Back to Top

Spørsmål og svar på det aller meste!

Hvordan.org

Velkommen til hvordan.org

Vi har spørsmål og svar på ting man lurer på innimellom. Av og til er det de helt enkle ting som hvor mange dager det er i en bestemt måned mens andre ganger er det dypere spørsmål og problemstillinger. Uansett hva du lurer på så er vårt mål at du skal finne svaret på dine spørsmål på dette nettstedet.

For å hjelpe oss med å gi dere svar på relevante spørsmål så mottar vi gjerne dine spørsmål via "kontakt oss" skjemaet. Husk at ingen spørsmål er for enkle eller for dumme, det er lov å spørre om alt. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på dette nestedet så kan du forsøke å finne svar hos opplysningskontoret.

Hvordan er prisnivået i Tyrkia?

Jeg planlegger min neste ferie og har fått øyene opp for Tyrkia, nærmere bestemt Alanya. Jeg har fått med meg at den Tyrkiske lira har tapt seg mye i verdi de siste årene etter politisk uro, men er usikker på hvordan det faktiske prisnivået er i Tyrkia for norske turister.

Prisene i Tyrkia er svært lave i forhold til det norske prisnivået. Både leie av hotell eller leilighet i ferien samt dagligvarer er svært billig. Prisene på restauranter er imidlertid ikke fullt så lave, dog langt under norsk prisnivå.

Som turist i en by som Alanya må du likevel belage deg på et romslig feriebudsjett, rett og slett fordi alt er veldig kommersialisert uansett hvor du går. Alt koster med andre ord penger, uansett om det gjelder et besøk på stranden eller en tur på gaten. Over alt er det selgere som ønsker å tjene penger på deg og det er vanskelig å unngå å falle for fristelser.

Hva koster dagligvarer i Tyrkia?

Dagligvarer er billig i Tyrkia. I små dagligvarebutikker i feriebyen Alanya så er våre erfaringer følgende på vanlige dagligvarer:

 

Ett brett med egg

Kr 15,-

Halvliter lokalt øl

Kr 15,-

Flaske vann 0,5 liter

Kr 1,50

Flaske vann 1,5 liter

Kr 3,-

Boks brus 0,33 liter

Kr 4,-

Magnum iskrem

Kr 10,-

20 sigaretter

Kr 25,-

 

Hva gjør namsmannen?

Jeg har forstått at dersom man misligholder gjeld, så vil namsmannen etter hvert komme inn i bildet, men har ikke helt fanget opp hvem namsmannen er og hvilken funksjon namsmannen ellers har i samfunnet. Mitt spørsmål er derfor hvem er namsmannen og hvilke oppgaver har namsmannen? Er namsmann og namsfogd det samme?

Namsmannen er en del av namsmyndighetene sammen med tingretten Namsmannen behandler først og fremst saker om tvangsfullbyrdelse og bistår skyldner i gjeldsordningssaker. Namsmannen behandler blant annet saker som utleggsforretninger, tvangssalg av løsøre, utkastelser og gjeldsordningssaker. Namsmannen utfører ellers andre oppgaver som tildeles dem etter loven, samt saker om gjennomføring som tingretten pålegger dem.

Namsmannen er normalt lennsmannen eller politistasjonssjefen. I større byer ledes gjerne funksjonen av en egen namsfogd som kan ha flere namsfullmektige under seg.

Hva er særnamsmenn?

En del offentlige kreditorer er gitt anledning til å fungere som sin egen namsmann. Dette gjelder blant annet Statens innkrevingssentral, Skatteoppkreveren (kemnerkontorene) og Nav Innkreving. Nav Innkreving er forøvrig i ferd med å bli en del av Skatteetaten.

Hvilke flaggregler har vi i Norge?

Jeg har forstått at det er regler for når man skal og når man kan flagge i Norge, men er usikker på hvordan disse reglene er og hvordan man finner dem. Spørsmålet mitt er derfor hvilke flaggregler har vi i Norge og hvor finner jeg dem?

