemer med mobiltelefonen. Jeg har selv blitt avvist i butikken fordi garantien gikk ut etter bare ett år. Er det ikke minst 2 års garanti på mobiltelefoner?

Det er opp til den enkelte produsent hvor lang tid de gir på sine varer. Det som er mer interessant for forbrukere er at det er 5 års reklamasjonsfrist på mobiltelefoner med hjemmel i forbrukerkjøpsloven. Dette er også fastslått i dom i høyesterett.

Produktgaranti er ofte villedende

Reklamasjonsretten etter norsk forbrukerlovgivning er omfattende og beskytter forbruker veldig godt. For at produsenten har lov til å benytte ordet garanti så må garantien ha bedre betingelser enn det som fremgår av eksisterende lovgivning.

Problemet med dagens garantiordninger som de aller fleste produsenter benytter seg av er at enkelte og relativt ubetydelige punkter i garantien gir forbruker bedre rettigheter enn forbrukerkjøpsloven og produsenten hevder dermed at de holder seg innenfor loven.

Samtidig er det mange rettigheter ifølge den samme garantien som gir forbruker dårligere rettigheter enn hva som allerede er omfattet av reklamasjonsretten. Dette forsøker butikkene og produsentene å utnytte for å villede en forbruker som reklamerer. Et typisk eksempel er garanti på en mobiltelefon som er gyldig i ett år.

Hvor mye ferie har jeg krav på?

Arbeidsgiveren min nekter å gi meg 5 ukers ferie, noe jeg mener jeg har krav på. Hvor mye ferie har jeg egentlig krav på, og kan jeg selv velge når jeg vil ta ferien?

Alle norske arbeidstakere har krav på 21 dagers ferie i henhold til ferieloven. Av dette kan du kreve å få 3 uker sammenhengende hovedferie mellom 1. juni og 30 september. Dersom du er omfattet av en tariffavtale, har du sannsynligvis krav på 5 uker eller 25 dagers ferie.

Dersom du fyller 60 år i ferieåret eller er eldre, så har du krav på en ekstra ferieuke.

I ferieloven er retten til ferie uttalt med et utgangspunkt at det er 6 virkedager i uken og arbeidstaker gis med dette utgangspunkt rett til 25 virkedagers ferie. Når dette omregnes til 5 virkedager som i dag er normalen i norsk arbeidsliv, så får arbeidstaker rett til 4 uker pluss en dags ferie. Retten til ferie kommer i tillegg til helligdager, lørdag og søndager som er normale fridager i henhold til arbeidskontrakten.

Har jeg krav på sammenhengende ferie?

Du kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden mellom 1. juni og 30 september, dette kalles hovedferien. Det betyr at ferien må begynnes eller være ferdig innen dette tidspunktet. Arbeidsgiver kan for eksempel ikke kreve at du påbegynner din hovedferie 30 september, da dette vil medføre at du ikke får fullført ferien innen fristen.

Hvordan fjerne bananfluer?

Huset mitt er invadert av bananfluer og jeg aner ikke råd om hvordan jeg skal bli kvitt dem. Hva kan jeg gjøre for å bli kvitt bananfluene og unngå at dem kommer tilbake?

Det er relativt enkelt å bli kvitt bananfluer med de rette tiltakene. For å fjerne bananfluene så må du fjerne arnestedet og trivselsstedene til disse. Dette gjør du ved å rydde opp i huset og fjerne matrester og gammel frukt. Deretter må du igangsette tiltak for å fjerne bananfluene. Det lønner seg å senke innetemperaturen og iverksette flere forskjellige tiltak for å fange eller drepe bananfluene.

Hvorfor får jeg bananfluer i huset?

Bananfluer kommer normalt inn i huset via frukt og planter. Det ligger gjerne egg i bananskall og når disse blir liggende lenge fremme på fruktfat eller i søppel så klekkes disse eggene inne i huset ditt. Når først en stamme med egg er klekket så formerer bananfluene seg i et forrykende tempo og det tar ikke lange tiden før huset er fullt av bananfluer.

Hvor trives bananfluene?

Bananfluene trives best i fuktige rom som kjøkken, bad og vaskerom men de flyr fort og det kan oppleves som et problem over hele huset selv om de har de fuktige rommene som en base. Fruktfat med gammel frukt, matsøppel, fuktige potteplanter, sluker og matrester som står fremme er populære tilholdssteder og arnesteder for bananfluene. Det er naturligvis derfor viktig å ta for seg disse stedene først i din kamp mot bananfluene.

Er det visse tider på året hvor det er ekstra mye bananfluer?