Det er forskjellige regler om flagging for staten, kommunene og private. Private har lov til å flagge alle dager dog skal flagget ikke henge ute om natten. Hovedregelen for private er at flagget skal heises kl. 09.00 om morgenene i sommerhalvåret og kl. 09.00. om vinteren. Flagget skal senkes kl. 21.00. eller ved solnedgang dersom dette kommer tidligere. Du risikerer ikke straff som privatperson dersom du ikke holder deg til dette. Feil flagging på privat eiendom har således ikke annen konsekvens enn tap av sosial anseelse.

Hvordan flagget skal se ut og hvilke flaggregler vi har er regulert i Lov om Norges flagg, Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger og forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget. Av disse lovene og forskriften så er det kun Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger som har en klausul om straff ved overtredelse.

Flaggtider

Som allerede nevnt, så skal det ikke flagges om natten eller når det er mørkt. Det er fastsatt egne klokkeslett for når flagget skal heises og senkes, men det viktigste er at flagget ikke henger ute om natten.

I perioden mars til og med oktober så skal flagget heises kl. 08.00. og tas ned ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00.

Hvor mye kan jeg jobbe når jeg mottar uføretrygd?

Jeg er uføre og mottar uføretrygd. Jeg er innforstått med at jeg kan jobbe noe uten at jeg mister uføretrygd, men er usikker på hvor grensen for dette går. Spørsmålet mitt er derfor, hvor mye kan jeg jobbe når jeg mottar uføretrygd, uten å miste uføretrygden, og styres dette av arbeidsmengde eller inntekt?

Slik som regelverket rundt dagens uføretrygd er utformet, så er intensjonen at det alltid skal lønne seg å jobbe mest mulig. Du bør imidlertid være ekstra oppmerksom dersom du mottar barnetillegg eller du jobber mer enn 80 %.

Det du mest sannsynligvis lurer på er hvor mye du kan jobbe eller tjene uten å få redusert uføretrygden samtidig. Dersom du er uføretrygdet så kan du tjene inntil 0,4 G (folketrygdens grunnbeløp) uten å få reduksjon i uføretrygden. Dette gjelder uansett hvilken uføregrad du har. Dersom du har gradert uføretrygd, så har NAV i sitt vedtak besluttet hvor mye du kan tjene i året, ved siden av den graderte uføretrygden. Dette kommer i tillegg til grensen på 0,4 G.

Er det arbeidsmengde eller inntekt som er avgjørende for om jeg får reduksjon i uføretrygden?

Det er tap av inntektsevne som følge av tapt arbeidsevne som avgjør din uføregrad. Dette betyr at du nyter fremtidige inntekter av tidligere utført arbeid, så vil denne inntekten føre til en tilsvarende reduksjon i uføregraden. Dette kan være tilfellet dersom du har skrevet en bok som selger jevnt og trutt fra år til år. I så fall har du fortsatt en inntektsevne tilsvarende det du tjener i årlig godtgjørelse i fra boksalget.

På samme måte så der det hva du tjener som avgjør om du får redusert uføretrygd. Det er ikke mengden av utført arbeid. Dersom du imidlertid forsøker å lure systemet, ved å ta ut penger for opptjent arbeid via omveier, så vil ikke dette bare være grunnlag for reduksjon i uføretrygden, det vil også anses som trygdesvindel og eventuelt skatteunndragelse. Dette er således en svært dårlig ide og du må derfor alltid oppgi alt du tjener for å unngå å risikere dette.

Hvem eier fødselsnummeret og fødselsattesten din?

De siste årene har en merkelig bevegelse vokst seg stor nok i Norge, til at de har blitt til en pest og plage for politiet og annen offentlig myndighetsutøvelse. Bevegelsen kaller seg for Frimenn og har opphav fra USA (Freeman on the land). En av kjepphestene til disse er at du ikke eier din egen fødselsattest eller fødselsnummer, og at staten dermed i praksis eier deg.