Bananfluer har en tendens til å bli et problem i de varme og fuktige månedene på året. Problemet begynner gjerne i slutten av Juli eller August da de første bananfluene klekkes og blir gjerne et problem utover høsten dersom du ikke gjør tilstrekkelige tiltak for å bli kvitt dem.

Hvor ofte bør jeg skifte olje på bilen?

Jeg blir aldri klok på hvor ofte det er fornuftig å skifte olje på bilen. Jeg har lest anbefalinger på at olje skal skiftes på alt fra hver 3000 km og opptil hver 50000 km. Hvor ofte er det egentlig fornuftig å skifte olje og har det mye å si hvilken olje jeg benytter? Vi har derfor undersøkt temaet selv på internett og i samtaler med flere bilmekanikere samt erfarne hjemme mekkere. Her er resultatene vi kom frem til.

Dersom du har en bil som du ønsker å ha så lenge som mulig så bør du bytte olje hver 10000 km eller hver sjette måned avhengig av hva som kommer først. Dersom du kjøper en helt ny bil som du planlegger å bytte inn før garantien løper ut så er det tilstrekkelig å følge bilens serviceintervaller.

Produsentens serviceintervaller følger et "godt nok" prinsipp!

De fleste bilprodusenter anbefaler i dag oljeskift så sjeldent som hver 30000 km. Det er i denne sammenhengen viktig å huske på to ting.

Det første er at bilprodusentene følger en "godt nok" filosofi på hvor hyppige oljeskiftene skal foretas. De tenker at etter en hvis tid så begynner bilen å bli såpass utslitt og gammel at den etter hvert vil bli vraket og at dette ofte skjer av andre årsaker enn av motorhavari. Dersom motoren havarer så ville bilen sannsynligvis blitt vraket av andre årsaker kort tid senere uansett. Ut ifra denne tankegangen så mener bilprodusenten at deres serviceintervaller er gode nok.

Den andre årsaken er at hyppigheten og kostnadene for service er et viktig salgsargument for nye biler. Jo hyppigere en bil må på service og jo dyrere servicene er jo vanskeligere er det å få solgt bilen. Da er det for bilprodusentens ståsted viktig å legge opp så få serviceintervaller og oljeskift som mulig for å holde behovet for service nede.

Hva skjer med gjelden min når jeg flytter til utlandet?

Jeg har mye gjeld og vurderer rett og slett å rømme landet og bosette meg i Spania eller Thailand. Hva vil skje med gjelden i slike tilfeller? Kan kreditorene forfølge meg i det nye landet, blir gjelden slettet eller ender det opp med at den dagen jeg kommer hjem så ligger det et kjempekrav og venter på meg?

Gjeld kan forfølges over landegrenser og er en relativ enkel sak innen EU og Nord Amerika. Dersom du flytter til Sørøst Asia så er det fort mye vanskeligere for kreditor å forfølge gjeldsposten på en fornuftig måte. I slike tilfeller kan gjelden bli liggende i bero hjemme i Norge i håp om at du finner veien hjem etter hvert. Det er spesielle regler i foreldelseslovgivningen i forbindelse med slike tilfeller.

Foreldelse av gjeld når du er bosatt i utlandet

Dersom du flytter til utlandet så gjelder i utgangspunktet de samme foreldelsesfrister i norsk rett som om du hadde bodd i Norge. Det kan imidlertid normalt ikke fremmes sak i norsk rett mot en person som er bosatt i utlandet. Fordringshaver må således avbryte foreldelsen ved fristavbrytende skritt i form av rettslige skritt i landet hvor du er bosatt. I våre naboland og resten av Europa og Nord Amerika så er ikke dette uoverkommelig.

Dersom du imidlertid flytter til land som Pakistan, Somalia og U-land generelt, så er det svært vanskelig for en norsk kreditor å forfølge kravet i det aktuelle landet. Dersom det er mulig så er det likevel gjerne dyrt og lite formålstjenlig.

Når du har flyttet til utlandet så gjelder fortsatt de samme foreldelsesfristene hjemme i Norge. Det er imidlertid et tillegg i loven som gir mulighet for at foreldelsesfristen utsettes frem til du kommer tilbake til Norge og at det deretter går ett år før foreldelse nås.

Kan jeg tjene penger på online spørreundersøkelser?

Vi har lagt merke til at når vi søker på hvordan man kan tjene penger hjemmefra eller via internett så dukker dette temaet ofte opp, nemlig at man kan tjene penger på internett ved å gjennomføre spørreundersøkelser.