Det å stille spørsmål om hvem som eier ditt fødselsnummer og fødselsattest er et helt feil utgangspunkt for noe som egentlig er et viktig tema, nemlig muligheten til å velge å ikke være en del av samfunnet som du fødes inn i. Hverken fødselsnummer eller fødselsattest kan sees på som en eiendel.

Fødselsnummer er et nummer som er tildelt av staten for å skille deg fra andre enkeltindivider. Fødselsattest er rett og slett en skriftlig bekreftelse på at du er født, samt hvilket navn, kjønn, fødselsnummer, fødested og navn på foreldre.

Hva er Frimenn?

De siste årene har en ny bevegelse vokst seg stadig større i Norge. Selv om de fortsatt er en ubetydelig bevegelse i antall tilhengere, så benytter de seg av metoder som tar stor plass i samfunnet. Dagbladet skrev en artikkel om bevegelsen i 2017, som du kan lese her.

Det er ikke lett å forstå idelogien til Frimenn, da det er langt i fra mannen i gatens virkelighetsoppfatning. Slik vi har forstått tankesettet, så mener de at enhver person er en fri borger av jorden, og dermed ikke tilhører noen stat. Således har de heller ikke noen forpliktelser ovenfor staten, som de tilfeldigvis er født i.

Hva betyr det å deffe?

Jeg trener på treningssenter og der er det mange kroppsbyggere og fitnessutøvere som trener. Jeg hører disse ofte prate om å deffe eller å bulke. Jeg har forstått at det er en sammenheng mellom å gå ned eller opp i vekt, men forstår ikke om det er en forskjell på dette i forhold til å slanke seg. Hva betyr det egentlig å deffe?

Deffing er en måte å beskrive på at man jobber for å redusere fettprosenten for å definere musklene tydeligere. Når fettprosenten er minimal, så er det mindre fett imellom huden og musklene, slik at musklene blir mer definerte eller tydeligere. Profesjonelle kroppsbyggere deffer før en konkurranse, mens for andre som ikke konkurrerer er det vanlig å deffe for å se bra ut i sommersesongen. For disse er det derfor vanlig å deffe på våren.

Når en kroppsbygger deffer, så er målet å redusere fettprosenten til et minimum, samtidig som muskelmassen ivaretas på en best mulig måte. Dette gjøres ved å ha et beskjedent kaloriunderskudd samtidig som man har et høyt fokus på å få tilstrekkelig med alle næringsstoffer, spesielt proteiner, for å ivareta muskelmassen på en best mulig måte.

Bulking er det motsatte av å deffe. Dette gjøres av kroppsbyggere "off season", når man ønsker å bygge mest mulig muskelmasse. For å oppnå dette, så er det en vesentlig fordel med et kalorioverskudd, for å ha godt med energi på trening og for at kroppen skal tillate seg selv å bygge muskler. Det er fortsatt fornuftig å ha nøye fokus på å få de riktige næringsstoffene, men mange tillater seg litt mer usunn mat når de bulker.

Hva menes med en spisedag når man deffer?

Når man deffer går kroppen i et konstant kaloriunderskudd. Dette fører til at kroppen reagerer ved å gå inn et slags sparemodus for å spare mest mulig kalorier. Dette fører igjen til at man føler seg slapp og kroppen gjør alt for å holde forbrenningen på et minimum.

Hvordan finner jeg ut når skatteoppgjøret og skattepengene kommer?

Jeg får alltid skatteoppgjøret samt skattepenger til gode, mye senere enn kollegaer og venner. Jeg forstår ikke hvorfor. Er det noen spesiell grunn til at jeg får skattepengene så sent utbetalt? Hvordan kan jeg finne ut når jeg vil få skatteoppgjøret og skattepengene i år?

De aller fleste lønnsmottakere, pensjonister og trygdede, får skatteoppgjøret for foregående år i siste halvdel av juni. Skattepengene kommer få dager etter dette. Det andre hovedoppgjøret er i begynnelsen av august, hvor skattepengene igjen blir utbetalt få dager etter at skatteoppgjøret blir lagt ut.

Den vanligste grunnen til at skatteoppgjøret ikke kommer i juni, er at du eller din ektefelle er registrert som selvstendig næringsdrivende, eller at skattemeldingen har blitt levert for sent. Det kan også være at du er plukket ut til en utvidet kontroll eller at det er forhold i din skattemelding som trenger ytterligere dokumentasjon. Dette er imidlertid unntaksvis.

Jeg trenger en eksakt dato for utbetaling av skattepengene. Er det mulig å få opplyst dette?

Dato for når skatteoppgjøret kommer for de forskjellige gruppene, varierer fra år til år, men med relativt små forskjeller. Dette er opplysninger som oppdateres fortløpende, etter hvordan skatteetaten ligger an, samt hvordan dagene på kalenderen faller fra år til år.

Skattepenger.net er et lite nisjenettsted, som har spesialisert seg på å hele tiden holde seg mest mulig oppdatert i forhold til når skatteoppgjøret og skattepengene kommer fra år til år. Dette nettstedet oppdateres jevnlig, og er den beste ressursen i forhold til stadig nye opplysninger som kommer utover våren fra skatteetaten. Her kan du tidlig på året, få et rimelig nøyaktig anslag over når årets skatteoppgjør og skattepenger kommer. Jo nærmere utbetalingsdato, jo mer nøyaktig er anslagene.

Hva er mikromobilitet?

Jeg har den siste tiden stadig oftere kommet over begrepet mikromobilitet. Jeg har forstått at det har noe med elektriske sparkesykler å gjøre, men antar at begrepet har en mer omfattende betydning. Spørsmålet mitt er derfor enkelt, hva betyr mikromobilitet?

Med mikromobilitet mener man små kjøretøy, med eller uten motor, som er ment til å frakte mennesker innenfor et begrenset område, typisk en by. Det er ikke noen eksakt grense for hvor grensen for mikromobilitet går, men mange benytter en grense på 500 kg for kjøretøyet. Videre skal den skal benyttes til å frakte kun en eller to personer, den skal være miljøvennlig og drives fortrinnsvis av elektrisitet eller muskelkraft.

I dagens moderne norske samfunn er elsykkelen den mest etablerte formen for mikromobilitet. Bruken av elektrisk sparkesykkel har i 2019 imidlertid gjort et kraftig bykst i Norge. Typisk i form av implementering av enkel utleie av elektriske sparkesykler i norske storbyer, spesielt Oslo. Denne raske innføringen av elektriske sparkesykler, har for alvor brakt ordet mikromobilitet på dagsorden. Vi har derfor funnet det på sin plass å redegjøre for denne nye måten å bevege seg på i urbane miljøer, ved å svare på det innledende spørsmålet til vår leser.

Mikromobilitet er ikke et helt nytt fenomen, men det som nevnt for alvor kommet på dagsorden det siste året. Noe så traust som Hjelpemiddelsentralen, har faktisk benyttet mikromobilitet i flere år. Dette i form av utleie av små elektriske kjøretøy, som hjelper bevegelseshemmede med å komme seg ut av huset i hverdagen. Dermed har bevegelseshemmede fått en verdifull mulighet til å få frisk luft samt gjennomføre daglige gjøremål på egenhånd.

Utfordringer med mikromobilitet.

Når ny teknologi og nye transportmetoder trer inn i samfunnet på kort tid, så skjer det gjerne på bekostning av andre produkter og bransjer. Dette betegnes som disrupsjon og fører gjerne til mye uro og protester i en overgangsfase, frem til den nye teknologien er etablert.

Hva bør jeg tenke på før jeg kjøper campingvogn?

Jeg har virkelig fått interessen for campingferie og vurderer å kjøpe en campingvogn. Jeg er imidlertid veldig usikker på hva slags vogn jeg skal kjøpe og om jeg bør velge ny eller brukt. Hva mener dere jeg bør tenke på når jeg skal kjøpe campingvogn?

Hvis du er uerfaren med campinglivet, så bør du kjøpe en campingvogn som du kan selge fort igjen, uten et stort verditap, dersom campinglivet ikke er noe for deg. En annet typisk feil førstegangskjøpere av campingvogn gjør er å kjøpe en campingvogn som er for stor for bilen deres, eller at den ikke er lov å kjøre på førerkort klasse B.