Det er fullt mulig å tjene penger på spørreundersøkelser på internett. Timebetalingen vil imidlertid ligge i underkant av kr 50,- pr time. Dersom dette er akseptabel betaling for deg så er dette absolutt noe som anbefales.

Hvor bør jeg registrere meg?

Vi har testet 4 aktører innen betalte spørreundersøkelser. Blant disse fire aktørene så vil vi absolutt anbefale meningstorget.no og mobrog.com. Begge leverer mange spørreundersøkelser og betaler bra og ofte.

Her er de fire aktørene vi har testet:

Meningstorget.no

Dette er nok den aktøren som betaler aller mest, rett foran mobrog.com. Du kan ta ut penger via din Paypal konto så fort du har tjent inn minimum kr 30,-. Du kan eventuelt ta ut belønningen i form av gavekort fra en rekke aktører. Godtgjørelsen er den samme uansett om du benytter Paypal eller gavekort.

I løpet av en måned tjente vi ca. kr 150,- hos Meningstorget som vi tok ut via Paypal og pengene var på Paypal konto etter få timer. Vi svarte da på det meste av undersøkelser som vi fikk tilbud om.

Hvor lang tid tar det å gå til Preikestolen?

Preikestolen i Rogaland er kanskje Norges mest kjente landemerke og interessen blant både norske og utenlandske naturelskere har tatt helt av de siste årene. Til og med Hollywood har fått opp øynene for Preikestolen og filmet der i 2018 med Tom Cruise hengende i den ikoniske fjellsiden. Men hvor overkommelig er det å ta turen til Preikestolen? Må man være spesielt turvant og hvor lang tid tar det?

Det tar mellom 1 ½ - 2 ½ for folk flest å gå opp til Preikestolen fra parkeringsplassen ved Preikestolhytta. Turen ned går av naturlige årsaker en del raskere. På svært hektiske dager kan det være så mye folk at det blir kø på en del ekstra trange og bratte partier i løypen slik at det da kan ta noe lenger tid.

Hvordan reise for å komme frem til Preikestolhytta?

Preikestolhytta er stedet hvor du begynner gangturen mot Preikestolen. Det er en stor parkeringsplass (parkering mot betaling (kr 200,-)) rett ved Preikestolhytta og turvegen er tydelig merket helt opp til Preikestolen. Dersom du likevel skulle være i tvil så er det bare å følge strømmen.

For å kjøre til Preikestolen så tar du av fra E39 mot RV 13 mellom Ålgård og Sandnes. Følgen RV13helt til du kommer til fergekaia på Lauvvik. Ta fergen over til Oanes. Fergen går hele døgnet. På dagtid går den hver halvtime mens på nattestid er det kun avgang hver time. Fra Oanes fortsetter du på RV 13 frem til avkjørselen mot Preikestolen/ Preikestolhytten. Det er godt merket hele veien.

Du kan også ta fergen fra Stavanger til Tau og deretter kjøre sørover på RV 13 frem til avkjørselen mot Preikestolen. Her går fergen hvert 45 minutt på dagtid. Denne ruten kan være noe kortere dersom du reiser fra Stavanger.

Hva er MLM?

Jeg blir innimellom invitert på det jeg oppfatter som tvilsomme møter hvor jeg skal bli presentert for en unik forretningside. For meg så fremstår det som et pyramidespill, men dette blir avfeid med at det ikke er det men et stort, seriøst og lovlig MLM selskap. Hva er egentlig MLM?

MLM står for «multi level marketing» og er i praksis et pyramidespill, som pakkes inn i rammer hvor det selges overprisede varer eller tjenester for å holde det innenfor lovens rammer. For at et MLM selskap ikke skal rammes av lotterilovens bestemmelser om pyramidespill, så må mer en 50 % av omsetningen stamme var salg av varer og tjenester fremfor provisjoner ved å verve medlemmer.

Er MLM en seriøs bransje?

MLM er stort sett en useriøs bransje nesten helt uten unntak. Noen vil påstå at MLM selskap som er medlem av direktesalgsforbundet er seriøse, noe vi er helt uenige i. Selv om disse selskapene nok holder seg innenfor lovens rammer om at minst 50 % av omsetningen i systemet stammer fra salg av varer og tjenester, så trenger det ikke å være noe seriøst over dette.

Bortsett fra selve pyramidestrukturen, så er et fellestrekk for de aller fleste at de påstår å selge unike produkter med overlegen kvalitet i forhold til konkurrenter. Dette er ofte dårlig dokumenterte påstander i motsetning til det som er lett å dokumentere, nemlig at de er sterkt overpriset i forhold til konkurrentene. Prisene er normalt det mangedoblete.