Øvrige typiske problemstillinger når du skal kjøpe campingvogn er om du skal kjøpe ny eller brukt, størrelse, merke, antall sengeplasser, komfort nivå og lignende er noe du må tenke gjennom før du handler. Det er også vesentlig om du ønsker en vogn med toalett og dusj, eller om du vil klare deg uten dette og basere deg på naturen og fellesanlegg på campingplassene.

Ellers er det litt vesentlig å avklare om du skal kjøpe en campingvogn for å ha denne på en fast plass, eller om du skal kjøre rundt med den når du er på ferie. Det er også viktig å ta stilling til om campingvognen skal brukes utenom sommersesongen. I så fall bør du kjøpe en campingvogn som er vinterisolert.

 

Mange drømmer om lange ferier med å reise fra campingplass til campingplass, med sin nye campingvogn. Hva bør du tenke på før du handler en ny campingvogn?

Planlegger du å bytte bil?

Dersom du planlegger å bytte bil i fremtiden, så bør du tenke ekstra godt gjennom dette ved valg av campingvogn. Selv om dagens bil er stor og kraftig nok til å trekke campingvognen du har lyst på, så er det ikke sikkert at den nye bilen vil være dette.

Hva er Joomla?

Jeg har googlet litt i forhold til å lage nettside og har kommet over noe som heter Joomla. Hva er Joomla og kan jeg bruke Joomla til å bygge en nettside? Koster det i så fall penger å bruke det og er det seriøst?

Joomla er en CMS-publiseringsløsning, som er basert på åpen kildekode, og er en av de mest brukte publiseringsløsninger i verden til å produsere nettsider med. Du kan laste Joomla ned helt gratis og det koster ikke noe å bruke programvaren. Joomla kan sammenlignes med Wordpress, men har en noe brattere læringskurve. Dog mener mange at dette kompenseres med at den passer til nettsider som er mer komplekse.

Det er som nevnt helt gratis å laste ned og bruke Joomla. Det legges ut programvareoppdateringer og sikkerhetsoppdateringer jevnlig, uten ekstra omkostninger. Når du har laget en side på Joomla plattformen har du full råderett og administrasjon over din egen nettside, noe som ikke alltid er tilfellet for konkurrentene.

Joomla er en veletablert og velfungerende CMS- publiseringsløsning, som har en lang historie til internett å være. I skrivende stund er programvaren lastet ned over 100 millioner ganger fra Joomla sine servere. Det er med andre ord en CMS- løsning du kan føle deg trygg på at vil være der for deg i fremtiden og som vil bli oppdatert jevnlig.

Flere tusen programvaretillegg finnes til Joomla.

Joomla sin grunnleggende programvare er komplett i forhold til å bygge en velfungerende normal nettside. Innimellom ønsker nettsideeieren likevel noen ekstra funksjoner, som ikke er i den innebygde grunnpakken. Eventuelt synes nettstedeieren ikke at disse innebygde funksjonene passer helt til det resultatet denne ønsker.

Hva har jeg krav på dersom flyselskapet går konkurs?

Jeg liker å lete etter billige flybilletter men blir skremt av stadige nyheter om utenlandske flyselskap som går konkurs. Jeg lurer derfor på hvilke rettigheter jeg har i slike tilfeller? Er jeg dekket av reisegarantifondet?

Den beste måten å sikre seg mot å tape penger ved å ha bestilt billett hos et flyselskap som går konkurs, er ved å betale billetten med et kredittkort. Da kan du kreve billettprisen refundert fra kredittkortselskapet. Reisegarantifondet gjelder kun ved pakkereiser, det vil si at du har bestilt flyreise og opphold i en og samme bestilling fra samme leverandør.

Dersom du er heldig så har du en reiseforsikring som dekker tap ved konkurs. Dette er imidlertid noe de færreste reiseforsikringer har. Du kan imidlertid ha dekning som dekker andre omkostninger som du påføres ved en slik situasjon.