Siden kun 50 % av omsetningen kan stamme omsetning knyttet til verving og opprettholdelse av medlemskap i systemet, så fungerer bransjen normalt slik at medlemmene gjerne er tvunget til å kjøpe pakker med månedlige forbruk av aktuelle varer eller tjenester. Siden dette er sterkt overprisede produkter, så kan det ikke ses på enn noe annet enn en omgåelse av lovverket som omfatter pyramidespill, hvor det er pyramidestrukturen med løfte om lettjente penger og ikke varene som lokker til seg medlemmer.

Hvordan gå opp i vekt?

For de fleste er hovedutfordringen når det kommer til vekt problemer med å få til en vektnedgang. Det finnes imidlertid også mange som er svært tynne og som sliter med å legge på seg tilstrekkelig med fett og muskler for å ha en sunn kropp. Hva kan man gjøre for å få opp i vekt?

For å gå opp i vekt så trenger man et kalorioverskudd. Et kalorioverskudd betyr at man tilfører kroppen mer kalorier i løpet av en dag enn man forbrenner. For å innta tilstrekkelig med kalorier kan man spise produkter med høy energitetthet for å få plass til flere kalorier i et måltid.

Undervekt kan være skadelig

Det er ikke bare overvekt som er skadelig. Undervekt kan også gjøre mye skade på kroppen spesielt i ekstreme tilfeller over lengre tid. Ved alvorlig undervekt kan man få en rekke uønskede symptomer både psykisk og fysisk. Noen symptomer er forbigående og vil forsvinne ved økt vekt mens andre kan bli langvarige og føre til alvorlig skade på kroppens organer.

Fokuser på produkter som ikke metter så lett.

I en periode hvor du fokuserer på å gå opp i vekt så trenger du et høyt kaloriinntak. Det er vanskelig å få ett høyt kalori inntak dersom du spiser kost med et høyt fiberinnhold da dette metter mye og inneholde mindre kalorier i forhold til plassen det tar i magen.

Selv om fiber er en viktig del av et sunt kosthold så kan det være nødvendig å redusere dette en del i en periode hvor du forsøker å spise mest mulig for å gå opp i vekt. Selv om det i en slik situasjon er mindre fiber prosentvis i det du spiser så vil et økt inntak av mat føre til at dette kompenseres en del på grunn av den totale veksten i matinntaket.

Hvor mye koster en begravelse?

Død og begravelse er noe som vi ikke liker tanken på og liker ikke å se dette for oss før vi må. Denne fortrengingen av problemet fører til at mange får en lei overraskelse rett etter at deres kjære har gått bort, nemlig regningen for begravelsen og alt som følger med. Noen er så heldige at dette kan dekkes av midler som gjenstår på avdødes konto mens i andre tilfeller sitter de pårørende igjen med både sterk sorg og en stor regning for begravelsen som de ikke vet hvordan de skal klare å betale.

En fin begravelse med påfølgende minnestund med enkel servering og 40-50 gjester, kommer fort på mellom kr 50000,- og kr 100000,-. Dersom minnestunden droppes eller holdes kun for den aller nærmeste familie privat så kan man fint klare å få regningen under kr 50000,- dersom man tar til takke med «godt nok» når det kommer til ting til type kiste, ekstratjenester og gravstein.

Det er dyrt å dø!

Det er med andre ord dyrt å dø og pårørende bør spørre seg selv om den avdøde hadde ønsket at etterlatte brukte mye penger på begravelsen eller var sparsommelige. I flertallet av tilfellene er det barn som begraver foreldre som har dødd på grunn alderdom eller mer eller mindre aldersrelatert sykdom. Dette er en generasjon som er vant til nøkternhet og ville nok dersom de kunne sagt sin mening bedt om en mer nøktern begravelse til fordel til de etterlatte sin lommebok.

Spørsmålet etterlatte bør stille seg når de står i valget mellom dyr og billig begravelse er; Dersom jeg velger en dyr kiste, gjør jeg det for den avdøde eller for at gjestene i begravelsen ikke skal synes jeg er gjerrig?

Har du noen gang vært i en begravelse hvor du har reagert på at de etterlatte ikke har brukt nok penger på ting som kiste og fancy programmer? Vi har i hvert fall ikke det og tror det er tilfellet for de aller fleste. Harde fakta er at avdøde ikke merker forskjell på om kisten koster kr 5000,- eller kr 50000,-, det gjør de pårørende.