Du kan også håpe på at det er midler i konkursboet til å dekke hele eller deler av billettprisen du har betalt. Dette skjer imidlertid unntaksvis da selskap som går konkurs normalt er så utarmet for økonomiske midler at alt av eiendeler går til panthavere og midler går til kreditorer med prioritet. Du bør imidlertid alltid forsøke å få dekning av konkursboet, ved å melde ditt krav i boet, dersom du ikke har fått refundert billettprisen på annen måte.

Når gjelder reisegarantifondet?

Reisegarantifondet gjelder kun når du har kjøpt en pakkereise av en aktør som er medlem av reisegarantifondet. Alle aktører som selger pakkereiser i Norge er pliktig til å være medlem av dette fondet, men dersom de likevel ikke har oppfylt denne forpliktelsen så stiller du dårlig.

Hvordan få oversikt over gjeld?

Jeg har slitt med gjeldsproblemer i flere år og har mistet oversikten over hvem jeg skylder penger til. Det hele blir ikke lettere ved at fordringene stadig kjøpes og selges mellom spekulanter som kjøper opp råtten gjeld og dermed skiftes navn både på kreditor og inkassobyrå. Hvordan går jeg frem for å skaffe oversikt over min utestående gjeld?

Virke Inkasso, som er inkassobyråenes egen interesseorganisasjon, har en egen tjeneste som du kan benytte for å få oversikt over all gjeld hos deres medlemsbedrifter. Denne tjenesten finner du på denne linken hvor du fyller ut et skjema som deretter sendes ut til medlemsbedriftene. Nesten alle inkassobyrå i Norge er medlem av Virke Inkasso, men du kan likevel ikke basere deg på dette alene.

Videre bør du kontakte andre kjente kreditorer, Statens Innkrevingssentral, det lokale kemnerkontoret, Lånekassen og NAV Innkreving dersom du mistenker at du har noe utestående til noen av disse instansene.

Hvordan kontakter jeg offentlige kreditorer for å få oversikt over min gjeld?

Statens innkrevingssentral har en egen nettside, hvor du logger deg inn på «din side» hvor du da vil få en oversikt over din gjeld. Her vil du finne misligholdt gjeld slik som NRK lisens, bøter, forenklede forelegg, offentlige gebyrer, studielån og mye mer.

Har barn lov til å kjøre elektrisk sparkesykkel?

Elektriske sparkesykler blir stadig mer populært i området vi bor og mitt barn maser til stadighet om å få lov til å ha en egen elektrisk sparkesykkel. Jeg har avvist dette med at det er forbudt, men barnet protesterer høylytt på dette og påstår at det er helt lovlig og uten aldersgrense. Stemmer dette? Har barn lov til å kjøre elektrisk sparkesykkel?

En elektrisk sparkesykkel som har en maksimal hastighet på 20 km/t regnes som sykkel og er lovlig å bruke for alle på fortau, sykkelsti og vei, på lik linje med en sykkel.Det er heller ingen aldersgrense på bruk av slike elektriske sparkesykler.

Vær oppmerksom på at mange sparkesykler i salg har høyere maksimalhastighet enn dette. Det er også verdt å merke at formelle krav til en slik sparkesykkel i forhold til lys, bremser, reflekser og lydsignal (bjelle).

De to mest anerkjente modellene, «Ninebot by Segway ES2» og «Xiaomi mi 365», har imidlertid en høyere maksimalfart og vil således være ulovlig etter det samme regelverket men vi tviler på at det vil være politiets hovedoppgave å stoppe personer som kjører bare litt for fort på elektrisk sparkesykkel.

Dersom du eller barnet kommer opp i en ulykke derimot, så kan du ha betydelig større problemer dersom sparkesykkelen ikke er innenfor gjeldende lovverk. Siden flere modeller må sparkes i gang for å fungere kan man diskutere om disse går under regelverket for vanlige el- sykler, hvor regelverket tilsier en maksimalfart på 25 km/t.